Drie grote Rijken schuiven ineen

 

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos


Niet alleen mensen bevinden zich op het verlichtingspad naar eenheid. Ook Deva’s en natuurwezens evalueren en vinden de eenheid terug met mensen, de Bron, sterrenvolkeren en planeten, sinds de bewustzijnsval van Atlantis, zo'n 13.000 jaar geleden.

Kristallijnen zelf, de ongeziene Rijken, maar ook het omgaan met onderstromen
Mensen leren momenteel niet alleen omgaan met hun kwetsbare, subtiele gevoeligheid en kristalijnen zelf, maar ook  met het ongeziene, met onderstromen of de mooiere subtiele sferen van feeën, boomgeesten en natuurwezens. Ook vele natuurwezens evalueren mee. Zij werken nu steeds meer samen met mensen die reeds kunnen functioneren op deze subtiele niveaus, voor het gezamenlijke doel van de nieuwe Aarde. Meewerkende participanten, langer verblijvende (seizoenplaats) gasten, ieder leert op de krachtplaats haast vanzelf om meer te voelen en te communiceren over de ongeziene sferen en velden.

De Lemurische engelen, kobolden, trollen en grotere Atlantische feeën
trollengroep 4.JPGZij allen evalueren vanuit het Christusbewustzijn en nemen bewust deel aan de wereldevolutie door zich o.a. spectaculair te vermeerderen op de Elohim Krachtplaats. Zij hebben hun eigen kanalen naar de Bron ook weer geopend, net als de mens. Aan hen kun je samenwerking vragen bij wat je wilt (co-)creëren of veranderen. Hulp vragen voor je mensen, huis, tuin of Droom. Voor het gezamenlijke doel van een mooiere samenleving. Samen zijn jullie enorme scheppende krachten met vleugels! Bezoek (of stem je af op) de Krachtplaats en de lemurische engelen aldaar of denk aan de aanschaf van Lemurische engelen-tinctuur.

Drie grote Rijken schuiven ineen
In deze Nieuwe Tijd schuiven de drie grote Rijken ineen; de Bovenwereld, het (subtiel voelende kristalijnen) mensen-Rijk (zogauw dat subtiel voelend en ego-ik-loos genoeg is) en het Devische natuur-Rijk om samen eenheid, welzijn, vreugde, vrede, kortom de Paradijsmatrix te brengen die de hemel op aarde en wereldvrede verkondigt. Alle Rijken en (bewuste, subtiel gevoelige) in eenheid levende mensen worden daarbij, overal ter wereld, geholpen door de Elohim engelen!

Eenhoorns, draken en Lemurische engelen
Je kunt ze ontmoeten in de helende tuinen van de Elohim Krachtplaats want inmiddels komen er elk half jaar enkele honderden eenhoorns bij in de ijlere sfeer van de Aarde en de Elohim Krachtplaats. Soms gebeurt het wel eens, thuis, op de Elohim Krachtplaats of tijdens een Elohim workshops, dat een etherische eenhoorn je met zijn hoorn innerlijk aanraakt. De subtiel voelende mens kan dit voelen en soms ook innerlijk zien. Het brengt altijd meer energie, wijsheid, groei, helder weten en helder zien. Eenhoorns zijn bereid mee te helpen met het verhogen van de trilling van de Aarde net als de Draken en Lemurische engelen die ook een ankeringsplek hebben op het Elohim terrein. Lees meer over Draken bij de productpagina link of bestel

De eenhoorns zijn kristallijn zuiver en puureenhoorn met seleniet bol en twin towers.JPG
Ze kunnen mensen helpen onschuld en egoloze, hogere zuiverheid als gave en kracht voor de nieuwe maatschappij, te ontwikkelen. Ze helpen het innerlijk kind in de verlichte staat te brengen en zich niet langer afgescheiden te voelen. Ook helpen ze nieuwetijds, subtiele of kristallijn gevoelige mensen te laten functioneren vanuit hun lichtwezen.

Mensen worden weer als engelen
Mensen worden weer als engelen zoals bedoeld in het evolutieplan en zullen, als een nieuwe samenleving, functioneren vanuit eenheid, zorgzaamheid en liefde. Natuurwezens laten de mens zien hoe zij samen kunnen leven vanuit een kleinere ik-kracht en egoloze staat. Des te minder de mens vanuit de mind, eigen wil en het ego-ik leeft, des te verruimder en subtieler hij wordt, leert voelen en communiceren, des te meer hij wordt geholpen door de natuurwezens die met hem of haar (ongemerkt)  in verbinding blijven om samen te creëren aan een paradijselijker bestaan van meer joy en eenheid.

 


  

Nieuwe ontwikkelingen, meer lichtactivaties ook door de Natuurspirits

 

Natuurwezens, sterrenvolk, draken, alle wezens die komen via de witte Christus Straal en hun oorspronkelijk Poort open hebben, zullen bijdragen aan dit grote evolutieplan. Zij zullen de mensen, de Aarde en alles wat daarop leeft, steeds verder energetiseren met meer lichtenergie en hem beschermen. Meer lichtenergie betekent eenvoudig voor jou en mij minder zwaarte en afgescheiden stemmingen. Als we ons lichter voelen is er meer liefde, zachtheid, subtiliteit, blijheid, vrede en co-creatie mogelijk. Ook ontstaan er dan vanzelf meer heldere ingevingen en innovatieve ideeën.

De trollen bij het Elohim Centre konden aanvankelijk niet tegen het licht 
Trollenbos (3).jpgSinds de trollen met liefde door bezoekende gasten worden erkend om hun healingscapaciteiten verspreiden ze zich sinds 3 jaar overal in de helende tuinen zonder dat ze persé een schaduwplek nodig hebben. Ze hebben nieuwe taken zoals een helende en verbindende rol voor de mens die bezig is met zelfrealisatie. Ze helpen de mens blij te zijn en niet zo serieus. De elfen en feeën hebben door de tijdgeest, naast vreugde en stralendheid brengen, ook een extra taak op zich genomen. Namelijk alle Rijken te verbinden.

Wil je iets doen voor de natuur of meer in de natuur zijn, of wil je een natuur retreat houden?
Bij mensen en op plekken waar de sfeer verfijnd genoeg is, zoals op de Elohim Krachtplaats, versterken natuurspirits hun aanwezigheid enorm. Steeds meer mensen ontvangen door hen de oproep om met hen samen te werken, iets te doen voor de natuur of meer in de natuur te zijn. Zo helpen de trollen bij het Elohim Centre de mensen, ook thuis, die hulp vragen met healing en informatie. Ze helpen hen, bij oproep, versneld ego-ik-pijnen en houdingen los te laten zodat het ware Zelf en de puurheid van het engelewezen en verlichte innerlijk kind, overblijft.

Wat kun je nog meer doen
Bezoek het Trollenbos in de helende Elohim tuinen of schaf de trollen tinctuur aan. Ook de Elohim trollenbeelden worden hiervoor vaak besteld. Denk verder ook aan een natuur-stilte retreat op de Elohim Krachtplaats of aan de workshop Moeder Aarde en natuurwezens.

Net als mensen zijn natuurwezens van elders uit de sterren op Aarde gekomen
Nu sterrenpoorten en bewustzijn zich weer openen zoals in het oorspronkelijke Lemurië, opent zich ook voor de natuurrijken een grotere taak en dat brengt alom vreugde. Niet alleen mensen krijgen vanuit de kosmos nieuwe kennis, nieuwe verantwoordelijkheden, uitdagingen en technologie ingefluisterd, maar ook de natuurwezens krijgen nieuwe taken en kennis. 


Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakantiesElke cursist,  ieder mens heeft al die engelenlagen, gaven en mogelijkheden in zichzelf

 Lees meer

 


 

Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin