Elohim doel en visie voor een nieuwe samenleving

Nieuwetijds mens en wij-maatschappij

De Elohim Krachtplaats en Elohim woon-werkgemeenschap zijn bedoeld om de nieuwetijds student, teamleden, vrijwilligers en bezoekers voorbij de ego-ik-ruis te ondersteunen bij het Ontwakingsproces van het Ware Zelf en de nieuwe Aarde. Elohim opleidingen, E-cursussen, de zelfrealisatie-tuinen, een verblijf en de workshops brengen nooit alleen platte kennis, ze activeren voelbaar alle 12 zieledelen of dimensies en de Godsvonk, in het dagelijks functioneren en brengen dat in het aardenetwerk.

diamant.jpg

De healings- en transformatiekrachten van Elohim workshops en E-cursussen voor lichaam, ziel, geest en het Ontwaken van het ware Zelf, zijn bedoeld voor Kosmisch Meesterschap en de verlichting van Mens en Aarde (The Diamond New Earth). Het doel van de Elohim organisatie is een oefenplaats te zijn voor een nieuwe wij-samenleving van gevoelige en bewuste (multidimensionale) mensen die samen leven en werken vanuit het non duale eenheidshart en ware Zelf. Mensen die zich door innerlijke ontwikkeling richten op het welzijn van de groep (relatie, familie, organisatie, samenleving) en de natuur en niet zozeer alleen op het eigen belang of wenslichaam. Mensen die open staan voor Moeder Aarde, de Bovenwereld en alle Spirits en die tegelijkertijd op praktische aardse zowel als Ontwaakte wijze willen (leren) functioneren en bijdragen.

Kosmische Mens en Meester worden

Als de hoger dimensionale zieledelen met verruimd Bewustzijn en onvoorwaardelijke Liefde geactiveerd worden in buikgevoel, werk en omgang, ontstaan kosmische meesterschap, “kanaal” zijn, heldere Gaven met geneeskracht, invoelend en aanvoelend vermogen, groter inzicht, overzicht en dienstbaarheid en nemen réactiviteit en afgescheiden denken af. Als dynamische co-creators en kinderen van de nieuwe Aarde willen we bij het Elohim Centre de Godsvonk en de Liefde die we zijn in de wereld van vorm en de onderste chakra's brengen.

Een voorbeeld zijn

Het Elohim Centre verbindt zakelijkheid en spiritualiteit. Teamleden en vrijwilligers krijgen de kans hun talenten en hart in te zetten voor een nieuwe wij-samenleving die niet ego-gestuurd is. Het Elohim Centre beoefent nieuwetijds bedrijfsvoering en het bewust omgaan met de Aarde, elkaars ziel, het werk, de sfeer, het voedsel en de materie maar ook met gedrag, omzet en kosten.

Het spirituele Elohim Centre heeft net als elk ander bedrijf, productiviteit en inkomsten nodig

Het aardse doel van het Elohim Centre als bedrijf (inkomsten, onderhoud en productie) is geen doel op zich, maar een middel om te bestaan en te groeien. Een middel om het hogere doel; bewustzijn zaaien en een nieuwe multidimensionale ware Zelf samenleving, te ondersteunen.

In geld zit werk, energie en liefde van onszelf en van anderen

muntgeld, euro.jpgGeld mag daarom geëerd worden en met liefde worden gegeven en ontvangen. Iets wat niet altijd begrepen wordt Juist ook niet door spirituele mensen. Geld mag een gevolg zijn van wie we zijn, van onze kracht en liefde, en van wat we doen, maar geen doelstelling op zich. Dit is een van de kenmerken van de Elohim nieuwetijds bedrijfsvoering. Productiviteit, regelgeving, geld, liefde en zakelijkheid vanuit eenheidsbewustzijn zijn in het Elohim Centre een bewuste fundering voor het hogere doel van het centrum dat bijdraagt aan het veranderen van een ego-gerichte "ik-samenleving" naar een "wij-samenleving".

Ieder is onderweg, niemand is volmaakt of een heilige

De focus op tekort-denken, overbelaste ik-gevoelens en ik-overtuigingen willen we loslaten en veranderen in de zorgeloze dienstbare wijkracht, in zachtheid, liefde en (praktische) inzet. Niet de idealiserende ik-mind schept een betere wereld, meer geluk en welzijn, maar onze ware natuur en daadkracht. We leren elkaar, ook tijdens drukte, te functioneren vanuit rust, gemak, plezier en de lichtvoetige zorgeloosheid die hoort bij ieders Godsvonk en levensbestemming maar ook om te gaan met emoties en verzet. We hebben elkaar nodig om ons te helpen voorbij te gaan aan het geluk zoeken in de buitenwereld i.p.v. bij onze binnenwereld-groei. We helpen elkaar bij het Ontwaken van onze Goddelijke Essentie en Missie.