Voorwaarden korting vooruitbetalen meerdere Elohim opleidings-workshops

Inschrijven en voorwaarden
Wanneer je 9 of meer live workshops in één keer aanschaft, ontvang je een korting van 10% op het totaalbedrag van de live workshops.
Bij aankoop van meerdere workshops met korting dien je ze binnen 2 jaar te voltooien.

Deelname aan workshops/modules met korting kan door je via de email aan te melden en daarbij aan te geven om welke workshops/ modules het gaat. Geef dit vroegtijdig door, minimaal 3 weken voordat de eerste workshop/module plaats vindt of als je er al één gedaan hebt, vóór de tweede workshop. Het Elohim Centre stuurt een voorlopige bevestiging per email en een factuur waarop ook de korting is meegenomen. Bij ontvangst van de factuur verplicht de contractant zich tot betaling van de factuur binnen 14 dagen. Na toezending van de bevestiging behoudt het Elohim Centre zich het recht voor, je alsnog voor deelname uit te sluiten indien je niet aan de eisen voldoet of de betaling op de factuur uitblijft.

Na betaling van de factuur word je apart voor ieder onderdeel aangemeld waar je een bevestigingsmail voor ontvangt zodat je op de hoogte bent van datum, tijd en voorwaarden (ingesloten bij de bevestingsbrief van workshops zit ook standaard een factuur, echter zal dit een factuur van € 0,- zijn omdat er vooraf is betaald middels de totaalfactuur).

Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor een opleiding of workshop, hanteert Elohim Centre in eerste instantie de ontvangstdatum van het inschrijfformulier als selectiecriterium.

In beginsel verplicht Elohim Centre zich, bij acceptatie van je inschrijving en betaling, een opleiding ten uitvoer te brengen volgens het opleidingsprogramma. Elohim Centre behoudt zich het recht voor het opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen.

Elohim Centre hanteert per aangemelde workshop voor de deelnemer een bedenktijd van een termijn van 14 werkdagen, ingaande op de door de deelnemer ondertekende datum van het ingediende inschrijvingsformulier. Alleen binnen deze termijn van 14 werkdagen worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht indien de deelnemer zelf annuleert.


Bij annulering van een workshop bij de
aanbieding met 10% korting is er geen recht op geld retour
Vanwege het feit dat dit een specifieke eenmalige aanbieding met 10% korting is bij de aanschaf in  één keer van alle (9 tot 10) live workshop-modules van een Elohim opleiding, wordt er geen geld geretourneerd bij annulering door de deelnemer. Wel is het mogelijk je plaats(en) te verkopen/door te geven aan een andere deelnemer. Dit laatste loopt niet via het Elohim Centre, maar daar draag je zelf zorg voor. Of je mag na overleg je workshop(s) doorschuiven naar een volgend jaar wanneer je dit minimaal 5 dagen tevoren aangeeft en er voldoende plaats is. Bij doorschuiving wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht per doorgeschoven workshop.

Indien jij je workshops doorgeeft/verkoopt aan een ander, dien je aan het Elohim Centre door te geven om welke workshops het gaat en welke persoon de workshops overneemt. Voor het overzetten van de workshops worden administratiekosten berekend; het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid workshops.

Elohim Centre heeft tevens ten allen tijden het recht om bij onvoldoende aanmelding of ziekte een opleiding of workshop te annuleren of door te schuiven. Onvoldoende aanmelding is echter nog nooit voorgekomen. In dit laatste geval ontvangen ingeschreven deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht en ontvangen zij hun geld terug. Aan hen worden uiteraard geen administratiekosten in rekening gebracht. Wil de deelnemer voor het bedrag wat geretourneerd wordt een andere workshop uitkiezen dan mag dit; over de nieuw uitgekozen workshop ontvangt de deelnemer dan niet een tweede korting.


De 10% kortingregeling geldt niet voor herhalingsworkshops

De korting geldt niet voor herhalingsworkshops die al korting hebben.


Gemiste live opleidingsworkshops doorschuiven

Gemiste opleidingsonderdelen/workshops kunnen meestal één jaar later worden ingehaald, met die voorwaarde dat de gehele opleiding binnen 2 jaar dient te worden afgerond. Anders dan bij het missen van losse opleidingsonderdelen/workshops is het bij het vooruitbetalen van alle live workshop/modules van een opleiding niet mogelijk de workshop te annuleren en je geld retour te krijgen. Wel is het mogelijk een workshop door te schuiven naar het jaar daarop.
Er wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht per doorgeschoven workshop.


Overzicht totaalbedrag opleiding
Omdat de opleidingen en de workshop onderdelen niet statisch zijn. De prijzen en data van alle onderdelen vind je op de telkens ge-update site agenda. Lees ook het printoverzicht om te zien welke onderdelen behoren tot welke opleiding of overlappend zijn voor verschillende opleidingen.


Korting op korting gaat niet

Voor herhalingsworkshops met korting kan geen rabatkorting worden verleend.

3 Verplichte consulten voor je opleidingsdiploma
Indien je in aanmerking wilt komen voor een opleidingsdiploma, dien je 3 consulten met een Master Healer Reader af te spreken gedurende je opleiding. Het eerste consult plan je het liefst voor of direct na je aanmelding voor de opleiding. Vermeld bij het maken van je afspraak voor het consult dat het om een intake consult voor de opleiding gaat.
Je kunt rechtstreeks contact opnemen met de Master Healer Reader naar keuze; via deze link vind je meer informatie en de contactgegevens: http://ELOHlM.nl/MNy8afDH.

Kom je er niet uit mail ons dan of bel ons kantoor

We wensen je veel succes met de opleiding en heten je van harte welkom!

Docente Joke ElZiam Nootebos en het Elohim team

E: info@elohim-centre.org
T: +31 (0)597 541539