Joke ElZiam Nootebos

 

Joke 2016.JPGInwijdingen en de kring van Al-Eenheidsmeersters; de Ouden
Doordat ik zelf in éénheid ben met Moeder Aarde en de Bovenwereld en sinds jaren meewerk aan de toekomst van "the Diamond New Earth" in het Grote CreatiePlan, ben ik in staat ook tijdens workshops en satsangs, jouw volledige potentieel en alle Inwijdingen voelbaar op je over te dragen tot diep in je basis en dagelijks functioneren, indien je zover bent. Dergelijke multidimensionale en sacrale grote Inwijdingen worden gegeven door de kring van Al-Eenheids-Meesters waartoe ik ook behoor als een van de Ouden. Zij bevinden zich aan deze en aan gene zijde en werken vanuit het Kosmisch Plan voor de Mensheid, Aarde en Melkweg. Al de Diamond New Earth Inwijdingscodes bevinden zich voor elke gast en student, zowel als voor de planetaire verlichting, ook als lichtcodes in de Elohim Krachtplaats, zelfrealisatie tuinen, het sacrale Lemurisch Bos en de zelfrealisatie tincturen.

Wat ik voor mensen kan betekenen en over kan brengen

Ik begeleid als Ingewijdene reeds tientallen jaren gevoelige en bewuste mensen bij de levensbestemming van de ziel, de hoger dimensionale afstemming en de vertaalslag van Universele Liefde en hoger Bewustzijn, in werk en relatie(s). Daarnaast beleid ik bij het activeren van innerlijke Vrede, het Ontwakingsproces en de co-creatieve Christuskracht of Eenheidsliefde, die nodig zijn voor de nieuwe wij-samenleving vanuit ieders ware Zelf. Ook de verbinding met de Bovenwereld, Moeder Aarde en de Natuur wordt overgedragen tijdens mijn teachings waardoor non duaal werken en Leven eenvoudiger wordt. Graag geef ik samen met mijn team richting aan de nieuwetijds woon-werk-gemeenschap "The Diamond New Earth" en de nieuwetijds Elohim organisatie, op de sacrale Elohim Krachtplaats.Pionier voor de nieuwe samenleving, nieuwe relaties en organisaties
Vanaf 1989 stel ik mijn leven in dienst als pionier voor de nieuwe samenleving, voor individuele en planetaire eenheid en verlichting. Dat doe ik o.a. door het Elohim Centre en de visie te leiden, als visionair, teammanager, leraar, satsanggever en bedrijfseigenaar. Dit verdiepte zich nadat mijn eigen verlichtingsproces en de daaropvolgende Inwijdingsweg zich voltrokken. Ik heb daarvoor heel wat ego aan angst, onzekerheid en alleen staan, moeten overwinnen. Niet alleen van dit leven maar ook van zovele levens waarin ik óok opstond voor het Licht van de wereld en het vaak met de dood moest bekopen. Vele levens, levens in de Hathor-, Isis- en Horus- Inwijdingsscholen, als eenvoudige boer, in kloosters, tempels, levens als Lemuriaan, Atlantiër, heks en sjamaan werden me getoond door de Bovenwereld als voorbereiding op mijn huidige missie. Ook ken ik mijn kosmisch leven op "Alcyone" en hoe angstig het voelde naar de aarde te gaan met een grote missie. Ook mijn Egyptische, Essenen, Graal en Avalon levens en hun lijn naar de huidige missie, werden me geopenbaard. Na veel vallen en opstaan kreeg ik uiteindelijk tijdens dit leven de kracht voor de grote missie die niet alleen ALLES van me vraagt, maar ook alles geeft. Ik ben dankbaar!


Mijn eigen groei naar zelfrealisatie en verlichting en het vallen en opstaan daarbij

Mijn identificatie-brandpunt verschoof van ego-ik/ziel naar mijn ware essentie en zo werd ik uiteindelijk in die beginjaren 2000, bewust en eenvoudig genoeg om geleidelijk aan niet langer te kleven aan mijn leraarschap, het helderzien, het hogere of de angst voor weerstand en verlies van mensen. Ik groeide geleidelijk aan voorbij het verhalen maken over anderen, de noodzaak van bevestiging, respect of aandacht krijgen, de reacties van mijn innerlijk kind of mijn ikverhalen over mijn kwetsbaarheid, onzekerheid en pijn.

Ik wilde vooral aardig gevonden worden
In de beginperiode, toen eerst de zelfrealisatie (verlichting) van hart en mind, maar nog niet die van mijn onderste chakra's, begon, kleefden mijn ego-ik nog teveel aan het aardig gevonden willen worden en de vriendschap met het team. Mede door de angst uit voorgaande levenservaringen, waren mijn ego en angst voor onbegrip of verlies van vriendschap in de beginjaren van het ontwakingsproces, meer op de voorgrond dan mijn ware, vrije, essentie, dan de trouw aan mijn eigen Pad, Missie en de bedoeling voor het centrum in samenwerking met de Bovenwereld. Dit veranderde nadat het verlichtingsproces zich ook verdiepte tot in mijn onderste chakra's, tot in mijn stappen, keuzes, buikgevoel en innerlijk kind.


Omringt door mensen die zich steeds verder openen in hun ziel, ware zelf en missie

Dankbaar ontmoet ik al vele jaren bij het Elohim Centre prachtige, gevoelige en bewuste mensen. Zij die samen met mij willen bijdragen aan een non duale wereld, aan relatie-, woon- werk- en bedrijfsvormen. Zij doen dat door aan zichzelf te werken om uiteindelijk hun ware natuur en medeschepper te worden vanuit universele Liefde. Het gaat mijn team en mezelf daarbij om de vertaalslag van ieders hogere Wezen in het gewone werk en de gewone omgang i.p.v. alleen maar het zien van spirits, engelen en de verhalen daarover. Ik ben blij de studenten samen met mijn team, te mogen begeleiden bij de eigen zieleweg en het Ontwakingsproces. Blij ook met de mensen die het Pad al hebben gelopen en nu naast me staan. Zelf geef ik niet alleen opleidingen, workshops en satsangs maar ook de lichtactivaties voor de Elohim zelfrealisatie tuinen en krachtplaats zodat ook daar bezoekers, naast workshops en sessies, healingen, inzichten en Natuureenheid kunnen ontvangen.

 

Wil je ook steunen en meewerken als vrijwilliger?

Clare's verhaal over Joke

 


 

 

Joke 2016.JPG

 

 

 

 

 

Werken als Kanaal voor Gaia en de Bovenwereld

In de opleidingen, workshops, sessies en satsangs die ik geef word je verbonden met je multidimensionale zieledelen en de diepe, warme éénheidsverbinding met de Gouden Moeder Aarde, de Oermoeder en de Bron. Vele Lichtwezens, Elohims, Engelen, Aartsengelen, Divine Beings, Merlin, Pan e.a. Natuurspirits werken door me heen en openen je heelheid, zachtheid, eenheidsliefde, creatiekracht en je hart met liefde en respect voor jezelf.
Universele grote Scheppingskrachten transformeren voelbaar de oude informatie van je kleine zelf en pijngeschiedenis die opgeslagen ligt in je cellen en DNA. Die de bestemming van je ziel en ware zelf verhinderen. Ook ervaar je daarbij tijdesn mijn (online) workshops steeds de hulp van Hemelse en Aardse Drakenkrachten, de 4 Windrichting- en de 5 Elementen Powers, de Natuurspirits en de Wezens van Edelstenen.

In deze Pure Energie word je tijdens workshop transmissies voelbaar bevrijd van oude beklemmende verbindingen, karmische banden en knopen. Herhalingslussen, relationele en fysieke problemen, negatieve astrale beïnvloedingen en programmaknoppen, ook uit die van je mannen- en vrouwenlijn, je zielengroep en verleden levens, worden, waar mogelijk, tot aan hun oorsprong getransformeerd. Daarna voel je je gevuld met je Essentie, je Eenheids-Liefdeslicht en je Oorspronkelijke Kracht. Dit brengt een grote Doorbraak, activeert je levenrichting, Ontwakingsproces en de Gouden Reconnectie met je Ware Oorsprong en Gaia.

Ook de Elohim Master Healers en Readers heb ik mogen opleiden en inwijden in bovenstaand werk. Zij zijn ervaren zelfrealisatie therapeuten (en leraren) op de weg van verlichting, Godrealisatie en geheelde relaties en organisaties.

 


 

Wie ben ik

Sinds mijn jeugd heb ik toegang tot de informatie over de evolutie van mens en Aarde op weg naar de Gouden Tijds samenleving. Als kind hoorde ik dat ik alle Rijken moest verbinden. Later kreeg ik een overzicht over al mijn levens als voorbereiding op mijn grote missie.


Mijn niet gemakkelijke, persoonlijke levensgeschiedenis heeft ertoe geleid dat mijn bewustzijn helder kon worden voor de fijnstoffelijke en 13-voudige dimensies en ik al vroeg de Kracht kreeg alleen te Zijn en te gaan.

Al meer dan 30 jaar stel ik mijn leven in dienst van de evolutionaire, individuele en wereldwijde  Bewustzijnsshift  (van de Pillars of Light)  en van  Moeder Aarde.
Ik geef teachings, satsang, transmissies, vakopleiding en coach de Pillars of Light naar een staat van verlichting en eenheid met de natuur en Gaia.
Ook ligt mijn roeping in het onderwijzen van communicatie met Moeder Aarde, natuurwezens en het 13-voudig bewustzijn van kristallen, de elementen en planten.  Daarnaast is er de bijdrage aan het Gouden Tijds onderwijs en organisatie-leven. Voor nieuwetijds organisaties heb ik een specifieke site en EBC poot in het Centre opgericht. (Elohim Business Centre)

Contact

Afspraken en info via kantoor
E: info@elohim-centre.org
T: (0031) (0)597-541539

Specialisme

  • Als visionair voor de nieuwe wereld zijn levensbestemming, verlichte relaties, zelfrealisatie en het geven van geestelijke en lichamelijke healing-readings en satsangcoaching tijdens workshops en opleidingen, mijn specialisme.

  • Sinds 2002 vindt  verdieping in mij van de verlichte staat plaats. Vanaf 2010 ben ik daarover onderricht, satsang en (participanten-)coaching gaan geven en neem ik het individuele en planetaire ontwakingsproces als een rode draad ook mee in elk soort workshop die ik geef.

  • De Krachten en Divine Beings die gebruik maken van mij als "kanaal" hebben samen met mij de Elohim Krachtplaats doen ontstaan. De Engelen en Meesters die werkzaam zijn via mij en de Krachtplaats, openen en transformeren niet alleen het individue maar tevens het collectief bewustzijn.

  • Ik geef groepsworkshops. Zie de workshops- en opleidingsagenda.
  • Ik schreef een boek en activeer kristallen en Krachtplaats tincturen en zelfrealisatie tuinen ter ondersteuning van ieders ontwikkeling.

Cliëntervaringen

"Ik heb de opname van mijn laatste healing-reading-satsang sessie nogmaals beluisterd en wat zitten er veel aanknopingspunten in om mee verder te gaan in mijn proces! Het lijkt wel alsof ik alles op een presenteerblaadje aangereikt en uitvergroot in mij zelf en mijn werk tegen mag komen om mee te oefenen. Ik ben er heel blij mee ook al is de confrontatie soms pijnlijk en niet leuk". "Als bedrijfsadviseur liep ik er tegenaan dat de bedrijfseigenaar met mijn voorstellen en adviezen meeging, maar ik kwam niet verder met de managers en het daaronder liggend team. Ook al zeiden ze ja,  ondergronds klopten de zaken niet. Er bleef maar dualiteit en de betalingen van mijn facturen bleven uit. Joke gaf me verassende inzichten over waar dat aan lag en hoe ik het op kon lossen met alle partijen. Inzichten die ik nu ook gebruik bij mijn andere opdrachtgever. Het maakte ook voor mezelf duidelijk waar ik wel en niet in mee wil gaan."

Tips na satsang of workshop

1) Meerdere dagen flink water drinken om eventuele geestelijke en lichamelijk uitwerkingen sneller op te lossen

2) DNA ondersteuningsset

3) Contact opnemen als je met vragen blijft zitten

Diamond New Earth

De Elohim Krachtplaats en helende bezoekerstuinen zijn bedoeld voor een verlichte maatschappij en mensheid; The Diamond New Earth.

Onze Goddelijke oorsprong, bezieling, levensbestemming, het kristallijnen, multidimensionale en ons kosmische Zelf opent en verdiept zich op de Krachtplaats.  Elohim educatie, verblijf, consulten en natuurlijke (online)producten ondersteunen ieders essentie, levensbestemming en bijdrage aan de tijd van eenheid op Aarde. 

Het team
dat met mij werkt (en verblijft) op de Krachtplaats volgt de eigen droom en bezieling en levert daarmee een bijdrage aan het gezamenlijk organisatiedoel; "The Diamond New Earth".


De Elohim nieuwetijds woon- en organisatie-vorm kent een voorbeeldfunctie en effect op het wereldwijde evolutieplan. Samenwerken met passievolle, gerealiseerde en gevoelige mensen geeft een enorme bundeling aan Krachten en Licht. Dit Licht doordringt en activeert als een accupunctuurnaald het wereldwijde kristallijnen of diamanten netwerk voor de nieuwe Mensheid.


Hiervanuit zullen verlichte, non-duale gemeenschappen en organisaties zich in de toekomst verder verspreiden (naast andere soorten leef- en werkgemeenschappen).

 

Co-creatie (netwerken) voor  The New Diamond Earth zal gebeuren door onbaatzuchtige gerealiseerde Mensen en organisaties.