Clare's verhaal over Joke ElZiam Nootebos

Mijn verhaal over Joke ElZiam Nootebos

Ik stond onlangs onder de douche en kreeg diep in mijn hart een ingeving, zo sterk, ‘schrijf je verhaal over jouw relatie met Joke ElZiam Nootebos, eigenaresse van het Elohim Centre, want dit moet nu verteld worden’. Ik keek steeds naar het waarom en ik zag dat dit verhaal anderen iets zou kunnen brengen, al is het een inzicht, een herkenning, op hun weg naar Verlichting, of gewoon de vreugde van een mooi verhaal. Dus hier komt het.

Ongelukkig

Ik was 25 jaar en het was eind jaren 90. We stonden voor de overgang naar het jaar 2000. Ik was diep teleurgesteld in het leven. Waar ik ook zocht en wat ik ook deed, voor studie, voor werk, nergens vond ik enige vervulling of betekenis zoals ik altijd dacht dat het zou kunnen. Ik vond het leven zo leeg en doods dat ik hier weg wilde en daarvoor ook echt voorbereidingen trof in het diepste geheim. Ik schreef een brief waarin ik regelde wie mijn poes zou krijgen en wie mijn brieven en foto’s. Ik kon de diepe pijn en droefenis ternauwernood aan en overleefde van dag tot dag met een glimlach naar de buitenwereld. Mijn vader leerde mij al jong: “als je dood bent, ben je dood”. Dat is het gewoon. Meer niet.. Terwijl hij daarnaast verhalen vertelde over de uittreding die hij als kind had en de wonderbaarlijke ingevingen en wonderen die hij beleeft had waarin duidelijk een Hogere Hand leek te zijn. Ook vertelde hij altijd over de zus van mijn oma die als klein meisje voorbij de dimensies kon zien en weten en die jarenlang als (kind) medium gewerkt heeft, terwijl het in de hele Nederlandse wereld en ook mijn familie, een behoorlijk taboe was. Dat zijn onzindingen, daar praat je niet over. Deze tante Klara had zo’n mooie hoge energie en zo’n zacht hart. Maar ze heeft er vanaf haar tienerjaren nooit meer over gesproken.

Waarom gaat iemand die die sprankel in haar ogen heeft nu dood?

nieuwe paradijs, lichtwezen.jpg

Op een dag, toen ik begin 20 was, ging de moeder van een vriendin van mij over. Een vrouw die net als tante Klara dat onverklaarbare licht om zich heen had en zo’n mooi hart. Ik was helemaal verknocht aan haar en hield zoveel van haar, bij haar voelde ik me thuis en het feit dat zij op zeer jonge leeftijd aan kanker aan het sterven was brak mijn hart, want.. ik begreep het niet. Waarom gaat zo iemand die wel die sprankel in haar ogen heeft nu dood en wat blijft er hier dan nog over? Het is allemaal zo leeg en betekenisloos hier. Ik zag het niet. Ik snapte het niet. Wat doe ik hier? Ik raakte in een diepe depressie na haar dood, tot ze 6 maanden later in een droom aan mij verscheen. Ik geloofde dus niet dat er meer was na de dood, maar in die droom omhelsde ze mij, zo echt, zo levensecht en sprak ze over haar leven na de dood en wat ze daar deed in die dimensies. De innerlijke boodschap die ze mij gaf liet mij achter met nog meer verwarring, maar wel een lichte hoop op een uitgang uit mijn voor mij droevige leven.

Die week belde een kennis mij en vertelde dat hij naar een spiritueel centrum ging in Veelerveen om een reading en healing te laten doen en dat hij zo’n goed en zuiver gevoel bij deze mensen had. Ik wist al jaren dat hij helderziend was en hij had mij veel dingen verteld. Ik voelde wel dat hij de waarheid sprak maar ik kon er niets mee. Ik snapte het niet want.. hoe kan dat dan, mijn mentale hoofd wilde het snappen. Plotseling hoorde ik mezelf aan hem vragen of ik mee mocht en ook een reading mocht, ook al wist ik niet waarom.

De hemel breekt open

Toen ik daar bij het Elohim Centre (toen heette het nog ‘ Het Geschenksteentje’, een klein kristalwinkeltje) aankwam vulde mijn hart zich met een vreemd verlangen en warm gevoel van thuiskomen, maar mijn hoofd draaide overuren om alles te begrijpen. Toen ik daar in het winkeltje stond te wachten las ik een tekst in een zelfgeschreven folder van Joke waarin beschreven stond dat we in een overgangstijd leven en dat we het Aquarius Tijdperk ingaan, het Gouden Tijdperk met als sleutelpunt 2012. Een verschuiving in bewustzijn voor de hele mensheid! Er stond beschreven wat dat betekende voor ons en werkelijk alles binnenin mij viel als een betonnen puzzel, boem, klak, in elkaar. Ik was thuis. Hier begreep ik ALLES van. Nu snapte ik in één minuut tijd mijn hele gevecht, mijn hele verwarring, alles. Ik was THUIS! Ik had de sleutel gevonden, of de deuren waren zomaar voor mij opengegaan, ik mocht naar binnen! Tot voorheen had ik geen deuren gezien! Net op het nippertje!!! Mijn ogen vulden zich met tranen, alles viel op zijn plek, mijn hele depressie zakte door de aarde naar beneden en ik begreep alles. Alles. Hier weet ik alles van!

Ontmoeting met Joke

Geraakt en opgelucht keek ik verder in de winkel die helemaal vol met kristallen lag. Zulke mooie kristallen en boeken over deze Nieuwe Tijd die aangebroken is. Ik keek mijn ogen uit en voelde me zo gelukkig daar te vertoeven. Op dat moment hoorde ik iemand achter mij in de winkel, ik draaide me om en daar stond Joke, de eigenaresse van het Geschenksteentje, ze had toen nog langer haar en dat droeg ze opgestoken. Ik keek naar haar en wat er toen met mij gebeurde overtreft alles wat ik ooit gevoeld heb. Ik werd zo diep geraakt door haar schoonheid, zo diep, wat een mooie vrouw.. Mijn hele hart werd gevuld met een licht en een liefde die ik wel kende maar in dit leven nog nooit bewust had gevoeld. Mijn hele wezen raakte in diepe ontroering en ik was bang dat mijn hart zou overlopen en iemand het zou merken wat ik voelde. Ik stamelde wat, ik kon niets zeggen. Ik voelde alleen maar, oh laat mij bij haar zijn, zij heeft iets, of Weet iets, of IS iets wat ik zo graag wil…kennen! Ik wist niet wat. Het was alles overkoepelend, overspoelend en ontroerend. Mijn verlangen dat ‘iets’ wat ik voelde als ik naar haar keek of luisterde was zo groot. Wat is dat ‘iets’? Ik moet het weten!

Het was groter dan mijzelf en mijn ego, dat verlangen trok en duwde mij voor

Ik volgde elke cursus bij Joke die ik kon, om dichter bij dat ‘iets’ te komen. Ik volgde de opleiding daar en voelde me, ondanks de diepe processen die het losmaakte, zo gelukkig dat eindelijk de illusoire sluiers van mijn mind waren opgetrokken zodat ik verder kon zien. Mijn aarding was wel enorm slecht. Zoveel Licht en Hoger bewustzijn, ja dat was er allemaal, maar mijn onderste chakra’s bewonen? Daar was ik niet goed in. Aards leven en de aardse realiteit met al zijn dualiteit, schaduwzijden van het menszijn en fysieke en financiële verantwoordelijkheden schuwde ik enorm. Aan de andere kant was mijn passie voor het Hogere Bewustzijn en inzichten en weten onverzadigbaar en ontwikkelde zich in rap tempo. Iets in mij wilde al dit Goddelijke Weten delen!

Pillars of Light

Na een tijd lang een stille student te zijn geweest en zelfs lange tijd wekelijks in mijn eentje het onkruid in de hele Chakra Tuin van het Elohim Centre te wieden, om beter te kunnen aarden en om de healingen te ‘betalen’ die Joke zo liefdevol voor mij deed, raakten Joke en ik bevriend doordat de klik en herkenning op vele niveaus zo enorm was. Ik kende haar zo goed! Al zo lang, voor mijn gevoel. Als ik bij haar was voelde ik me meer dan ooit mijZelf. Compleet en vervuld. Velen dacht dat ik haar dochter was, omdat ik zo jong was, maar het was de meest gelijkwaardige vriendschap die je je voor kunt stellen. Avond na avond, dag na dag spendeerden we samen in de natuur of op de bank, pratend en kletsend over het Kosmische Bewustzijn wat zijn intrede in het bewustzijn van de mensheid eindelijk weer aan het nemen is.

clare en joke 2002
Joke en ik in 2000 voor de caravan waarin zij woonde op de Krachtplaats

Alle facetten van het verlichtingsproces beLichtten we samen

Diep, maar zacht en heel liefdevol trokken we elkaar door persoonlijke stukken heen. Er was zoveel onvoorwaardelijke wederzijdse respect en liefde dat we dat ook makkelijk konden doen, het was iets ver voorbij het persoonlijk zelf, iets veel groters. Al snel zei Joke dat ik artikelen moest gaan schrijven omdat de inzichten die kwamen zo verhelderend zouden kunnen werken voor velen. Dus dat ging ik doen en ze had gelijk. Dankzij haar liefde en steun ontdekte ik mijn kwaliteiten en kwam eindelijk in een vaarwater hier op aarde waarin ik me als een vis in het water voelde en opbloeide. Ik schreef voor de nieuwsbrief voor het Geschenksteentje wat later het Elohim Centre werd en de artikelen werden ook gewaardeerd door het Nederlandse tijdschrift voor bewustzijnsontwikkeling "Spiegelbeeld" waarvoor ik een tijd lang artikelen schreef over de bewustzijnsontwikkeling in de mensheid en op Aarde.

Samen maakten we in 2003 de website ‘Pillars of Light’ en deden veel lichtwerk met andere lichtvrienden

Door met Joke samen te zijn, door in haar energieveld te zijn, openbaarde zich in mij zoveel Licht en bewustzijn. De warme liefde in haar hart, haar Kosmisch Weten en Ik Ben-Aanwezigheid zijn enorm groots en liefdevol, maar vooral veilig. In haar aanwezigheid kon mijn hele wezen in alle veiligheid eindelijk opengaan. Wat een geschenk… wat een prachtig geschenk en wat een wonder. Ik had nog nooit iemand gezien die zo diep kon voelen en zo mooi was in haar Licht, bereid om naar al haar eigen schaduwstukjes te kijken en steeds te groeien, zelfs op den duur het ego en de altijd in afscheiding levende mind te transcenderen en doorzien. Diep te zien, maar het Hoger Bewustzijn ook zijn oprechte plaats te geven. Ik had nog nooit iemand gezien die zo diep wilde gaan omwille van haar dienstbaarheid aan Moeder Aarde en haar ongelofelijke diepe liefde en toewijding aan Moeder Aarde en al haar Rijken. Ze ging helemaal..zonder iets te ontlopen.

Haar toewijding, een grootste missie voor deze planeet en alle Universa, gaat voorbij aan persoonlijke liefde of vriendschap.

Deze toewijding raakte mij enorm.. Zij deed het. Zij hield het vol en vandaag de dag nog steeds. Elke dag, 7 dagen en nachten per week is dit alles waar haar hele wezen voor werkt en aan werkt. Aan de grootse missie van het Universum. Om aan de Bewustzijnsverschuiving van de hele mensheid en Moeder Aarde met al haar Rijken en zelfs ver hieraan voorbij, mee te werken. Ze helpt een platform te creëren voor duizenden mensen, de Pillars of Light, die al dan niet slapend of half wakker, geroepen zijn om aan deze missie bij te dragen. Zij doet het. Elke dag, jaar in jaar uit, onvermoeibaar, helpt ze hieraan mee. Ik denk dat weinigen op deze Aarde een idee hebben hoe toegewijd en dienstbaar Joke iedere dag opnieuw is aan deze immense missie.

Het vergt bloed zweet en tranen om zulk werk te doen en zo volhardend te zijn

Vele grote krachten hebben haar in die jaren zo tegengewerkt, maar altijd bleef ze nederig en in haar hart. Ze voelde de pijn en het enorme verdriet van de tegenslagen en tegenwerkingen, maar ze ging door, onvermoeibaar door. Ik heb haar gezien. Ik stond er vaak vlak bij, hoe immens moeilijk en zwaar deze veelomvattende Taak is die zij op zich genomen heeft, maar ze Wist het. Ze wist zo diep wat haar missie was en is, ze hoorde de roep van Moeder Aarde en de Kosmos zo luid en duidelijk dat ze niet anders kon. Alle pijn en tegenslagen heeft ze in haar eentje omarmd. Het toelaten van dat wat ER IS, kan iemand dieper en dieper alle niveaus helpen overstijgen. Door ze totaal te omarmen. En dat deed en doet Joke.

Vele Pillars of Light zullen een onomkeerbare staat bereiken, één die we allemaal gaan bereiken!

En zo is deze Moeder van Velen, een pionier tussen Vader Hemel en Moeder Aarde stap voor stap haar weg gegaan. Alles aangegaan, niets omzeild, zo bereikte ze als voorloper op de grote massa, maar ook op de vele Pillars of Light, een onomkeerbare staat, één die we allemaal gaan bereiken, al hebben we allemaal ons puzzelstukje daar in bij te dragen en onze eigen unieke ervaring en pad hierin te lopen. Niemand meer of minder waard, maar anders. Deze diversiteit maakt het geHeel. En nu voelde ik dat het tijd was om dit stukje van het geHeel eens te belichten. Een mini fractie van licht te werpen op deze bijzondere en mooie vrouw, met haar prachtige hart die zo hard heeft gewerkt en nog elke dag werkt om de weg te banen voor ons allemaal en voor de vele Rijken die met ons samen leven. Ze opent zich continue voor de richtlijnen van de lichtrijken en het Goddelijke om ons als mensheid vooruit te helpen en volgt dan, hoe moeilijk ook, elke opdracht die ze krijgt. Zo zijn er al zovele krachtige en prachtige workshops en gereedschappen ontstaan die ze helpt co-creëren.

Krachtplaats-Zelfrealisatie Tuinen Tincturen     

 kpt elfentuin 1 innerlijk kind apr 2012 .JPGEén van de hele bijzondere gereedschappen waar ze heel veel tijd in heeft gestoken zijn ook de Krachtplaats-Zelfrealisatie Tincturen. Een geschenk voor de mensheid en bedoeld om het hoogste Licht in de materie te brengen. Ze activeren zelfrealisatie, gezondheid, meesterschap, ons volledig potentiëel, de levensbestemming, goede relaties, onschuld, openheid en Magie, maar vooral… al deze verschillende tincturen kunnen de mensen supersnel door een bepaald proces heentrekken. Ik ben zo onder de indruk van deze tincturen dat ik graag bijdraag aan het verspreiden van de kennis hiervan, want dit moet niet onbekend blijven. Dit is zo’n groot geschenk aan de mensheid. Het kan velen snel helpen door stukken te komen waar we anders tergend lang tegen aan blijven lopen. Ik hoop dat velen de roep voelen om eens in te voelen of te vragen bij het Elohim Centre welke tinctuur op dit moment passend zou kunnen zijn voor je proces. Dit prachtige tincturengeschenk waarin Hemel en Aarde één zijn en die dezelfde éénheid helpen bevorderen in ons, is slechts een voorbeeld van de vruchten van de toegewijde dienstbaarheid van Joke aan dit zich met snelheid ontvouwende proces op Aarde in ons allemaal. Ik hoop ook dat anderen de oproep horen om de kennis hierover te verspreiden, net als ik dat zal doen.

Pijnlijke groeiweg

Zoals ik eerder vertelde was de band tussen mij en Joke heel bijzonder, heel helend en vervullend. Logisch dat we naar wegen zochten om ons krachten te bundelen om samen dit Werk voort te zetten. We haalden het beste in elkaar naar boven dus dat was zeker een droom om werkelijkheid te laten worden. Maar toen bleek dat Joke inderdaad één van de weinigen was die én het Licht kon dragen en uitdragen én de aardse realiteit tegelijktijd kon omarmen waarin dat moest gebeuren. Toen kwam er een heel pijnlijk moment in ons leven. Het werd duidelijk dat ik dat stukje Lichtaarding nog niet aankon. Ik was er niet klaar voor en hoe pijnlijk ook voor Joke om aan te moeten zien, legde ik mijn mantel van Licht, die mij zo liefdevol was gegeven, af… Ik was niet klaar om de diepte in de ogen te kijken en had niet de moed die het behelst om ‘all the way’ te gaan…

Ik verliet mijn vriend, mijn vader en familie, het Elohim Centre en Joke

Een pijnlijke tijd volgde. Onze wegen gingen uiteen. Ik vertrok met een rugzak op, verliet mijn vriend, mijn doei.pngvader en familie, het Elohim Centre en Joke. Ik ging naar het zuiden van het land, met de trein onderweg om bij een vriendin te logeren in Breda en vond daar ‘gewoon’ werk en een woning. Na 2 jaar vond ik dat ‘gewone’ werk net zo doods en leeg als ik dat vroeger had gevonden en wilde ik toch weer hoger Lichtwerk doen, alleen daar werd ik echt gelukkig van. Een paar jaar lang gaf ik lezingen en teachings in het land aan honderden mensen en groepen en heel veel healing en Oneness Deeksha, waardoor ‘ik’ in een hele mooie staat van bewustzijn kwam. Perioden waarin ik ontwaakt was, los van de mind en het ego. Maar altijd raakte ik weer in de ban van de mind doordat ik tegen aardse problemen aanliep. Ik had namelijk totaal geen interesse of waardering voor geld, dus ook al werkte ik 7 dagen per week voor het grotere Geheel en hielp ik mensen, ik vroeg er bijna niets voor met als gevolg dat ik mijn huur niet kon betalen en in financiële stress kwam. Het was voor mij een enorme uitdaging die twee werelden in mij samen te brengen. Dat lukte mij niet dus koos ik ervoor om wederom het Lichtwerk los te laten en alle aardse verantwoordelijkheden aan te gaan. En dat is gelukt. Het was zo’n pijnlijke lange weg. Het was plezierig af en toe, maar ook zwaar en eenzaam. Ik miste het Goddelijke Licht en bewustzijn zo en alle hartevrienden die daar bewust van waren. Ik zal toegeven dat ik de inwijdingen doorstaan heb en nog aan het afronden ben, maar dat het een hele zware weg was, waarin depressie en letterlijk burn-out mijn leven overschaduwden.

Af en toe in die jaren sprak ik Joke even aan de telefoon

Ons respect en vriendschap bleven intact, maar we waren "op afstand" verbonden omdat we in zulke verschillende werelden leefden. Zij wist dat het anders moest voor mij. Ik wist dat ik nog een weg te gaan had. Ik kon het nog niet. Elke keer vertelde ze mij hetzelfde, dat het voor mij of of is, en dat het en en kan zijn. Dat ik niet het hogere los hoefde te laten of te ontkennen om de ‘lagere’ dingen op Aarde te kunnen omarmen of aangaan. Maar ik zag niet hoe ik dat moest doen, dus bleef ik in de aardse perikelen doormodderen. Afgescheiden binnenin mijzelf van een groot deel van mij.

Passie vinden, heilig huwelijk tussen Hemel en Aard

Natuurlijk bleef het verlangen iets te doen waar ik passie voor voelde. Op een gegeven moment in 2013 begon ik daarvoor ‘prayers’ te doen naar het universum, maar mijn Hoger Zelf. Breng mij die brug, laat mij zien hoe ik hier op Aarde toch in éénheid met mijzelf helemaal kan leven en functioneren met passie in mijn hart. En toen… bracht mijn lieve vriend Michiel, samen met zijn vader, het antwoord. Zout… Zout? Diepe teleurstelling kwam op. Zout? Wat is daar nu spiritueel aan, waar is mijn passie? Mijn weg?

En toen ontvouwde het zich, ik ging in meditatie kijken naar dit bijzondere oerzout wat ze gevonden hadden. Al 10 jaar gebruikten zij dit witte goud uit een onbekende bron in Portugal. In meditatie werd ik overvallen door dezelfde gevoelens die ik had in het winkeltje van Joke, nu lang geleden, toen ik haar zag. Diepe ontroering, thuiskomen, zulk mooi Licht, zo overweldigend krachtig en groots. Wat is dit? En ik kwam in de ‘Beings’ in het Wezen van het zout. Het was dezelfde pure hoge liefdevolle Elohim frequentie die ik zag en voelde. Enorme zachte maar zeer krachtige power die zich aan mij openbaarde en zei dat het tijd was dat dit oerzout naar de mensen zou komen. Vooral naar Nederland en dat mijn vriend en ik gekozen waren hiervoor een brug te zijn, omdat we het zouden begrijpen, de essentie en de hoge missie van dit zout. Ik begreep er nog niet veel van maar ik voelde het wel; die enorme kracht en missie.

Wellsalt, oerzout uit Portugal

Ik hoorde dat dit zout, dat 200 miljoen jaar geleden in de oerzeeën opgedroogd is, zoveel duizenden jaren beschermd heeft gelegen in een bron diep onder de grond, beschermd tegen alle vervuiling van buitenaf en nu zo opgeladen is met Goddelijke en aardse heling, dat het naar de mensen wil gaan. Dat het het hoogste licht in de diepste aarding wil helpen brengen, tot in het fysieke lichaam en zenuwstelsel. Ik dacht dat zout niet goed voor je was, en dat klopt, het meeste zout is geraffineerd en daar zijn alle voedingsstoffen aan onttrokken, alle mineralen zijn eruit gehaald en worden apart verkocht! En dat weten de meeste mensen niet! Daarom is het zout wat bekend is, zo slecht voor ons. Het onttrekt juist die voedingsstoffen aan ons lichaam met alle fysieke gevolgen van dien. Maar dit zout, Wellsalt, bronzout uit Portugal, zit boordevol met zoveel mineralen en sporenelementen en in vergelijking met andere bekende ongeraffineerde zouten heeft Wellsalt een unieke Boviswaarde (energetische waarde) van ruim 26.000 en wordt volledig met de hand gewonnen. Op www.wellsalt.nl staat meer over dit bijzondere oerzout wat wij nu naar Nederland hebben gehaald en nu te bestellen is.

Clare voor zoutpannen

Clare bij het Wellsalt, oerzout, van de Rio Maior zoutpannen in Portugal

Toen ik zelf dit, ook nog eens heerlijk smakende, Wellsalt ging gebruiken (ik nam o.a. elke ochtend op nuchtere maag een lepeltje zoutoplossing (Sole) in een groot glas water), ging ik zienderogen vooruit. Ik kreeg weer energie en ik ging me steeds sterker en beter voelen. Op een dag voelde ik dat ik Joke wilde bellen om haar te vertellen over de Elohim frequenties in dit zout en hoe ik nu toch dit heilig huwelijk in mijzelf had gesloten met "aards" en "hemels" werk. Mijn missie is om het lichaam van de mens in een hogere frequentie te helpen komen.

Hoogwaardige voeding van de Krachtplaats van het Elohim Centre

chakradraak.jpg

Ik werd heel enthousiast toen ik Joke belde. Ook zij sprak over de noodzakelijke hoge Boviswaarde in de lichamen van lichtwerkers. Ze vertelde dat door de hoge Boviswaarde van haar tinctuurproducten en de voeding die ze zelf op de krachtplaats verbouwen, ze ook enorme positieve effecten bemerkten,  net als bij het zout! Door onze voeding te verhogen in Boviswaarde, verhogen we de trilling van ons lichaam en kan ons Hogere Licht veel beter indalen. Zo werken we aan alle niveaus tegelijk. Wie had gedacht dat ik zoiets aards zou doen als dit bronzout innemen en verspreiden en er zoveel passie voor kon voelen. Eindelijk heb ik waardering voor het lichaam, het voertuig waarin we al dit machtige magnifieke Licht gaan belichamen en de ervaring van de dualiteit kunnen ervaren en overstijgen. En nu bleek dat synchroon ook Joke en haar team hier zo bewust van waren en steeds meer mensen dat worden.

Het lichaam en ware Zelf

Na ons telefoongesprek stuurde Joke mij één van de Zelfrealisatie Tincturen van het Elohim Centre, precies die ik nodig had om al mijn hogere lichtlichamen nu wel volledig te gaan belichamen in het hier en Nu, dit leven hier op aarde, met passie en zelfs…plezier.. Ongekend. De kracht van deze tincturen. Ik raadde ze aan nog wat mensen aan en net als ik vlogen ze vervolgens met een vuurkracht door die processen heen waar ze eerder zolang mee worstelden en door modder leken voort te waden. Ik kan deze tincturen van HARTe aanraden voor een ieder die wil groeien op het pad naar zelfrealisatie, ontwaking en gewoon jeZelf en gelukkig zijn.

Full Circle, toen en Nu

Mandala Toen ik Joke laatst aan de telefoon had, spraken we voor het eerst in al die jaren over hoe pijnlijk zij het destijds had gevonden om te zien dat het mij (en velen) niet lukte om hand in hand met mijn Hoger Zelf de aarde te bewandelen in al zijn volheid. Hoe ik in totale afgescheidenheid raakte. Gespleten, zo voelde het. Niet compleet, niet vervullend, niet Heel. Streng maar liefdevol sprak ze mij toe over wat ze zag bij mij en wat ik steeds bleef doen. Het ging vanzelf maar ze dacht dat ze wellicht wat te streng sprak, maar ik hoorde alleen maar liefde en respect, zoals altijd. En dat gesprek heeft de cirkel voor mij rond gemaakt. Ineens was ik er klaar voor. Ineens vielen alle puzzelstukjes van boven en beneden in elkaar en kon ik JA zeggen tegen alles in mij en van mij. Om nu in Eenheid te gaan leven met mijn 13-dimensionale lichamen zelf, hier op Aarde, volledig alle niveaus en uitdagingen van het aardse menszijn te omarmen en… met plezier en genieten... Wellsalt en de tincturen ondersteunen mij hierbij.zout zakjes Clare

Al die jaren bleef ze me zeggen dat ik het veel makkelijker zou hebben als ik mij zou openen voor dat Alles

En nu, na al die jaren, durf ik het. Nu ben ik er klaar voor. Hoe lang lijkt iets soms te duren, wat voor (lijdens)wegen moeten wij bewandelen, om dan te zien dat de weg die we gingen volledig overbodig, en toch nodig bleek….

Als je er Bent, of een blik kunt werpen in het allesomvattende Zijnsveld dat je Bent, dan zie je hoe eenvoudig het is, en altijd al was. De brug is er al. Niets is ooit weggeweest, dat was slechts onze illusie waar we als mensheid in zijn beland, door de mind gecreëerd en daar zijn we in gevangen geraakt. En toch klopt alles. Alles is perfect zoals het was, IS en zal Zijn. Niets is ooit verloren en niets is ooit vergaan, slechts ideeën en ervaringen misschien, maar niets wat Werkelijk IS.

Lieve Joke, dankjewel dat je bestaat. Dankjewel dat je Leeft, nu hier op Aarde en doet wat je doet

Dat je bent die je bent en dankjewel dat ik je vriendin mag zijn, dat ik zo dichtbij mocht komen om te proeven van de Goddelijke Honing van het allesomvattende Hart. Het spijt me dat je ooit pijn hebt gevoeld doordat ik het volledige pad toen niet aan durfde te gaan en je me los moest laten. Al weet ik dat je me al vergeven hebt omdat je Ziet en Weet hoe de weg is of zal gaan. Ik ga nu wel hoor, lieve vriendin. Altijd onderweg en in groei. Dankjewel voor je trouwheid aan het hart van Moeder Aarde en alle Goddelijke Rijken en aan God in de mens.

Dankjewel voor je missie en je dienstbaarheid hieraan. Zovelen komen samen dankzij Jouw inzet. Wat zullen ze dankbaar zijn. Ik spreek voor velen, dat weet ik zeker!

Ik hou van je, voor altijd, voorbij alle sluiers en dimensies en universa. May the Glory of God shine consciously within every heart of every soul very soon. May we all come Home now.

Liefs Clare

 


Drang om de hele Weg te gaan zet nu door bij de Pillars of Light


Clare vroeg me haar bovenstaande brief in de Elohim nieuwsbrief te willen zetten. Ze "moest" dit schrijven 1 pers labyrint.jpg vanuit haar Bovenwereld en doorgeven, zo vertelde ze mij. De drang in haar was groot. Ik ben diep door Clare's Liefde, vriendschap en respect geraakt en helemaal ontroerd door het "gezien" worden. Ook in de hoeveel werk en de tegenvelden die zo zwaar zijn geweest. Het zijn er maar weinig die dat echt zien en hebben begrepen. Ik ben diep dankbaar dat Clare haar volledige Weg nu af kan maken en met haar zullen ook steeds meer Pillars of Light de drang voelen om de hele Weg af te maken, Pillars of Light, die zo belangrijk zijn voor de nieuwe Aarde. En dat is mijn Geluk en Missie!

Want er is iets groots aan de hand waardoor dit nu gebeurt

Niet alleen Clare ziet mijn/ons aller missie, maar meer prachtige mensen staan op om zichZelf, mij en het Elohim Centre te helpen vanwege het grotere Geheel. Ze gaan voorbij aan het persoonlijke niveau nu een groot nieuw Aarde hologram aan het indalen is!

 

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Linkedin