Kristallijnen Zelf - Christusbewustzijn

Christusbewustzijn.jpg [2]

Wat haal je op in deze helende Zelfrealisatie tuin:

 • Deze geometrische Christusbewustzijn-vorm op de Kristallijnen tuin en tinctuur, brengen niet het vergoddelijken van het menselijke, maar de erkenning van het goddelijke binnen in je. Ook ontvang je hier de stralende en zuivere kracht van je kristallijnen Zelf

 • Je kunt hulp vragen voor Leven vanuit ‘Zijn’ met de Stralende Vreugde van het gevende Lichtwezen, de Christuskracht in jou

 • Deze tuin en tinctuur brengen je de codes voor permanente puurheid, sensitiviteit, ongebonden verbondenheid, zorgzaamheid en hoederschap 

 • De splitsing van je hogere lichtdelen en kristallijnen zelf met het aardse zelf, lost op deze plek op

 • Er ontstaat eenheid tussen je ziel, persoonlijkheid en Goddelijke Zelf. Vraag hulp van de Elohim Engelen met hun overstralend Bewustzijn

 • Je eeuwig zelf, verlichting, Christus- en Avatar bewustzijn en eenheidsliefde komt ook in je onderste (lager zelf) chakra’s en innerlijk kind

 • Niet meer hechten aan onenigheid, weerstand, ziekte, zorg, emotie, piekeren of stemming

 • Jezelf inzetten voor het hoogste goed van de ander, groep of organisatie zonder dat zij er eerst voor jou moeten zijn

 • Je ontvangt hier hulp om te functioneren vanuit innerlijke autoriteit, autonomie en Goddelijke Liefde/Vreugde/Macht/Kracht

 • Je ik-kern waaromheen je leven tot nog toe draaide, wordt transparant. Je gaat het Inwijdingspad van Liefde, zuivering en dienstbaarheid

 • Persoonlijke belangen en relaties, regels en religies gaan niet langer vóór op het volgen van de Bron in jou

 • Op deze plek ontstaan je hogere integriteit, openheid, wij-gevoel, zuiverheid, directheid, lichtvoetigheid en zelfloosheid

 • Kosmisch Inzicht, elektriserende Krachten, inspiratie en geestelijk functioneren brengen je Goddelijke Vonk op aarde

 • Hier ontstaat de éénheid in jou met alle (on)geziene werelden. Met Al-Eenheid

 • Je wordt blij, lichtvoetig, krachtig, praktisch, liefdevol, egoloos, enthousiast en dynamisch door de kristallijnen energie vanuit de aarde

 • Ontvang hier ongelofelijk veel universele en aardse steun voor je wij-hart met ballen en vleugels. Ook voor je missie. Alles wordt Licht


 

Christusbewustzijn.jpg [2]


Ondersteunt o.a. bij de volgende vragen:

 • Wil je je jeugdervaring en huidige gevoelens van weerstand, (on)macht, re-actieve emoties naar leidinggevenden of geliefden, bevrijden?

 • Wil je functioneren vanuit de onvoorwaardelijke Liefde/Kracht van je kristallijnen Zelf en engelen Wezen?

 • Voel je je moe, ziek, alleen, niet geïnspireerd of murf?

 • Mis je een levenstaak en je dynamisch, enthousiast wij-gevoel?

 Fysieke en psychische effecten

 •  Helpt als je wantrouwend, afwachtend, depressief of niet open kunt zijn

 • Ondersteunt als je moe, ziek, angstig bent of je jezelf snel terugtrekt of in de weerstand gaat

 • Is goed voor de kwaliteit van je bloed en je luchtwegen


zelfrealisatie tinctuur.jpg

Ervaar de helende energie van de zelfrealisatie tuin thuis d.m.v. Kristallijnen Zelf - Christusbewustzijn Bio-tinctuur.

De tinctuur is diepgaand helend werkzaam; geestelijk, karmisch, gevoelsmatig, fysiek en zelfs in het DNA. Stap voor stap helpt hij je om vanuit je eigen Ware Natuur en volledig potentieel, in Eenheid samen te leven met alle zichtbare en onzichtbare Wezens en Rijken. Je hoogste Licht komt in de aardse wereld van geld, emotie, seks, gedrag en gezondheid!

 

Bestel hier je tinctuur

Verdere ondersteuning voor dit thema:

Alle Elohim producten zijn multidimensionaal geopend en geactiveerd op de Elohim Krachtplaats.

 

Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.