Over de Elohim nieuwetijds ashram (woon-werk gemeenschap)

 


Welkom bij het Elohim Team en op de Elohim Krachtplaats

De woon-werkgemeenschap is een Ashram in Nederland die bestaat uit 10 tot 15 teamleden en vrijwilligers. Samen hoeden ze vanuit de groepsziel, de sacrale, multidimensionale energie en het blije, zachte liefdes-eenheidslicht van de nieuwetijds Elohim Krachtplaats en ieders spiritueel Ontwaken. Bij het spirituele "Elohim Centre" en de Krachtplaats is een hogere liefdeslicht voelbaar dat ieders ziel vanzelf opent en doet groeien. Anders dan in de dichtere maatschappij is deze Nederlandse Ashram of woon-werk-gemeenschap "The Diamond New Earth", een unieke oefenplek waar men de Liefde en openheid die ieders ware Zelf werkelijk is, kan ervaren en teruggespiegeld krijgen. Bij het spirituele centrum vind je een nieuwetijds, krachtige en toch gevoelige, wij-samenleving waar het lagere zelf geen plek heeft en je gecoached kunt worden naar het functioneren van je Ware Zelf. Allen ondersteunen elkaar bij het worden van de ware essentie, de eenheid met elkaar, de natuur en haar Spirits, bij leren werken vanuit hart, ziel en aandacht en de levensbestemming. Leven vanuit de ziel en het Ontwakingsproces ontvouwen zich, net als verruimd Bewustzijn, heldervoelende gaven, non dualiteit en egoloosheid.

Elohim groepsziel en organisatie, het ware Zelf en zelfrealisatie-proces

Team koffietafel 2017.jpgHet maken van onderstromen, het pamperen of bevestigen van het kleine zelf en afgescheidenheid komen er nauwelijks voor. Het Elohim Centre is de broed- en oefenkamer voor de toekomstige verlichte, eenheidsmaatschappij en nieuwetijds ziele-vriendschappen. De meeste bewoners, vrijwilligers en medewerkers zijn gevoelig en bewust, blijven heel goed bij zichzelf, kunnen bij elkaar zichzelf zijn tot in hun subtiele ziel. Velen ontdekken door het multidimensionale Ontwakingsproces dat sneller plaatsvindt in de werk-gemeenschap, na verloop van tijd de rijkdom van hun anders zijn, hun gevoeligheid, helderheid, zuiverheid en ideeën.

Thuis komen in jeZelf door een verlicht omgeving

Sommige Elohim leiders en begeleiders zijn reeds een stille open ruimte voor anderen. In hun uitstraling voel je dat ze Thuis zijn gekomen, voel je de rust, dankbaarheid, openheid en vrede ook al zijn ze productief aan het werk. Zij zijn hoeders van Eenheid en de nieuwe Aarde. Het maakt hun niet zoveel uit wàt zij doen maar wel met wie, waarom en hoe zij kunnen werken. Hun Godrealisatie, de Godsvonk, is in hun lichaam en functioneren aanwezig en het is bijzonder om in hun vredevolle aura en hoederschap aanwezig te mogen zijn. Ze houden zich niet zoveel meer bezig met eigen innerlijke processen maar zorgen ervoor dat de Krachtplaats en woon-werkgemeenschap een sacrale zuivere plek van hoger Licht blijft waar ieder die zich wil inzetten kan groeien en gecoached worden naar de Liefde en Levensbestemming die hij Is. Andere medewerkers zijn op weg naar werken en omgaan vanuit de ziel, het volledig potentieel van alle zieledelen en meesterschap en weer anderen zijn net begonnen aan spirituele ontwikkeling.  

Team en de vrijwilligers verbinden zakelijkheid, non-dualiteit en spiritualiteit

De Elohim Krachtplaats met helende tuinen en de eenheidssfeer van de groepsziel in de ashram (= non duale woon-werk-gemeenschap), ankert, heelt en zuivert als een acupuntuurnaald in het wereldnetwerk en leylijnensysteem.

Vrije tijd

Na het werken, de gezamenlijke maaltijd en afwas trekt ieder zich graag terug en gaat zijn/haar eigen gang. Soms is het fijn om dan met elkaar spirituele gesprekken te hebben, te mediteren of yoga te doen maar stil bij jezelf zijn komt ook veel voor net als het bezoeken van de helende tuinen en het Lemurisch Bos in de vrije tijd.

Je ware natuur en het multidimensionale afgestemd werken-wonen ervaren?

Kijken of je in aanmerking komt om als vrijwilliger of betaalde medewerker in de woon-werk-gemeenschap "The Diamond New Earth", te komen wonen en werken?Hoe ver moet je ontwikkeling zijn

Net als elders zijn er ook bij de bewoners wel dagen dat het tegenzit of er irritatie is. Dat mag er allemaal zijn en is vaak zo weer weg zonder dat onderstromen of gestapelde gedachten lang kunnen blijven hangen. Niemand neemt het meer allemaal persoonlijk. Dat laatste wordt ook bewust geoefend. De meeste teamleden/bewoners groeien of zijn voorbij aan het réactieve innerlijk kind, aan het overal wat van vinden of mee moeten. Niemand hoeft perfect te zijn. Ieder groeit er innerlijk sneller door het krachtige eenheidsgroepsveld en de Lichtcodes van de Krachtplaats.

Wie geeft leiding

Oprichtster Joke ElZiam Nootebos is, samen met enkele stafleden hoeder van het eenheidsbewustzijnveld, de gemeenschap en werkzaamheden. Samen met haar staf geeft ze onderricht, satsang en coaching en ook houden alle meewerkende bewoners, de staf en vrijwilligers samen alles draaiende.

Multidimensionaal werken

Tuinpaden klaar voor de gasten.jpgNieuwetijds werken is het toepassen en aarden van de hogere dimensies en het wijgevoel. Als we schoonmaken in de gebouwen, tuinen of winkel, zuiveren we, naast de materie, door onze geestelijke afstemming, ook onszelf en de sfeer. Lichaam, kristallen, tincturen, planten en het voedsel ontvangen daardoor meer Licht en een hogere (geestelijke) trilling. De Spirits, gewassen, Krachtplaats, medemensen en natuurwezens openen en reageren voelbaar op positieve aandacht waardoor de uitstraling en het energie-niveau (boviswaarde) stijgen. Tegelijkertijd fysiek én energetisch schoonmaken kan gemakkelijk geleerd worden.

Tijdens het oogsten en bereiden van het fruit en de maaltijden oefenen we om met aandacht, hart en ziel, te werken. Het verschil proef je dan ook duidelijk! Als multidimensionale Lichtwerker oefenen we het tegelijkertijd resoneren op meer lagen (dimensies) in onszelf en met onze omgeving. Zo communiceren we innerlijk eerst met de boom die we omzagen of met de spirits van de takken die we op de vaas zetten. Ook in onszelf verenigen we de verschillende lagen van innerlijk kind en meesterschap, van gevoel en verstand, geest en lichaam, zakelijkheid en spiritualiteit. Ook anderen voelen zich gezien in hun taken zowel als ziel.

Elohim inkomsten

De woon-werk gemeenschap leeft van de inkomsten van de edelsteenwinkel, webshop, logerende gasten, helende bezoekerstuinen, het huiskamer restaurant, de consulten, opleidingen en workshops. Ieder wordt gevraagd mee te helpen om de kosten laag te houden en anderen te inspireren in Wie ze werkelijk kunnen Zijn.

Het is mogelijk de Diamond New Earth gemeenschap financieël te steunen met je donatie.

 


Klik hier om terug te gaan naar 'Samen bouwen aan een nieuwe maatschappij'

 


Inspiratieteksten

 Ervaringen van vrijwilligers

  • "Het was ongelooflijk fijn om zulke lieve mensen te ontmoeten waar ik me echt thuis bij voelde"

  • "Ik vind het belangrijk om in een goede onderlinge sfeer te werken en elkaar te inspireren. Daar word ik blij van en het steunt mijn motivatie om productief te zijn."

  • "We kunnen hier onszelf zijn in alle openheid en kwetsbaarheid. Patroontjes van leunen, pleasen, oordelen of alleen maar je eigen werk doen, worden hier aangekaart om te kunnen verdwijnen. Dat vind ik een hele verademing."

  • "Ik moest heel erg wennen aan een werkritme van 8 uur p.d. en al om 8.30 uur starten. Fysiek was het soms ook behoorlijk zwaar, ik twijfelde en irriteerde me veel. Maar na de gewenning en gesprekken was het fantastisch om zo open en eerlijk, vanuit non-dualiteit, oordeelloos met elkaar om te gaan. Ik heb er ontzettend veel aan gehad en zou het zo weer doen."

  • "Ik ben gekomen voor de nieuwe tijd op aarde. Ik volg een Elohim opleiding en merk, door hier ook als vrijwilliger in de energie te blijven wonen en werken, dat mijn groei vele malen sneller gaat. Ik ben heel dankbaar dat ik deze plek heb gevonden. Ook dat er zo'n plek bestaat waar ik kan leren mijn contact met de Bovenwereld en hogere dimensies, toe te passen in de dagelijkse omgang en bewuste manier van werken. Alles in mij komt nu tot zijn recht, ik voel me als een vis in het water. En dat terwijl ik al zoveel spirituele workshops had gevolgd en zoveel heb gereisd! ik wist dat ik meer moest aarden, maar nu begrijpt mijn ziel hoe! Dank jullie wel lieve Elohim vrienden!"
  • "Het hele team van Elohim draagt saamhorigheid/eenheid uit. Ik heb me volledig thuis gevoeld en kom zeker terug!"

 


 

berken bomen.jpgFilmpje : wat is een groepsziel?

Hoor de ervaring van René de Quastenit hierover in dit filmpje.

 


Wil je ook deelnemen of bijdragen aan de Elohim woon-werk gemeenschap en nieuwetijds ashram?