Teksten over Ontwaken, meesterschap, innerlijk kindje, het ware Zelf en Godrealisatie

Hieronder vind je de teksten over verlichting en spirituele ontwikkeling


De stilte en verdieping van binnen vinden

De stilte van binnen, maar ook richtingloosheid voelt eerst angstig maar betekent diepgaande ontwikkeling! Er komt een fase in je spirituele ontwikkeling dat je stil wordt van binnen. Dat de behoefte aan meer, anders en beter steeds meer oplost. Gevoelens als ‘ze zitten niet op mij te wachten, herken...

Gevoeligheid, Pillar of Light, Magisch kind, levenstaak

Van de derde naar de vijfde dimensie en verder in de toekomst Voor we het weten is de dag alweer om. Alweer gingen we volledig op in het dagelijks gebeuren van onze daden, plichten en gevoelens. Al langer weten we dat we een volledig Lichtwezen zijn dat komt met een...

Elk mens is ooit als Goddelijke Vonk uitgezonden door de Bron om de hoogste Geest in de materie te brengen

Elk mens is ooit als Goddelijke Vonk uitgezonden door de Bron om de hoogste Geest in de materie te brengen Door Joke ElZiam Nootebos
Zwem je vanaf 2000 tegen de Kosmische Stroom in of stroom je mee? Tot aan het jaar 2000 moest de mens leren de ego-persoonlijkheid sterk te maken...

Richting de Gouden Tijd

Afgelopen jaren zijn we vooral goed voor onszelf gaan zorgen We probeerden ons wat minder druk te maken over een ander. We zorgden beter voor ons eigen buik- en innerlijk kindgevoel en voor onze eigen wil, geld, basis en rusttijd. Meer (innerlijke) autoriteit en autonomie ontstonden. En in diezelfde tijd...

De jaren na 2 jaar Elohim meewerk participatie en Ontwaken

Je eenheidsproces verdiept zich vanzelf verder na deze 2 jaren participeren indien het proces zo snel is gegaan als bovenstaand omschreven. Je bent niet meer van de wereld maar in de wereld en groeit steeds verder van alleen-heid naar Al-eenheid. Je bent door het gaatje voorbij het ik-gevoel gegaan....

55Wie ben je en uit welke lagen besta je?

Je leven staat op de kop waarbij het eind nog niet in zicht is en angsten opspelen terwijl je zoveel spirituele ontwikkeling kent. Je hebt mensen zien veranderen in je omgeving en je eigen basis lijkt als los zand door je vingers te glippen. Je twijfelt aan jezelf en je toekomst. Lees meer ......

Als je na 1970 geboren bent kun je momenten van intense kou, hitte, vermoeidheid of emoties ervaren

Dader- en slachtoffergevoel, de zielsangst van je eerste jeugdjaren en innerlijk kind, de familieaura; hele scheepsladingen komen nu vrij aan overlevingsgedrag, kou, angst, diep opgeslagen onmacht en pijn. Aan zinloosheid, richtingloosheid en alleen zijn ondanks je werk en mensen. lees meer......

Annunaki, implantaten en negatieve Krachtvelden

E.T rassen, vaak van hogere en krachtiger bewustzijnsvormen dan de derde tot vijfde dimensie waarin de mensheid leeft, beïnvloeden ons door macht-onmacht-gedachten, liefdeloze, niet gelijkwaardige, op lust en verslaving gestoelde seksuele gedachten en hebzucht, in ons te leggen. lees meer ......

Astrale (ziele)familievelden komen nu in ons omhoog en maken ons zwaar

Wij geven de laatste tijd geregeld healingen op collectieve matrixen van cliënten. Zo ook bij Astrid (is niet de echte naam). Ze voelt zich geregeld down, leeg en moe. Tijdens de healing zien we dat het grote astrale raster van haar incarnaties binnen haar zielegroep en ouderlijn, nu...

Ben je sociaal aangepast door zielspijn uit je babytijd en onhoorbare strijd tussen je ouders?

heb je je vanuit overleving, kracht, spanning of strijd naar buiten gericht? Heb je nog steeds de neiging weg te lopen of aan te vallen als je je niet gezien, gekwetst of niet gewaardeerd voelt op je werk of bij je partner? lees meer......

Ik ken je, je bent zo MOOI! Herkenning van je Goddelijk Zelf!

Als je je zorgen of boosheid niet toe-eigent maar gewoon accepteert en ervaart zonder er vanaf te willen of mee op schoot gaat zitten en zonder er een verhaal van te maken, dan zit je niet langer in je eigen bubbel. Dan stagneert je Ware Zelf/Goddelijke Eenheidsenergie niet...

De 12 Kosmische Stralen en dimensies

De 12 Kosmische Stralen brengen je volledige Licht van zelfrealisatie in lichaam, geest en persoonlijkheid. Zoals de 7 Stralen van A. Bailey je hart en ziel activeren in je gedrag, zo activeren de 12 Kosmische Stralen het volledige Licht van je Oorspronkelijk Zelf, je ware natuur en goedheid....

De drang naar het ware Zelf wordt sterker

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos
Ieder voelt het nu. Het duwt in ons.  We weten dat het hetzelfde is als liefde, geluk en scheppingskracht. Wat willen we nog meer; we gaan ervoor! Maar ons ware Zelf zoeken we vanuit ons levensverhaal, kortom ons ikje wil het ware Zelf...

De telefoon staat roodgloeiend

 
Door de maatschappelijke maatregelen ten gevolge van het Coranavirus veranderen onze dagelijkse routines soms rigoreus. We zijn veel meer dan gewend in gezelschap van partners en gezinsleden, of juist het tegenovergestelde: noodgedwongen thuis aan het werken en veel meer alleen. Het voortjakkeren in lang vertrouwde patronen en leefritmes...

De weg van ego naar groepsziel

Het watermantijdperk dat reeds voorzichtig zijn eerste schreden gezet heeft in deze tijd laat steeds meer zien dat de weg naar zelfrealisatie een weg is van totale integratie van hoofd, hart en buik. Niet alleen voelen en leven vanuit je emotie of denken en leven vanuit je hoofd maar zowel...

Een geweldige Kosmische Poort opent zich op de Krachtplaats

Enkele weken terug is er een prachtige Kosmische Poort open gegaan in de helende zelfrealisatie tuinen. Tijdens de workshop is hier een foto van gemaakt, waarna reacties en ervaringen binnen blijven stromen.
Zie hier onder de foto en lees de reacties verder op in dit artikel. Voor de mensen...

Ellen zegt over de Elohim Master Healer Reader Coach opleiding:

De Master Healer Reader Coach opleiding, workshops, transmissies en online channelingen hebben voor mijn gevoel wezenlijk veel bijgedragen aan mijn ontwikkeling. 
Belangrijke thema’s voor mij die aan bod gekomen zijn tijdens mijn ontwikkeling zijn: de multi-dimensionaliteit van ons wezen, onze weg naar het worden van een &...

Verlichting van de mind, het hart en innerlijk kind

Doordat je niet meer zoveel gedachten aandacht geeft/volgt en grijpt als van jezelf, wordt het steeds stiller in je hoofd en je buik. Je kunt de gedachten zien als een groot veld van (collectieve) gedachten, waarin een stukje identificatie zit van jezelf. Zodra je dit grotere...

Elohim, planten en kristallen

De Elohim-energie wordt steeds sterker en opent ons hart en bewustzijn voor stralende, volmaakte Liefde, speels, zacht en blij. Het maakt het paradijs op aarde, waar de elfjes in ronddansen. Waar alles meer kleur heeft en zacht van zinnen is....

Gelukkig door Godrealisatie


Marieke volgde jarenlang spirituele sessies en workshops Toch voelde het nooit “klaar” of volkomen gelukkig Jaren duurde het om moedig genoeg te worden Om ook het subtiele ego-ikje volkomen uit elkaar te laten vallen Hoe verwarrend, vermoeiend en pijnlijk was soms de strijd van haar Elohim Inwijdingsweg...

Goddelijk Bewustzijn

Goddelijke Bewustzijn (mannelijk principe) en Goddelijke Vitaliteit (vrouwelijk) Ik, Joke geloof dat er er een onuitputtelijke (Goddelijke) Bron is waarvan alles afkomstig is, dat alles voedt, in stand houdt of weer vernietigd. Dat door iedereen en alles heen werkzaam is. lees meer......

Godrealisatie en levensmissie te vroeg aangaan

Tijdens de Godrealisatie sessies en workshoptransmissies wordt door Joke je ziel in Goddelijke herkenning en ontroering soms diep aangeraakt. Op dat moment ervaar je je Goddelijkheid, heb je verruimde inzichten en ben je Universele Liefde. Het is echter een hele weg voordat dit permanent belichaamd wordt in je dagelijks leven,...

Afgebrand en vast aan het lopen

Mensen voelen zich afgebrand en afgestompt en weten geen richting meer. Hun ziel roept om hulp in zichzelf en bij ons. De gevoeligheid heeft te lang onder vuur gelegen in een grofstoffelijke, stressvolle, overprikkelende werk-, gezin of relatie omgeving. Psychische, emotionele, zintuiglijke of werkdruk, het was gewoon te lang. lees meer...

De Mysterie-Wijsheid of Gnosis

Aan het einde van iedere wereldcyclus, nu de periode van de grote verandering doorzet, zal de mensheid spiritueel opleven en mogelijk zelfs in zijn geheel, Ontwaken. Tegen die tijd verschijnt er altijd op Aarde een nieuwe en zuivere vorm van de Mysteriewijsheid of Gnosis. Deze komt in de huidige periode binnen met de 12 kosmische Stralen en de incarnerende lichtlichamen, lees meer......

Onzekerheid, Psychische toestanden, entiteiten en angstaanvallen

Geschatte leestijd: 2 min - Geschreven door Joke ElZiam Nootebos
Onzekerheid, psychische toestanden, entiteiten en angstaanvallen De Aarde heeft haar uitlijning met het Galactisch centrum bereikt waardoor ze haar hogere energie nu steeds dieper ankert. Een nieuwe Aarde en tijd ziet Licht. Er is duidelijk beweging! Geld, wereldhandel en verbondenheid...

Sekhmet-Hathor-Isis-Horus,Piramide Inwijdingen dmv Elohim Krachttuinen+tincturen

De hoogste piramide inwijding kan ontstaan als de andere inwijdingsstappen (van deze workshop en de helende Elohim tuinen) geïntegreerd zijn en je multidimensionale meesterschap, kristallijnen zelf en je Pillar of Light, permanent zijn geworden. (installatie daarvan tijdens de E-cursus Kosmisch Vuur in je lichaam) Daarna zal je tegelijk in zowel kristallijnen non-duale dimensies en de Bovenwereld als in de duale wereld op aarde, in alle eenvoud kunnen functioneren als verlichte meester, goddelijke vonk en onsterfelijk lichaam (etherisch dubbel)....

Groepsziel

De cosmos herhaalt zich ‘Zo onder zo boven’ sprak Hermes Trismegistus doelende op het feit dat de hele cosmos zich eindeloos herhaalt, zowel in het groot als in het klein, zonder begin of einde en dit mogen we letterlijk nemen. Nog geen 200 jaar geleden werd het atoom als...

Groepsziel vraagt om transparante persoonlijkheid

geschreven door Rene de Quastenit
Een groepsziel wordt gevormd door mensen die op zielsniveau met elkaar verbonden zijn, die met elkaar resoneren door vanzelfsprekende, verdiepende afstemming. Die afstemming is op zielsniveau en hoe beter de resonantie hoe sterker de energie uitwisseling op aards niveau. De persoonlijkheid van de mens...

Heb je een hekel aan de leraar of plaats je hem op een voetstuk?

Geschatte leestijd: 4min - Geschreven door Joke ElZiam NootebosHet ik is je persoonlijkheid dat overal iets van vindt. Dat wil hebben wat je mist en vanaf wil van datgene er juist nu wel is of gebeurt. Het blijft nooit tevreden met het hier, zoals de situatie nu is. Het ik...

Heel je gezondheid en oude gewoontepatronen die steeds terug lijken te komen

Er zijn zoveel dingen waar we al lang aan gewerkt hebben en die we ook overwonnen hebben, maar toch blijven we ons leven leiden vanuit oude gewoontes. Zelfs als ze al lang al niet meer nodig zijn.
Ze is nog steeds warm en sociaal, maar op haar tijd en...

Geometrische vormen, Heilige geometrie, spirituele betekenis

Geometrische vormen en heilige geometrie. Wat is de spirituele betekenis en spirituele werking van deze geometrische vormen in hun hoogste potentie en hoe ondersteunen ze jou? lees meer ......

Het keelchakra; tijd voor transformatie

Het keelchakra thema dat nu speelt: De tijdsgeest vraagt ons op te staan voor onze ziel, boven het maaiveld uit te steken en een grotere (maatschappelijke) verantwoordelijkheid aan te gaan, zonder dat we ons bange zelf of innerlijk kind daarbij onderdrukken of volgen. Het vraagt ons het stuur over onszelf...

Hoe ga jij om met spanningen?

Het gaat er uiteindelijk in het verlichtingsproces niet om dat je situaties beter kunt 'handelen' maar dat je alles toe kunt laten wat er speelt in het moment. Ook als er iets gebeurt wat je minder prettig vindt, of als je je ineens heel boos of onzeker voelt. De grootste...

Hoe kan het dat je je grote Zelf bent en kent en toch nog angst en onzekerheid ervaart

Vele reeds Ontwaakte lichtwerkers verbazen zich nu over de fysieke klachten, angsten, onzekerheden of verkrampingen die ze momenteel ondergaan. De meesten zijn ook nog bezig met het onafhankelijk op zichzelf gaan staan in de eigen autonomie en autoriteit....

Hoger dimensionale blauwdrukken

De mens kent zichzelf het meeste vanuit diens bewuste persoonlijkheid; (meestal) vriendelijk gedrag, gevoel en verstand. Er zijn echter nog meer lagen oftewel dimensies in de mens....

Huidige processen van het innerlijk zielekind

Huidige processen van het innerlijk zielekind.Er is momenteel een groot proces gaande dat zich de komende tijd verder zal verdiepen, veel daarvan heeft met het innerlijk zielekind te maken. Nu is het de tijd om het innerlijk zielekind te integreren lees meer...

Ik als middelpunt staat Leven niet toe

Word je wakker en regel je al van alles in je hoofd, ben je alweer bezig met jezelf en de anderen of alles dat je wilt doen? Wil je jezelf en anderen verbeteren? Of voel je je leeg, nutteloos, lusteloos, alleen en draai je je nog maar eens om? Begin met je dit te realiseren en verander niets....

Ik ervaar het als een groot geluk om mensen te mogen begeleiden naar volledige verlichting

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos
Ik ken nu al een aantal mensen die in de staat van zelfrealisatie of verlichting zijn gekomen en in een enkele daalt nu ook Godrealisatie in. Ik vind het werkelijk prachtig om dit van zo nabij te mogen coachen en meemaken. Het is een...

Inwijdingsplek Al-Moeder – Gaia-Christ Vlam op Elohim Krachtplaats

Wil je ook de Al-Moeder-Gaia Christ©- Inwijdingsplek bezoeken?
Kom naar de Elohim Krachtplaats en koop een kaartje in de kristalwinkel voor een bezoek aan de helende tuinen en het Lemurisch bos of kijk voor een verblijf op www.natuurcampingvakantiehuis.nl...

Inwijdingspoorten, dimensie poorten, sterrenpoorten

Je kunt op de Elohim Krachtplaats wandelen in de helende bezoekerstuinen, verblijven op de camping, in de vakantiewoning, B&B - hostellerie. Overal voel je de hogere dimensies en zachte liefdessfeer.
De Krachtplaats ankert en activeert je hele ontwikkelingsweg tot en met je volledig potentieel en verlichte staat....

Je 9 dimensionale zieledeel voert je naar het nieuwe Paradijs en de Hof van Eden

Deze leestekst met oefening komt uit de E-cursus Je zieledelen, hogere dimensies, kosmisch meesterschap en Ontwaken.
Je 9 dimensionale zieledeel voert je naar het nieuwe Paradijs en de Hof van Eden Bij de ontwikkeling van je 9 dimensionale zieledeel helpt het Goddelijk vrouwelijke Melchizedek team om je Goddelijke Vonk, Ik-Ben...

Je werk sluit niet meer aan bij wie je bent of je hebt geen werk

Je werk sluit niet meer aan bij je essentie, je loopt vast of hebt geen werk, maar wat dan? Steeds meer mensen voelen zich niet meer aansluiten bij het bedrijf en de mensen waarmee ze werken. Ze zoeken bewust of onbewust naar werk dat hun innerlijke groei en ontwikkeling spiegelt,...

Je Zieledelen, Meesterschap en Lichtwezen

Breng je hogere lichtlichamen (hogere dimensies) van je ziel en Goddelijke Zelf in je alledaags gedrag d.m.v. de E-cursus:"Je zieledelen, hogere dimensies, kosmisch meesterschap en Ontwaken" van Joke ElZiam Nootebos. Al je hogere lichtlichamen en zieledelen worden aan je geopenbaard. Je leert de ontwikkelingsniveaus te herkennen die ontstaan door het integreren van de eigenschappen van de hogere lichtlichamen van je ziel (zielsdelen) door het te lezen, beluisteren van de audio's met de helende channelingen en het te oefenen....

Kun je als Pillar of Light nog relatieverlangens hebben of reactief zijn?

Een Ontwaakt, 5 dimensionaal  mens kan nog regelmatig tijdens lastige situaties uit de eenheid van hart,  ziel en het ware Zelf vallen. Nog afgescheiden reageren of duaal worden als het gaat over geld, materie, seks, relaties en (on)machtssituaties.
Een Ontwaakt, 9-13 dimensionaal Mens is ook meer  ...

Last van duizeligheid of te weinig aarding

Sommige mensen voelen zich niet helemaal aanwezig, soms lijkt het op duizeligheid of een bijna-uittreding. Meestal komen er dan hogere lichtdimensies binnen maar blijven deze activaties in de bovenste chakra's hangen, en aarden ze niet verder in het lichaam en gedrag. Bijna altijd is er dan sprake van trauma's en...

Leef geen 2 levens

Ik praat niet met mijn collega's over mijn lichtwerk en inzichten want dat begrijpen ze toch niet, zo vertelde mij laatst een bezoekster. Ik vroeg wie ze dacht dat dan het massabewustzijn helpt wakker maken als wij het niet doen. Toch deed ze dat liever niet want ...

Leven vanuit de transparantie en openheid van je ware Zelf

Bijdragen aan de Nieuwe Aarde op een simpele maar waardevolle manier Geschreven door Joke ElZiam Nootebos
Er zijn mensen zoals jij nodig om het nieuwe bewustzijn onder de aandacht te brengen van de grote massa. Op het Elohim Centre wordt er opener en transparanter geleefd. We spreken onze gevoelens...

Lezers-vragen over verlicht zijn

Kan iemand verlicht worden geboren? Dat gebeurt altijd, maar is onbewust. Door opvoeding ontstaat ik en dus ego.Het ware ego hebben we nodig als basis. Bijvoorbeeld om op te letten in het verkeer. Ons onware ego, het in ons ik-verhaal leven, ermee identificeren, dat mogen we weer afleren om...

Luchtschip of Deva boven Het Elohim Centre

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos
In de nacht van 20 op 21 juli 2002 speelden zich vele wonderen boven de camping en chakra-bezoekerstuin van Het Elohim Centre af. Hieronder lees je het bijzondere verhaal van die nacht...
Het Elohim Centre is een zelfrealisatie school en Krachtplaats met helende tuinen in Zuidoost...

Nou weet ik weer waarom ik in de regen woon!

Geschreven door Joke ElZiam NootebosAangekomen op de Canarische Eilanden in een toeristisch hotel trekt mijn hele aura samen en kan ik wel huilen door de verdichting. Ik besluit, ondanks het verschil met de energie van de krachtplaats er het beste, en vooral geen verhaal, van te maken; de zon schijnt...

Omploegjaren van de wortels van je bestaan, karakterpantseringen en Godrealisatie

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos
Dit nieuwe jaar zal je nog meer stuwing geven om vanuit je gevoel je functioneren aan te sturen. De afgelopen en ook de komende 4 jaar, waren voor iedereen omploegjaren van de wortels van je bestaan en van je karakterpantseringen. Dit jaar gaat het om...

Ons vertrouwde houvast laat los...

Al weken is er een enorme verschuiving in de basislagen van het bestaan bezig. Alle thema’s die resoneren op het eerste en tweede chakra worden in beweging gebracht als hier nog oude celinformatie vast zit. Oeroude celherinneringen worden losgemaakt. Zelf heb ik al weken dromen over het oertijdperk,...

Ontwikkelingsstappen naar Magiër en Mysticus

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Als het Licht van de Holy Spirit en onze Goddelijke Vonk onze persoonlijkheid en handelingen doorstraalt, kleven we niet meer aan zwaarte, verdriet, boosheid, meesterschap, bevestiging e.d., en ook niet aan liefde, relaties en licht. We wandelen in balans tussen het licht...

Opgestegen Meesters en het worden van onvoorwaardelijke Liefde en Christuskracht

Opgestegen Meesters zijn spirituele mensen die ooit ook op aarde leefden, net zoals wij nu. Gedurende vele levens van inzet, zuiveringen, inwijdingsproeven en liefde werd het Goddelijke Plan en de missie hun hoogste afstemming en doel....

Opletten op je buikgevoel

Geschatte leestijd: 4 min - Geschreven door Joke ElZiam Nootebos
Wat wil je voeden Het Coronavirus biedt je de kans om op te letten waar je aandacht en gesprekken naar toe gaan. Wat voed je in jezelf en het collectieve veld? Angst of vervelende zaken? Volg je de media die...

Oude ik en zelfgerealiseerde Ik, oude en nieuwe matrixen

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos
De oude en de nieuwe aarde matrix in onszelf We komen steeds vaker in levensomstandigheden waarin we ons verbonden en toch alleen voelen. Steeds vaker moeten we kiezen voor ons gevoel, steeds vaker afhouden, nee zeggen. Wat blijft er dan nog over? Radeloos, hopeloos....

Overgave van hoofd naar hart, buik en basis; de Weg

Om te worden wie je werkelijk bent en de aarde een beetje beter te maken is het nodig onvoorwaardelijke Liefde te Zijn. Je hoofd mag zakken in je universele hart, buik en basis,lees meer...

Passie, gemak, genieten, zin van het bestaan!

Aardse blijheid, drive, passie en genieten komen en gaan altijd. Zorgen, stemmingen, zinloosheid van het bestaan, boosheid en neerslachtigheid komen daarvoor soms in de plaats. Toch bestaat er een geluk dat nooit verdwijnt;
Universele blijheid, geluk, zorgeloosheid, lichtvoetigheid en passie kunnen alleen in situaties iets meer op de...

Persoonlijke en planetaire verlichting alleen mogelijk door kristallijnen Sekinah

Geen Gouden Tijd zonder Sekinah, de Goddelijke Vrouwelijkheid in materie. De wereld zal omslaan naar de Gouden Tijd, als de 13-dimensionale kosmisch, vrouwelijke energie belichaamd wordt. Deze is aanwezig in elke man en vrouw in het kristallijnen Wezen. De Elohim Krachtplaats is van uitzonderlijk belang voor persoonlijke en planetaire verlichting omdat ze de kristallijnen Sekinah IS....

Persoonlijke ontwikkeling lijkt soms zo tegenstrijdig

Aan de ene kant is alles wat je lastig vindt en waar je jezelf een verhaal over vertelt niet werkelijk een 'echt' issue dat je weerhoud om jeZelf te zijn. Desondanks ervaren we deze uitdagingen wel met een reden en lijkt het niet ‘spiritueel volwassen’ om deze te...

Persoonlijkheid of Christuskracht

Tijdens de workshop is er een prachtig eenheidsveld. Een openheid met onderlinge liefde en respect, hield ieder in het kristallijnen pure zelf. De intense overgave, stilte en sacrale energie, die tijdens het oefenen met healing en kristallen op elkaar, zo mooi voelbaar is, wordt plotseling&...

Pijn

Pijnlijk dat geslinger van donker naar licht en weer terug. Tijdens het ontwaken van hart, ziel en hoger zelf, worden we zeer zelfbewust, zoeken we naar innerlijke oorzaken, verbanden tussen de binnen- en buitenwereld, leren we ons gedrag en gevoel kennen, beschermen we onszelf en de aura, zorgen we dat we er niet meer "intrappen" enz....

Pillar of Light en mysteriescholen

Voorbij aan spirituele ontwikkeling en leven vanuit het hart kiezen momenteel steeds meer mensen voor het volledige ontwakingsproces. Mogelijk zijn de oude Egyptische Goden, Godinnen verbonden aan jouw inwijdings-Weg en ontwakingsproces. lees meer...

Sekinah op de Elohim Krachtplaats

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos
Sekinah  Door de Sekinah-liefdes energie van de Elohim krachtplaats en bezoekerstuinen is het gemakkelijker onvoorwaardelijk en angstloos te Zijn in onze oorspronkelijke Essentie, verbondenheid en Levensopdracht. We kunnen makkelijker en sneller worden Wie we werkelijk Zijn, verruimen onszelf en laten gemakkelijker onze...

Spirituele betekenis en werking van de Merkaba

Het activeren van je Merkaba en healing verenigt al je zieledelen zodanig dat ze zich durven ankeren in je lichaam. Je groeit naar je volledig multidimensionaal potentieel en ervaart meer kracht op ieder vlak van jouw leven....

Sterrenpoorten, dimensieportalen en snelle verschuivingen

Het ervaren van sterrenpoorten, dimensieportalen en snelle shifts brengt angst, geestelijke en fysieke onbalans totdat de Al-Moeder – Gaia-Christ Vlam, één met je is.

Eerst worden uitdagingen op je pad gebracht die je onbewust verbinden met collectieve astrale velden, donkere entiteiten, egogestuurde leraren of (uiterlijke) zijwegen...

STERVEN voordat je DOOD gaat!

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos
Zelfrealisatie, het woord verschijnt steeds vaker overal en nergens. Ook non-dualiteit, eenheid, mindfullness en verlichting duiden hierop.
Zelfrealisatie betekent niet een liefdevoller, spiritueler mens worden die het “snapt” en het leven meer in de hand heeft. Zelfrealisatie in alle chakras= eenheid=...

Stromen je heldere aanwijzingen en Gaven uit de Bovenwereld niet meer?

Tijdens je ontwikkeling gaat ook de heldere afstemming op de Bovenwereld anders werken, het lijkt of het verdwijnt maar je bent het steeds meer zelf! Je bent zelf die Bovenwereld en dat bewustzijn, de kennis en tekens. Er zijn er geen 2 meer, er is er maar 1, zogauw je menszijn é&...

Symptomen bij opengaan in multidimensionaal bewustzijn

In deze tekst legt Joke ElZiam Nootebos op herkenbare wijze de symptomen van het opengaan in multidimensionaal bewustzijn uit....

Toekomstige 6 dimensionale, paradijselijke lichtaura en omgeving

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos
Toekomstige 6 dimensionale, paradijselijke lichtaura en omgeving  
Eindelijk ontwapenen, ontspannen en jezelf zijnNaast de ankering van alle dimensies en de hele Inwijdingsweg, wordt bij het Elohim Centre sinds enkele jaren de 6de eenheids dimensie permanent tot in de basis belichaamd door de Krachtplaats...

Uit het hoofd naar bezield en anders werken

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos
Uit onderzoek naar de energie van werkend Nederland blijkt dat de stemming op de werkvloer beneden peil is. Bijna 38% staat onder druk, 30% doet zijn ding, maar meer ook niet. 10% is zo cynisch dat zijn werk min of meer stil staat. Het is een zombiezone....

Van ik, naar waarnemer, naar Overgave

Boos werd Edith als het niet ging zoals zij wilde. Ze maakte iedereen dat duidelijk en zat overal bovenop. Niets deugde er. Op Egbert had ze het helemaal begrepen, die was zo gevoelig en pakte nooit zijn verantwoordelijkheid. Zij zag dat allemaal, had overzicht, maar was ook heel bewust en...

Van level 1 naar level 3; van ego-ikje naar eenheid

Door Joke ElZiam NootebosLevel 1 Ego-ikje: ‘De mind is in conflict en trilt in de 3de en 4de dimensie’•    Je hoofd ziet problemen en beschuldigt, wanneer je pijn hebt •    Je denkt in licht en donker; goed en fout•  &...

Van persoonlijk leven, naar zieleleven, kosmische mens, verlichting en Godrealisatie

Van persoonlijk leven, naar zieleleven, kosmische mens, verlichting en Godrealisatie is een ontzagwekkende revolutie en betekent een enorme breuk met het verleden! De mens is nu op weg naar de staat van zielemens tijdens het Aquarius tijdperk en vervolgens naar dat van de Gods Vonk en Godrealisatie. Dat betekent een...

Vele Pillars of Light stammen af van de Lemurische-Atlantische-Maria Magdalena-Christlijn incl. filmpje

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Onderaan de tekst vind je het filmpje
De Pillars of Light (lichtwerkers die steeds meer delen van hun hogere ziel integreren) dragen de codes voor het Ontwaken als multidimensionaal Goddelijk Mens die nu actief worden. Zij verlangen naar samenwerken en soms ook...

Verkijk je niet op leraren

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos
Vele leraren zullen opstaan en het niet zijn. Werkelijke leraren en meesters die je kunnen begeleiden bij bovenstaand proces zullen je steeds opnieuw zeggen dat jij Liefde en Puur Bewustzijn Bent, dat je alleen maar hoeft af te leren je idee dat je het...

Verlichting of verzet?

Maak helder wat jouw hoogste waarde heeft in het leven. Wat is het belangrijkste in je leven? Waar streeft je ziel naar? Soms zeg je te gauw dat het liefste dat je wenst zelfrealisatie, je ware zelf of verlichting is. Dit blijkt echter voor weinig mensen de hoogste inspiratie te...

Vermoeidheid en ziekte slaan toe ondanks al je inzichten

Vermoeidheid en ziekte slaan toe ondanks al je inzichten en het luisteren naar helende audio-opnames Mooi dat je al probeert nergens meer een verhaal van te maken, zodat je in je ware zelf en niet in je ik-illusie-identificatie verblijft. Ook als je ikje zich afvraagt waar je nu in hemels...

Voltooiing Eenheidsbewustzijn – Eeuwig Zelf

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Door plaats te nemen in deze tuin activeer je:
Godrealisatie, volledig verlichtingHeel zijn, Goedheid, OvervloedOerveiligheid en vertrouwen in alle omstandighedenPersoonlijkheid laat alle projecties losMannelijke en vrouwelijke houding en gedrag worden androgyn.
 
 In sommige gebieden op aarde staan wij,...

Vriend voor je Onwakende & indalende Goddelijk kindje

In het eerste en tweede chakra zit bijna altijd nog veel ziels-trauma dat nu opengebroken wordt. Kun jij voelen dat je completer wordt door het toestaan van je buik-gevoel dat zich soms zo kwetsbaar, onveilig en onzeker bij sommige mensen en in sommige situaties voelt? Gevoelens die je misschien voorheen...

Waarom is aarden of in je lichaam wonen zo moeilijk?

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos
Hoe geweldig je hart, bewustzijn, intuïtie of Licht ook zijn, ook in jouw incarnatieplan ligt besloten dat in de maatschappij te brengen. Dan moet je dus kunnen aarden tussen mensen die soms minder in- en aanvoelen, minder bewust zijn en zelf meer...

Waarom nu meer ziekte en zwaarte ontstaat

Je hogere Zelf en Goddelijk deel trillen nu je fysieke lichaam en onderbewuste open. Fysieke problemen, zwaarte en onopgeloste zielsgevoelens komen aan het licht.
Balans, groot.jpgZiel, DNA en ether lichaam bepalen ziekte, allergie, vermoeidheid, boosheid, relatie-hinder en terugtrekken...

Wanneer je ik-identificatie loslaat en je God(realisatie) en de groepsziel toelaat

Geschreven door Willeke Ananda JansenTot nu toe ben je bezig geweest om vanuit je ikje en ziel alles te realiseren. Vanuit jóuw kern. Wat klopt voor jou, welke stap is het beste, welke relatie voelt het beste, welke baan en welke woonplek voedt het meeste je...

Ware steun en veiligheid vind je in je Goddelijke Zelf

Als je ontwikkeling groeit dan heb je steeds minder steun en veiligheid buiten jezelf nodig. Je hebt minder behoefte aan steun of begrip van lichtwerkers en vrienden. Het is fijn als het er is, maar de ware steun en basis die ligt in jezelf. Je kunt niet meer mee bewegen...

Wat brengt de tijdgeest momenteel op je pad?


In je Hart en Meesterschap bouwen zich op dit moment door de tijdgeest grote Krachten op. Automatisch sluit je aan bij het team van Jezus/Sananda en soms ook bij het team van Sekinah/Moeder Aarde. Toch merk je dat je nog oude onzekerheden, geloofsovertuigingen en innerlijk kind reacties...

Wat gebeurt je na bevrijding van familie karma en voorouderlijnen?

De eenheid van onze mannelijkheid en vrouwelijkheid, ons hoger en aardse zelf brengt onze Goddelijke Oorsprong terug in ons lichaam.
Een leven van geheelde relaties, levensgeluk en voorspoed ontstaat na het oplossen van dit karma. Het is noodzakelijk dat ons hart kan helen en als een feniks uit de as van rouw herrijst....

Wat is een Pillar of Light

Een Pillar of Light is naar de aarde gekomen om de samenleving en de aarde te helpen. Een Pillar heeft een helder bewustzijn, een goede intelligentie, overzicht, inzicht, "wetend" en invoelend vermogen. Hij/zij ontwikkelt zich vroeg of laat naar zelfrealisatie, het 13-voudig Bewustzijn / Hart en meesterschap....

We staan aan de vooravond van verlichting

Als je de mannelijke energie en het vrouwelijke volledig in elkaar hebt geïntegreerd in de Geest ben je ontwaakt. Mogelijk is ook je hartchakra al zover. Geheel in éénheid van mannelijk en vrouwelijk, geheel in Vrede, Stilte en Vreugde. Maar... zo gauw het aankomt op geld, emotionele geborgenheid of een van je andere thema's........

Weet wie je bent!

Door Joke ElZiam Nootebos
Zolang je ikje werkt aan zichzelf om het ware Zelf te worden is er nog geen verlichting. Ook een Pillar of Light is slechts een veruimder ikje totdat het ikje geen centrum meer heeft en het leven niet vanuit dat middelpunt ervaart. Krijg dus in...

Witte Engel, Pillar of Light in Meesterschap

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos
Zuivering (healing) is nodig op de patronen van onveiligheid, van het innerlijk kind, van jeugdervaringen en onze mannelijke en vrouwelijke karmische en collectieve (verleden levens en voorouder)patronen, die ons duale reacties, gedachten en houdingen bezorgen. Ook is inzicht nodig over&...

Zelf heb ik al enkele maanden last van een middenoor ontsteking

De oorzaak ligt in de vrouwelijke onmacht van mijzelf en de vrouwenlijn bij onderstromen, geen oprechtheid of een sfeer van ondergronds verzet. Van mooi en aardig praten maar ondertussen… Ik wist er nooit wat aan te doen, ging erom heen, bleef in mijn gerealiseerde staat van licht, maar dat...

Zelfrealisatie, het ware Zelf belichamen, is niet hetzelfde als een Pillar of Light

Een Pillar of Light functioneert in meerdere dimensies tegelijk. Een groter overzicht, inzicht, bewustzijn, hart, gevoeligheid, (groeps)verantwoordelijkheid en Gaven zijn de kenmerken van een Pillar of Light. Hij/zij ontwikkelt zich als een geestelijk en kosmisch Mens. Bovenstaande hoeft helemaal niet van toepassing te zijn op...

innerlijk kind van de eerste kinderjaren

De baby die jij was had nog geen beschermende membraam en dacht dat de hele wereld uit engelen bestond, dat alles veilig was met een enorm gevoel van welkom, aanvoelend begrip voor elkaar en dat er overal en altijd, Liefde zou bestaan. lees meer......

Hitteaanval, moe, van down tot actief

Velen komen ook een tweelingziel, -vlam of zelfs -straal tegen, of denken dit. Vaak is het verlangen hiernaar een instinker van het ego. Maar nog vaker overkomt het ons echt. Geen mens die het zag aankomen, er op uit was of het wenste. Patsboem, lees meer...

Satsang en je schaduw

Je zelfreflecterend bewustzijn laat je zien hoe je daarmee omgaat. Je neemt het waar en ziet hoe je overal op reageert en hoe organisch alles werkzaam is in jou ten opzichte van je omgeving. Na veel vallen en opstaan kijk je en voel je voorbij goed en fout in jezelf en je omgeving....

Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Linkedin