1Keltisch-Hebreeuwse-Christ-Graallijn en Aarde-netwerk

Geschreven door Ingewijdene Joke ElZiam Nootebos

noach.gifLevend in de laatste Atlantische tijdperiode, bracht Noach drie zonen en een dochter voort. De dochter bracht de bloedlijn naar Ethiopië en Abyssinië waarmee een nieuwe tijd aanving. De primaire stroom via de zonen, Japhet, Shem en Ham, is een Keltisch-Hebreeuwse (Hibiru) stroom. Beide stromen, van de dochter én zonen, dragen de codes in hun DNA voor het Graallicht oftewel het Christusbewustzijn en de Onvoorwaardelijke Liefde. 

De Hebreeuwse tak, de Phoeniciërs, Egyptenaren, Assyriërs, Babyloniërs en de Grieken gaven allen de codes aan hun kinderen door. Vele koningen, Farao’s, mystici en Ingewijdenen, kwamen hier uit voort. Zij zijn ook drager van de Draken(kracht) bloedlijn en soms ook ingewijd in de Kabbala.  

Dit is ook mijn eigen afkomst die terugloopt tot mijn wortels op de ster/zon Alcyone waar zich ook de Akasha bevindt van de bedoeling van de evolutie.

Michael-, Mary’s ley line, Ross line en Schotland

Toen later, de lijnen van de Kelten (Druïden) en de Hebreeuwen weer bij elkaar kwamen, ontstond hieruit de Christus Graallijn die liefde en kracht weer moest verbinden. Dit gebeurde in ongeveer 1500 voor Christus. In deze lijn werd later ook Jezus geboren. Deze Gael/Graallijn draagt een aardenetwerk dat een hoofdtak in Schotland heeft om het te ankeren. Het is het meest geconcentreerd in de Finalians, de Keltneyburn (Keltney’s bron of stroom), Fortingall en de Glenn Lyon streek.

Oorspronkelijk Atlantis leyline-gridsysteem over de aarde

Het oorspronkelijk Atlantis leyline-gridsysteem over de aarde, wordt beheerd door een hele krachtige Intelligentie en is ontstaan in de tijd van de Atlantische God_Mens Thoth. De Michaëllijn ontstond daaruit. Het leyline gridsysteem dat een aardenetwerk maakt, loopt ook over Aveburry, Glastonbury’s Tor, Burrowbridge Mump, St Michel Mount, maar ook over St Mont Michel (voor de kust van Frankrijk) en de Azoren. Ook Edingburgh en Rosslyn Chapel zijn ermee verbonden. 

Heilige krachtplaatsen, steencirkels, heilige bergen, fysieke en etherische tempels

In de etherische sfeer, in en door de aarde, zijn deze lijnen en aardenetwerken verbonden met heilige krachtplaatsen, steencirkels, heilige bergen, fysieke en etherische tempels en de mensen die daarop trillen en geactiveerd worden. Zij ankeren de krachten en bedoeling van het grid-netwerk voor de aarde. Een aantal verbindingspunten liggen in onze oceanen. Het oorspronkelijke grid-netwerk, zorgde er o.a. voor dat op aarde mensen en elementalen (natuurwezens) konden leven. Het zorgde er ook voor dat het Licht van de hogere dimensies, Machten, Krachten en onze sterrenafkomst, op aarde een bestaan kon opbouwen.  

Diamond_earth_grid.jpgHoger dimensionale Elohim grid-netwerk van Kristallijnen-Liefde-Eenheid draagt bij aan ieders evolutie

Ook de Elohim Krachtplaats maakt deel uit van dit krachtige en machtige aardenetwerk.
De 3,5 meter hoge geometrische vormen in de helende Elohim bezoekerstuinen die door Joke ElZiam Nootebos zijn geactiveerd met de Inwijdings-Zelfrealisatie weg, versterken het kristallijnen-Eenheidsliefde aarde grid systeem waardoor elke bezoeker ook kan worden geactiveerd.

Maar bij het Elohim Centre gebeurt er iets heel bijzonders met het oorspronkelijke aardenetwerk. In de Elohim Krachtplaats, is door al het jarenlange Lichtwerk, tot in de kern van moeder aarde, de onvoorwaardelijke, subtiele zachte Liefdes-eenheids energie (met Sekinah, de Goddelijke Moeder en Heilige Geest) geankerd. Net als het kristallijnen (144) grid voor de nieuwe tijd. Het activeert voor elke Elohim bezoeker, bewoner en de tuinvrijwilligers de hogere integriteit van de ziel en Goddelijke Vonk in de dagelijkse omgang. Hierdoor zullen ook de onderste chakra’s verlicht en Godgerealiseerd kunnen worden en zullen er ware zorgzame zachte verbindingen ontstaan, naast Kracht, Bewustzijn en Gaven.

Het door Elohim onderwijs en de lichtcodes uit de Krachttuinen ontstane warme en subtiele wij-gevoel in de onderste chakra’s maakt dat we minder aangepast of dominerend zijn. We worden opener, meer autonoom, betrokken en delend met elkaar. Macht-onmacht thema's, relationele en seksuele (subtiele) onzekerheid of afgescheidenheid lossen op. De Gaia-Christ Liefdesenergie die van onder uit de Aarde van de Elohim Krachtplaats komt wordt in het gedrag actief als zachte LIEFDE, ook voor  de natuur en haar Spirits,  zogauw onze genetische en karmische geschiedenis uit de cellen en het DNA loslaat door de krachten van het nieuwe tijds Licht en Kristallijnen Aardenetwerk..

Mens en Natuurrijken werken samen als in Lemurië

Dit hoger multidimensionale Elohim grid-netwerk van Kristallijnen-Sekinah-Liefde-Eenheid en Christuskracht is vanuit de Elohim Krachtplaats uitgegroeid tot een zeer krachtig gridsysteem met vele leycentra die allen geankerd zijn in de helende Elohim tuinen en het Lemurisch Bos. Het zorgt er o.a. voor dat de grote Natuurengelen, Deva’s en de grote Elementalen Spirits, weer als een eenheid samenwerken met de mensen en de natuur, net als in het oorspronkelijke Lemurië. Mens en natuur beschermen en versterken dan elkaar en elkaars gezamenlijke doelen. Deze mensen leven meer vanuit het Hart, het zachte en warme buikgevoel, de heldere gaven, het aanvoelend vermogen én het geestelijke. Hun mind, vitale energie, zorgzaamheid, kracht en geld worden daaraan dienstbaar zonder zelfopoffering. Al het denken en handelen ontstaat vanuit het Hart. Hierdoor kan de (kristallijnen) subtielere wij-wereld ontstaan. Een groot deel van de Elohim cliënten en studenten trilt op dezelfde ontwikkeling waardoor het wereldwijde eenheidsveld kan groeien en zich kan uitbreiden.

Twee aardenetwerken komen samen op de Elohim Krachtplaats

Op de Elohim Krachtplaats komen de 13 dimensionale Keltisch-Hebreeuwse en het Kristallijnen-Sekinah-Liefdes netwerk samen met als doel de planetaire en individuele verlichting en de Gouden Tijd te activeren. Dit samenkomen maakt de nieuwetijds Elohim Krachtplaats uniek in de wereld.


Het oorspronkelijke Atlantische aarde grid-netwerk ankert bij de sacrale Elohim Krachtplaats, op het daar, onder de grond, aanwezige en omhoog stromende Kristallijnen-Sekinah Liefde-Eenheid-grid, waardoor het dieper doordringt in de wereld van materie, in het gewone leven, het lichaam, gedrag. gevoel en de onderste chakra's. Het samenvallen van deze twee netwerken brengt het 13-voudig principe op gang, of te wel de egoloze Christuskracht, manefestatiekracht en de liefde van de engel die we zijn, van Godrealisatie en de Zijnsstaat. Ook ontstaat door dergelijke activatie de brandpuntverschuiving van ik naar wijgevoel en ten slotte naar Al-Eenheid. Niet alleen in het grotere hart of ideaal maar ook in de dagelijks omgang! Door het onderwijs en de activaties van Ingewijdene Joke ElZiam Nootebos en de Divine Beïng van de Elohim Krachtplaats wordt ieders hoogste Oorspronkelijke Zelf in de aarding, het dagelijks functioneren en het gedrag gebracht!

.

Sekinah zachte Eenheidsliefde en Atlantische krachten openen in ons door de tijdsgeest


Het hoger, multidimensionale, Elohim grid-netwerk van Kristallijnen-Liefde-Eenheid, met de Sekinah zachtheid, brengt ons de natuur-eenheid en het wijgevoel voorbij macht-onmacht. Het Atlantis aardegrid-netwerk activeert in ons o.a. hoog dimensionaal leiderschap, scheppingskracht, overzicht en geestelijk bewustzijn vanuit een verruimd bewustzijn. Als mens, coach, leidinggevende of leraar zijn beide Krachten belangrijk te ontwikkelen.
Het hoger, multidimensionale, Elohim grid-netwerk van Kristallijnen-Liefde-Eenheid, met de Sekinah zachtheid, brengt ons de natuur-eenheid, de wij-zorgzaamheid, zachtheid, puurheid, oerveiligheid, het Goddelijke vrouwelijke en onze diepste vertrouwen en rust van uit onze Zijnsstaat. Door middel van Sekinah komen onze Atlantische krachten in hun Goddelijke Vorm (Godsvonk-wij-leiderschap). Sekinah is de Holy Spirit en Goddelijke Moeder die bij de Elohim Krachtplaats rechtstreeks uit de moeder Aarde komt als enorm zacht, kristallijn geborgenheid brengend Liefdeslicht. Dit komt rechtstreeks binnen in onze cellen, lichtlichamen, gedrag en DNA waardoor we ons innerlijk veilig voelen om meer te openen naar Overgave  en vertrouwen op de Goddelijke Stroom en Flow. Minder zullen we dan resoneren op de oude geschiedenis van pijn, karma en van onze ik-oppasser.

Elohim is op dit moment wereldwijd de Krachtplaats met de hoogste energie

Samen ankeren deze beiden netwerken op de Elohim Krachtplaats hetgeen nu nog uniek is op aarde. In de mee-resonerende Lichtwerkers trilt het de egoloze Christuskracht op alle niveau's open waarna zuivering en Gouden Tijds Heelheid wereldwijd verspreid kan worden en volledige individuele en planetaire verlichting kan brengen.

vrouw in icosaeder 2.jpg

 

Elke Elohim bezoeker neemt codes in het lichaam mee naar huis

Elke Elohim Krachtplaats bezoeker neemt de energie en codes mee naar huis in de lichaamscellen en het DNA om het vervolgens via de ziel verder te openen en te ontwikkelen volgens de eigen kosmische tijd. Het Elohim Centre biedt tevens de mogelijkheid de innerlijke ontwikkeling van Ontwaken (naar Godrealisatie) te versnellen d.m.v. workshops, persoonlijke doorbraaksessies, e-learnings of een verblijf op de Krachtplaats.


De enige Gouden tijdsweg tot permanent broeder-zusterschap en wereldvrede!

Grote Magische Gaven, belichaamde LIEFDE en wij-dienstbaarheid, leiderschap en hoger dimensionale belangeloze Godenkrachten zullen daarmee beschikbaar komen voor het welzijn van iedereen. Onze Godenkrachten, ziel en Gaven worden dienstbaar aan de Goddelijk Vrouwelijke Krachten van de nieuwe tijdperiode op Aarde,als liefdeseenheid en zorgzaamheid voor mens en natuur! mannen zullen de schoonheid hiervan proeven voelen en erkennen dienstbaar zijn aan de Goddelijke Vrouwelijke liefdesKrachten. Intern als het heilig innerlijk huwelijk en extern in wijken, organisaties en woon-werk-gemeenschappen.  Dienstbaar aan de nieuwe Aarde en Gouden Tijd. Kristallijn-Aarde-menszijn en Bovenwereldbewustzijn met Godenkrachten worden in ons allemaal één en zetten zich daarmee in voor missie, groep en samenleving. Dit is de enige Weg tot permanent broeder-zusterschap en wereldvrede en hij is volop aan de gang!

Het gezamenlijke veld van licht, het nieuwetijds paradijselijk grid-netwerk

Het samenkomen van beide belangrijke aarde grid-netwerken op de Elohim Krachtplaats, voor individuele en planetaire verlichting/eenheid, zorgt jaarlijks voor vele honderden helende tuinen-, sessies- en workshop-bezoekers op de Elohim Krachtplaats en meer dan 1,5 miljoen site bezoekers.
De Elohim nieuwsbrief gemeenschap, live- en afstand bezoekers, halen net als de tijdelijke (vrijwilligers) of permanente bewoners, de hoger multidimensionale, kristallijnen lichtcodes van eenheid op, ankeren dat in zichzelf, zuiveren en verlichten uiteindelijk daardoor hun buikgevoel en innerlijke kind en worden non-duaal Meesters van het Licht. En ieder geeft het ook weer door. Zo ontstaat het paradijselijk kristallijnen wij-netwerk dat ook alle hogere dimensies, ook in de stof omvat. Net als dat het de eenheid met de natuur omvat. Wij zullen door de Lichtcodes onze Goddelijke Oorsprong en het lichaam tot één maken en worden een God-Mens.


Gevallen engelenras

Op het oorspronkelijke Atlantische aardenetwerk konden de hoog bewuste engelenrassen, de Nephilim en hybride-rassen, zich ankeren en uit deze hoogdimensionale sterrenvolkeren konden uiteindelijk mensen ontstaan met een steeds meer gesluierd bewustzijn. De val in bewustzijn van deze engelengroep en mens was een bewuste keuze om het Goddelijke in de wereld van materie te brengen. Het offer van de val uit het Licht bracht veel droefenis, afgescheidenheid, lijden en verlatenheid in de celherinneringen en basischakra. Dit trilt ook door in onze relaties, macht en onmacht patronen.We ervaren 2 lagen; ons zachtere hogere Zelf en de ik-oppasser met onze reactiviteit, controle en onzekerheid.

Collectief karma, verlatenheid en droefenis komen in ons omhoog

Vandaag aan de dag ontwaken de engelen-sterren-mensen (de Elohim lichtfamilie) opnieuw in hun hoog bewuste oorsprong en Godengaven. Als Pillars of Light ondersteunen ze mede het nieuwetijds kristallijnen aardenetwerk op wij-wijze. Dit gebeurt zogauw de onderste chakra’s en het subtiele ego genoeg gezuiverd zijn om de egoloze Christuskracht, met de uitgebalanceerde mannelijkheid en vrouwelijkheid, in te laten dalen. Collectief karma, verlatenheid en droefenis zijn ontstaan door onze val in dimensies en zitten in onze duale houdingen. eigenbelangen en celherinneringen. Tijdens het dieper indalen van ons Christushart, worden de emotioneel onverwerkte pijnstukken aangetrild zodat ze voorgoed getransformeerd kunnen worden.

christus.jpgVele lichtwerkers zijn nakomelingen van Jezus, Maria Magdalena, de Farao’s en andere oude Ingewijdenen

Vanuit het Atlantische aardenetwerk ankerden in de latere tijden, steeds meer leylijnen en andere netwerk verbindingen, o.a. voor de Graalgedachte en de Christusperiode. Later ontstonden hierop ook de kerkelijnen en burchtlijnen.

De zoon van Jezus (in zijn Adam Kadman-lichtlichaam (9 dimensionale ziel) en Mari Magdal (ena) was John Martinus. Hij was de eerste priester-ridder, (tempelier), waaruit o.a. Arthur, de ridders van de ronde tafel (Knight Templers) en de Sinclair familie (Roslin-bloedlijn naar Jezus) uit voortkwamen. Hun hoogste opdracht is te staan voor de kracht van liefde, broeder- en zusterschap. In de geschiedenis van de Graalridders gebeurde dit echter via strijd en ontbrak de Liefdes-Sekinah energie.

Rosslyn (Schotland) heeft ook een leyline connectie met Rome

In Rosslyn komen de Mary-line (Maria Magdalena) en de Michaël-leyline tezamen. Vele lichtwerkers zijn nakomelingen van de Jezus, Maria Magdalena, de Farao’s en andere oude Ingewijdenen. Rosslyn Chapel is een belangrijk aardepunt voor hen waarvanuit de Graalridders die streden voor God, o.a. ontstonden. Alle nakomelingen, de hedendaagse Lichtwerkers die hogere zieledelen integreren, trillen op het overeenkomstig aardenetwerk of gridsysteem. Zij worden geactiveerd in hun volledig potentieel van alle Lichtlichamen. Dit is de kracht van 144 voor diegene die dit wat zegt.


Het 144 grid

Elke hogere dimensie houdt een hoger zielsdeel van ons vast dat nu mee wil trillen in ons dagelijks functioneren om ons volledig potentieel aan vaardigheden, gaven, Licht, Liefde en Scheppingkracht neer te zetten in de stoffelijke wereld. Daarvoor zijn we uitgezonden uit de Bron. Elke dimensie kent 12 tussendimensies en samen vormen die onze 144 dimensies met zielelichamen die alle onderdeel zijn van ons volledig Lichtwezen of GodsVonk. Dit alles wordt overkoepeld door het 13-voudig principe; de universele Christus, Onvoorwaardelijke Liefde of Godrealisatie. De mensen die zullen Ontwaken in dit proces zijn daarvoor naar de aarde gekomen en vormen samen het kristallijnen aarde netwerk dat zonder schaduw is, voor de nieuwe tijd van eenheid. Dit betekent uiteindelijk hetzelfde als de volledige Inwijdings- en verlichtingsweg en het einde van het rad van karma, zoals dat wordt onderwezen en aangetrild wordt bij het Elohim Centre. Om die volledigheid mogelijk te maken komen bij het Elohim Centre de beide aardenetwerken bij elkaar. Dat is het unieke geschenk van de Bovenwereld voor de nieuwe mensheid waarvoor we allemaal dankbaar zijn!

Verlichting van de mind en het hart of van alle chakra’s

Volledige verlichting gaat verder dan de oude vorm van verlichting die slechts de mind en het hart betreft. Volledige verlichting loutert ook de identificatie met de emotionele, relationele 2de chakra, het innerlijk kind, de angst voor autoriteiten en onze verhouding met geld en onmacht (basischakra). Vele lichtwerkers en Pillars of Light ronden in dit leven veel van hun levens tegelijk af. Tijdslijnen komen daarvoor bij elkaar en brengen collectief karma omhoog. Hierdoor vinden er heel wat onthechtingslessen in het dagelijks leven plaats, wat niet altijd gemakkelijk is als er geen inzicht over is. Er lijkt geen einde aan te komen! De zuiveringen moeten namelijk in zoveel levens, dimensies en zieledelen en ook op het persoonlijke vlak, plaats vinden. Alles op aards, galactisch, genetisch, collectief en zielegroep niveau kan nu, in dit ene leven, volkomen gezuiverd en gehealed worden door de voorlopers die ook de universele, transpersoonlijke Christuskracht en het kristallijnen Goddelijke Zelf zullen ankeren!

Moe van alle veranderingen, healingen en workshops

Veel Elohim lezers en bezoekers zijn bestemd voor deze volledige verlichting van alle dimensies en chakra's en voor de Liefdes-dienstbaarheid aan de maatschappij. De weg van de Godsvonk door alle levens heen. Daarom zullen ze blijven zuiveren en dat is vaak heel vermoeiend. Ze incarneren al hun zieledelen t/m het Goddelijk Ik-Ben-lichaam. De eenheid tussen het oude en nieuwe aarde grid systeem draagt deze ontwikkeling in zich. De huidige interne en externe relatie en het buikgevoel kunnen pas verlicht worden en vanuit Liefdes-eenheid, de Zijnsstaat reageren, als we niet blijven steken in de onmacht of innerlijke onveiligheid met anderen vanuit onze celherinneringen en genen.  

de volgende stap.jpgVolledig begrip en commitment aan de grote Inwijding-Weg

Volledig begrip en commitment aan de grote Weg door alle incarnaties heen, innerlijke eenheid zonder lager zelf-verzet en zonder projecties naar buiten, plus doorzettingsvermogen zijn daarbij gewenst. Want je wilt het voelen, neerzetten en Zijn tot in de onderste chakra’s en je lichaam! Niet omdat je anders niet oké bent, maar omdat je vanuit Vrijheid en gemak en niet langer vanuit je ik-controle en wil, maar vanuit je Goddelijke Leiding wilt functioneren. De “ik wil en ik-moet doen” en “ik ben niet oké”, en "ik vind er wat van" is wat je zo moe heeft gemaakt door alle levens heen. Het zijn je ik-identificaties. Velen zullen opnieuw zijwegen inslaan maar dat kost uiteindelijk meer energie en lijden dan erdoor heen gaan! Beter is het nu door te gaan met je processen van volledige realisatie- en de egoloze louteringsweg. Je kunt daarbij altijd hulp vragen.

De Goddelijke en gewone mens versmelten

Belichaamde (Sekinah)Liefde, dienstbaarheid aan de groepsziel van je mensen en volledige verlichting van alle chakra’s, kunnen nu,vanuit innerlijk leiderschap en autonomie, in de gewone aarde mens ontstaan. Zorgzaamheid en Liefde vinden hun werking d.m.v. de juiste doelgroep door Waarheid-Kracht-Liefde-Leiderschap, net als het mannelijke en vrouwelijke dat eenheid vindt in ons zelf. Je Goddelijke (engelen-) en aardse mens zullen versmelten waardoor hogere liefde in het dagelijks werk en in de omgang zonder dualiteit en weggeefstand, doortrilt. Alleen zo worden volledige verlichting of Godrealisatie mogelijk net als dienaarschap voor de nieuwe aarde.

verlichting_2.jpeg


Weten waar je staat op je pad en wat jouw levensbedoeling is?

Wil je een bijdrage leveren aan het kristallijnen nieuwe aardenetwerk voor wereldeenheid?
Informeer dan welke Elohim workshops bij je passen. Zie ook de e-learnings/e-healings op deze site. Natuurlijk ben je ook van harte welkom om de Krachtplaats en helende tuinen te bezoeken!

Ook tuinvrijwilligers kunnen vragen of er mogelijkheden voor hen zijn om te komen wieden.

Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties

Klik hier voor Spirituele-Elohim opleidingen


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Linkedin