Drie grote Rijken schuiven ineen

Geschatte leestijd: 5 min - Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Niet alleen mensen bevinden zich op het verlichtingspad naar eenheid. Ook Deva’s en natuurwezens evolueren en vinden de eenheid terug met mensen, de Bron, sterrenvolkeren en planeten, sinds de bewustzijnsval van Atlantis zo'n 13.000 jaar geleden.

Kristallijnen zelf, de ongeziene Rijken, maar ook het omgaan met onderstromen

Mensen leren momenteel niet alleen omgaan met hun kwetsbare, subtiele gevoeligheid en kristallijnen zelf in het buikgevoel, maar ook met het ongeziene, en met onderstromen of de mooiere subtiele sferen van feeën, boomgeesten, engelen, zachtaardige mensen en natuurwezens. Ook vele natuurwezens evolueren nu mee en komen weer dichter bij de eenheid met mensen waaruit ze zich ooit hadden teruggetrokken. Zij werken nu steeds meer samen met mensen die reeds kunnen functioneren op deze subtiele gevoelsniveaus van vrede en mededogen, voor het gezamenlijke doel van de nieuwe Aarde. Meewerkende bewoners en vrijwilligers, workshopdeelnemers, langer verblijvende (seizoenplaats) gasten en het Elohim team; ieder leert op de Elohim Krachtplaats haast vanzelf om meer te voelen en te communiceren over de ongeziene sferen en dimensies.

De Lemurische engelen, kobolden, trollen en grotere Atlantische feeën trollengroep 4.JPG

Zij allen evolueren vanuit het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde en nemen bewust deel aan de wereldevolutie door zich o.a. spectaculair te vermeerderen op de Elohim Krachtplaats. Zij hebben hun eigen kanalen naar de Bron ook weer geopend, net als de mens. Aan hen kun je samenwerking vragen bij wat je wilt (co-)creëren of veranderen vanuit egoloosheid. Je kunt hulp vragen voor jezelf, je mensen, huis, tuin of Droom en voor het gezamenlijke doel van een mooiere samenleving. Samen met de natuurspirits en engelen heb je enorme scheppende krachten! Op de Elohim Krachtplaats gaat het (co)creëren en informatie krijgen vaak gemakkelijker. Je ben er opener en hoger afgestemd. Bezoek (of stem je af op) de Krachtplaats en de Lemurische engelen aldaar of denk aan de aanschaf van de Lemurische engelen-bio tinctuur voor thuis als je iets wilt veranderen of creëren voor het hoogste goed van allen. Ook de helende tuin van Merlijn of de Merlijn amethist kan je hierbij helpen.

Drie grote Rijken schuiven ineen

In deze Nieuwe Tijd schuiven de drie grote Rijken ineen; de Bovenwereld, het (subtiel voelende kristallijnen) mensen-Rijk (zo gauw dat subtiel voelend en ego-ik-loos genoeg is) en het Devische natuur-Rijk, om samen eenheid, welzijn, vreugde, vrede, kortom de Paradijsmatrix, te brengen die de hemel op aarde en wereldvrede aankondigt. Alle Rijken en (bewuste, subtiel gevoelige) in eenheid levende mensen worden daarbij, overal ter wereld, geholpen door de overkoepelende  Elohim engelen!

Eenhoorns, draken en Lemurische engelen

Je kunt ze ontmoeten in de Helende Tuinen van de Elohim Krachtplaats, want inmiddels komen er elk half jaar enkele honderden eenhoorns bij in de ijlere sfeer van de Aarde en de Elohim Krachtplaats. Soms gebeurt het wel eens, bij jou thuis, op de Elohim Krachtplaats of tijdens een Elohim workshop, dat een etherische eenhoorn je met zijn hoorn innerlijk aanraakt. De subtiel voelende mens kan dit voelen en soms ook innerlijk zien. Het brengt altijd meer energie, wijsheid, groei, helder weten, geneeskracht en helder zien. Eenhoorns zijn bereid mee te helpen met het verhogen van de trilling van de Aarde net als de Elohim Draken en Lemurische engelen die ook een ankeringsplek hebben op het Elohim terrein. Lees meer over Draken en eenhoorns bij de productpagina link of bestel.

De eenhoorns zijn kristallijn zuiver en puur

eenhoornmarkstone2_w992_h661.jpg De magische eenhoorns kunnen mensen helpen hun puurheid, onschuld en egoloze, hogere zuiverheid als gave en kracht voor de nieuwe maatschappij, te ontvouwen. Ze helpen het innerlijk kind in de verlichte staat te brengen en zich niet langer alleen, reactief of afgescheiden te voelen. Ook helpen ze nieuwetijds, subtiele of kristallijn gevoelige mensen te laten functioneren vanuit hun aardse lichtwezen.

Mensen worden weer als engelen

Mensen worden weer als engelen, mede door de onzichtbare hulp van eenhoorns en draken, zoals bedoeld in het evolutieplan. Zij zullen als een nieuwe samenleving functioneren vanuit eenheid, zorgzaamheid en liefde. Natuurwezens laten de mens zien hoe zij samen kunnen leven vanuit een kleinere ik-kracht en egoloze, blije en dienende staat. Des te minder de mens vanuit de mind, eigen wil en het ego-ik leeft, des te verruimder en subtieler in- en aanvoelend hij wordt. Hierbij wordt de mens geholpen door de natuurwezens die met hem of haar (ongemerkt) in verbinding blijven om samen een paradijselijk bestaan met joy, flow, gemak en eenheid te scheppen.


Nieuwe ontwikkelingen, meer lichtactivaties ook door de Natuurspirits

Natuurwezens, sterrenvolk, draken, alle wezens die komen via de witte Christus Straal en hun oorspronkelijk Poort open hebben, zullen bijdragen aan dit grote evolutieplan. Zij zullen de mensen, de Aarde en alles wat daarop leeft, steeds verder energetiseren met meer lichtenergie en hen beschermen. Meer lichtenergie betekent eenvoudig voor jou en mij minder zwaarte en afgescheiden stemmingen. Als we ons lichter voelen is er meer liefde, zachtheid, subtiliteit, blijheid, vrede en co-creatie mogelijk. Ook ontstaan er dan vanzelf meer heldere ingevingen en innovatieve ideeën.

De trollen bij het Elohim Centre konden aanvankelijk niet tegen het licht 

troll b 97DSC01194.JPGSinds de trollen met liefde door bezoekende gasten worden erkend om hun helende en bevrijdende hulp verspreiden ze zich sinds 2011 overal in de Helende Tuinen en op de Elohim Krachtplaats, zonder dat ze persé een vochtige schaduwplek nog nodig hebben. Ze hebben nieuwe taken zoals een helende en verbindende rol voor de mens die bezig is met zelfrealisatie. Ze helpen de mens blij te zijn, uit de mind te komen en niet zo serieus te doen. De elfen en feeën hebben door de tijdgeest, naast vreugde en stralendheid brengen, ook een extra taak op zich genomen. Namelijk alle Rijken te verbinden! Ze werken ook samen met de Trollen uit het Elohim Trollenbos en de mensen. De Trollen staan wereldwijd in verbinding met soortgenoten en geven al hun kennis en mooie ervaringen die ze opdoen met bezoekers van het Elohim Centre, door,

Iets doen voor de natuur, meer in de natuur zijn of een natuur retreat houden?

Bij mensen en op plekken waar de sfeer verfijnd genoeg is, zoals op de Elohim Krachtplaats, versterken natuurspirits hun aanwezigheid enorm. Steeds meer mensen ontvangen door hen de oproep om met hen samen te werken, iets te doen voor de natuur of meer in de natuur te zijn. Ze worden ook door steeds meer gevoelige mensen waargenomen. Zo helpen de trollen en Elohim engelen bij het Elohim Centre de mensen, ook thuis, die hulp vragen met healing en informatie. Ze gaan ook gewoon mee naar het huis en de woonplaats van de Elohim bezoekers want ze kunnen zich op 2 plekken tegelijk manifesteren. Ze helpen mensen versneld ego-ik-pijnen en houdingen los te laten, zodat het ware Zelf en de puurheid van het engelenwezen en verlichte innerlijk kind van de mens, overblijft.

Wat kun je nog meer doen

Bezoek het Trollenbos in de helende Elohim tuinen of schaf de trollen bio tinctuur aan. Denk verder ook aan een natuur-stilte retreat op de Elohim Krachtplaats of aan de Spirituele opleiding Merlin Healer, Heilige Magiër en nieuwetijds Sjamaan opleiding (NS)
Elohim weekend workshop: Sjamanistische natuur-inwijdingen, natuurcoach, aardehealer, natuurwezens en magisch kind

Net als mensen zijn natuurwezens van elders uit de sterren op Aarde gekomen

Nu sterrenpoorten en bewustzijn zich weer openen zoals in het oorspronkelijke Lemurië, opent zich ook voor de natuurrijken een grotere taak en dat brengt alom vreugde. Niet alleen mensen krijgen vanuit de kosmos nieuwe kennis, nieuwe (natuur) verantwoordelijkheden, uitdagingen en technologie ingefluisterd, maar ook de natuurwezens krijgen nieuwe taken en kennis. De gezamenlijke Oorsprong van mens en natuurwezen vindt zo zijn Oorsprong en Eenheid weer terug.


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Linkedin