Belangrijk om te weten voor een opleidings einddiploma

Wat is er nog meer van belang voor je einddiploma

Naast het steeds met goed gevolg hebben deelgenomen aan de workshopmodules die samen de opleiding vormen, wordt er voor het einddiploma gekeken of je achterliggende oorzaken van cliënten-situaties-problemen kunt vinden en benoemen. Of je voldoende kunt uitleggen evenals healen en coachen, over de klacht, verbanden, innerlijke oorzaken en verbindingen in het systeem van de cliënt/medecursist. Of je je cliënt meegeeft hoe hij/zij daar zelf positieve invloed op uit kan oefenen en wat jij daarvoor eventueel verder kunt betekenen d.m.v. begeleiding en healing vanuit je praktijk of docentschap. Ook wordt gekeken voor het einddiploma of je ondersteunende middelen zoals Krachtplaats tincturen, Edelstenen of Lichtwesen® essences kunt adviseren zowel voor het symptoom, de innerlijke oorzaak en innerlijke ontwikkeling.

 

Daarnaast dient je als Elohim Healer Reader Coach professioneel, warm, zuiver en veilig voor je cliënt te zijn en dien je zoveel mogelijk vrij van eigen processen, innerlijk kindreacties, projectie en 'needings' te zijn om persoonlijke matching te voorkomen en vakbekwaam te zijn. Tijdens alle workshop- en (beroeps)opleidingsdagen dien je in staat te zijn om actief deel te kunnen nemen aan de lesinhoud. Alleen "aanwezig"  zijn of regelmatig lesdelen missen door processen die bij je spelen kunnen maken dat je eerst wat meer persoonlijke begeleiding nodig hebt alvorens je weer verder kunt met (het herhalen van) de beroepsopleiding modules. Indien je per workshopdag 1 uur of meer hebt gemist of gedurende 1 weekend 2 uur hebt gemist ontvang je geen workshopcertificaat maar dien je deze workshop voor je opleidingsdiploma nogmaals te herhalen.

 

Aan eigen zuivering, stabiliteit, het oplossen van 'needing' en eigen processen wordt gewerkt gedurende de hele beroepsopleiding. Eventueel ondersteunt door persoonlijke consulten.
Als je tijdens je opleiding behoefte hebt aan overleg, feed back of begeleiding geef dat dan aan.

 

Voor het einddiploma moet je voldoende op verschillende lagen en thema's kunnen werken
Er wordt bijvoorbeeld tijdens de lessen ook ingegaan op innerlijk kind thema's, relaties, heldere gaven of lichtlichamen. Dit hoeft niet persé jouw specialisatie te zijn. Als één of enkele van de vele healingthema's je minder liggen zal dat niet doorslaggevend zijn voor je einddiploma.
Je zwakke punten worden daar waar nodig, gedurende de beroepsopleiding, met je besproken indien het een einddiploma in de weg staat.

 

Contact