Lemurië, Atlantis, nieuwe aarde, de Ouden en 12 Stralen

lemurisch bos 2013 Voor hen die behoren tot de eerstgeborenen in Lemurië; het eerste gouden tijdperk van eenheid, zijn er veel activaties in hun systemen omdat hun kanaal naar de kosmos, met de levenstaak wordt voorbereid!

Wat houdt dit nu in? Wel, er is een groep mensen, de Ouden en Lemurianen, die het gouden Licht van dit eerste geboorte-uur op aarde, opnieuw in onze huidige tijd komt brengen. Dit Licht is een universeel Liefdes-Licht dat alle mensen en Rijken naar eenheid voert.

 

Nadat de aarde, na Lemurië, vaster van stof werd, verdween ook dit Gouden Licht

Deze Lemurische hemelpoort of vortex, werd ooit gesloten toen Atlantis begon en mensen individueel i.p.v. groepsbewustzijn ontwikkelden. Het behoort tot de droom van de Melkweg, haar Goddelijk Plan waarin ook de aarde een plaats heeft, om dit Licht opnieuw te openen. Dit Licht, dat de afstemming van de aarde op de Melkweg en haar ascension activeert, wordt nu op aarde geankerd door de eerstgeborenen van Lemurië; de Lemurianen en Ouden. Hun ontwikkeling is afgestemd op de tijdstunnel en geboortepoort die een directe verbinding heeft met de Bron, met God, eenheid en Al-Bewustzijn. Zij zijn de Lemuriaanse zaaddragers. In de oorspronkelijke, 1ste Gouden Tijds periode van Lemurië was het vrouwelijke en mannelijke nog niet gescheiden in de mens en was men nog in het androgyne Ik Ben-lichaam, als scheppende liefdes-Goden-Godinnen. Naar die zelfde mannelijke en vrouwelijke eenheid ontwikkelen we ons weer op aarde.

 

12 Stammen van Israel en Elrais zijn de Logos van de aarde

Toen de laatste vier auralichamen ontstonden bij de mens, ontstond ook de wereld van dualiteit en splitste het mannelijke en vrouwelijke zich. De poort van Goddelijke Eénheid in het mannelijke en vrouwelijke werd gesloten. Deze dualiteit had ook grote gevolgen in de galactische sferen.

De mens ontwikkelde in de Atlantische periode, die na Lemurië ontstond,  een meer verdicht fysiek lichaam, een gevoelsleven, intellect met ego-denken en een spiritueel lichaam. Al deze lichamen zorgen voor karma als gevolg van de ontwikkeling van dualiteit en afgescheidenheid.

 

De oorspronkelijke hemelpoort opent zich nu weer door de hele Melkweg

Lemurische engel, nieuwe aarde.jpgZe doet dit om de Goddelijke energie overal door te laten, ook naar de aarde, zoals dat eens ook in Lemurië was. Toen deze Elohim-Lemursche poort enkele jaren geleden de geestelijke aura van de aarde bereikte, toen werden ook kosmische poorten en tijdstunnels, met de 12 stammen van Israel en Elrais geactiveerd. De 12 stammen zijn de Logos van de aarde en werken met de 12 kosmische Stralen. Stralen die ook binnenkomen tijdens de Elohim workshop Kosmisch Vuur 1.

 

Kosmische poorten en tijdstunnels

Israel en Elrais zijn de wachters voor de nieuwe tijd voor aarde. Al heel lang geleden kwamen zij naar hier uit diverse tijdperiodes en constellaties om de aarde voor te bereiden op deze dag van ascension van aarde en mensheid, van zonnestelsel en Melkweg.

 

12 Stammen, afgevaardigden van alle sterrenvolkeren

In alle tijden dat de aarde uit haar gouden licht was gevallen, bewaakten de 12 stammen, gekomen van de verschillende sterrenstelsels, de zwakke plekken op aarde, de bekende kosmische poorten, krachtplaatsen en tijdstunnels, zodat er van buiten de aarde hier niet te veel troep gedumpt kon worden. Denk aan de piramide, aan Stonehenge, belangrijke punten in Zuid Amerika, enz. De 12 stammen in Israëlische waren de afgevaardigde  en symbolen voor deze LichtMeester-stammen met een Groots Bewustzijn. Hun taak is als volkeren over de aarde uit te zwermen om uiteindelijk het Christusbewustzijn en de Eénheid der mensen, weer terug brengen door middel van Oneindige Liefde.

 

Een zeer groot vortexpunt bevindt zich dan ook in het midden Oosten

Veel oude krachtvelden vol dualiteit, ook uit Atlantis en vanaf Orion, werken nog zeer sterk op de collectieve karmavelden van de mensen in. Ze bewerkstelligen krachtige tegenstellingen als goed en kwaad, arm en rijk, macht en slachtofferschap, hoop en angst.

Liefde en het Christusbewustzijn zijn echter nu het overkoepelend Kristallijnen Eénheidsveld weer aan het terugbrengen op aarde onder leiding van de Meester-velden van Israel en Elrais die komen met de 12 Kosmische Stralen. Stralen die op hun beurt de Ouden en Lemurianen weer doen Ontwaken. Vele oude krachtplaatsen en vortexen zullen gaan sluimeren en tenslotte dichtgaan omdat ze nog teveel onder invloed staan van de oude kracht van macht en egostructuren maar nieuwe zullen zich openen door de ontwikkelingen van de nieuwe (verlichte) Mens, zijn organisaties of woon-werkvormen, gebaseerd op (al) Eenheid.

 

De 12 stammen van Israël en Elrais en de eerstgeborenen van Lemurië

De 12 stammen van Israël en Elrais, zullen nu de eerstgeborenen van Lemurië weer doen Ontwaken. De 12 stammen zijn grote groepsbewustzijnsvelden van Meesters. Israel vertegenwoordigt het vrouwelijk principe en Elrais het mannelijke groepsbewustzijn.

Zij helpen nu het Goddelijk Principe, de Eénheid neer te zetten, niet alleen in de 4 laatst gevormde auralichamen van de mens, de meest dichte lichamen, maar ook in de verdichte sferen van ons sterrenstelsel waartoe ook aarde behoort. Zij voeren de dualiteit en afgescheidenheid weer terug tot Eénheid en deze keer met meeneming van de meest dichte dimensies! Een triomf die zal klinken tot in de hele Melkweg!

 

5588-Dolfijnen matrix mooi.jpgDoor de Elohim is de Goddelijke poort van Eénheid recentelijk weer geopend

Daarom worden er overal kosmische blauwdrukken en daarmee Taken, Kennis, Liefde, Gaven en dienstbaarheid, in mensen actief. Dat betekent ook dat mensen van spirituele ontwikkeling naar zelfrealisatie, Overgave en verlichting versnellen. 


Als je moedig genoeg bent om in je blauwdruk te stappen, zul je onthechten van je oude bestaan

 Onthechten van de wereld van oorzaak en gevolg. Onthechten uit je drie dimensionale wereld. Soms betekent dat ook loslaten van mensen en levenssituaties of dat je binnen in dezelfde omstandigheden met dezelfde mensen een ander, liefdevoller, gevoeliger en bewuster mens wordt, met een andere kijk op situaties. Het Hart zal leven in je, waarbij maatschappelijke verantwoordelijkheid, zachtheid en wij-gevoel steeds actiever worden.

 

Zieleopdracht

Het rad van wedergeboortes en incarneren komt ten einde als je je zieleopdracht in dit leven hebt volbracht en je zelfrealisatieproces doorzet. Je zieledoel behelst dat wat je ziel wil komen leren, goed maken, afmaken, brengen, leven, enz. Je ziel gebruikt je incarnatie om van hoofd naar buik, met meer intern en extern eenheids bewustzijn en liefde, te ontwikkelen en karma af te wikkelen. Als de weg van karma, van actie, reactie en gevolg stopt is de persoonlijkheid genoeg geïntegreerd in de ziel en Goddelijke Vonk. (De ziel is het ervaringsvoertuig voor het hoger Zelf.) Wanneer de mens vervolgens meer leeft vanuit het hoger Zelf, het hart en de ziel kan de volgende fase in gaan.

 

De volgende Taak, de Universele of kosmische Taak

Daarvoor dient je kosmische blauwdruk te ontwaken; het oorspronkelijke Plan door vele levens heen. Je dienstbaar handelen en spreken, je innerlijke schoonheid, Liefde en kwetsbaarheid zullen dan je omgeving en daarmee de aarde, wakker schudden uit de droomslaap. Even zal het moeilijk zijn in de fase dat resten van ego nog functioneren in je wereld van illusie en conditioneringen. Maar als jij behoort tot de eerstgeborenen van Lemurië zul je je ontwikkelen naar egoloos, kristallijn Kanaal zijn. Met een kwetsbaar dienend hart, zul je een God-Mens worden.

 

Er zal een eerste verlichtingsgolf op aarde plaatsvinden

De aarde zal de komende jaren Ontwaken en zich van alle ongemak aan zware energie ontdoen. Langzaam zal zij wentelen tot de as in de goede positie zit en regenboogkleurig licht met de hoogste frequenties binnen kan komen. De noord- en de zuidpool van de aarde zullen dan iets anders staan en de kern van de aarde zal zachter zijn. Niet langer verlangt de aarde slechts zichzelf te zijn, maar ook haar Taak in groepsverband, samen met de zon en de planeten, te volbrengen. Ze wordt weer deel van het Geheel, één met het oorspronkelijke Master Plan in deze zevende gouden, paradijselijke tijdsperiode. Alle dimensie-sluiers en tijdslijnen in onszelf en de galactische sferen, zullen verdwijnen en alles zal EEN zijn en tegelijkertijd bestaan in het groot holografisch en paradijselijk LEVEN.
Joke ElZiam Nootebos, www.elohim-centre.org 

 Tips en advies ter ondersteuning van je pad:

1) Meer informatie, zowel als de integratie van de 12 Stralen met het installeren van al je ziele- en Pillar of Light lichtlichamen kan tijdens de workshop Kosmisch Vuur en alle Elohim workshops en opleidingen.

2) E-Learnings en healings om thuis te beluisteren voor de voltooïng van deze Weg

3) Bezoek de Zelfrealisatie helende tuinen van de Elohim Krachtplaats. In elke tuin haal verschillende codes en Inwijdingen op.

4) Boek een (reeks) sessie(s) bij een of meerdere van de Master healer, reader, coaches

5) Koop een Lemurische Elohim zaadkristal ter ondersteunen van jezelf, je praktijk en levenstaak

 


 

Gerelateerde artikelen:Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin