Tweelingziel, tweelingvlam of tweelingstraal ontmoeten

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Een geweldige schoonheid is het als de tweelingstralen samen alle delen van hun zelf laten samenkomen. Als Hoger Bewustzijn en Geest uit kunnen blijven wisselen met de andere helft, want een tweelingstraal is niets anders dan de enige andere helft van jezelf, je wederhelft die je ooit achter hebt moeten laten, toen je je reis in dit universum begon. Eerst bestond je samen uit een éénheid met een geïntegreerd mannelijk en vrouwelijk deel en later ging elk deel zijn eigen weg in de vele levens die zouden volgen. Meestal was de één boven en de ander beneden, zodat de één voor de ander de weg en verbinding naar de Goddelijke Oorsprong kon bewaken.

Mannelijk vrouwelijk, tweelingziel, liefde.jpg ...Maar nu leven we in een heel bijzondere en spannende tijd op aarde. Nu kan en mag het weer dat we elkaar weer kennen en kunnen ontmoeten. Want juist nu kunnen we hier op aarde ook zelf onze weg naar huis terugvinden, zelf onze verlichting bereiken en daarmee in het overkoepelend bewustzijn van de twee in één aankomen.

Tweelingstralen zijn niet hetzelfde als tweelingzielen, tweelingvlammen of tweelingmaatjes

Nu de tijd van verlichting nabij is, ontmoeten steeds meer tweelingstralen elkaar ook op aarde, daar waar het eerst alleen in de hogere dimensies kon. Alleen als je Ontwaakt op aarde, het leven niet meer alleen om jou gaat, maar bezig bent met verlichting, kun je je hoogste wederhelft de tweelingstraal ontmoeten. Deze staat het dichtste bij de Goddelijke Bron waaruit jullie vandaan kwamen. Het is je hoogste vorm. Als je de ander op aarde herkend als je tweelingstraal hoeft het niet te betekenen dat die jou ook zo diepgaand herkend en dat kan veel trekken, duwen en innerlijke egoloze groeilessen opleveren. Je moet de ander de kosmische tijd gunnen die hiervoor nodig is en de ander niet willen hebben voor jezelf. Kortom een tweelingstraal ontmoeting activeert de meest gevorderde belangeloze staat van ontwikkeling. En dat terwijl je de ander zo diepgaand kunt liefhebben! Vaak wil je het steeds weer uitleggen hoe het zit, hoe je je voelt, wil je dat de ander je begrijpt, maar op dit niveau moet je dat allemaal leren loslaten. Het kan meerdere levens duren voordat je beiden die verlichte staat bereikt en er sprake kan zijn van een samenkomen en zelfs samenwerken aan een grotere Taak voor de samenleving.

De allereerste afdaling in het universum

Tijdens de allereerste afdaling in het universum splitste bewustzijn van de tweelingstraal zich af in dat van de tweelingvlam en vervolgens van tweelingzielen. Tweelingzielen zul je het eerste kunnen herkennen in je leven. Dit gebeurt als je je opent in de vijfde dimensie van je ziel waarbij je vanuit je hart en ziel te gaat leven i.p.v. vanuit je denken. Voor een herkenning van de tweelingvlam of tweelingstraal moet je eerst meerdere hoger dimensionale zieledelen in je gedrag hebben geïncarneerd, hetgeen een diepgaande zielsontwikkeling en meer egoloosheid vraagt. De vijfde dimensie van tweelingziel ontmoetingen zit op het niveau van je hoger zelf bewustzijn.

Lees meer over de kenmerken van tweelingzielen, tweelingvlammen en tweelingstralen

Vaak ben je een tijd alleen geweest, heb je jezelf leren kennen en voor een deel leren zuiveren en helen. Mogelijk ben je al vaker beschadigd geraakt op het gebied van relaties en heb je twijfels, onzekerheden en voorwaarden ontwikkeld. Kortom je hebt al een hele reis gemaakt van overgave en vertrouwen tot ik-oppasser. Soms heb je ook vrije relaties uitgeprobeerd. Totdat je intieme relaties niet langer meer uit de weg wilt gaan, omdat het de weg is naar God, naar Al-Eén zijn. Omdat je Liefde in alle dimensies van jezelf wilt ervaren en toelaten, verlang je opnieuw naar een maatje en het liefst van alles naar je wederhelft. Zo beweeg je je opnieuw naar overgave en vertrouwen. Het is de weg van het Heilig Huwelijk met God, d.w.z. van de man-vrouw versmelting. De weg van de indaling van de Goddelijke Essentie in de samenkomst van geest en lichaam en de versmelting van de interne en externe man-vrouw.

In de zielsherkenning met je tweelingstraal weet je dat het in geen enkel aardse, alledaagse ontmoeting past, dat je ergens diepe herinneringen draagt uit jullie ongedeelde staat van Zijn.
Je hebt hetzelfde vermogen tot liefhebben en dezelfde geestesgesteldheid. Vaak houden jullie van hetzelfde eten, dezelfde rust, hebben jullie veel overeenkomsten in jullie verleden of houden jullie van dezelfde muziek. Jullie hebben veel te delen vanuit bewustzijn, maar jullie zijn tegelijkertijd volledig verschillend. Jullie benaderen veel vanuit een tegengestelde richting. Beiden ontwikkelen jullie toewijding aan anderen. En beiden kunnen jullie even zo volhardend of berustend zijn.

Tweelingstralen hebben een zelfde aard, dezelfde aspiraties en als de één heel gevoelig is, is de ander dat ook

Jullie zijn gelijk, maar jij en je tweelingstraal houden je vaak bezig met complementaire inzichten en werkzaamheden. Jullie benaderen het ideaal van twee verschillende kanten en groeien door de verschillende inzichten tot een hogere Eénheid of Zelf. Naarmate de verhevenheid zich ontwikkelt, gaan werkzaamheden vaak samen.

En hoe hoger jullie ontwikkeling, des te meer vreugde jullie zijn! Er is een creatieve spanning tussen jullie die alles op een hoger plan tilt. Jullie blijven afgestemd op de Bron waarvan jullie voelen dat hij jullie begeleidt. Jullie blijven nooit lang hangen in dualiteit en zien steeds opnieuw elkaar wezen. Ook in de seksualiteit zijn jullie afgestemd op de God in de ander, zie je elkaar; elkaars huid, lichaam en gevoel met zoveel liefde, dat je samen door een poort kunt gaan om een totale Goddelijke versmelting te bereiken. Op sommige momenten beleef je samen het hoogste Bewustzijn en de Volmaakte Liefde!

Winnen als een ander moet verliezen

Liefde, hart.jpegSoms heb je wat te leren van de nonchalance in de liefde waarmee je een eerdere relatie uit elkaar laat vallen. Kosmische, onvoorwaardelijke Liefde gaat echter niet samen met eigen belang. Kosmische Liefde, echte Liefde kan wachten tot de partner beschikbaar is en denkt voorbij dit ene leven. Vaak zijn er meerdere levens voor nodig om geen pijn bij een derde partij te veroorzaken door een tweelingziel, tweelingvlam of tweelingstraal voor jezelf te willen hebben. Dit is echter het moeilijkste wat er is, omdat de gevoelens en banden zo diep gaan. Het onderscheid moet nog geleerd worden tussen Kosmische Liefde en de menselijke liefde dat ego kent. De inwijdingsproeven bij tweelingstralen zitten erin om je Kosmische Liefde te leren volgen. Die is immers van je Goddelijke Essentie en eerste Oorsprong en dus het hoogste. De pijn van een derde partij nemen we als bagage mee, soms in meerdere incarnaties. Daarom is het maar goed dat je elkaar niet te vroeg herkent. Want je herkent elkaar pas als je het Eénheidsbewustzijn grotendeels hebt geïntegreerd. Dan zie je elkaars Essentie en schaduw en help je elkaar voorbij angst, gemis en ego om te worden wie jullie werkelijk zijn! Dan wordt je rijp om al dan niet samen, belangeloos, de hoogste bedoeling te volgen.

Zolang ik jou nog niet ben en jij mij niet, zijn draden van een ander, sluiers in onze ontmoetingen … Laten we als kinderen bij elkaar zijn en als volwassenen verantwoording nemen voor onze Eénheid, voor de Liefde en de mogelijkheden die we van God kregen … Pas dan kunnen we kijken naar elkaar als God en zijn onze harten één hart in Gods Hart. Zo weven wij ons mystiek weefsel, waarin niet per ongeluk al onze bijzondere dingen plaatsvinden …

Tweelingstralen hebben dus de komende tijd nog wel met pijn te dealen, waardoor monogamie en verantwoordelijkheid voor de Liefde en respect voor elkaars beschadigingen, vooreerst de enige oplossing bieden. Duwen, trekken en oordelen helpt niet echt. Pas dan kunnen we ontspannen, ons laten gaan, in de veiligheid van onze Liefde.

Een tweelingstralen-vrouw kan zich pas echt overgeven aan haar man als hij het aankan dat ze ongebonden verbonden wil zijn, onafhankelijk en vrij om de weg van haar Goddelijke Essentie te gaan. Als tweelingstralen mannen of vrouwen nog nodig willen zijn dan kan de ander niet zeggen; “wees er voor me, zodat mijn Liefde en Kracht een aanvullende creatieve bedding krijgt. Naarmate we beiden meer bemind, begrepen, gedragen, begeerd en gerespecteerd worden, laten we elkaar weer weten dat het oké is een man te zijn, dat het oké is een vrouw te zijn … onszelf te zijn …”

Je kunt je tweelingstraal ontmoeten vanaf verschillende niveaus

Zo kan het zijn dat het klopt op praktisch aards niveau en dat jullie pas gaande weg steeds meer zielsverbinding krijgen. Ook de hogere éénheid die jullie zijn en waren, alsmede je bovenste chakra’s doen soms pas later mee. Andere tweelingstralen ontmoeten elkaar van “bovenaf”. Ze voelen zo’n geestelijke klik en band, zo’n ultieme, onvoorwaardelijke liefde, maar dat betekent niet dat ze persé ook op persoonlijkheids of fysiek niveau goed met elkaar functioneren. Dan lijkt het soms onmogelijk, ondanks de grote liefde en geestverbinding, bij elkaar te blijven.

Wanneer je elkaar herkent vanuit volledig ontwaakt bewustzijn, als tweelingstraal, is er zo’n schoonheid aan Liefde, begrijp je dat je altijd in elkaars nabijheid bent geweest, elkaar gemist hebt en nooit echt hebt kunnen ontmoeten … Dan ben je zo verschrikkelijk dankbaar nu, dat er wel herkenning en kansen zijn …

Jij bent het vaak niet die de ander herkent. Meestal is het eerst je lichaam die subtiel begint te trillen en schokken in elkaars nabijheid, alsof het nog verder in de ander de Essentie wil ontmoeten. Je lichaam herkent als eerste de andere jij! En je zult niet begrijpen wat je overkomt …

Alles aan de ander zul je prachtig vinden, omdat hij het is, omdat zij het is … dat wat je eerder maar zo zo vond, vind je nu helemaal oké. Er is zo’n magie in de Liefde, er ontstaat d.m.v. wrijving en aanvulling zo’n versnelling in bewustzijn en groei, dat je het nauwelijks samen meer bijbeent. Alle ontwikkelingen gaan diep en snel. Je kunt zoveel meer aanvaarden … je merkt hoe weinig oordeel je hebt over de ander en hoe vergevingsgezind je bent.  Ook in hun ergste pijn zeggen tweelingstralen nog steeds tegen elkaar; wat houd ik toch van jou! Je kent jezelf niet meer en er verandert steeds meer in je leven. Je kopieert wederzijds wijsheden uit de vele levenswandelgangen van je partner.

De drang om bij elkaar te zijn, te versmelten, zet zich voort. Alles wat je samen hebt is zo uniek, zo anders dan vakantieliefde of doorsnee seks. Het is angstig en betoverend, alsof je jezelf kwijtraakt. Er lijkt een oproep vanuit de Bron aan beider zielen te zijn gedaan; leg alles in je nu bloot. Geef je helemaal gewonnen. Duizenden jaren hebben jullie op elkaar gewacht, geef nu je hart, verstand, je alles. De Liefde is zo allemachtig groot, dat het je meesleurt, niet zoals in een roze, verliefde droom van onwetendheid en afhankelijkheid, maar frank en vrij geef je alles aan elkaar en er ontstaat uit jullie een nieuw Leven.

Je staat voor de uitdaging om de Kracht van Liefde zo groot, sterk en als God gelijk te maken

Het tilt iedereen op en opent. De invloed van jullie Heilig Huwelijk op jullie omgeving, is van grote invloed. Daarmee dien je een hoger Doel. Het helpt anderen te verlichten en te bekrachtigen.

Ruimte maak ik voor jou, zoals jij voor mij en samen spelen we en scheppen we …. Wat een thuis, wat een weerzien, welk een naaktheid nu ik rust in jou en jij in mij! We maken geen plannen en analyses van onze Liefde en Twee-éénheid meer, we nemen slechts de door duizenden jaren, gehavende ander in onze armen en wiegen die … We zijn zo waanzinnig blij met elkaar dat we elkaar overstelpen met goedkeuring en steun, met zegeningen en genezingen.

Soms verzengt de Liefde ons ook, want we nemen het op tegen onze innerlijke zelfbeschermer. We zeggen, ik wil meer, ik eis Vreugde, ik kan niet tegen de beperking van oude, aardse liefde, ik wil elke sluier van angst afdoen … En het ego zegt; mooi ga maar intens liefhebben, geef je maar helemaal … zie dat maar eens zonder angst te doen … Er zullen razende stormen, vol emoties en oude patronen zijn, en dan is er altijd weer die synchroniciteit van de Eénheidsliefde, die elkaars zinnen afmaakt, die elkaars moleculen herkent …

Het vuur van de Liefde vormt je, brandt in je en de kans bestaat dat je bang wordt en weg gaat

Het vuur van de tweelingstralen verteert alles waaraan je je vastklampt, maar als je Geliefde daar is voor jou met zijn/haar hand, hart en bescherming, dan word je het magische Wezen dat door het vuur kan zonder zich te branden. Alleen twee tweelingstralen die oprecht hun krachten bundelen worden als God, als een kernfusie. Als duizenden zonnen, door de mannelijke en vrouwelijke Goddelijke samenkomst, de kosmische en aardse samensmelting! Je wordt als een engel en kind; volkomen, weerloos, vol overgave, zo onschuldig, zo in opperste bewondering. In het volledig samenkomen in elkaar, als engelen en verlichte kinderen, vind je Vrijheid, Onschuld en Vertrouwen terug! Een heilige alchemie vindt plaats!

En nu, aan het einde van de oude wereld, zullen alle Koninkrijken; die van de Hemel en die van de Aarde, versmelten. Eeuwige samenkomst in Goddelijke Liefde/Kracht. Engelen, Deva’s, het menselijk bewustzijn, dieren- en kristallen-Spirits nemen deel aan deze enorme zee van Verlicht-Vreugde-Vuur, van samenkomen! Het nieuwe Paradijs en de nieuwe aarde wordt geboren uit het oude en de samenkomst van tweelingzielen, tweelingstralen en tweelingvlammen.

Zie ook de tekst Kenmerken en fases: tweelingzielen, tweelingvlammen en tweelingstralen


Tips:

Goddelijke intimiteit en sexualiteit, tweelingstraal relaties door Joke ElZiam Nootebos

voorzijde boek joke.jpg

Een geweldige schoonheid is het als de tweelingstralen samenkomen. Als Hoger Bewustzijn, geest en lijf samenkomen met de andere helft, want een tweelingstraal is niet anders dan de enige andere helft van jezelf.

Het boek is te bestellen via onze Webshop.Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Linkedin