Jouw weg en manier naar overgave en een egoloos bestaan

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

mensheid - verbonden - samen.jpg [1]

De ontwikkelingsweg naar verlichting en godrealisatie is een proces waarbij de persoonlijkheid steeds meer naar de achtergrond zal verdwijnen en het egoloze bestaan steeds meer op de voorgrond komt.

Het loslaten van de persoonlijkheid, die gewend is altijd en overal een mening over te moeten hebben, overal iets van moeten te vinden, is niet eenvoudig. In het dagelijks leven zijn wij gewend om middels houdingen, rollen en maskers in contact te zijn met anderen waarbij (on)gewild de persoonlijkheid veelal op de voorgrond is.

Gelijk willen hebben, de ander willen overtuigen, oordelen, afkeuren, competitie, manipulatie, overheersing, teveel aanpassen, emoties, vasthoudende gedachten en tal van andere zaken bevestigen het ego en zijn niet snel uit het leven te bannen.

Hoe het Elohim Centre je kan ondersteunen

Het Elohim Centre, de krachtplaats, de helende tuinen en het team helpen bij individuele groei en zijn in staat om de subtiele ziel, onbewuste processen en persoonlijkheid zichtbaar te maken en te helpen transformeren. Inzicht wordt verkregen op het eigen gedrag en functioneren. Dit in combinatie met persoonlijke verdiepende begeleiding, reading, healing en workshops.

Elohim medewerkers en bewoners leven zelf de weg van egoloze persoonlijkheid en de verlichte staat

Of ze zijn er mee bezig. Ze vormen een liefdevolle woon-werk gemeenschap en werken in openheid en eerlijkheid vanuit hun ziel en raakbaarheid, met elkaar samen. Ze vinden hun geluk in de verbondenheid die verder gaat dan vriendschap of collegialiteit en zich kenmerkt als groepsziel.

Het subtiele ego dat zich kan laten zien als terugtrekking of weerstand, graag aandacht of erkenning wil, zal, in de gemeenschap, op een liefdevolle en respectvolle wijze aan elkaar teruggeven worden om van te leren op weg naar Godrealisatie.

Veel mensen voelen zich aangetrokken tot het Elohim Centre om egoloos te worden

De ontwikkelingsweg die op het Elohim Centre in versneld tempo afgelegd kan worden trekt veel mensen die voorbij het ego willen gaan en graag met bewuste en gevoelige mensen vanuit de afstemming op zielsniveau willen werken en leven,  al dan niet voor langere tijd.

Zolang het subtiele ego nog regelmatig een troostende arm of luisterend oor nodig heeft is de persoonlijkheid nog op de voorgrond, hoe goed men ook kan denken dat men verlicht is of reeds de innerlijke vrede bereikt heeft.

Op het Elohim Centre leer je in afstemming te werken en omgaan en leer je dat alles wat er in je is, gewoon mag zijn zonder dat het aandacht behoeft en een verhaal wordt van de persoonlijkheid. Zo komt de essentie van het ware zelf, verlichting en uiteindelijk Godrealisatie en Overgave, op de voorgrond en wordt de persoonlijkheid transparant.

Groepsziel en Christuskracht

De groepsziel die kenmerkend is voor het Elohim Centre zorgt voor een sterke verbinding met elkaar zodat vanuit eenheid gewerkt en geleefd wordt. Dat brengt het geluk van warme verbindingen vanuit non –dualiteit, volkomen openheid en integriteit. Dit geeft een enorme boost.

Samen ben je een eenheid  en zie je elkaar zoals je bent op alle lagen. In de essentie, ziel én  schaduw. Je ziet dat je niets kan verbergen ( als je dit al zou willen) en in die naaktheid wordt met liefde en respect teruggegeven wat het subtiele ego nog laat zien zodat je kunt groeien en in eenheid kunt blijven (met de groepsziel).

Gelijkwaardigheid in jezelf laten zien

Aansluiting bij de groepsziel geeft een familiegevoel, blijheid en kracht, maar is niet vrijblijvend omdat het betekent dat je jezelf net zo geeft en laat zien als de ander. De gezamenlijke liefdes-eenheids-krachtbron waar je gebruik van maakt, vorm je ook zelf en het evenwicht kan alleen bestaan indien iedereen gelijkwaardig is en geeft.

The Diamond New Earth; de nieuwe tijd op aarde vanuit eenheid

Mee resoneren op de groepsziel gebeurt niet alleen op het Elohim Centre maar ook thuis in je eigen omgeving waar je het wellicht wel meer alleen moet doen.  Als het in alle openheid, support en naaktheid omgaan met elkaar ook door de onderste 2 chakra’s heen werkt, ontwikkelt zich de Christuskracht in de groepsziel. Deze is bedoeld voor The Diamond New Earth; de nieuwe tijd op aarde vanuit eenheid waarvoor ook de Elohim Krachtplaats, met zijn helende tuinen en team, bedoeld zijn.

Door de groepsziel connectie worden processen minder zwaar en word je gedragen in licht zodat je beter in staat bent de focus te houden terwijl de oude maskers, houdingen en rollen zich nog willen opdringen.

Vaak wordt ervaren dat als men bij het Elohim Centre is, dat de stap naar egoloze transpersoonlijkheid snel in gang gezet wordt maar eenmaal thuis worden de oude jassen weer ongemerkt aangetrokken en is het moeilijk om niet mee te gaan in de bekende patronen.

Het worden van een Diamond New Earth ambassadeur

Door aansluiting op de groepsziel ben je beter in staat om de energie vast te houden en voel je de verbinding met het Elohim Centre en de Krachtplaats waarop heel deze ontwikkeling geankerd ligt, nog sterker. Door ook bewust bezig te zijn met de resonantie wordt de verbinding sterker. Zeker zijn de online transmissies hierin een aan te raden stimulans net als het worden van een Diamond New Earth ambassadeur.

Welkom 

Is het jouw bestemming om de weg van verlichting, overgave en Godrealisatie te bewandelen; voel je dan welkom bij het Elohim Centre. Door, net als de medewerkers en bewoners op de Elohim krachtplaats, de Weg en transpersoonlijker te beoefenen, ontstaat eenheid en Godrealisatie. Aangesloten op de groepsziel word je duidelijk wat jouw weg en manier is naar dit egoloze bestaan.

Contact en openingstijden

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, contact en entreeprijs tuinen

Lees meer bij Elohim vrijwilliger en medebewoner worden
Lees meer bij Diamond New Earth ambassadeur worden
Lees meer bij de audio opnames voor Godrealisatie

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Linkedin