Persoonlijke en planetaire verlichting alleen mogelijk door kristallijnen Sekinah

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

groei, groepsziel.jpg [1]De wereldshift wordt voorbereid bij het Elohim Centre
Als onze eigen hogere natuur volledig wordt belichaamd op ons werk, thuis, in gedrag en gezondheid, als ons hart volledig ontwaakt en één is met onze innerlijke hogere natuur en de natuur buiten, worden en werken we met vreugde vanuit ons volledig Zijn. Dan is er geluk dat niet verdwijnt met de omstandigheden. Het belichamen van ons hogere Licht en het met elkaar functioneren vanuit het hart, de buik en het Kosmische, gaat veel gemakkelijker op de Krachtplaats. Hier kunnen we het oefenen om het later in de wereld te belichamen.

De bezielde natuur bij het Elohim Centre is een belangrijke sleutel
Onze verbinding met de natuur zal een belangrijke sleutel tot wijsheid, geluk en Ontwaken in de persoonlijkheid zijn. Op de Elohim Krachtplaats zal de community-deelnemer zich makkelijker één voelen met planten, dieren, sterren, engelen, natuurwezens, spirits  en het Goddelijke in zichzelf. Door eenheidsdenken, geestelijke inspiratie en een geopend 8ste chakra (workshop Kosmisch Vuur) voor de hogere verbindingen, ontstaan nieuwe neurale mannelijke-vrouwelijke eenheidsverbindingen in de hersenen waardoor ons kosmisch hart ontwaakt en we vanzelf meer voor het geheel denken en handelen waarin we het kleine zelf en de onderlinge vriendschappen, optillen naar een hoger plan.

Geen Gouden Tijd zonder Sekinah, de Goddelijke Vrouwelijkheid in materie
Het is niet zo zeer de persoonlijke vrouwelijke energie die de wereld zal doen omslaan naar de Gouden Tijd, maar de 13-dimensionale kosmisch, vrouwelijke energie. Deze is aanwezig in elke man en vrouw als het kristallijnen Wezen. De Elohim Krachtplaats is van uitzonderlijk belang voor persoonlijke en planetaire verlichting omdat ze de kristallijnen Sekinah IS. Ze trilt elke bezoeker aan met ultieme liefde, goedheid en veiligheid waardoor het hoogste Licht durft in te dalen in het onbewuste van de cellen. De Kosmische, kristallijnen Sekinah, welke ook de vrouwelijke, universele Christos is, is de basis voor zelfrealisatie in materie en gedrag, de basis onder de Elohim zelfrealisatieschool en het wereldwijde Gouden Tijds-netwerk.

Op handen zijnde verlichte woon-werk-gebieden, mensen en gemeenschappen
Het persoonlijk vrouwelijke hart is niet Vrij omdat het haakjes, afhankelijkheden, pappen, nathouden, opvoedingspatronen, beschadiging en opoffering kent. Het is niet meer de bedoeling dat we blijven kleven en velden maken van teleurstelling, verwachting, aangepaste vormen en projectie aangaande anderen. Dat kleine zelf transformeert nu naar de prachtige kristallijnen mannen en vrouwen die zich verzamelen op en rondom de Elohim Krachtplaats en community. Zij gaan voor de heelheid van het mannelijke en vrouwelijke en het komische of Goddelijke in materie, aarde en gedrag dat Vrijheid in verbondenheid kent. Onder een, nog maar dun laagje persoonlijkheid, laten, kristallijnen mannen en vrouwen, bij het Elohim Centre, de mooiste naaktheid, oprechtheid, echtheid, openheid, zachtheid en onschuld aan elkaar zien. Ze doen het werk dat gewoon gedaan moet worden. Worden Liefde in aktie. Het is de Sekinah, de Kosmische of Goddelijke Moeder in materie, die in hen, middels de krachtplaats, terugkeert, na honderden levens van ballingschap op Aarde. Alleen d.m.v. de universele Sekinah vanuit de Aarde is planetaire verlichting mogelijk. Sekinah brengt zoveel zachte liefde en goedheid in ons celgeheugen dat we elk onveiligheidsmechanisme stap voor stap loslaten en in overgave kunnen Zijn. Scheppingskracht vanuit ons zelfloze Zelf is de grootste kracht die bestaat. Door zoveel mogelijk in de energie van de krachtplaats te blijven, er niet uit te gaan en in een andere matrix te komen, vindt Sekinah langzaam haar weg in alle goedheid/kracht-verlichting die we zijn. 

Pioniers voor de verlichte aarde komen naar de kristallijnen 13-dimensionale Elohim krachtplaats die ook Sekinah IS 

De kristallijnen mannen en vrouwen zijn als de dapper bloeiende, onschuldige madelief die ik vandaag tegenkwam. Ondanks het gevaar van vertrappende voeten, straalt ze, tot op het laatste moment, zonder terugtrekken, al haar liefde en fierheid. Ginder in vele steden, harten en organisaties van beton, kan ze nu nog niet ademen, zijn er alleen maar voeten die haar zullen vertrappen. Toch is zij een van de velen die NU moet bloeien en niet morgen, want zij en de kristallijnen mannen en vrouwen, zijn bedoeld voor de op hande zijnde verlichte woon-werk-gebieden, mensen en gemeenschappen.


Wie voelt de oproep voor de Elohim community?

Zelfrealisatie, verlichting van mind en hart, in de oude vorm, heeft bewezen weinig invloed op lichaam, materie en wereldeenheid te hebben. In deze Gouden Tijd kan alleen, het "worden" van de kristallijnen Sekinah, de 13 dimensionale tedere vrouwelijke Christos in onze onderste chakra's en innerlijk kind; zelfbevrijding, duurzaamheid, ultieme gezondheid en planetaire verlichting in materie, brengen.
Wie durft het aan de mooiste en grootste kwetsbaarheid en puurheid, te belichamen? Wie is bedoeld een kristalmens, een Pillar of Light en verlichte te zijn, wie voelt de oproep voor de Elohim community?

Zonder het kristallijnen Licht (Sekinah) kan verlichting nauwelijks in de onderste chakra's, van verbinding, materie en het lichaam indalen. Daarom is een omgeving van het kristallijnen Sekinah-Licht, als de Elohim Krachtplaats, nu zo belangrijk. De 13-voudige of Kosmische kristallijnen Sekinah, maakt ook alle religies tot één, brengt de wereldziel terug als genezen, heft persoonlijk en planetair karma op, zuivert als geen ander, stoort zich niet aan licht of donker, oordeelt nooit, is alleen maar puur vertrouwen. Alles in haar, jou en mij, is Liefde en vervulde Goedheid, toch is ze ook mondigheid, autoriteit en Kracht.


Sekinah heeft een eigen ankeringsplek, in de helende zelfrealisatietuinen van het Elohim Centre
Ze bestaat ook in de vorm van de kristallijnen krachtplaatstinctuur. Alle andere Elohim Inwijdings-Krachttuinen, vinden hun voltooiing in de inwijdingstuin "het Kristallijnen Wezen". Anders dan de laatste Inwijding in de Gizeh pyramide, brengen de Elohim Krachtplaats en zelfrealisatie-tuinen, ook verlichting in de onderste chakra's en materie door de vrouwelijke Christos-Sekinah. Destijds verbannen, is Sekinah nu op aarde, als geschenk aan de mensheid.
Voordat de 13-voudige kristallijnen Sekinah permanent deel van ons kan zijn, hebben we eerst daaraan voorafgaande zuiveringen en Inwijdingen nodig. Healingen en Krachten daarvoor bevinden zich in de overige Elohim-krachttuinen en Krachtplaats-tincturen. En voor de verdiepende ondersteuning zijn er persoonlijke inzichtreadingen, zelfrealisatiehealingen, workshops en de zelfrealisatie-community.


Collectieve processen die nu spelen
Nog steeds stelt het patriarchaat in bepaalde religies en tempels vrouwen achter. In zovele landen zijn vrouwen tweederangs-burgers en overgeleverd aan de heerszucht, bezittingsdrang en controle van mannen, religie en familie en heeft Sekinah geen schijn van kans. Het lijkt misschien niet in ons leven te bestaan, totdat we inzien dat in ons allemaal de restanten van het oude patriarchaat, macht en onmacht moeten worden getransformeerd. Het gaat om ons mannelijke gedrag dat oplegd, overruled, autoritair doet, dat healed en adviseert zonder zelf open en (kristallijn) kwetsbaar te zijn. 
Het betekent ook dat we nu niet meer met ons oude vrouwelijke hart onze omgeving moeten pappen en nathouden maar dat, mannen zowel als vrouwen nu het Kosmisch of Goddelijke Vrouwelijke mogen leven zowel als het Kosmisch Goddelijke Mannelijke. Het Kosmische Vrouwelijke vertoont alleen openheid, zachtheid, zorgzaamheid, hulp, koestering, intuïtief advies, werk en invoelende zorg voor het geheel, als dit "aan gaat staan" en kent geen persoonlijke voorkeuren meer. Het volgt de innerlijke Goddelijke Leiding en kan ook heel autonoom, zakelijk of krachtig optreden en handelen indien nodig. Beantwoorden aan de verwachtingen van anderen, gaten opvullen, begrepen worden door anderen, tegen elkaar aanleunen in vriendschappen en sociale patronen, moeten eerst zijn overstegen. Pas dan kunnen we opstaan in onze kristallijnen meesterschap en zelfrealisatie en dienstbaar zijn aan de gemeenschap.

Het voorwerk en de inwijdingen die hiervoor nodig zijn kunnen gedaan worden d.m.v. herhaalde bezoeken aan de zelfrealisatietuinen en het innemen en bij ons dragen van de Krachtplaatstincturen hiervan.
Klik hier voor de plattegrond van de helende zelfrealisatie-tuinen.


Langzamerhand wordt daardoor ook de mind  transpersoonlijker en tenslotte verlicht

Onze eigen mening wordt minder belangrijk dan het groepswelzijn. Ook duurzaamheid komt niet vanuit de mind maar komt vanzelf door de eenheidservaring met onze omgeving. We worden door het Ontwaken van mind, hart en buik, aards en Goddelijk, leider en dienstbaar.  We zullen oplossinggericht naar eigen mensen, gezag en milieu zijn i.p.v. (onbewust) duaal op eigen mening, gevoelens, werk en (vrienden-familie)belang gericht te zijn. Ons eigen kleine zelf wordt oordeelloos gezien, krijgt steeds minder voeding en ten slotte lost onze identificatie ermee, op.Dankbaarheid, bewust, afstemming.jpg


Langzaam krijgen we inzicht en meer identificatie met het eeuwige Licht in onszelf 

Pas door verdere indaling in onze persoonlijkheid van ons oneindige Hart&Geest, ontstaan grote bijdragende en meedragende Creatiekrachten (Elohim-magische scheppingskrachten). Thuis, op de werkvloer en voor de Aarde. (toepasbaar voor organisatie, milieu, natuur, natuurspirits en de mensheid)

De wereldbewustzijnsomslag vanuit de Elohim community
Genoeg samenwerkende zelfgerealisatie Elohim community-deelnemers, met zoveel Licht in vriendschap en werksfeer, zullen daarom de komende tijd de wereldshift bewerkstelligen door op het wereld-accupunctuurpunt van de Elohim Krachtplaats hun Krachtstempel van Bewustzijn, Hart en daden neer te zetten.

Kosmische energieën zijn sterk bezig in mij en op de Krachtplaats
Het Kosmisch Vuur wordt binnenkort nog veel dieper geankerd in ieders gedrag en in de Krachtplaats. Het doel is dat Hart/Geest en aarde/materieel denken en handelen, mannelijke en vrouwelijke houdingen elkaar nu vinden, één en hetzelfde worden. Soft en zakelijk. Vrouwelijk en mannelijk, Het geheel en het menselijke. Dit vraagt het uiterste van ons allemaal. Dit proces van heelheid en opstaan in de volledige potentie, meester worden, voltrekt zich het snelste in het team, bij de communitydeelnemers en bij de overnachtende bezoekers maar zal ook elders geschieden. God "komt op de grond" en toont elke onevenwichtigheid om de meest ultieme schoonheidsvorm op Aarde te brengen; het Gouden Tijds kristallijnen-raster, non-duaal en gevuld met go(e)dheid, tot in de stof!

Zorg dat je erbij Bent!


Bekijk eens:


Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? 

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

T:
+31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin