Doel van tweelingziel, vlam of straal: versmelten/herkennen

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

zwanen liefde (cc).jpgJe tweelingziel, tweelingvlam of tweelingstraal hoeft niet op aarde ontmoet te worden. De eenheid kan ook met jou hier en de ander in de sferen tot stand komen. Je leeft dan vervolgens vanuit jullie overkoepelende ziel, bewustzijn en hart. In alles zul je groeien en veranderen. Maar ook op aarde kun je elkaar ontmoeten ...

De ontmoeting met je tweelingziel, tweelingvlam of straal zal ontstaan in een periode van verwarring welke ontstaat door verheffing van het zelf en het loskomen van het onware ego. In deze periode waarin er verbinding en integratie ontstaat met je hoger zelf en het licht dat je bent, is er een opening voor de tweelingontmoeting. Waarna alles anders wordt.

In een periode dat je verruimd, er minder identificaties zijn, komt het bewustzijn- en de liefde vanuit het Goddelijke, de God-Godin in je, binnen. Vaak gevolgd door een periode van stabilisering en soms ook wel terugval door opnieuw identificatie/houvast met je wenslichaam op relatie- en seksueel gebied. Het is soms gewoon nog te eng om je oude ik met al zijn rollen, overtuigingen, visies, verlang- en voorwaardenlijsten en muurtjes voorgoed los te laten. Te eng en onbeschermd om nog meer vanuit je ziel, licht en de universele (tweelingvlam-) liefde te leven. 

Tweelingziel herkennen

In het moment zonder identificatie met het onware ego, herken je onbewust in de ander de schoonheid van je eigen Ziel, het Goddelijke in je. Volledig thuis voel je je bij hem of haar hetgeen niet altijd gemakkelijk verklaarbaar is. En ook niet altijd voelbaar is in voortdurende nabijheid / samenwonen. Je verstand vindt soms al gauw weer van alles over hem. Het verstand dat behoort bij je ego en niet van de ware Ziel is. Je maakt vaak je eigen verhaal over de verbinding en de ander. Vaak herken jij hem of haar wel maar is de ander er niet klaar voor. Soms heb je blokkades die maken dat je altijd partners aantrekt, zelfs je tweelingziel of tweelingvlam, die niet beschikbaar zijn. Meestal zit dat in een herhalingslus van meerdere levens. Dat is heel pijnlijk voor je Hart! Een healing-reading consult kan dan een oplossing betekenen.

Indien je in staat bent het ego-ikje te overstijgen zonder zelfverloochening dan start of volgt er soms een samenzijn, een samenkomen met een heel intens proces. Niemand kan je zo snel helderheid van zaken geven, spiegelen of zo’n ander licht en bewustzijn werpen op jouw vragen welke je normaal gesproken alleen kunt benaderen vanuit jouw invalshoek. De ander blijkt vaak exact de goede, tegenovergestelde sleutel te hebben, ook al is dat niet altijd gemakkelijk te aanvaarden omdat hij/zij ook beschadigd is. De een is van de hemel, de ander van de aarde. Soms sluit de ander helemaal niet bij je aan ...

Transformeren van schaduwstukjes

Het lijkt alsof jouw Ziel, bewustzijn en denken de ander helemaal integreert. Je moet, zonder de eerste eenheid met je Ziel los te laten, de ander helemaal aanvaarden, anders gaat het niet. Alles accepterend van de ander, zonder erin mee te hoeven gaan als het niet klopt voor jou. Alles of niks met alle uitdagingen van dien!

Mannelijk vrouwelijk, tweelingziel, liefde.jpgNaast jouw Ziel en hart ziet je tweelingziel of tweelingvlam heel helder jouw diepste en meest onbewuste schaduw. Je minder mooie gedachten en gevoelens waarvan je je voorheen niet bewust was! Hij/zij kijkt, voelt heel diep door je heen als complementaire Ziel. En alleen door jullie constante intieme verwevenheid van hart en Ziel ben je veilig genoeg, is er voldoende liefde, eerlijkheid en ook helderheid, om jouw schaduw, dat wat je heel pijnlijk en lelijk aan jezelf vindt, samen omhoog te halen, in jullie hart en handen te houden, te zien hoe het je ook beschermde om het uiteindelijk te transformeren en los te laten.

Het is eng en bedreigend, het ego denkt waarschijnlijk dat de ander je teveel beïnvloedt, je bent bang jezelf kwijt te raken, niet meer op eigen benen te staan in deze versmelting die niet te vergelijken is met enige andere relatie. Maar al deze gedachten over beïnvloeding zijn van het ego-verstand, niet van je Ziel. Net als de gedachten van het wenslichaam als de verbinding wederzijds niet lukt of herkend wordt.

De weg naar volledige vervulling van tweelingzielen

Des te meer schaduw en ego-ik door samenzijn oplost, des te meer groei je in je eigen autonomie, kies je voor je eigen zieledoel, de God-Godin in je, leer je jezelf te steunen, waarderen, lief te hebben en te bevrijden. Met zelfrealisatie en eenheid als gevolg!

Steeds meer mensen voelen dat een dergelijke ontmoeting er zit aan te komen, bestemd lijkt of wachten er op, anderen stellen het keer op keer uit als het ego nog te veel angsten of blokkades (uit verleden levens) kent. We kunnen het niet dwingen of met onze wil naar ons toehalen. Een tweelingziel relatie is ook niet bedoeld als opvulling voor gemis aan liefde, kracht, steun, bescherming of alleen zijn, kortom voor de wensen van het ego. Het is bedoeld om jezelf, de ander en uiteindelijk middels jullie beiden, meer mensen, de weg te wijzen naar zelfrealisatie en bevrijding. Met als gevolg; volledige vervulling en verlichting!


Tips ter ondersteuning:

 

Boekje Goddelijke intimiteit en seksualiteit, tweelingstraal relaties door Joke ElZiam Nootebos

voorzijde boek joke.jpg

Een geweldige schoonheid is het als de tweelingstralen samenkomen. Als Hoger Bewustzijn, geest en lijf samenkomen met de andere helft, want een tweelingstraal is niet anders dan de enige andere helft van jezelf.

Het boek is te bestellen via onze online-winkel of via bol.com.

Tweelingziel consult

Reading, healing en coachings consulten, live of op afstand, zijn mogelijk door gespecialiseerde healers

Klik hier 

 

Volg de E-cursussen op dit gebied

Alle Elohim E-cursussen

Onderstaande E-cursussen kun je los volgen maar behoren ook bij een Elohim opleiding:

E-cursus "Vrijheid en verlichting in relaties en seksualiteit"
E-cursus “17 Chakra stappen naar de Ontwaakte Nieuwe Aarde Mens”
E-cursus "Relaties, seksualiteit en Ontwaken"
E-cursus "Tweelingzielen en hun doel voor de Nieuwe Aarde"
E-cursus "Liefde en de 7e dimensie in je relatie"
E-cursus "Je zieledelen, hogere dimensies, kosmisch meesterschap"
E-cursus "Kosmisch Vuur 1", ook voor (aankomende) healers
E-cursus "Kosmisch Vuur 2", voor (aankomende) Multidimensionale Master healers
E-cursus "Magic Merlin Healer"
E-cursus "Ontwaken, de inwijdingsweg naar egoloosheid en eenheidsbewustzijn"
E-cursus "Heilige Magiër en nieuwetijds Sjamaan"

De volgende E-Cursussen behoren niet tot een opleiding:

E-cursus "Angst en onzekerheid, in je eigen kracht staan"
E-cursus "Bewust Sterven begeleiden door de sferen"
E-cursus "Kosmische kijk op psychose, verslaving, stemmen, angsten, depressie en entiteiten"
E-cursus "HSP coach"

Klik hier voor alle CRKBO erkende Elohim Opleidingen.


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Linkedin