Natuurwezens evolueren op de Elohim Krachtplaats

Elfentuin – Innerlijk kind.jpg Op de Elohim Krachtplaats wordt sinds het ontstaan in 1989 in afstemming en respect samen gewerkt met alle planten, natuurspirits en Moeder Aarde. Niet alleen in de fruit-, moes- en siertuinen, maar ook waar er bomen gekapt moeten worden wordt er van oudsher eerst toestemming gevraagd aan de spirits. In workshops wordt sinds 1992 het voelen en communicatie met de natuurwezens en Moeder Aarde overgedragen. Nu sinds de zomer van 2012 het gehele tuinwerk alleen nog maar gedaan wordt door gevoelige en op de natuurwezens afgestemde medewerkers en participanten, ervaren de natuurspirits en deva’s nog meer wederzijdse erkenning. Waren ze in de beginjaren meer schuw en schuchter, nu is hun energie overal aanwezig en duidelijk voelbaar op de Krachtplaats. Afhankelijk van de aura bagage van medewerkers of bezoekers komen natuurwezens dichterbij met hun healing en harmonie.

Natuurwezens krijgen nog meer voet aan de grond

Door de nieuwe Diamanten lichtenergie op de Krachtplaats, waarin onuitgesproken spanningsvelden en al te veel bagage nauwelijks nog kunnen blijven hangen, kunnen de natuurwezens nog meer voet aan de grond krijgen. Voor hun subtiel gevoelsleven betekent dit zuiverheid, veiligheid. En dat maakt een nog directere, voelbare samenwerking en evolutie tussen mens en natuurwezen mogelijk.

Ook natuurwezens evolueren en groeien

Ook natuurwezens evolueren en groeien op die manier naar een grofstoffelijke wereld in eenheid. Waar wij mensen transparanter en lichter worden, daar leren natuurwezens hun angst opzij te zetten tegen vertraagde en grovere energie. Samen leren we met elkaar op een grotere bandbreedte samen te werken voor welzijn, vrede en harmonie.

Collectieve wereldwijde natuurwezen-bewustzijn

Voor het collectieve wereldwijde natuurwezen-bewustzijn betekent dit gebeuren op de Elohim Krachtplaats veel. Tot nog toe kende het wereldwijde natuurwezen-bewustzijn grote angsten voor de mensheid, die vanuit eigen belang met de natuur omging en het communiceren vergeten was. Natuurwezens elders in de wereld trillen mee op wat er op de Elohim Krachtplaats door de subtiel voelende mensen en natuurwezens eendrachtig wordt neergezet.

Moeder Aarde

Niemand anders kent moeder Aarde, Gaia, zo goed als de natuurwezens en Deva’s. Tot in het meest subtiele weten ze wat Gaia wil en wat goed voor haar is. Juist door ons voor natuurwezens open te stellen, luisteren we ook naar Gaia. Zo wordt het ook gemakkelijker in contact te komen met eigen subtiele gevoeligheid, buikgevoel, tevredenheid en de flow van het leven. Hetgeen de aura weer een mooiere uitstraling geeft en waarvan de natuurwezens blij worden. Zo is de evolutie-cirkel rond.

Openheid, verfijndheid en vrolijkheid

Op de Krachtplaats worden, mede door samenwerking met de natuurspirits, grote of zware klussen vanzelf lichtvoetig. Moeder Aarde en natuurwezens werken er door de mens heen en versterken de flow, tenzij het hoofd vol bagage zit. Werkzaamheden geven energie, blijheid en inspiratie in plaats van dat ze energie kosten, door de krachtige invloed van natuurwezens. Zij kennen geen zwaarte. Ze zijn in alles open, vrolijk en trillen mee op Gaia’s verbindingen en natuurwetten. Als pasgeboren kinderen zijn ze in volledige verbinding met alles om hun heen. Mentale gedachten kennen zij niet.

Meer hoofd dan buik

Aandacht en bewustzijn van de mens versterken de open en ontvankelijke natuurwezens en daarmee ontstaat meer vrede in huis, tuin, gezin en buikgevoel. Die kennis waren we kwijt! In een betonstad of tuin zonder natuurwezens wordt een mens vanzelf mentaler en meer hoofd dan buik. Nu kunnen ook wij hen de handen en het hart aanreiken door te leren luisteren naar onze eigen subtiele innerlijke gevoeligheid en van daaruit met hen te communiceren. Als we onze sluiers van zwaarte transformeren en ons openen voor de interne en externe gevoelige natuur, ontstaat de vreugde van het leven en verdwijnt de wereldwijde collectieve angst van de natuurwezens.
Zonder die astrale collectieve angstsluier zal alles overal op Aarde, gemakkelijker en vriendelijker gaan! Alle Rijken zullen zich weer verenigen, net als alle mensen over de hele Aarde!

Joke ElZiam Nootebos

 


 

Tips:

 

Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Linkedin