Hoever ben je met je verlichtingsproces in 10 stappen?

spiraal-01.jpgHoever ben je met je verlichtingsproces in 10 stappen?

Verlichting is weten en voelen dat je niet het ik bent maar deel van Al-Eenheid of Goddelijkheid.
Hoe vindt dat plaats?

1) Zelfonderzoek: wat ben ik eigenlijk?
Ga eerst na hoe je verstand werkt, neem waar hoe je gedachten van de hak op de tak gaan en een eindeloze reeks volgen gedurende de dag. Wordt rustig en vraag jezelf af;

 •  Wie is deze denker? (Is er niets meer dan alleen deze denker?)
 • Wie is diegene die slaapt en wakker wordt?
 • Wie is het die ik “ïk” noemt?
 • Wie zit er achter diegene die kijkt en voelt?

  Ontdek  dat je ware Zelf achter alle ik in- en output met de buitenwereld zit
   Ontdek dat je niet je ik bent.
  Creëer afstand tussen je ik-verhalen/indrukken en je ware zelf daarachter. Zoom steeds uit.
  Verleg je brandpunt en blijf dit dagelijks oefenen net zolang tot je je meer één voelt met de waarnemer.

2) De waarnemer
Je ideeën, gevoelens, stemmingen en lichaam veranderen steeds.
Vindt het punt van bewustzijn, de waarnemer en het ware zelf, steeds  achter dat wat steeds verandert.Sterven, dood, psychose.jpg
Merk op hoe je ware Zelf bewustzijn onveranderd blijft, het is je Goddelijke aard. Je IK-BEN-rustpunt.

Na voldoende oefening overstijg je de identificatie met je ik-slachtoffergevoel, oordeel, strijd, plicht en zelfbescherming. Je onthecht van het alles persoonlijk nemen of persoonlijk aantrekken. Je blijft ruimer.
Inzicht ontstaat over dat alles een “verhaal”is dat zich in je hoofd, in wisselwerking met je gevoel afspeelt. De illusie van het verhaal… Je leert zien  dat het ik bestaat door je eigen verhaal, ik-gedachten en gevoelens of  wenslichaam.

3) Verleden en je ik verhaal verdwijnen
Als je achterom in je leven kijkt kun je dan zien dat je hele leven en al je interacties met de mensen die je kent en kende een eigen verhaal zijn geweest vanuit jouw persoonlijke belevenis en perspectief en hoe dat je nog steeds gebeurt? Hoe het je houding, gedrag en rollen van nu heeft gevormd en hoe je dat ook niet bent… voel maar, wie je wezen of ware zelf is zit daarachter… Je verleden en het verhaal van het ervaringsperspectief, datgene waarin je dagelijks leeft en voelt als ik, is een matrix of harnas dat na het steeds diepergaande inzicht naar de achtergrond begint te verdwijnen! Steeds minder zul je weten wie je bent als je dagelijks ik-houvast oplost, steeds meer zul je in het moment leven vanuit de ruimte die je Bent!

4) Je bewustzijn/liefde verruimt enorm en je wordt meer geestelijk
geel hartAls geëvolueerde geestelijke mens hang je vervolgens steeds minder aan liefde, harmonie of wensen t.o. je omgeving. Je hangt minder aan bevestiging, erkenning en gelijk willen hebben, aan nodig of veilig bij anderen willen zijn. Je doorziet oordeelloos je eigen, steeds subtielere vormen van zelfbescherming, ego, weggeefstand, pleasen, ambitie en de duale reactie in jezelf. Je wordt autonomer, vrijer, onafhankelijker.

 

4A) Dit stadium is het meest moeilijke en zal minimaal  6-24 maanden duren en vraagt voordurend bewustzijn
Werk, wensen, zorgen  en gebeurtenissen zullen zich ongevraagd blijven opdringen en dwalende gedachten en storende gevoelens veroorzaken in deze oefen-periode. Het kost iedere student en zoeker naar verlichting, naar het ware zelf, veel doorzettingsvermogen en tijd de identificatie steeds te doorzien. Om je gevoel niet steeds zo in de buitenwereld, met anderen en het werk, te laten trekken zodanig dat je erin valt. Het kost tijd om bij steeds meer levensthema’s, je identificatie daarmee te doorzien en los te laten zodat je gevoel bij de waarnemer en het ware zelf blijft terwijl je persoonlijkheid functioneert. Dit stadium is het meest moeilijke.

5) Innerlijk waarheid en leiding of leidt je ikje
Onzekerheid, angst (om op te staan), (relatie) verlangens, liefde en vriendschap; deze gevoelens zijn allemaal vergankelijk. Dat is je ware zelf LEVEN en kosmische Geluk niet. Die zijn niet afhankelijk van situaties.  Zelf de sterkste gevoelens zijn niet je ware zelf want dat is altijd hetzelfde. Als je dit snapt en voelt kun je overgaan tot het volgende stadium.  Nu kun je leren je zintuigen, jachtige gedachten en gevoelens die je voortdurend opeisen voor uiterlijke zaken, niet de leiding te laten nemen. Let op dat ze niet je innerlijk leiding voortdurend overschreeuwen.

6) Moet je ademhalingsoefening of meditatie doen?
Meditatie en een aantal weken ademhalingsoefeningen kunnen de overactieve mind of emoties tot vrede en beheersing brengen. De gemiddelde mens ademt 15 maal per minuut. Verminder dit niet abrupt. Begin met heel langzaam uit te ademen, adem dan rustig in en houdt de adem een ogenblik vast om daarna weer uit te ademen. Blijf erbij met volle aandacht en gesloten ogen. Doe het aanvankelijk niet langer dan 5 minuten en verleng dit langzaam tot 10, 15 en max. 20 min. p.d. Zorg voor volmaakte spierontspanning en geen heftigheid. Haal tijdens de oefening je gedachten steeds terug naar de focus op je ademhaling. Als het goed is geoefend zal het na enige tijd licht als een veertje gaan. Zonder ademnood of onbehagen. Adem in door beide neusgaten.

7) Worden als een kind en onthechten van wie je denkt te zijn
Als de mind tot rust is gekomen, kan het oefenen met meditatie en ademhaling worden gestopt en kan het hoofd, het denken zich laten leiden door de subtielere stem van je hart, je intuïtie en buikgevoel. Stil worden en luisteren naar deze subtiele innerlijke leiding is ook weer een training van weken, maanden en zelfs jaren.  Vraag jezelf steeds af; wie is dit subtiele open en onschuldige lieve wezen binnen in  mij, hoe voelt die? Leer het kennen en vertrouwen. Voel je er veilig bij en één mee.


In deze periode onthecht je van wie je altijd dacht te zijn.
Je zult merken dat je nog meer identificatie met je intelligentie, intuïtie, bewustzijn,  onzekerheid, maskers, houdingen en rollen los laat. Je wordt deemoedig en leert je innerlijk Stem en leiding te vertrouwen. Je  oefent wekenlang dit meer te vertrouwen dan je ik-oppasser, mind, mening, doener, emotionele zelf en denker. Voel steeds je onschuld (niet de naïviteit) en magich kind. Geef je ziel en Goddelijke Vonk kans zich te openbaren, blijf open, ruim en stil in je hoofd, stil in moeten, streven, willen en vinden van…. Een verlatenheids gevoel of leegte kan nu verschijnen. Vindt ook hier niets van, maak het niet van jou. Ervaar slechts alle ervaringen en “grijp” het niet als van jou. Wil het ook niet begrijpen.

In het dagelijkse leven kunnen de aanvankelijk heel subtiele gedachten en intuïtieve aanwijzingen als  leiding vanuit de Goddelijke Vonk, ongemerkt worden weggedrukt. In dit stadium verandert dat.  Concentreer je op de subtiele ondertonen van je buikgevoel. Geef gehoor aan de fluisteringen van je ziel en essentie, ook al komen ze nog maar dunnetjes door.  Maak onderscheid tussen het gevoel van je afgescheiden innerlijk kind en dat van je ziel(ekind). Je zielgevoel zal sterker worden in je buik als je geduld hebt en een richtingaanwijzer blijken te zijn.

compass.png [1]Dat waar je de richting misschien vroeger aan anderen of de engelen vroeg daar stopt dat nu. Merk hoe je jezelf overdag weer in van alles kunt verliezen en hervindt steeds opnieuw de rust in je geest, buik en het vredevolle stille, verruimde zelf.  “Wie doet dit, wie ondergaat deze emotie, wie vindt dat dit allemaal af moet, wie spreek en denkt dit”; blijf doorgaan jezelf te onderzoeken in wie je werkelijk bent!

Het resultaat van al dit oefenen zal zijn dat je meer kunt liefhebben
Dat je zuiverder, vrijer, helderder en bewuster wordt ondanks dat je nog gebonden bent aan gevoelens, voor- en afkeur. De persoonlijkheid en het verhaal waarin je leeft  worden steeds beter doorzien en je brandpunt verschuift naar je ware zelf.  Je wordt wakkerder. De buitenwereld raakt losser en meer op de achtergrond bij het leven vanuit je ware zelf.


8) Je laat elk streven los en elke strijd en je raakt bekend met je eeuwig Zelf
Je aanvaard en accepteert alles zoals het is, zonder dat je lui achterover hangt. Je doet de dingen die je nodig acht voor de situatie maar blijft zonder streven en onthecht van het resultaat. Je laat de grotere leiding je overnemen. Als na zekere tijd de Bron in je naar boven komt word je je bewust van iets totaal anders in jezelf. Iets dat je niet uit kunt leggen, woordeloos is,  maar dat is als een stille tempel. Je breekt geleidelijk uit je ik-harnas en verhaal en komt aan in Niemandsland met een heerlijke basisrust en Thuisgevoel. Je functioneert vanuit Zijn.  Je ziel  raakt vertrouwt met wie je bent voorbij dit leven. Het eeuwige Zelf, voorbij dit ene leven, wordt heel geleidelijk steeds meer wie je werkelijk voelt te zijn.

9) Je komt aan in de verlichte staat van je Goddelijke Oorsprong
Je hebt steeds minder zin je geest door een onophoudelijke stroom van woorden en gedachten te laten verstoren. Je krijgt iets mystieks over je zonder dat je dat wilt. Je denken en gevoel komen vanuit een groter geestelijk overzicht. Je spreken, gevoelens en daden worden steeds directer zonder dat jouw mind er eerst tussen komt. Het denken schakelt uit. Bewustzijn en direct handelen en spreken nemen je  denken en doen over. In de vredige staat van  bewuste gedachteloosheid kan de Heilige Geest neerdalen. Je bent aangekomen in de sfeer van je oorsprong en Goddelijke Zelf ongeacht de dualiteit die nog eigen is aan je persoonlijkheid. Hier is niemand in je thuis die heilig of een beter mens wil worden.  Die een zieledoel en taak heeft want dat regelt zich vanzelf door je heen.  In dit stadium word je transpersoonlijk en deel van het Oneindig Hart/Bewustzijn. Toekomststreven en zorgen maken stoppen, net als functioneren vanuit je meegemaakte geschiedenis. Sommige ik-thema’s zijn nog hardnekkig zoals relatieverlangens, angst voor regels en autoriteiten of geld te kort. Maar uiteindelijk worden ook doorzien als de ik-illusie en gestopt.

Eerst ontwaak je binnen de ik-droom, pas daarna buiten de ik-droom
Dan is er sprake van een grote innerlijke vrede, een Boeddha natuur in je, die altijd op het hier en nu gebaseerd  is en angstloos is in keuzes en functioneren.  Oefeningen en zelfanalyse worden overbodig als dit verlichte stadium van Genade doorbreekt. Dit gebeurt echter op de juiste kosmische tijd. Als de ziel en geest al volgroeid waren voor je geboorte dan kan het ook zonder oefening, plotseling gebeuren. Maar in de meeste gevallen is deze ontwikkeling een geleidelijk proces.

10) Graden van Verlichting en je creatieschoenen aantrekken
De Pillars of Light zullen al deze stappen van zuivering en onthechting door alle chakra’s, auralagen, lichtlichamen zelfs het  onbewuste met de lichaamscellen en het DNA, doorwerken. Je  opent geest, verstand, hart en later ook je buik, autonomie, macht-kracht, wijsheid, seksualiteit  en je geldverkeer voor de vurige Goddelijkheid die je leven voortaan mag leiden vanuit Overgave en  Al-eenheid. Je opent  naar alle verdere graden van verlichting. Uiteindelijk zul je in het laatste stadium je creatiekrachtschoenen en missie aantrekken voor het welzijn en hoogste goed van een nieuwetijds samenleving zonder dat dit gebeurt vanuit de ik-wil.  Het is de Bron in jou die dat doet ondanks persoonlijke angst om boven het maaiveld uit te steken en afgemaakt te worden, minder inkomsten te krijgen of mensen te moeten loslaten. Tijdens deze missie zul je een eigen weg van autonomie en kracht bewandelen en denkbeelden, voortkomende uit opvoedingspatronen, religie, macht-onmacht of cultuur, doorbreken. Dat wat je brengt zal volkomen nieuw zijn.  Velen zullen je niet begrijpen en bekritiseren, anderen zullen je volgen zonder dat je ego daaraan kleeft.


 

De nieuwe tijd heeft verlichte geïnspireerde en daadkrachtige Meesters nodig


Een geestelijk zoeker of verlichte kan zakenman, healer of kok zijn. Zij/hij kan een fijn en vriendelijk karakter of juist een opvliegend karakter hebben. Ook Jezus was geregeld fel en boos. Op een keer schopte hij zelfs alle tafels van de Farizeeërs om!  Het verzaken van een werelds leven of juist midden in het leven met je geïnspireerde daadkracht staan, kunnen beiden leiden naar verlichting. Maar geestelijke en materiële zaken, mannelijkheid en vrouwelijkheid dienen met elkaar in evenwicht te zijn. Langzaam dient het Goddelijk Geestelijke in elk van je  levensgebieden en chakra’s de leiding te krijgen. Tot in het meest intuïtieve, onbewuste of subtiele.
Er zal een nieuwe tijd komen waarin werken, macht, geld, seksualiteit en relaties tot hun hoogste Goddelijke bestemming worden gebracht door diegenen die de Bron verstaan en volgen in elk levensgebied en dimensie (Pillars of Light) , diegenen die  na verlichting de creatie-liefdes-schoenen van dienstbaarheid aantrekken. Een tijd waarin elk ding, voorwerp en wezen wordt gezien als een bezielde uitdrukking van de Bron. Ook de natuur.


 

Begeleiding op je verlichtingpad vanuit het Elohim Centre
gesprek-conult poppetjes.jpgHet Elohim Centre ondersteunt door middel van satsang, workshops, e-learnings, stilte retreat en persoonlijke reading, healing en essentie-coaching. Bovendien bevinden zich op de Elohim Krachtplaats inwijdingstuinen voor elk van deze stadia. Daar kun je de energie ophalen, healing ontvangen en mediteren. Ook zijn er krachtplaats tincturen van de energie van de zelfrealiatietuinen beschikbaar om bij je te dragen en in te nemen en  je verder te helpen bij alle onderdelen van je Weg. Verder is er een kleine groeiende gemeenschap aan het ontstaan die deze Weg bewandeld. Een non-duale goed geaarde gemeenschap waarin de energie bewust, hoog en zuiver is.

Delen van de  10 stappen naar verlichting worden tijdens een satsang bijeenkomst (meestal op zaterdag van 17.15-18.15uur) ook met energie-overdracht (darshan) aangeboden door Joke ElZiam Nootebos, de schrijfster van dit artikel, leraar, oprichtster en visionair van het Elohim Centre en de Krachtplaats.

Contact en openingstijden

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, contact en entreeprijs tuinen


 

Verkijk je niet op leraren: Lees meer

 


 

Tips

Kies voor de CRKBO erkende Elohim jaaropleiding

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? 

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven en je verder te ontwikkelen.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, zet je alle dimensies van de Krachtplaats in je omgeving!  Je tilt je huis (praktijk) op voorbij de ik-ruis naar Eenheid en helpt het bewustzijn en hart van je omgeving en jezelf te verruimen naar de multidimensionale Ontwaakte staat en het potentieel van alle hogere zieledelen. Je kunt de bio tincturen van de Krachttuinen ook intuïtief innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

T:
+31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Linkedin