Sekinah netwerkt over de wereld d.m.v. de pioniers

Geschatte leestijd: 4 min - Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

vrouw, vrijheid, geluk.jpg [1]De Goddelijke liefdeszachtheid van de Sekinah-energie is, als je haar eenmaal kent, al van verre voelbaar op de Elohim Krachtplaats. Ze is uniek en voor deze nieuwe tijd omdat ze niet alleen d.m.v. een geestelijke activatie vanuit de Bovenwereld komt maar ook vanuit de Aarde via de Elohim Krachtplaats en die is weer bedoeld voor de Gouden Tijd van individuele en planetaire verlichting tot in de stof! Uiteindelijk zul je zelf die zachte Sekinah energie worden!

Sekinah Liefdesenergie werkt ook door in de pioniers die de Weg van Liefde, Eenheid en Christuskracht bewandelen
Net als waar het Elohim Centre voor staat.
Er is tot op heden, naast de Elohim Krachtplaats, geen andere plek op Aarde bekend waar de Sekinah energie ook vanuit de aarde omhoog komt. Sekinah is de meest heilige, volmaakte, geborgenheid gevende Goddelijke Liefdesmoeder die er is. Bewuste Hartmensen die de Liefde reeds kennen in het eigen hart zullen haar zachte, subtiele Liefdesenergie op de Krachtplaats kunnen voelen, opnemen en zelf verspreiden vanuit hart en de buikbetrokkenheid.


Onvoorwaardelijke, belangeloze en oordeelloze Liefde en Rust uitstralen

Deze zachtaardige, belangeloze Eenheidsliefde komt rechtstreeks vanuit de hoogste Bron en Holy Spirit door de Krachtplaats en de Pioniers heen en stroomt van onder af aan direct in het lichaam, het buik- en innerlijk kindgevoel en de cellen. Sekinah schenkt liefdewarmte in onszelf, koestering en geborgenheid. Zo worden we uiteindelijk zelf de Goddelijke Moeder (Vader).

We belichamen echter pas volledig deze Goddelijke Liefdes-Sekinah-energie, zo gauw onmachtgevoelens en de onveiligheid van ons innerlijk kind en de daaruit voortkomende gewoontepatronen, aanval- en beschermingshoudingen loslaten! Dan stroomt oordeelloze Liefde, onze Zijnsstaat en Mededogen mee onder onze woorden, aanwezigheid en gedrag en is het voor velen voelbaar in onze uitstraling. Zelfs als we boos zijn blijven we open en transpersoonlijk. De Sekinah in ons tilt anderen op en ontspant onszelf en de omgeving in liefdesveiligheid. Lichtwerkers die regelmatig  als workshopdeelnemers naar de Elohim Krachtplaats komen herkennen haar zachte energie al van verre!


Hoe word je een multidimensionaal Engelen-Mens of Goddelijk Mens
Engelen Menszijn of Goddelijk Mens worden ontstaat na volledige zuivering en loutering van ons innerlijk kind, het ontwikkelen van de eigen innerlijke autonomie en autoriteit en de ego-ik-loosheid of transpersoonlijkheid.

Door de indaling van het hoogste licht in buik, innerlijk kind en in macht- en onmachtgevoelens gaat iedereen nu op de barricades en zijn we het met veel niet eens. Kracht-macht, verschil van mening, autonomie of leiderschap mogen nog anders worden gebruikt en voorbij groeien aan dualiteit, ego, patstellingen en afgescheidenheid. Dat vraagt Hart en Bewustzijn/ zelfinzicht/ Goddelijke Moeder Warmte zodat de Sekinah in je ook aanwezig kan zijn in je leiderschap. Macht en onmacht gevoelens en duaal gedrag zullen uiteindelijk volledig verdwijnen uit ons systeem en van de planeet!


Jullie zijn de Pioniers die daarvoor bedoeld zijn

Het onzichtbare Gouden Liefdes-Sekinah netwerk wordt reeds gevormd dankzij jou/jullie! Door onze reactiepatronen en houdingen te veranderen in dat van Sekinah en onze ware Essentie trillen we een wereld aan zonder honger, zonder angst, strijd en grenzen! Kortom de Gouden Tijd! Onzichtbaar is het al gaande dwars door het maatschappelijke en innerlijke donker heen!


Zelf merk ik dat deze Gouden Sekinah Energie steeds sterker in mij en in mijn Hart naar voren komt
Ook dat de Elohim Krachtplaats daaraan mee doet! Voelbaar is er een steeds groter wordende sfeer van Harmonische en Sacrale natuur- en Liefdesenergie maar ik merk het ook in andere mensen en plekken waar het dan vooral vanuit het geestelijke in het hart komt van die plek of mens. Lichtwerkers met liefde in het Hart voor de Elohim Krachtplaats en mijn Werk worden niet alleen door de Bovenwereld maar ook van onderaf door de Elohim Krachtplaats aangesloten op het Sekinah netwerk en dat brengt het Goddelijke in het innerlijk kind en lichaam en activeert vanuit het lichaam oorspronkelijke gezonde cellen en het hele Aarde netwerk. Wie hierop resoneert versterkt enorm de ontwikkeling van het Gouden Licht op Aarde en in elkaar! Dit ondanks dat het donker en problemen ook steeds groter lijken te worden.


Tegenwerking, pech, ziekte en donkere krachten komen nu op sommige Lichtwerkers af
Soms kunnen we de komst van dit Goddelijk Sekinah Licht en onze staat van verlichting en Godsvonk realisatie herkennen aan alle tegenstand en donkere krachten die op ons afkomen.
Het lijkt dan soms eerst alsof de Bovenwereld verder weg is en ons niet meer helpt. We hebben er minder contact mee hoe we ook vragen om hulp. Maar des te meer we door het donker heen gaan en dat aanvaarden, des te meer vindt loutering plaats en des groter wordt de Liefde. De Christuskracht en Goedheid die we daarna zijn, stralen en delen we uit! Daarom is die donkere periode waarin het lijkt alsof we ons geluk, onze mensen en soms ook onze interesse verliezen, ook zo bedoeld! We worden langzaam meer transpersoonlijk (ego-ik-loos) en verruimen. Diegene die het meest donkere aankunnen zullen in het hoogste Liefdes-Licht geactiveerd worden!

 

Des te meer we door het donker heen gaan en louteren des groter wordt de Liefde en Goedheid
Het karmische verleden en de pijnlijke onopgeloste en angstige celgeschiedenis laten los als ons emotionele zelf en onze mind zich er niet teveel mee bemoeien maar alles aanvaarden en er geen verhaal innerlijk over maken of tegen strijden. Diepgaande inwijdingsproeven en hindernissen zullen sommige Lichtwerkers en Pioniers nu meemaken met veel verwarring. Zorg in dat geval voor aanvaarding van de donkere krachten, vanuit het innerlijk Goddelijk Sekinah Licht, de Rust en Vrede en voel, denk, spreek en doe vanuit je Godskindje!

Niet langer zal onze persoonlijkheid, kleine zelf of innerlijk onmachtig kind bepalend zijn
Een onafhankelijk, autonoom en zorgzaam Wij-Eenheids-Gevoel zal gaan ontstaan en ons netwerk met Oneindige Sekinah-Liefde en Christuskracht zal de wereld veranderen nadat eerst de verwarring, chaos, het loslaten en de donkere tijd in Vrede aanvaard kan worden.

 

Het vraagt om steeds meer zekerheden, eigen wil, eigen mening en zoals het altijd ging, los te laten
Onveiligheidgevoel en bestaans(on)zekerheid op het diepste zielsniveau van ons innerlijk kind en nog dieper tot aan ons Godskindje en het naakte, pure worden geraakt. Het lijkt soms of er niets meer van ons en ons oude leven overblijft maar niets is minder waar. Toch moet het zo gaan. Alle verlichte Meesters, ook Jezus, hebben daar mee te maken gehad. De meest moeilijke periode van het donker komt alleen als ons Licht en Vertrouwen in de Bron zover zijn dat ze op de proef kunnen worden gesteld. Na een geslaagde proefperiode zullen ons aardse en Goddelijk Zelf één zijn. 

De Bron, God brengt ons door het diepste donker naar het grootste Licht
Het kan alleen zo! Het is de bedoeling dat we alles leren aanvaarden met Rust, Overgave en Vertrouwen in de grotere Goddelijke leiding. Zelfs al komt het donker, een ziekte of tegenwerking op ons af. We laten de strijd ermee, slachtofferschap, passiviteit, onzekerheid, onvermogen of onmachtgevoel voor wat het is en snappen dat we een kans krijgen duizenden levens en voorouderpatronen aan karma nu te kunnen overschrijven door anders met mensen, natuur en situaties om te gaan. Niet langer als té vrouwelijk aangepast of té mannelijk strijdvaardig maar sterk als een Liefdesengel die weet wie hij/zij is. Een die ondanks alle Liefdesgoedheid ook het kaas niet van zijn brood laat eten! Het zien en voelen van onze verfijnde binnenkant en de binnenweg worden het belangrijkste in ons Leven.
Net als de LIEFDE!

 

Onderste chakras en innerlijk kind ontwikkelen naar Overgave

Laten we ons reactieve innerlijk kind, onze onmacht en pijnlijk celgeheugen transformeren om de bijzondere, Pure Parel Gods zonder beschermingsharnassen, houdingen, eigenbelangen en verdedigingsmechanismen te zijn! Ook in ons innerlijk kind! Het vrouwelijk aspect van de Christuskracht en het Gouden Kind of Menszijn zijn op komst en Sekinah helpt je daarbij met haar Goddelijke Moeder energie!

Wat kan je verder helpen?

 5x 1wo-av  Online cursus “Heel je gekwetste, onveilige zielekindje en integreer je Godskind in je 2e chakra” met Joke.


 


  •  

Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Linkedin