Tweelingstralen komen samen nu incarantielijnen en ego zuiveren

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Mannelijk vrouwelijk, tweelingziel, liefde.jpg ...Een mens heeft maar één Tweelingstraal, met wie hij ooit, als één androgyn Lichtwezen, uit de Bron is gekomen. Dit geeft een onverwoestbare aantrekkingskracht en verbinding, die hele andere lagen aanraakt en opent en in alle dimensies van de ziel tot aan de Bron en Missie doorwerkt. Tweelingstralen zullen elkaar als hoogste ziel ook pas ten diepste ontmoeten, als het persoonlijk ego grotendeels kan worden overstegen. Want wat Tweelingstralen willen uitwerken en brengen vraagt om een stevig verankerde basis van eenheid in het gedrag en een wederzijdse belangeloze, onafhankelijke Liefde. Het is belangrijk dat de innerlijke non-duale zuiverheid zover ontwikkeld is dat tijdens de stormen die zullen komen de interne Vrede (Christuskracht) als een oog in de storm overeind blijft. De wederzijdse Vrijheid van Verlichting is dus noodzakelijk om elkaar altijd weer in het Hart te vinden en steunen zodat het geen duwen en trekken, met haakjes, needings of weggeefstand meer wordt zoals bij aardse relaties.

Tweelingstralen de hoogste relatie vorm

Persoonlijke liefde zal steeds meer overschreven worden door Universele Liefde. Universele Liefde is altijd dienstbaar aan het grotere, Goddelijke plan. In een Tweelingstraalverbinding ligt de aller diepste herinnering aan jouw eigen verbinding met de Goddelijk Bron en je Godsvonk. Een ontmoeting overkomt je en slaat in als een kosmisch vuur en bedoeling. Je kunt niets daarvan zelf willen of sturen. Je etherisch zenuwstelsel, lichaam en hart kunnen flink reageren en diep aangedaan zijn bij de eerste ontmoetingen en herkenning. Tegelijkertijd is het een onmiddellijk diepe Thuiskomst, ook al kende je elkaar in dit leven op aarde niet eerder. Als Tweelingstralen zich tijdens hun samenzijn en in zichzelf altijd bewust zijn van hun verbinding met de Bovenwereld ontstaat de Goddelijke Liefde en een geweldige Lichtkracht waardoor de Goddelijke Leiding gemakkelijker gevolgd kan worden en plaatst maakt voor het luisteren naar de eigen wil en mening.

Niet altijd slaat het zo in als een bom

Niet altijd slaat een ontmoeting in als een bom. Soms verdwijnen de hogere relatie-sluiers langzamer bij ziele relaties en merk je geleidelijk aan hoe diep en op hoeveel lagen je eigenlijk verbonden bent en bij elkaar hoort. Ook kan het zijn dat de herkenning van de Goddelijke wederhelft er meer bij de ene persoon is dan bij de ander. Iets wat veel pijn kan veroorzaken maar ook de laatste restanten van afhankelijkheid, ego, projectie en weggeefstand kan helpen inzien en transformeren. Beide Tweelingstraal zielen hebben voorafgaand aan deze incarnatie afgesproken dat ze elkaar zullen helpen bevrijden van aardse ego- en verwachtingsvormen op relatiegebied zodat uiteindelijk het hoogste Goddelijke op aarde kan worden neergezet. Zodat hun één op één samenzijn veel meer is dan twee omdat de Goddelijke Bron en zijn uitstralende Krachten mee gaan stromen in hun aardse functioneren.

Een bij elkaar blijven in dit leven is niet het hoogste doel voor tweelingstralen

Het hoogste doel van de ontmoeting is elkaar ook op aarde in het dagelijks functioneren, dichter bij de belangeloze Liefde, dienstbaarheid en scheppingskracht van de Goddelijke Vonk te brengen en elkaar te helpen om elk ego en eigenbelang te doorzien en zuiveren. Het samenblijven zal daarom soms pas kunnen gebeuren in een later leven na genoeg ego-wrijving en bevrijding. In het begin van de ontmoeting is vaak alles heftig en prachtig en opent het je dieper dan je ooit voor mogelijk hield. Je leert lagen van de diepgang van je zielsgevoel kennen waarvan je niet wist dat dat in je zat zowel als "pijn en fijn", als ego en het hoogste Goddelijke. De ontmoeting verrijkt je hoe dan ook, maar vaak zie je dat pas achteraf. Tweelingstralen zijn bedoeld de grootsheid van ware, Goddelijke Liefde te zoeken en niet de ander te willen hebben voor zichzelf.

Heftige stormen en processen

Tweelingstralen komen niet alleen bij elkaar voor een eigen romantische relatie, maar om voor de wereldziel energetisch en soms ook d.m.v. praktische vaardigheden iets groters neer te zetten dan ze zelf zijn door hun samenkomst. Zij zijn twee aanvullende Goddelijke en Aardse Krachten die bevrijdt zijn van ego en vanuit onvoorwaardelijkheid helpen om de Godsvonk voor elk mens op aarde te ankeren. Dat is hun missie al weten ze dat vaak nog niet voldoende. Maar hun weg van volkomen ego-ik bevrijding is vaak heftig omdat het tot in alle subtiele, hogere zielsdimensies zowel als tot in het aardse, tegelijk uitgezuiverd wil worden. Elk gevoel gaat van God tot bot. Elk ego-houding ten aanzien van geld, seks, waardering, mensen helpen, bang zijn overruled te worden en elk eigenbelang komen Tweelingstralen in overdonderende mate met elkaar tegen. Net als alle keren dat ze eerder verlaten werden. Interne en externe strijdtonelen of ervan weglopen spelen zich in alle heftigheid af om tot ware Onvoorwaardelijke Liefde en de dienstbaarheid aan hun missie te komen. Een Tweelingstraal zal een steeds completer vrouwelijk en mannelijk, androgyn Lichtwezen belichamen. Persoonlijke Liefde zal steeds meer worden overschreven door de onvoorwaardelijke Liefde die dienstbaar is aan het grotere Plan.

 

Tweelingstralen verspreiden de oorspronkelijke Goddelijke Coderingen en Werken

Aan elkaar en zichzelf moeten ze hun diepste schaduw, elke negatieve gedachte en elk ego-verlangen durven en willen vertellen om in zichzelf of samen de hoogste zuiverheid, kwetsbare puurheid en waarheid te worden.
Alles komt daarom omhoog wat nog niet van onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde is en de Tweelingstraal komt helemaal naakt tegenover zichzelf, elkaar en God te staan als hij/zij onderweg niet is weglopen. Elk onbewust handelen of gevoel zal bewust gemaakt en geheeld worden en elke behoefte om liefde en innerlijke veiligheid bij de ander te vinden zal verplaatst zijn naar dat van het eigen Hart (Christuskracht) en de eigen Basis. Elk diep geheim zal worden verteld door de moedige Tweelingstralen. Ultieme naaktheid en puurheid worden aan hen gevraagd en dat gebeurd meestal niet zonder dat de laatste zelfbescherming, verdedigingshouding of strijd is uitgespeeld. Tweelingstralen branden elkaars ego af tot op het bot om na alle inzichten en integratie nog meer te gloeien van pure Liefde. Zij hebben die afspraak vanuit Liefde gemaakt voordat ze incarneerden. Hun Kosmische Vlam, Heilig Huwelijk en geestelijk Wezen worden uiteindelijk door schuren en wrijven geboren in de wereld van materie en gevoelens. Indien ze uiteindelijk in meerdere levens dit alles hebben doorstaan en afgerond zullen de Tweelingstralen belangeloos en geïnspireerd de Goddelijke Leiding gehoorzamen in plaats van de eigen wil en mening. Onder leiding van de Bron laten ze in alle dienstbaarheid doorzettingsvermogen, inzet en krachten zien die groter zijn dan zichzelf. Hun Kosmische Vlam en geestelijk Wezen bevrijdt hun tevens van elk zelfoordeel over de restanten van hun nog niet geheelde onzuiverheid en schaduwkant. Samen verspreiden ze de oorspronkelijke Goddelijke Coderingen en Werken.


Tips:

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Linkedin