E-cursus "Kosmische kijk op psychose, verslaving, stemmen, angsten, depressie en entiteiten"


Waar bestaat de verdiepende E-cursus uit?

In deze E-cursus vind je 4 krachtig helende lezingen uit de Elohim live-workshop, Hiermee heb je 240 minuten aan audiobestanden.
en een PDF bestand als download met uitleg over de 4 wachters.

Wat brengt deze E-cursus je?
In deze E-cursus deelt Ingewijdene Joke ElZiam Nootebos een schat aan aardse en kosmische informatie over de achterliggende oorzaken en ontwikkelingsfases rondom:

 • psychose, manisch, depressie, zelfmoord
 • autisme
 • schizofrenie, wanen, stemmen in het hoofd, bezetenheid
 • auralifters, angsten, "gaten" in de aura o.a. door medicijngebruik
 • oertrauma's, aarding en gevoelige mensen,
 • Negatieve astrale wezens en entiteiten 
 • verslaving
 • desintegratie en de angstspiraal
 • eetstoornissen

Sterven, dood, psychose.jpg

Psychoses vanuit een kosmisch perspectief bekeken en begeleiden
•    Wat te doen als je zelf psychose gevoelig bent?

Wat heeft een psychose te maken met verlichting, een Pillar of Light, aarding en oertrauma's?
•    Psychoses, hogere dimensies, verleden levens, entiteiten, (on)macht-gevoeligheid
•    Manisch, depressief, schizofrenie, wanen, stemmen.
•    Hoe kun je helpen, coachen of healen als therapeut, ondersteunende natuurproducten
medicatie en begeleiding.

Astrale wereld, hogere dimensies entiteiten en verslavingen 
•    Hoe werk je bewust met hogere dimensies en je gevoeligheid?
•    Inplants uit de astrale sfeer, auralifters, te open aura, gescheurde aura
•    Angsten en onderwereld

Spiritualiteit soms ook een vluchtweg
Vaak zie je dat mensen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit of spirituele opleidingen en cursussen volgen, zeer empathisch zijn. Ze hebben daar soms ook last van waardoor ze in bepaalde sferen terecht kunnen komen of er gevoelig voor zijn. Als er ook nare ervaringen in de jeugd of voorgaande levens zijn geweest en/of als er trauma's in de onderste chakra's en cellen liggen opgeslagen, kan psychose ontstaan. Het systeem kiest dan onbedoeld en onbewust een vluchtweg "omhoog", om niet alles van het leven te voelen, te verwerken en aan te gaan. Traumatische herinneringen kunnen ook tot in het DNA zitten en een onbedoelde vluchtweg veroorzaken of "aanvallen".

Engelen-mensen, de ziel, lichtlichamen en het ware zelf
Als engelen-mensen zijn we allemaal vanuit de Bron uitgezonden om het hoogste Licht dat we zijn, diep in de wereld van de stof, in de dualiteit en materie te brengen. Echter dat kan alleen door alles aan te gaan en voldoende aarding te hebben in het lichaam. Spirituele mensen vinden soms de grofstoffelijkheid, innerlijke pijn en dualiteit van het aardse leven heel heftig door eerdere gebeurtenissen en de opgeslagen herinneringen ervan in de celgeschiedenis. Ook kan er onbewuste angst zijn ontstaan voor flink en moedig zijn, keuzes maken zonder garanties, zakelijkheid, emoties, dominantie of op seksueel gebied. Onveiligheidsmechanismes zitten soms heel diepgaand in ons systeem waardoor we niet volkomen kunnen aarden in de materie, dus zoeken we iets hogers en mooiers en gaan we ongewild "omhoog" d.m.v. verslaving, angst of psychose. Maar soms zijn we juist ook bang voor ons Licht en de Bron en wijzen we dat af waardoor we diep vallen. Hoe dat allemaal zit legt Joke ElZiam Nootebos uit en ook wat de Weg is naar genezing.

Hoe de astrale laag en de schaduwwezens om de aarde, ons in de greep houden
In de herinneringstrillingen uit onze zielengroep en zielenlichtlichamen zitten ook onze eigen voorgaande levens zowel als die van andere zielen. We kennen een persoonlijk celgeheugen maar ook een collectief celgeheugen (DNA) van de zielengroep. Huidige angst, depressie en psychose hebben vaak te maken met dingen die zijn gebeurd en niet zijn verwerkt voordat we dood gingen in een eerder leven. Ze blijven hangen in de astrale laag om de aarde heen, net als bepaalde subdelen van ons zelf. Als we weer terugkomen in de stof pakken we dit weer op. Dan hebben we bijvoorbeeld ineens om onverklaarbare reden hoogtevrees of erger. Als we in de hemelse Lichtsferen, buiten de astrale laag van de aarde zijn, dan hebben we geen last van angsten, wanen of fobieën.

Dementie
Dementie doet ons heel langzaam en geleidelijk weggaan van de aardse wereld en de eigen omgeving. Een deel van de ziel is dan al in een andere of hoger sfeer. We kunnen ook zeggen, het stervensproces gebeurt eenvoudig langzamer, verschillende lichamen vertrekken al.

Wachters plaatsen en healing geven
In deze E-cursus en de audio opnames ervan leer je meer over de 4 wachters die je als healer ter bescherming kunt plaatsen tussen de lagen van de persoonlijkheid, ziel, kosmische en Goddelijke mens. Daarnaast is het aangaan van de 13 ziele-delen of lichtlichamen en deze in dit bestaan brengen, een groeiweg naar heel worden. Maar eerst moet de persoonlijkheid weer opgebouwd worden en genoeg basis krijgen om de lichtweg aan te kunnen gaan.

Psychose vanuit zielengroep
Door karmische thema’s van onze zielengroep kon het zijn dat we steeds door overlijden, natuurrampen, veldslagen of scheiding geliefden verloren. Dat kan maken dat in ons een angst is ontstaan om heel diep lief te hebben, om te voelen, om ons te verbinden. Komt het gevaar, door levenssituaties dichterbij, dan gaat zo'n programmaknop weer af en verdichten en verzwaren we of vinden een vluchtweg in de geest of in een waan. Of er ontstaat angst, afgeslotenheid of verslaving. Soms zit in ons systeem een gedachte als  -op aarde is het niet leuk, ik ben hier nou wel maar ik wil hier eigenlijk niet zijn- Er is (onbewuste) heimwee naar de Bron. Hoeveel spirituele workshops we ook al gedaan hebben, het blijft nog steeds moeilijk om al dat hogere licht van wie we zijn als engelen-mens, en het hogere gevoel, diepgaander te aarden in het dagelijks leven, en toch is dat nodig want "zo boven, zo beneden". Als we ons nu meer openen in hoger bewustzijn, hogere en grotere zieleliefde, vanuit een verruimd spiritueel hart, moeten we ook dieper door die trauma’s heen en het leven nog dieper aangaan. Maar hoe doe je dat als het zo zwaar en eenzaam is?

Psychose gevoeligheid
De mens die psychose gevoelig is heeft onbedoeld zo weinig vertrouwen nog in het leven door de celherinneringen dat ie weg wil van het aardse tranendal. Een van de vormen van psychose is het (half) uitstijgen boven dit lichaam. Maar soms snijden we ons juist ook af van ons Licht en Godsvonk en van de bescherming en leiding van de Bron en uiteindelijk hebben we van alles net niks. De psychotische mens is heel angstig en heel alleen is. Zeker als ie ook uit zijn eigen beschermend aura ei breekt en in andere realiteiten terecht komt waar hij geen grip, richting of houvast meer heeft en entiteiten bezit van hem kunnen nemen. Iemand die in het aardse leven heel alleen is, en heel bang is, die heeft nog liever die stemmen in het hoofd van entiteiten dan niks. Dat maakt echt (willen) genezen soms ook moeilijk, zeker zonder liefdevolle langdurige hulp.
In deze E-cursus leer je ook hoe schizofrenie ontstaat door steeds verder uit het beschermend ei te breken.

Zelfmoord
Zelfmoord komt voort vanuit ‘ik wil niet meer op aarde zijn, ik trek het hier niet meer, ik wil hier niet leven, ik ben heel alleen en eenzaam en niemand begrijpt mij en het heeft geen zin meer". Vaak zien we dat er ook een groepsverband is en door levens heen werkt. Een familie kan ook een traumageest hebben. Zelfmoorden komen in sommige families meer voor. Die traumageest maakt het diep trieste gevoel nog erger en daarop komen ook weer astrale entiteiten af. En als het slachtoffer overlijdt kan die traumageest weer een ander familielid beïnvloeden...

Wie is Joke ElZiam Nootebos?joke2022.jpg

Joke ElZiam Nootebos, oprichtster van het Elohim Centre, brengt samen met haar team reeds tientallen jaren gevoelige en bewuste mensen naar de eigen Bron en missie, naar multidimensionale verlichting. Inmiddels heeft ze met haar workshops, audio's, zelfrealisatie tuinen, Krachtplaats en sessies vele duizenden mensen bereikt. Mensen die op hun beurt ook het Licht weer verspreiden, soms ook in een eigen healingspraktijk of centrum. Joke helpt om de Goddelijke Oorsprong en verfijnde ziel in omgang, werk en gedrag te realiseren en op aarde te brengen. Op de Elohim Krachtplaats leeft en werkt ze samen met haar team en de vrijwillige participanten in de woon-werk gemeenschap "The Diamond New Earth". Joke is een Ontwaakte leraar en Ingewijdene.

De volgende audio transmissies vind je in deze helende en bijzondere E-cursus

 1. Schizofrenie, burn out, entiteiten, familie-trauma geest, zelfmoord, hoger en lager zelf, manisch-depressief.
 2. Leven vanuit de persoonlijkheid, de gehechtheid aan het leven, engelen-mens worden en het helen van het ikje met pijnlichaam.
 3. Dementie, de oude aarde mens, psychose, zwaarte en omgevingen zonder inspiratie.
 4. Ontwikkelingsfases naar kosmisch mens en meester worden en uitleg over de beschermende wachters installeren bij psychose.

Elke opname kun je 4 keer beluisteren

De opnames kun je elk maximaal 4 keer online luisteren. Hiervoor is een internetverbinding nodig. De opnames komen uit Elohim workshops en kunnen daardoor achtergrond geluid bevatten. Je hebt in totaal 16 luistermogelijkheden die je kunt verspreiden over de 4 opnames.


Feedback / reviews

 
1 Ik kreeg antwoorden die ik nodig heb om weer vertrouwen te krijgen in dat wat er nu in mijn leven gebeurt precies het juiste is.
2 Veel informatie, erg interessant, ook voor mij als healer, bedankt!

Floortje

Ik heb met veel belangstelling de E-cursus over psychose etc en de wachters beluisterd.
Ik heb er heel veel aan gehad, onder andere door nu een soort ‘ordening’ te hebben om vast te stellen waar iemand is in zijn ontwikkeling, waar ik zelf sta in mijn ontwikkeling en ik zodoende ook weet waar ik met mensen waar ik mee werk uiteindelijk mee naartoe kan omdat ik daarin voor kan gaan en ben geïnspireerd geraakt door de wachters.Ook al doe ik maar zelden healingwerk zoals ik dat bij jullie leerde, de structuur va de 4 fasen van ontwikkeling en de wachters hebben mij heel veel geholpen, ook in het werk met mensen die geen psychosen, verslavingen en dergelijke hebben, die voor een poort van rijpheid staan, maar waar de wachter niet oploste. Dat levert ook splitsingen op vooral bij mensen met incarnatieproblematiek is mijn idee. Dus heel mooi, inspirerend en dank je wel!

Mirjam

Meer Elohim E-cursussen

Alle Elohim E-cursussen

Onderstaande E-cursussen kun je los volgen maar behoren ook bij een Elohim opleiding:

E-cursus "Vrijheid en verlichting in relaties en seksualiteit"
E-cursus “17 Chakra stappen naar de Ontwaakte Nieuwe Aarde Mens”
E-cursus "Relaties, seksualiteit en Ontwaken"
E-cursus "Tweelingzielen en hun doel voor de Nieuwe Aarde"
E-cursus "Liefde en de 7e dimensie in je relatie"
E-cursus "Je zieledelen, hogere dimensies, kosmisch meesterschap"
E-cursus "Kosmisch Vuur 1", ook voor (aankomende) healers
E-cursus "Kosmisch Vuur 2", voor (aankomende) Multidimensionale Master healers
E-cursus "Magic Merlin Healer"
E-cursus "Ontwaken, de inwijdingsweg naar egoloosheid en eenheidsbewustzijn"
E-cursus "Heilige Magiër en nieuwetijds Sjamaan"

De volgende E-Cursussen behoren niet tot een opleiding:

E-cursus "Angst en onzekerheid, in je eigen kracht staan"
E-cursus "Bewust Sterven begeleiden door de sferen"
E-cursus "Kosmische kijk op psychose, verslaving, stemmen, angsten, depressie en entiteiten"
E-cursus "HSP coach"

Ben je op zoek naar een spirituele E-cursus met grote diepgang op het gebied van chakra's, relaties, meesterschap en Ontwaken? De gechannelde helende audio transmissies geven de Elohim E-cursussen een groot en diepgaand healingspotentieel. Ze brengen niet alleen platte kennis, maar dragen alle 13 dimensies in zich die een Ontwaakt leven, innerlijk geluk en alle hogere zieledelen activeren in het lichaam en dagelijks functioneren. Verschillende E-cursussen kennen ook een combinatie met kennisoverdracht in de vorm van bijgeleverd leesmateriaal. De E-cursussen zijn los te bestellen of als module voor een Elohim opleiding te  gebruiken.Carneool vlammen.jpgKosmische Vlam Carneool

De hoogste bedoeling van het programma van deze Elohim edelsteen is om al je zieledelen, dimensies en Goddelijk Plan te downloaden en te ankeren tot diep in je lichaam en chakrasysteem. Daarmee komt alles wat je bent, tot het meest subtiele van je kristallijnen zelf, beschikbaar. Je volledig potentieel, al je zieledelen, lichtlichamen en Gaven ankeren in je chakra's van kruin tot basis. Je voelt je hoger uitgelijnd, Goddelijk en kosmisch en tegelijkertijd aards gevuld door de geprogrammeerde Elohim Carneool vlam.

 

Elohim Labradoriet
Beschermt de aura en dicht de gaten in de aura en geeft gronding aan het gevoel

Bestel een Labradoriet

a labradoriet342dsc01648_c0_w900_h.jpg

Home healer.jpg

 

Elohim Home & Office Healer
Zorgt voor de Lichtkacht in je huis

Bestel hier 3 Crystal Home + Office 1 Healer gratis naar keuze.

 

Elohim Rozenkwarts
Deze zorgt voor liefde, geborgenheids gevoel, healing van de kindertijd.

Bestel een Rozenkwarts

bol rozenkwarts groot 395,00.JPG

E-cursus bestellen

Na het bestellen ontvang je een link waarmee je de helende audio channelings kunt beluisteren en het cursus materiaal kunt downloaden. Elke opname kun je in totaal 4 keer luisteren.

titel   E-cursus "Kosmische kijk op psychose, verslaving, stemmen, angsten, depressie en entiteiten"
prijs   € 99,00