Doorbraak basischakra, in je lichtkern blijven, aarding, innerlijke veiligheid en autoriteit, geld

Workshop: Geo2-2020
Deze module behoort tot de opleiding: MHRC, HM
Hij kan ook los van een opleiding gevolgd worden.

Beschrijving

Diepgaande healing en informatie over je Pad. Je gevoeligheid en licht in de wereld van materie, geld, seks, stappen zetten, relaties en dominantie, op verlichte wijze leren leven. Vanuit je eigen lichtkern, gevuld met levensenergie functioneren. Je krijgt meer orde, structuur en doelgerichtheid. Oplossen onzekerheid, op het hoofdpad van je leven blijven en je sacrale geometrische vormen Kubus en Octaeder ontdekken in je cellen en in de helende Elohim tuinen . De workshop omvat; lezing, readings en helende channelings.
Lees de volledige tekst

Data & prijzenDoorbraak basischakra, in je lichtkern blijven, aarding, innerlijke veiligheid en autoriteit, geld

Let op: Je kunt je niet meer inschrijven voor deze workshop.

 

Een workshop met Joke ElZiam Nootebos
(neem warme kleding en/of regenkleding mee indien nodig)

octaeder nieuwsbrief formaat.jpg

Kubus en Octaëder zijn onzichtbare, geometrische vormen, lijnen en structuren in je aura en cellen die refereren aan fases van je innerlijke groei en bewustzijn. Ze bevatten schatten aan diepgaande healing en informatie over jou en de ontwikkelingsweg door meerdere van je levens en de bedoeling  van je huidige leven. Je ervaart dat zelf tijdens de workshop. In de oude mysterie- of inwijdingsscholen van Lemurië, Atlantis en later in de mysteriescholen van Egypte, Midden- en Zuid Amerika, India en Tibet werd de geheime kosmische kennis van Kubus en Octaëder onderwezen. Tijdens deze workshop vinden activaties, Inwijdingen en helende channelings plaats in de zelfrealisatie tuinen van de Elohim Krachtplaats. (neem warme kleding en/of regenkleding mee indien nodig) We zitten daarbij 3 x 1 uur met een groep rondom de 3,5 meter grote geometrische vormen en hun geweldige energieoverdracht! Ook in de helende energie van de basischakra ontvang je een transmissie. De verdere lezing, heling en readings vinden plaats in de cursusruimte.

Wat brengt het jou

De, met je volledige ontwikkelingsweg geprogrammeerde Kubus en Octaëder brengen je moed, stevigheid, bescherming en daadkracht. Ze verbinden je denken en gevoel, het geestelijke en het aardse en maken onafhankelijke verbondenheid en kwetsbaarheid makkelijker. 

Tijdens de workshop worden je voelende ziel, bezieling, hoger bewustzijn, levenspad, Christusbewustzijn en Goddelijke Vonk dieper in je lichaam en gedrag geaard. De helende channelings en inwijdingen helpen je je gevoeligheid en licht in de wereld van dualiteit, van stappen zetten en van geld, seks, relaties en materie, op verlichte wijze te leven en daarin staande te blijven vanuit je eigen lichtkern als een Engelen-Mens. De workshop en de door Joke met je inwijdingsweg geactiveerde geometrische vormen Kubus en Octaëder brengen je o.a. meer orde, structuur en doelgerichtheid. Ze lossen je onzekerheid t.o. dominantie, beïnvloeding, gezag, verlies en gemis op. Ze zorgen dat je gevoel niet alle kanten opgaat en dat jij op het hoofdpad van je leven blijft. Ze helpen jou jezelf en de maatschappij te verlichten.

Je wordt geactiveerd tot natuurlijk heler, magisch werker en Sjamaan

Tuinactivatie kubus.jpgNa afloop van de workshop zal witte magie verder in je leven verschijnen en je fijngevoeligheid en energiewerk versterken. Ook tijdens grofstoffelijkheid, macht en onmacht situaties. Je basis wordt zo krachtig dat je nog meer zult opstaan. De lezing, satsang en readings brengen je inzicht in waar je ego-ik nog aan gehecht is waardoor je het functioneren vanuit je Godsvonk en Lichtwezen meer op de voorgrond kunt gaan leven.

Dimensionale portals openen in je

Deze sterrenpoorten en je 5-9 dimensionale lichaam ken je vanuit Egypte, Atlantis en Lemurië. De versluieringen hiervan zuiveren zich tijdens de workshop zodat je al je Kennis, Gaven en Wijsheid en lichtlichamen vanuit de Oorsprong, weer kunt gaan toepassen en aarden. Collectieve velden van vele levens en zielegroepen zuiveren in je DNA en je hele systeem wordt opnieuw uitgelijnd met de Aarde, Galaxy en de Bron. Al je bewustzijnsniveau’s komen daardoor in trilling voor de nieuwe tijd. Je lichaam wordt een krachtplaats van intuïtie, magie en heling. De grotere kracht van het aardmagnetisme en de elektriserende kosmische Krachten en Liefde kun je gebruiken voor je eigen leven, bij healing of op je werk, zo gauw je ze in je lichaam kunt houden.

De geometrische vormen Kubus en Octaëder en de channelings helpen je je denken te verstillen

De Elohim Octaëder en de helende channeling laden je energetisch sterk op met levensenergie en openen je kundalini kanaal, basischakra en lichtlichamen voor je volledig potentieel. Ze zuiveren de pijn van je hart, zodat je grote Hart één kan worden met je zonnevlecht. Zo kan je Goddelijke/menselijk Hart fundering en aarding vinden in je alledaagse  houding, doen, denken, gevoel en gedrag. De helende channeling met Octaëder brengt je Lichtwezen op de voorgrond in je dagelijks leven en verbindt je met de natuurwezens, hun Rijken en met het Anastasia- en Merlinbewustzijn. Je soms afgescheiden voelend innerlijk kind wordt, tijdens deze workshop, het blije, magische kind dat dienstbaar is aan je ware Zelf, je hogere Gaven en Kennis. De versluiering tussen de lagen in jezelf lost op.

De Octaëder activatie ontplooit je 8-12-voudig bewustzijn en verlicht innerlijk kind

De Octaëder brengt je het bewustzijnsvoertuig van je lichtlichamen, Goddelijke Vonk en kristallijnen zelf. Je zult de hemel op aarde brengen en je levensbestemming of zieledoel vinden. Wie deze staat van Zijn en kennis tot in de basischakra belichaamt kan healer en docent op magisch en diepgaand zelfrealisatie-niveau worden.

Tijd voor de overige helende tuinen en kristalwinkel 

Gedurende de dag heb je ongeveer 40 min. de tijd om in de andere soorten helende tuinen ook de andere opgeladen geometrische vormen van de Elohim Krachtplaats te bezoeken en de Lichtcodes ervan in je lichaam op te nemen als healing. In de Elohim edelsteenwinkel is de door Joke met de hele ontwikkelingsweg geprogrammeerde bergkistal geometrische vormenset met 10% korting te koop. Deze bevat grote Krachten die in je in kunt zetten voor chakra healingen bij jezelf, elkaar en voor je omgeving.

 


 Ervaringen deelnemers:

"Ik heb de inhoud als vloeiend, organisch ervaren. En Joke vertelde het zo mooi en de activaties buiten waren ook prachtig. Een warme verbinding in de hele groep. Ik voel veel meer rust en een diepe vrede. Mijn ikje zat in de overlevingsenergie en ik voel me nu gesteund. Ik voel me niet meer buitengesloten. De 2 sessies eerder in de week hebben hier aan bijgedragen. Ik voel me energiek, bemind en ik voel me mooi. Mijn ware Zelf is stralend en alles voelt neutraal. Ik voel een verdieping, ik voel de eenheid in alles, in de tuinen voelde ik vergeleken met vorig jaar dat ik deel van alles ben. In het Lemurisch Bos eenheidservaringen. Ik voel de energie meer vanuit de aarde door mijn heen stromen. In de praktijk betekent dat nu ik weer thuis ben dat ik veel rustiger reageer, er is vrede in en om me heen. Alles lijkt wel te versnellen, je komt door deze workshop in een sneller transformatieproces. De verbinding met de buik is er meer en alles gaat meer stromen. Je hebt de mogelijkheid om helemaal los te komen van de mind en deze ondergeschikt te maken aan de buik."
Debbie


Aanvullende informatie

Aanvullende workshop in hetzelfde weekend: 6 dimensionaal Magisch Kind en Creatiekracht

Lees meer over de Octaëder en de Kubus op onze webshop

Andere aanvullende geometrische vormen workshops zijn:

Samen activeren deze workshops de Inwijdingsweg en codes naar Godrealisatie en verlichting tot diep in je lichaam waardoor je je gelukkig en heel gaat voelen.

 


 

Contact en openingstijden

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, contact en entreeprijs tuinen

 


Corona informatie


 

Opleidingen

Deze workshop of module is nodig voor de (beroeps)opleidingen: