Trek een kruiden- of Lichtwesenkaart

Trek Krachtplaats-tinctuur kaart

Stem je af, word rustig en stil voor je een kaart trekt 1) Heb je een (levens) vraag om op te focussen? Of2) Waar sta je in je ontwikkeling en wat helpt je nu het meest?3) Wat helpt je op je werk of in je relatie?4) Welke kwaliteiten...

Trek Lichtwesen-engelenkaart

LichtWesen - kaarten kun je gebruiken :

-om jezelf, een situatie, een probleem beter te begrijpen
-om te herkennen wat er te leren valt in een situatie of partnerschap
-om te begrijpen wat voor innerlijke bekwaamheden -of kwaliteiten ontwikkeld kunnen/moeten worden
-om te herkennen welk Geestelijk Wezen je daarbij behulpzaam terzijde staat
-om te ervaren welk Geestelijk Wezen je op dit moment of in het algemeen begeleidt
-ter meditatie
-voor het uitzoeken van een LichtWesen-essence...