#Z, links,13, Kenmerken aards & galactisch DNA, verlichting, Godrealisatie, Ingewijdene en Avatar ontwikkeling

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Verlichting2.jpgVoorwoord

Ik heb geprobeerd mijn eigen zelfrealisatie-, verlichting- en Godrealisatie-ontwikkeling en waar je dan doorheen gaat, te herinneren. Let wel; ieders weg gaat anders. Mijn weg ontwikkelt zich net als die van jou, altijd verder. Ik liep de weg elk leven een stukje verder. In dit leven activeert zelfrealisatie, verlichting en Godrealisatie ook in de onderste chakra's en temidden van het gewone leven waar het bedoeld is tot uitdrukking te komen om bij te dragen aan een non duale samenleving. Mijn eerste niveaus ontstonden begin jaren 2000. Ik heb de kenmerken van deze ontwikkelingsweg voor je willen opschrijven om je een hart onder de riem te steken. Niet alleen de last van je ontwikkelingsweg te zien maar ook en vooral je fantastische groeistappen. Dank je wel dat je met me meewandelt! 

De ontwikkeling naar zelfrealisatie, Godsrealisatie en het Avatar-bewustzijn gaat langs 13 niveaus 

Hieronder vind je een artikel waarin ik, Joke ElZiam Nootebos, deze 13 niveaus beschrijf. De 12 bewustzijnsniveau's en het overkoepelende 13de Goddelijke principe, de universele Christuskracht-liefde,  activeren ook het etherische 12-strengig DNA en alle familie-, verleden levens- en zielegroep-geschiedenis daarvan. Door onderstaande niveau-beschrijvingen kun je misschien herkennen waar je zelf staat in je Ontwakings- en God-Mens-realisatie proces. Ook lees je wat je dan overkomt en herken je zo mogelijk de (volgende) stap op je ontwikkelingspad.

Op de Elohim Krachtplaats, in de helende tuinen en in het Lemurisch bos, worden al deze stappen dieper geactiveerd tijdens je bezoek of verblijf d.m.v. Lichtcodes en je afstemming in de verschillende Krachttuinen. De activatie vindt plaats zover als nu mogelijk is voor jou; dus op je eigen level. Vaak maken doorbraak sessies/arrangementen, E cursussen en vooral de Elohim jaar opleiding het belichamen van de volgende stap concreet en geeft dat nog veel meer inzichten, groei, zuivering en houvast.


13 niveaus van bewustzijnsverruiming

Mijn beschrijving van alle bewustzijns- en zuiveringsstappen aan ontwikkeling en een beschrijving van wat er gebeurt als steeds een volgende streng etherisch DNA zich opent of een zieledeel incarneert. Deze ontwikkelingsniveaus zal ieder op geheel eigen wijze doorlopen. Er kunnen al verschillende niveaus door elkaar heen ervaren worden.

1ste niveau van verruiming hart en mind

Bio chemie van je brein verandert. Linker +rechter hersenhelft werken beter samen, activatie en verruimen van hypofyse en pijnappelklier. De DNA structuur begint te wijzigen en te activeren in 2 fysieke + 2 actieve etherische strengen. Eetpatronen veranderen zowel als vriendschappen. Lichaam voelt lichter, schoner, minder dicht. Griep, hoofdpijn, diarree, uitslag, spier- of gewrichtspijnen kunnen optreden door zuivering van het lichaam en karma dat omhoog komt om te transformeren d.m.v. bepaalde situaties.

2de niveau van verdere verruiming, hart, geest, bewustzijn

Karmische ervaringen komen vrij, meer multidimensionale lichtlichamen en zieledelen dalen in je aura en lichaam. Gevoel van griepaanvallen en vaag gedesoriënteerd. Moe door zoveel veranderingen. Vragen komen op als wat kom ik doen op aarde, ben ik op de goede weg, is dit de juiste relatie? Activatie 3-strengig DNA. Je wordt minder reactief.

3de niveau van verdere verruiming, hart, geest, bewustzijn

Fysieke zintuigen, kleuren en geuren die helderder worden en het buikgevoel en innerlijk kind worden sterker. Nog meer lichtlichamen van de ziel integreren en helpen jezelf en de omgeving verlichten. Chakra's openen verder en de Pillar of Light ontstaat samen met heldere gaven, inzicht en overzicht. Je bent bezig met zelfrealisatie en krijgt begrip, inzicht en kennis over ego, dualiteit, eenheid en meesterschap in het gedrag. Activatie van je 4-strengig DNA gaat zich ontvouwen en zuiveren.

4de niveau van verdere verruiming, hart, geest, bewustzijn

Grote veranderingen in het lichaam, onverwerkte emoties uit de celgeschiedenis willen via het lichaam en bewustzijn transformeren. Transformatie via de hersenen en de bio chemische hersenstofwisseling. Hormonale veranderingen. Hoofdpijn, wazig zien, gehoor- en korte termijn geheugenverlies, kunnen hierdoor voorkomen. Soms pijn in de borst doordat het hartchakra zich wil zuiveren en openen. Activaties en zuiveringen 5-strengig DNA. Anders tegen zaken aankijken, innerlijk horen. Controle doorzien en loslaten. Geestelijker worden, de ziel en Bron willen volgen. Het afgescheiden ikje wordt verder verkend. Lichtvrienden en soulmates verschijnen in het leven. Flitsen van helderziendheid, telepathie en helderwetenheid. Directheid van spreken (helderspreken) zonder dat je mind er tussen komt. Een periode waarin respect, heling en beheersing van emoties nodig worden en het innerlijk kind aangevoeld en meegenomen.

5de niveau van verdere verruiming, hart, geest, bewustzijn

Geestelijke afstemming en persoonlijke Christushart met wij-gevoel ontwikkelen, dromen veranderen, meer helderheid, meer déja vu’s. Heen en weer geslingerd worden tussen een groter weten, voelen en denken en dat van het (afgescheiden) ikje. Het ikje en mentale lichaam willen transparant en egoloos worden en samen weven met de hogere zieledelen. Een periode volgt van alles onthechten en van déprogrammeren van alles wat was aangeleerd. Je denkt, spreekt en voelt niet meer op dezelfde wijze en dat wordt duidelijk in de omgang met je omgeving. Activatie 6-strengig DNA. Je leeft voornamelijk vanuit je ziel en je denken en spreken ontstaan vanuit je zielshart en niet andersom. Je denken volgt het hart. Geconditioneerde reactiepatronen laten los en alles veranderd voortdurend als in een achtbaan zonder controle. Zo nu en dan lijkt de zelfrealisatie weg van egoloosheid en vanuit een verruimd hart en bewustzijn leven, een uitputtingsslag met daarbij ook nog veel fysieke uitwerking en hormonale veranderingen. Wisselend korte termijn geheugenverlies, verwardheid en nog meer hersenveranderingen of fysieke problemen kunnen zich voordoen. Soms wil je ontsnappen en verlaat je je spirituele interesse om pas later weer terug te keren op je Pad.


hoger zelf 4.jpg


6de  niveau van verdere verruiming, hart, geest, bewustzijn

Een Lichtvrienden groep vormt zich voor wederzijdse groei en ondersteuning. Identificaties met werk, emotie, meningen of met anderen laten sneller los door hoger bewustzijn en de wijsheid van het Christus-wij-hart dat voelt wat echt en Waarheid is. Je bent er nu steeds meer voor je mensen zonder dat ze er voor jou hoeven zijn. Haakjes en needings lossen op. Je wordt ruimer, vrijer en je lichtgehalte in je aura en lichaam zit ongeveer op 33%. Helderziende en andere verscherpte, innerlijke zintuigen, direct spreken zonder tussenkomst van je mind of een genezend vermogen voelen als normaal. Activatie en zuiveringen van je 7-strengig DNA. Gedachten zijn scheppende of duale krachten die om bewustwording vragen en steeds sneller gevolgen hebben. Het hoofd wordt stiller en kan niet zo goed meer tegen "verhalen en het stapelen hiervan". Je hoeft minder vaak gelijk te hebben, gezien te worden of alles naar je hand te zetten. Je overstijgt je angst voor beïnvloeding, overheerst worden of regels van anderen en oude vormen van je weggeef- en aanpasgedrag heb je opgelost. Je merkt op hoe je gewoontepatronen en karaktertrekken je kristallijnen, subtiele kwetsbaarheid en buikgevoel, onderdrukken. Je verruimt steeds verder in die kristallijnen laag.

7de niveau van verdere verruiming, hart, geest, bewustzijn

Het hartchakra opent zich naar de universele Christuskracht-liefde welke verder gaat dan de persoonlijke Christuskracht-liefde. Emoties en subtiele gevoelens kun je makkelijker uitdrukken en ervaren. Je  kristallijnen pure zelf ontwaakt en activeert. Niet anders meer kunnen dan te midden van iedereen, jezelf zijn en je uitspreken waar nodig. Minder maskers en rollen. Doorzettende grote emotionele zuiveringen en verder loslaten van oude patronen ontstaan. Ook van de zielegroep en zielerelatie. Omhoogkomen en transformeren karma van vele (parallelle) levens. Daarna meer in het moment leven. Volop leven. Oude karmische relaties eindigen of veranderen zeer doordat je je eigen (subtiele) gevoelens en trouw aan je eigen hogere ziel en pad meer respecteert. Ontkenning of onderdrukking van je subtielere zielelagen, behoefte en gevoelens lukt niet meer. Net als leven vanuit je ego-verdichting en ruis. De mindshift voltooid zich naar de leiding van je subtiele buikgevoel en ziel! Vermindering emotionele, spirituele of praktische gehechtheid aan anderen. Niet alles meer persoonlijk maken of willen begrijpen. Eigen mening wordt minder belangrijk. Activatie 8-strengig DNA. Hart blijft zich verruimen met soms pijn in de borst of steken in het hart. Angst en onzekerheden worden nog meer losgelaten doordat ze geen stoel meer krijgen in het denken erover. Druk op  voor- of achterhoofd door verdere verruiming hypofyse en pijnappelklier (op hun allerhoogste gezuiverde klier-werking bestaat fysieke veroudering zelfs niet meer). Vermindering ziekte en oordelen naar jezelf en elkaar. Multidimensionaal leven op alle lagen. Dan weer verbonden en vreugdevol voelen, dan weer gevangen in alledaags gevoel, overlevingspatronen of dualiteit. Verbinding met de geest en Bovenwereld blijft zich verdiepen. Je kunt nog steeds vluchten van aardse krachten en verantwoordelijkheid en toch willen helpen. Minder, lichter, verser en meer bio voedsel willen eten en andere voedselkeuzes laten zich zien. Vlees, suiker, alcohol, roken, drugs of veel zuivelproducten eten lukt in dit stadium niet meer.

8ste niveau zelfrealisatie

We zien de meester, ziel en het lagere zelf in iedereen vanuit een verruimd universeel Christushart. (De anderen hoeven er niet voor jou te zijn maar jij bent er voor je mensen) We verlangen dienstbaar en Goddelijk te zijn. Anderen willen redden stopt. De middenhersenstam, het brein, het 8ste, 9de en 10de chakra worden geactiveerd. Mind en hart worden verlicht (zelfrealisatie) en draaien niet meer om zichzelf. De ik-kern van denken en gevoel stopt. Divine bewustzijn, kanaal zijn en Gaven nemen toe. Het ik-centrum lost verder op en het cranium zet uit. De etherische hersenen met nieuwetijds eenheidsbewustzijn, infiltreren het normale denken en bewustzijn. Alle hogere chakras sluiten daarop aan evenals het hart. Gevoel van Ik-Ben wisselt met het subtielere hoger en spiritueler ego-ik (bv van de coach). Channeling, helderspreken, energiewerk en de communicatie met de Bovenwereld en natuur worden gewoon. De paradijsmatrix en flow laten zich zien. Je wordt steeds ik-lozer. De grootsheid van wie je Bent en je Puurheid worden steeds meer voelbaar en ook belichaamd in je onderste chakra’s en gedrag. Net als Liefde. Je raakt niet meer in de stress, handelt niet meer voor een ander of vanuit verplichtingen, maar neemt zelf verantwoording. Je projecteert nog nauwelijks. Relaties worden zonder haakjes en needings. Ze worden transpersoonlijk. Activatie 9-strengig DNA. Je spreekt vanuit je wij-hart, ziel en geest. Anderen voelen zich niet meer met je aansluiten en grijpen door je heen omdat je transpersoonlijk wordt en hen niet meer nodig hebt, al mogen ze er wel zijn. Je overstijgt het uitreiken naar gelijk hebben, bevestiging zoeken, willen helpen of je geliefd en gerespecteerd willen voelen. Je wordt heel sereen, rustig, kent verhoogde gevoeligheid en heldervoelendheid, je buikgevoel en basischakra openen zich verder in zuivere, hogere trillingen. Je bent gegrond en durft elk gevoel toe te laten. Het onbewuste wordt bewust. Je hebt in dit stadium weinig voedsel meer nodig. Prana voedt je.

 


groei en ontwikkeling.jpg


9de  niveau verlichting

Je lichaam kan van vorm veranderen door alle nieuwe lichtcoderingen, je voelt je verbonden met alle wezens en alle Rijken en dankbaar. Je overstijgt de ik-illusie en het spel van afgescheidenheid. Je bent bezig elk subtieler ik-verlangen en je wenslichaam los te laten. Ook het verlangen naar je tweelingziel, vlam of straal. Je lichtwezen daalt in je fysieke lichaam.  Activatie 10-strengig DNA. Je bent VRIJ en wordt Verlicht. Je begeeft je op het Inwijdingspad naar Godrealisatie. Op dit niveau bepaalt de Bron je inkomen, werk en omgeving en jij volgt  die Leiding. Je ikje heeft niet langer een andere mening dan de Bron in jou of garantie nodig. Nog meer ego-ik en hechtingen worden dorozien en lossen op. Je hoeft niemand meer te zijn. Dit kan pijnlijk, angstig maar ook extatisch en blij voelen. Je kunt niet meer terug. Je focus is in het Nu, je bent één. Je denkt, voelt en ondersteunt elkaar en je mensen. De ik-doener lost hierbij op. De blijheid van anderen en hun welzijn is dat van jou, net als hun pijn. Persoonlijke en voorouder overlevingsangsten komen omhoog en worden losgelaten als een diepgaand zuiverings- en inwijdingsproces. Geen erkenning krijgen. De onmogelijkheden en onzekerheden van je ikje worden gemakkelijk overstegen om plaats te maken voor Goddelijke Lichtheid, Liefde en Kracht. Nog even slinger je  heen en weer tussen het vasthouden aan het oude vertrouwde van de collectieve krachten en identificaties in je en de sprong in het diepe van je Zijnsstaat en Goddelijkheid.


Voor anderen is je realiteit en transpersoonlijkheid irreëel. Maar anderen herkennen ook je innerlijk Licht. Je voelt je ongelofelijk verbonden, geaard, gecentreerd en wenst vastberaden te dienen. Er is niets anders meer. Geen ander Geluk. Je schommelt soms nog tussen niveau 8 en 9, maar steekt wel angstloos je nek uit waar nodig. Je Goddelijkheid, ziel en persoon kennen nog een beetje afstand tot elkaar. Zij moeten nog verder integreren in elkaar. Het gevoel van  iemand die wat voorstelt te zijn, en de Al-Eenheid met het Zijn van de Christuskracht, wisselen zich soms nog af. Je intenties en motivering zijn nu bijna permanent gericht op je universele Christushart en hoogste bedoeling. Omwille van hun eigen agenda en conditioneringen zullen anderen dat echter niet herkennen, maar dat begrijp je nu beter. Je wordt één met je Ik-Ben-lichaam en alle chakra’s en je energievelden worden één Goddelijke zuil van Licht en Vrede. Eenheid met de natuur en haar Spirits ontstaat doordat je Liefde BENT.

10de niveau van verlichting door meerdere chakra's en het kristallijnen zelf

Activatie 11-strengig DNA. Je bent in eenheid met het bewustzijn van de Bron en weet dat alles mogelijk is. Manifestatie kan ogenblikkelijk zijn door grote scheppende Krachten. Je kristallijnen kwetsbare innerlijk kind verschuilt zich niet meer achter de onveiligheid ervan of alles in harmonie willen hebben. Je Christushart volgt een geweten en waarheid dat zonder officiële regels werkt. Het volgt een diepere zuiverheid, mededogen, liefde en respect en geeft eigen mensen en wensen niet langer voorrang.

11de niveau wet van Een en van verlichting+donkere nacht van de ziel

Activatie 12-strengig DNA. Cellulaire regeneratie. De tijd wordt niet langer als lineair ervaren. Alle lichtlichamen, axiatonale sterrenlijnen  en zieledelen worden geïntegreerd en verbonden met het roteringspunt en de template van je pijnappelklier. Deze matrixen van licht volgen de lijnen van je meridianen en accupunctuurpunten in je lichaam. Negatieve ervaringen vanuit al je tijdslijnen, religies en voorouderlijnen tot aan je Oorsprong, worden één in JOU en transformeren in de periode van de donkere nacht van je ziel en van je lichaam, waarna verlichting en ik-loze universele Liefde Zijn, volgen.

Verleden, heden en toekomst bestaan tegelijk. Je ervaart de tijd, alle levens, alle universa als holografisch in het NU. Je bent klaar met het rad van wedergeboorte en karma en bent de Boeddha en Universele Christus geworden. Je zult de hemel op aarde manifesteren maar je ikje doet dat niet meer. Zorgen en plichten voelen niet langer zwaar. Je bent voorbij de ik-illusie en voorbij de illusie over de wereld en je zieletaak vanuit het subtielere spirituele (ego)ik. Je speelt met vreugde en Vrijheid het spel van het Leven mee. Zelfs al zijn er zorgen. Een gevoel van onbaatzuchtig samenleven en werken en van een rechtvaardige verdeling ontstaat. Je ik-doener lost op. Je doet vanuit Zijn. Door het worden van de Universele Christus ben je één met alle Divine wezens van Licht. Met Gaia, de Zonnelogos, de Elohim engelen, Elementen en de Deva’s. Ze ondersteunen en beschermen jou en je Werk. Je Goddelijke Vonk en Bovenwerelddeel zijn één aan het worden met je ziel en lichaam. Je waarnemen en bestaan worden holografisch.

 


 

bewustzijnsgroei, ontwikkeling.jpg

12de niveau  Godrealisatie en Avatar

Nieuwe informatie en systemen komen tot je voor de nieuwe wereld. Je verbindt je met andere Ingewijden van het 12de niveau voor de verheffing van de aarde en voor vreugde en welzijn van al het leven. Je hebt enorme helende en scheppende vermogens. Doordat je alle parallelle realiteiten hebt verweven tot de kracht van Eén, kun je functioneren als een Avatar met grote Godenkrachten en Liefde.

13de niveau Godrealisatie tot in de basischakra en wereld van materie

Je bent een God-Mens geworden en een vader en moeder voor de wereldziel en mensheid. Een Bagavan (Goddelijke Vader voor je mensen) en Amma (Goddelijke Moeder voor je mensen) die het Christushart in de ander ziet en door de imperfectie heen kijkt. Je hebt de reis door al je levens volbracht en bent als een Bodhissatva op aarde die anderen helpt naar dezelfde ontwikkeling. Je ervaart jezelf vanuit het eeuwige Zelf, als oneindig en deel van de Al-Eenheid en oneindige Vrede! De reis door al je levens is dan volbracht en het staat je vrij of je nog wilt incarneren na je dood. Het rad van karma en weder geboorte is klaar. Je Godsvonk is op aarde gebracht en belichaamd. Je Bent je Eeuwige Zelf en Dienstbaar!