Ontwaken in het ware Zelf van de Pillar of Light

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

elfenlicht.jpgOorspronkelijk was er Al-eenheid tussen alle Rijken maar was de stof niet verdicht (Lemurië). Eenheid kon niet worden beleefd in de wereld van vorm, goed en kwaad. Engelen hebben nooit de eenheid zonder vorm, verlaten. Ze werken samen met elkaar en met de opgestegen Lichtmeesters om ons mensen bewust te maken van onze bedoelde evolutieweg.

Onze aardse en kosmische levensopdracht is de oorspronkelijke Al-eenheid belichamen

Elk mens wordt gestuwd om, in de wereld van goed en slecht, Al-Eenheid en het ware Zelf van de multidimensionale Pillar of Light, te belichamen. Dit brengt tevens de nieuwe Aarde of Gouden Tijd. De hemel, engelenwereld of hogere dimensies komen op Aarde d.m.v. de Ontwaakte Pillar of Light! 
Uiteindelijk brengen deze Pillars de Eenheid tussen alle dimensies in de Melkweg. De Eenheid van de Melkweg is bedoeld te ankeren op Aarde want Aarde is het basischakra van de Melkweg.

Aartsengelen mogen alleen helpen als we ze vragen

Aartsengelen mogen alleen helpen als we ze vragen. Later als we gevorderd zijn op ons pad, helpen ze ons minder omdat we één met hen worden binnen de Al-Eenheid van onze eigen hogere dimensies. Onze eenheid met de Bovenwereld (en natuurwereld) wordt dan reeds meer belichaamd.

Aartsengelen werken samen met aardengelen

De aardengelen zijn de natuurwezens, Deva’s, de natuurgod Pan, de elementen, planten- en dierenspirits, kristallen en kruiden wezens, enz. Waar de aartsengelen ons helpen bewust te worden daar helpen de aardengelen ons de eenheid in verbondenheid, gedrag, lichaam en materie, uit te drukken. Alle Natuurrijken en aardenengelen, de Bovenwereld met engelen, lichtmeesters en galactische sterrenvolkeren werken samen om de mensheid naar het ware Zelf van de Pillar of Light en Al-Eenheid te voeren. Dat is de evolutie.

Onzichtbare hulp vanuit de Bovenwereld en aardengelen

Mensen met een hoog trillingsgetal (van de ziel en zijn hogere lichtlichamen) en veel licht in de hogere chakra’s, hebben in de regel een geestelijk inslag en verruimd bewustzijn ontwikkeld mede door de onzichtbare hulp vanuit de aartsengelenwereld.  Als dat licht ook in de onderste chakra’s aanwezig is dan is er sprake van emotionele en psychische, vredevolle stabiliteit en oervertrouwen in het leven. Daarbij ontvangen we de hulp van aardengelen.

De mind, emoties en het ego-ik gevoel worden transparant

De geestelijk en de kosmisch geworden mens zal 3 tot 9 dimensionaal belichaamd worden. Meesterschap wordt dan geboren. Zijn hogere zielelichtlichamen (dimensies) worden zichtbaar als zachtaardig, betrokken en vredig gedrag, stabiliteit, heldere gaven en genezend vermogen.  

Het ware Zelf van de multidimensionale Pillar of Light, Ontwaakt

Zij die de hele Weg hiervoor gaan zullen het uitreiken naar de tweeling ziel of tweeling straal doorworstelen en overstijgen en vele andere zuiveringen doormaken.
Ook zullen de multidimensionale Pillars of Light die hun ware Zelf worden en Ontwaken, de identificatie met dit ene leven als persoontje, overstijgen. Hun identificatie komt te liggen bij het eeuwig Zelf of de ware Goddelijke essentie. Dit is het ware Zelf van de ontwaakte  Pillar of Light die voorbij elke dimensie functioneert vanuit Al-eenheid ( de eenheid met alle lagen en chakra’s van zichzelf, anderen, de Bovenwereld, Moeder Aarde en de Natuur) Niet langer zal het ik, binnen het persoonlijk levensverhaal , contact hebben met Al-Eenheid en het ware Zelf, maar vanuit het ware Zelf, het persoonlijk gedrag en de omgeving waarnemen. Deze omgekeerde realiteit of brandpuntverschuiving mag nu gaan plaatsvinden!Ter ondersteuning:

Opleiding: Healer Reader Coach "Volledig potentieel, zelfrealisatie"

klik hier om meer te lezenVolg Satsang of beluister de Satsang opnames

Hieronder een geschreven stukje uit een Satsang met Joke:

A: Ik kan mij niet meer vinden in de sfeer en gesprekken van vrienden en familie die ik bijna mijn hele leven ken, en van wie ik houd. Ik wil ze niet loslaten maar straks blijft er niemand over …

Joke: Ja heel herkenbaar wat je meemaakt! Je ervaringen en vragen horen bij de Weg van zelfrealisatie en je ware zelf worden. Alles draait steeds meer om achter je oorspronkelijke gevoelige aard en inzichten te gaan staan. Ook wordt het je steeds duidelijker waaraan, aan wie en met welk doel je je energie en tijd geeft. De energie, aandacht en tijd waarvoor Jij bedoeld bent. Dat leidt tot diepere keuzes waarbij het lijkt of je helemaal alleen komt te staan omdat je kiest voor je diepste Waarheid. Die van je ware Zelf.

Dat betekent niet dat je niet meer om zult gaan met je bekenden maar misschien minder vaak en minder aangepast aan hun wereld en denkwijze. Zij hoeven jou niet te begrijpen en je laat los dat te wensen maar kunt wel belangstelling tonen en waar nodig tips geven op zielsniveau want dat is wie je Bent en hoe je je laat zien!

Bekijk hier de satsang opnames voor thuis, met Joke ElZiam Nootebos

Lees hier meer over Satsang consulten

Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin