Heilig Huwelijk, tweelingstraalverbinding

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Huidige collectieve processen

Angstige dromen, nachtelijk energetisch bezoek, boosheid, klein voelen ...
Uit onze verleden levensvelden, voorouder- en de zielengroepvelden komen schaduwhoudingen, innerlijk kindgevoel en donkere herinneringen naar boven die lijken als van onszelf.

vrouw, gevoel.jpgOnze vrouwelijke intuïtie en gevoeligheid, onze aardewijsheid, zachte en kwetsbare aard, ze werden eeuwenlang vertrapt door de oordelende kerkvaders, door dogma en een sterk verhardende, vaak dominante mannenwereld. Dit veroorzaakte een generaties durende collectieve vrouwenverwonding op diepergaand zielsniveau. Het heeft er voor gezorgd dat vrouwen niet in hun Godinnenkracht kunnen leven waarbij ook de openstaande kwetsbaarheid hoort.
Als vrouwen toch krachtig zijn is dat vaker vanuit hun mannelijke aard, hart en geest maar niet vanuit het diepergaand kwetsbare zielniveau dat zoveel voelt en daarmee opstaat en kan betekenen voor anderen. De tijd is nu dat vrouwen innerlijk achter dit alles, achter hun eigen Godin gaan staan, gaan opstaan voor de kwaliteit en kracht van zachtheid, zorgzaamheid, hun enorm gevoelsvermogen en intuïtie. Hun kwetsbaarheid eren en zelf steunen zonder zich te verbergen.

Deze diepere essentie van de vrouw is geschonden. Miskenning en pijnen van generaties komen nu omhoog inclusief gevoelens van ongelukkig, kwetsbaar of geïrriteerd zijn. Ook angsten uit verleden levens met letterlijke aanvallen op de heldere vrouwenkwaliteit komen nu in dromen en stemmingen omhoog en laten los. Soms worden entiteiten zichtbaar die hier mee te maken hebben.
Aangepast gedrag zal in de toekomst nog meer verdwijnen als herinneringen van verleden levens en de zielengroep loslaten zoals heksenverbrandingen en andere miskenningen van haar heldere, intuïtieve of helende vermogens.


Mannelijk vrouwelijk, tweelingziel, liefde.jpg ...Heilig Huwelijk, tweelingstraal verbinding

Het dagbewustzijn van een vrouw functioneert misschien gemakkelijk in de omgang met mannen (en vrouwen), maar haar werkelijke kwetsbare zielewezen vertrouwt pas echt haar omgeving, zal pas echt opstaan en diepere, kwetsbare en open verbindingen met de omgeving aangaan, als ze volkomen achter al deze diepgaande vrouwenkwaliteiten van haar eigen ziel kan staan. Relaties zullen veranderen zo gauw de vrouw merkt dat mensen met haar omgaan alleen voor deze kwaliteiten maar niet voor haar hele zelf of andersom. Haar innerlijke man zal haar op alle manieren meer steunen. Ze wordt daardoor minder afhankelijk van contacten en relaties of het terugtrekken op haar eigen gevoelseilandje zo gauw ze zich bewust is van haar diepere gevoelsantennes en de pracht ervan. Ze ontwikkelt innerlijk respect en trouw voor haar passie, vuur en intens gevoelsleven. Ze komt ermee voor de dag als kracht waarbij ook haar kwetsbaarheid er kan zijn, ze draait nergens meer omheen als de onbewuste angst van haar celherinneringen en de reacties van anderen loslaten. Pas als zij zover is zal ook haar omgeving deze ultieme schoonheid en kwetsbaarheid eren en steunen. Zo gauw de vrouw dat belichaamd temidden van anderen zal ze tot echte overgave in staat zijn. Aan hem, aan andere vrouwen, aan een leven in dienstbaarheid. Dit is het Heilig Huwelijk, de tweelingstraalverbinding in haar zelf en mogelijk ook daarbuiten.
Deze innerlijke mannelijke en vrouwelijke vereniging zowel als de kwetsbaarheid van haar innerlijke elfentuin, luiden de nieuwe Gouden tijd met verbonden maar vrije relatievormen in!

Collectieve mannenwond

Door de eeuwen heen hebben de mannen net zo'n collectieve wond opgelopen doordat ze in de diepte van hun ziel bij vrouwen, geen volledige trouw meer vonden.
Mannen voelen zich vaak begeerd, gepaaid, bespeeld en gebruikt en worden steeds weer afgewezen. Letterlijk of door fysieke en emotionele manipulatie van hun vrouwen. Hierdoor kunnen mannen ook niet krachtig en hun zieleZelf zijn.

Bestaan er onbewuste minachtingpatronen in hem naar het gevoel van vrouwen en onuitgesproken gedachten van wat een sufferds vrouwen zijn. "Ik weet het beter, ik pak ze wel terug op mijn manier, ik kan ze bespelen, och wat is ze een klein meisje ik zal haar wel helpen". De angst dat vrouwen hun Pure Wezen, trots, zijn overgave aan haar, zijn kleine jongetje schenden is hartverscheurend groot bij mannen.
Net als bij vrouwen speelt zoiets niet in het gewone omgaan met elkaar, maar is het van de onderliggende ziel die nog niet naar buiten getoond kan worden.

Als genoeg vrouwen de collectieve patriarchale dominantie voldoende hebben kunnen afschudden en zuiveren in haar zielelagen, opstaan in haar eigen vrouwen-Wezen, dan staan ook de mannen vervolgens op in het tonen van hun zieleleven, van hun eigen prachtige Wezen! Deze tijd komt nu nabij. Na genoeg lagen van deze collectieve zuiveringen zal daarna liefde, goedheid, respect en zorgzaamheid bloeien als in de begindagen van de schepping toen er nog eenheid bestond tussen het mannelijke en vrouwelijke.

 
Huidige processen

In onze irritatie, boosheid, stemming en angst spelen nu deze grotere collectieve stukken uit onze zielengroepen een rol. Daarom is de emotionele of psychische kracht ervan groter dan normaal zou zijn in een situatie. De oudste wonden van mannen en vrouwen barsten nu open uit het dieper onbewustzijn en stromen in alledaagse situaties mee. Het zet zaken op scherp. Dan zijn we weer aardig en vriendelijk en ineens is het weer mis in ons. Door de collectieve uitwerking hiervan doen ook de hagel, donder, bliksem of weer vriendelijke weergeesten mee.
De komende maanden zal de druk weer afnemen, collectieve spanning plaatsmaken voor ruimdenkendheid en begrip tot de volgende collectieve schoonmaakactie!. Nu de generaties-oude aarde-manieren van onuitgesproken gedachten, er om heen gaan, bondjes vormen, steeds meer verdwijnen, nu kan er nog meer duidelijkheid, structuur en hartenergie stromen. In een open heldere, niet oordelende sfeer richten neuzen zich nog sterker dezelfde kant op en ontstaat er nog gemakkelijker plezier, gemak, verdieping van vriendschap en dienstbaarheid aan het grotere Geheel.


tweelingziel.jpg [1]

Ondersteunende workshops:

Weekend workshop Tweelingstraal, Heilig Huwelijk en relatievragen

gegeven door Willeke Ananda Jansen

Klik hier voor meer informatie

Weekend workshop Beltane; liefdes-relaties, passie, seksualiteit, Heilig Huwelijk bekrachtigen

gegeven door Marlisa Hof en Willeke Ananda Jansen

Klik hier voor meer informatie


Audio healing opnames voor relaties, tweelingzielen, seksualiteit

Helende energieoverdracht voor heling op relaties, tweede chakra, tweelingzielen, seksualiteit en meer. Vanuit huis te bestellen en op elk moment te beluisteren.
Klik hier om te bekijken


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Linkedin