Wat ontwikkelt zich nog meer in jou door langer te participeren

Grote schoonmaak in al je energielichamen en chakra systemen

 

10 fases van ontwikkeling die je leert en meeneemt als je full time komt

 1. Van hoofd naar buik
 2. Steeds tijdens je werk en gesprek aanwezig leren zijn in het hier en nu
 3. Reactief innerlijk kind geen stoel geven
 4. Subtiele gevoelssfeer contacten met elkaar en natuur, Gaven toepassen
 5. Openheid; verwoorden wat je werkelijk denkt en voelt
 6. Verbonden blijven, hart open houden ondanks kwetsbaarheid of afwijzings gevaar
 7. Elkaars lichtwezen blijven erkennen en benoemen ondanks gedrag
 8. Doorkrijgen wanneer afgescheidenheid optreedt en elkaar benoemen
 9. Inzicht ontwikkelen tussen ik en ware zelf functioneren en daardoor in secondes keuze kunnen maken
 10. Universele Hart: dienstbaar wij-gevoel, eenheidsgevoel, christuskracht, Groepsziel

Andere zaken die je kunt leren zijn:

 • Verschil kennen tussen je ego-ik-persoonlijkheid, je ziel en Essentie (ware zelf)
 • Leren in een fractie van een seconde je persoonlijk ikje óf het Licht van je ziel te volgen en bewustzijn krijgen op wat er in je hoofd speelt en in je buikgevoel
 • Bewustzijn krijgen op je ik-identificatie en hoe je verruimt naar je ziel en ware Zelf
 • Inzicht krijgen op hoe je vanuit meer gemak, blijheid, wij-gevoel en lichtvoetigheid functioneert
 • Nieuwetijds werken en omgaan, meerdere dimensies e.d. ongeziene wereld betrekken
 • Invoelend en aanvoelend vermogen, intuïtie en Gaven ontwikkelen en benutten in het gewone leven
 • Openheid, op opbouwende wijze leren uitspreken wat je denkt en voelt, vertrouwen ontwikkelen in jezelf en de eenheid met elkaar
 • Je “doener”, “controleur” en ik-ruis loslaten
 • Het in te-korten en onmogelijkheden denken en het streven naar perfectie, resultaat, het meer en beter willen hebben, oplossen
 • Genieten van het dynamisch samenwerkende groepsgevoel, moeder aarde, de natuur, het niet ik-gericht, maar wij-gericht zijn, elkaar (helder) aanvoelen en jezelf kunnen zijn
 • Leuke en interessante mensen ontmoeten in het eenheidslicht van de groene Krachtplaats
 • Inzichten opdoen over nieuwetijds bedrijfsvoering, platte organisatiestructuur, woon-werkvormen
 • Zakelijkheid, non-dualiteit en spiritualiteit verbinden
 • Door het volgen van je hoogste liefde ook een richtingaanwijzer voor anderen worden

Klik hier om terug te gaan naar 'Samen bouwen aan een nieuwe maatschappij'