E-cursus, ook voor healers, "Kosmisch Vuur 1"


De E-cursus Komische Vuur 1 is uniek en alom geprezen en bekend. Hij omvat audio's met 570 minuten aan gechannelde transmissies- en healingen met de 12 Kosmische Stralen en uitlegteksten.

 

Wil jij...

 • Nooit meer wegzakken in fysieke, emotionele-, relationele- en andere problemen en zwaarte?
 • Alle 12 Kosmische Stralen ontvangen en je interne Merkivah, een sluimerende Divine geometrische vorm in je DNA, activeren?
 • Baden in licht, scheppingskracht en liefde?
 • De sleutel en snelweg tot je hogere evolutie en ontwikkeling ontvangen?
 • De multi-dimensionaliteit van al je 12 zieledelen tegelijk en voorgoed integreren in je lichaam, celgeschiedenis, gevoel en functioneren?
 • Elohim zelfrealisatie 9multidimensionale healer-coach worden?
 • Je grote Zelf en volledig potentieel met al je lichtlichamen activeren?
 • Je volledig potentieel aan helderzien, heldervoelen, helderweten, je Goddelijk Liefdeshart, genezende Gaven en kosmisch Bewustzijn activeren en aarden?
 • Je 12 strengig DNA, Wijshid en kosmische Kennis openen?
 • Uitgelijnd worden met je Godsvonk, Gaia, je lichaam en levensbestemming?
 • Kosmisch Meesterschap verwerven en de Kracht en Liefde ervaren van je engelen-Menszijn?
 • De basis leggen voor de E-cursus Kosmisch Vuur 2 waarbij jezelf en anderen multidimensionale healingen kunt geven d.m.v. de enorme healingskrachten van de 12 Kosmische Stralen die in je geankerd worden?

   

small.jpg
 
Dit alles kun je ophalen in de Multidimensionale E-cursus Kosmisch Vuur 1 o.l.v. Metatron en Ingewijdene Joke ElZiam Nootebos. Dit d.m.v. de Kosmische Stralen en audio opnames van de diepgaande helende transmissies en liefdeshealingen met de machtige Elohim-engelen en Metatron!

 

 


Wat brengt deze E-cursus Kosmisch Vuur 1 je voor de rest van je leven?

 • Meer stabiliteit, bevlogenheid, evenwicht, helderheid, open hart en een positieve levensflow
 • Je voelt je krachtiger, liefdevoller, spontaner, geaarder en hebt het leven veel meer in de hand
 • Je wordt autonomer en zal een positieve innerlijke autoriteit, uitgebalanceerd meesterschap en leiderschap kennen
 • Je reactiviteit, dieperliggende angst, wantrouwen of afgescheiden gevoelens nemen af
 • Je subtiele gevoelsleven is je niet langer tot last maar wordt je kracht en schoonheid
 • Je zult zuivering ervaren van karmische programma's en herhalingslussen in relaties en situaties
 • Je Goddelijke Vonk, ziel, persoonlijkheid en innerlijk kind zullen op één lijn gaan functioneren
 • Blijheid, zorgeloosheid, ontspanning, levensenergie, manifestatiekracht zullen toenemen
 • Je wordt stil in je hoofd en zal gemakkelijker functioneren vanuit je ziel, buikgevoel en levensgeluk
 • Je zal steeds meer een magnetische persoon, richtingaanwijzer, coach en healer voor anderen worden


De 12 Kosmische Stralen van de E-cursus Kosmisch Vuur 1

Deze 12 Stralen die gechanneld worden brengen voelbaar jouw volledige potentieel met al je hoger dimensionale ziele-lichtlichamen in je lichaam, geest en persoonlijkheid. Joke ElZiam Nootebos werkt daarvoor samen met het Metatronisch-, Merlin-, Elohim-, Divine- en Bronbewustzijn.

Het krachtige helende engelen-liefdeslicht komt niet alleen vanuit de Lichtsferen maar ook vanuit de aarde als Sekinah en de Holy Spirit. Dit maakt het niet alleen bijzonder maar innerlijk ook heel veilig en opgevuld met warmte. Juist daardoor reiken de transmissies / engelen en je eigen Godsvonk tot diep in je lichaam, geest, onbewuste, lastige emoties, voorouderpatronen en zelfs DNA. De audio opnames brengen grote liefde en diepgaande innerlijke ontwikkeling. Dit zal beklijven en zich verder verdiepen tot zelfs vele jaren na afloop van de E-cursus Kosmisch Vuur 1!

Zoals de 7 Stralen van A. Bailey je hart en ziel activeren in je gedrag, zo activeren de 12 Kosmische Stralen het volledige Licht van je Oorsprong, je Godsvonk, scheppingskracht en goedheid. Dit wordt bijeengehouden door onzichtbare geometrische lijnen om je heen, om je Divine bewustzijnsvoertuig de "Merkivah". Deze ziet er uit als een dubbele piramide. In je Merkivah/aura wordt tijdens de E-cursus ook je hoogste levensdoel, je zieledoel en levensopdracht binnengehaald. Je geometrische onzichtbare lijnenvorm de "Merkaba", met de kristallijnen 3 dimensionale Davidster-lijnen, wordt daarbij opgenomen in de geomerische vorm Merkivah of Octaëder. (Ook in de helende tuinen van de Elohim Krachtplaats tref je een 3 meter grote Merkivah/Octaeder aan om bij te mediteren en de energie op te nemen)

Elke Kosmische Straal brengt meer van je oorspronkelijke Licht/hogere zieledelen voelbaar in je lichaam zodat het meegenomen kan worden in je dagelijks leven. Het is niet eng, alleen maar prachtig, bijzonder en heerlijk om te voelen. Je zal meer dan ooit geaard en geopend worden! De Elohim Engelen en alle aanwezige lichtmeesters houden je goed in je lichaam. Na de E-cursus Kosmisch Vuur 1 en de integratie van de Kosmische Stralen start vervolgens, op jouw eigen tijd en tempo, je verdiepende ontwikkeling en Inwijdingspad.

Klik hier voor meer informatie over de Kosmische Stralen

Een geweldig healersgeschenk ontvangen tijdens Kosmisch Vuur

In je hart lichaam en handen wordt ook nog eens een geweldig geschenk gelegd; het "Eternal Healing Light" kortweg EHL. Je kunt dat voor jezelf, elkaar, dieren, op je behandeltafel, op een foto of in het verkeer, dus ook op afstand inzetten als healing en harmonisatie. Het is een geschenk vanuit de Absolute Bron. Je kunt het na afloop van de installatie ten alle tijden zelf uit je hart, handen of lichaam channelen!

Karma en karmaknopen lossen zich op

Karma en karmaknopen zullen zich voelbaar oplossen tijdens de helende channelings. Ook in je familiepatronen, genen en DNA. Dat maakt je leven lichter, blijer en gemakkelijker. Je trekt dan minder tegenwerking, negatieve herhalingslussen en ballast in je leven aan. Elke Kosmische Straal draagt je binnenkomend authentieke Licht en brengt je meer Kracht, Liefde en Wijsheid. Je uitstraling verandert en je trekt meer mensen in je omgeving aan die je zullen helpen bij wat je hart wenst. Je wordt open minded en kunt beter ontvangen.
Een ongelooflijk mooie en ontroerende ervaring!

Een ongelofelijke mooie en ontroerende ervaring

Als tijdens de E-cursus Kosmisch Vuur 1 je authentieke Zelf, je goedheid, volledige Liefdeslicht en Bewustzijn in je persoonlijkheid komen voelt dit als een ongelooflijk mooie en ontroerende ervaring. Je voelt wie je Werkelijk Bent als volledig gerealiseerd mens. Het beluisteren van de opnames maakt dat negatieve ervaringen, ziekte, strijd en zorgen sneller oplossen en zullen uitblijven. Ook zullen je helderheid, zuiverheid, inspiratie en het contact met je innerlijke leiding aanzienlijk toenemen.

De kwaliteit van je leven zelf creëren d.m.v. Kosmisch Vuur?

De engelen-liefdeshealingen helpen je de Creator van je eigen levenskwaliteit te worden. Lastige emoties, onbewust duaal gedrag en oude familiepatronen lossen op. Je staat beter in en achter je (hoogste) Zelf. Je voelt het meer. Je ontvangt zelfrespect, bruisende levenskracht, mededogen en goedheid en kunt dit inzetten voor jezelf en anderen. Dienstbaar zijn en geven brengen blijvend geluk omdat je geen bevestiging meer haalt uit "iemands gaten vullen". Het pappen en nathouden stopt. Ook zal je na afloop van de E-cursus Kosmisch Vuur 1 minder naar anderen uitreiken om daaruit onbewust zelfrespect of zelfwaardering te halen. Jij BENT zelfrespect en zelfwaardering en dat ga je belichamen!

Healingen op de Moeder-, Vader-, Zielen- en verleden levenslijn

Tijdens de E-cursus Kosmisch Vuur halen prachtige engelen-liefdeshealingen opgeslagen leed op bijzondere wijze uit het negatieve celgeheugen van dit leven en vorige levens. Het Licht dat je voelt onder de audioo-pnames komt vanuit de Lichtsferen zowel als uit de Aarde en Elohim Krachtplaats naar je toe. Het gaat diep door je lichaam, geest, innerlijk kind, oude blokkades, patronen en het DNA-voorouder-gedrag in jou. Door de Lichtkracht van de groepsenergie tijdens de opnames heelt alles op de meest subtiele, snelle en gemakkelijke wijze. Er gebeurt niet meer dan dat jouw lichaam en geest aan kunnen en soms is dat veel. Dat wordt altijd beschermd door de aanwezige engelen en je Godsvonk. Healingen op de moeder-, vader- en zielefamilielijnen geven inzicht, aanvaarding en transformatie van de pijnen en trauma’s van je ouders, grootouders, zielegroep en daarmee van je eigen relaties en functioneren. De pijn die ook de indaling van je subtiele zielelicht en hogere levensbestemming en essentie in je onderste chakra’s heeft verhinderd. Ook je vorige levens ontvangen heling en je verbindingen met anderen. Hierdoor kan je het verleden achter je laten en in vrijheid, liefde, kracht, harmonie en vanuit de subtiele schoonheid van je Godsvonk functioneren. Je levenspad wordt voortaan begeesterd door je multidimensionale ware Zelf en niet alleen door je kleine zelf en genen.

Tijdens de audio transmissies en healingen vertellen de engelen via docente Joke ElZiam Nootebos voortdurend wat ze precies in je helen, fysiek of geestelijk, en wat de positieve gevolgen ervan voor de komende jaren zullen zijn. Meestal klopt het precies met wat jij op het moment van beluisteren ook voelt en waarneemt. Denk bijvoorbeeld aan klachten en karma die uit een zere nek of rug worden gehaald.

Levensbestemming, vrienden en werk en de E-cursus Kosmisch Vuur 1

De E-cursus Kosmisch Vuur is er niet alleen voor heling maar brengt je ook in contact met het echte geluk, zelfrealisatie, Ontwaken en je levensbestemming en met vrienden en werk, die daarbij aansluiten.


Doelgroep, met of zonder Elohim opleiding

Iedereen kan meedoen, ook zonder kennis, veel spirituele ontwikkeling of vooropleiding. Wel is een zekere mate van psychische stabiliteit en aarding gewenst. Kosmisch Vuur 1 is de basis om Master Healer-Coach, DNA healer, galactisch-, kosmisch- en Pillar of Light healer-coach of zelfrealisatie healer-coach te worden. Tevens activeert het je volledig potentieel, je heldere en genezende Gaven en de samenwerking met de Lichtmeesters en Kosmische Stralen. Je kunt deze E-cursus ook als module gebruiken voor 1 van de Elohim opleidingen maar hij kan ook los worden gevolgd.

Wat heb je nodig?

1) Psychische en emotionele stabiliteit, spirituele ontwikkeling, voldoende openheid en aarding.
2) Schaf vooraf een DNA Healingsset aan voor nog meer diepgang in de E-cursus Kosmisch Vuur 1.

Het is aan te raden tijdens en na deze E-cursus de DNA healingset te gebruiken. Ook na afloop als alles nog verder zuivert en integreert in je lichaam is het gebruik ervan van belang. De DNA set kun je nog jaren gebruiken tijdens grote veranderingen in je leven en innerlijk.


Wie is Joke ElZiam Nootebos en de community?joke2022.jpg

Joke ElZiam Nootebos is sinds 1989 oprichtster en professioneel docente van het Elohim Centre. Ze is Ingewijdene in alle Bovenwereld dimensies en brengt reeds tientallen jaren gevoelige en bewuste mensen naar de eigen Bron en missie, naar multidimensionale verlichting. Inmiddels heeft ze met haar opleidingen, workshops, E-cursussen, audio's, zelfrealisatie tuinen, Krachtplaats, edelsteenwinkel en sessies vele duizenden mensen bereikt. Lichtdragers die als Elohim community op hun beurt ook het Licht weer verspreiden, vaak ook in een eigen praktijk of centrum. Joke helpt om de Goddelijke Oorsprong en verfijnde ziel in omgang, werk en gedrag, te realiseren en daarmee op aarde te brengen. Op de Elohim Krachtplaats leeft en werkt ze samen met haar team en de vrijwillige participanten in de woon-werk gemeenschap "The Diamond New Earth". Joke is een Ontwaakte leraar en Ingewijdene met meer dan 32 jaar ervaring.


De volgende audio's met 570 minuten (!) aan gechannelde transmissies vind je in deze E-cursus Kosmisch Vuur 1

 1. Kosmisch vuur en activatie - Waarom ben jij op deze aarde?
 2. Kosmische witte en blauwe straal Christuskracht, leven en denken vanuit je Hart en Ziel voor het Groter geheel
 3. Ontmoeting met de Bovenwereld, hogere Lichtwezens.
 4. Kosmische Stralen, onvoorwaardelijke Liefde ontvangen en belichamen vanuit het Christusbewustzijn
 5. Kosmische roze en blauwe straal, van ik bewustzijn naar Christuskracht en Eenheidsbewustzijn
 6. Vraag en antwoord over je lichtlichamen, vermoeidheid en energie-schommelingen
 7. Portaal naar ik-loze Goddelijkheid, opgenomen in de kruin-chakra tuin.
 8. Kosmische blauwe zwarte en groene straal, eenheid Liefdesveld Kristallijnen lichaam, kristallijnen grid (netwerk) en Moeder Aarde
 9. Vraag en antwoord over tweelingstraal en tweelingvlam
 10. Activeren van Eternal Healing Light als healings tool
 11. Kosmische lavendelblauwe straal, magisch kind en Meesterschap, samenwerken voor co-creatieplan van de nieuwe Mens en Aarde
 12. Kosmische oranje en rode straal, je Universele Hart, de inwijdingsweg naar Godsrealisatie en je Boeddhanatuur
 13. Verbinding kruin en basis chakra en met het Kernkristal Moeder Aarde
 14. Kosmische zwarte gouden en paarsblauwe Straal, voorbij dualiteit, de sleutel van Oneindige Eenheid

Tevens ontvang je het lesmateriaal "De 12 Kosmische Stralen, brengers van de lichtlichamen, gaven en zieledelen van je volledig potentieel"

Elke opname kun je 4 keer beluisteren

Het leesmateriaal in deze E-cursus kun je downloaden om op elk gewenst moment te lezen. De opnames kun je elk maximaal 4 keer online luisteren. Hiervoor is een internetverbinding nodig. De opnames komen uit Elohim workshops en sommigen zijn buiten opgenomen, ze kunnen daardoor achtergrond geluid bevatten. Je hebt in totaal 56 luistermogelijkheden die je kunt verspreiden over de 14 opnames.


Wat kun je verwachten van de live opgenomen audio's van een workshop groep of online groepshealing

De helende 13 dimensionale opnames zijn gemaakt tijdens een live workshop. Bijna altijd met de ervaren Ingewijdene en docente Joke ElZiam Nootebos.
Juist door de groepsafstemming van de docent en van de gevorderde groep studenten op de binnenkomende healingshulp van de Bovenwereld, zijn de helende Krachten die de Goddelijke of Oorspronkelijke relatie met jezelf en elkaar op elk gebied herstellen, enorm. Op die manier zijn de helende Krachten die je fysiek en geestelijk ontvangt veel groter dan zonder groep!

Omdat de audio opnames live en niet in een studio zijn opgenomen zijn er soms achtergrondgeluiden of reacties van deelnemers te horen. Soms is er een buitenopname bij met wat wind of regen geluiden op de achtergrond. Laat je daardoor niet afleiden en houdt er rekening mee. In het E-cursus aanbod zijn vraag- en antwoordrondjes soms ook meegenomen als ze inzicht kunnen geven op eigen vragen of reacties na een gechannelde transmissie. Meestal is dit niet het geval bij een audio van een online groepshealing.


Feedback / reviews E-cursus Kosmisch Vuur 1

Lieve Joke en Elohim Team, dank jullie wel voor het realiseren van Kosmisch Vuur 1 als e-cursus. Ik heb er van genoten en geniet er nog steeds van. Ik moest in het begin even wennen aan de bijgeluiden, maar al snel kon ik me helemaal overgeven aan de transmissies. Ik voelde een diepe verbondenheid met de groep en veel kosmische hulp om me heen, erg bijzonder. Voordat ik een transmissie had gestart bouwde de energie zich al op en zodra Joke begon te spreken zat ik er gelijk middenin. Bijzonder om te ervaren was dat ik veel meer ruimte in mijn buikgebied kreeg en me nog steviger verbonden voel met Gaia en de natuurwezens, erg fijn. Ik ervaar meer rust, kan makkelijker de stroom van mijn gedachten doorbreken en vanuit vertrouwen mijn eigen koers volgen. Ik kijk uit naar het vervolg…”
Barbara

"Ik heb de indruk dat de DNA healing set een zeer mooie en perfecte aanvulling is bij de cursus : Kosmisch Vuur 1.
Voor de cursus schiet elk woord tekort. Hij is prachtig, fenominaal en alles-omvattend. Ontroerend en zeer diepgaand.
Ik kan alleen maar zeggen : "Waauw, dat is het helemaal !
Joke, duizend maal dank voor deze prachtige doorgave. U bent ook fenominaal.
Ik kijk zeker al uit naar de volgende cursus " Kosmish Vuur 2".
Marie Anne

"Hele fijne goede cursus. De meditaties worden op een fijne manier opgebouwd. Veel inzichten ontvangen. Vol liefde wordt de tijd genomen om de vragen te beantwoorden van de cursisten. Dank je wel!"
Vera

"Deze cursus was voor mij heel fijn, mooi en verrijkend. Zo dankbaar voor alle lichtwezens die er zijn om te helpen, je veilig te laten zijn. Wat een wonderlijke ervaring. Ik ervaar nu thuis veel meer verdieping en voel van binnen dat ik zo veel sterker, mooier en liefdevoller ben dan ik dacht! Ik maak ook andere keuzes binnen mijn werk en relatie. Ik sta er nu meer in vanuit liefde voor mijzelf, in plaats van vooral liefde voor de ander. Wat een mooi geschenk!"
Tineke

Voor mij zijn de live workshops lastig te volgen omdat ik ver weg woon en een jong gezin heb wat ik niet vaak achter kan laten. Nu is het toch mogelijk deze fantastische workshops te volgen en ik merk zoveel verschil. Na Kosmisch Vuur1 voelde ik dat mijn 8e chakra veel vaker open ging en begon ik automatisch te oefenen met open en dicht zetten. De verbinding is nu veel sterker met de bovenwereld en ook met de sterrenrassen kan ik soms de verbinding voelen. Nu volg ik KV 2 en mag er nog meer gebeuren ook in healingen naar andere mensen. Ik ben super dankbaar dat deze workshops als E-cursus beschikbaar zijn en ik kan meedoen

E-cursus bestellen

Na het bestellen ontvang je een link waarmee je de helende audio channelings kunt beluisteren en het cursus materiaal kunt downloaden. Elke opname kun je in totaal 4 keer luisteren.

titel   E-cursus, ook voor healers, "Kosmisch Vuur 1"
prijs   € 199,00