We zoeken Diamond New Earth ambassadeurs

Nieuwe aarde.jpgBouw je samen met de Elohim woon-werk gemeenschap in ZO Groningen, mee aan een nieuwe samenleving "the Diamond New Earth"? Wil je een voorbeeld en richtingaanwijzer worden en een commitment met de New Earth groep en de Elohim Krachtplaats aangaan? Ben je bezig de ego-ik ruis op te lossen op weg naar spiritueel Ontwaken en Overgave aan eenheidsbewustzijn en Universele Liefde? Doorloop je dezelfde thema's waarover gesproken en geschreven wordt in de Elohim nieuwsbrieven en op Facebook en resoneer je mee op dezelfde nieuwe aarde frequenties en Elohim groepsziel? Voel je dan van harte welkom als Diamond New Earth ambassadeur en vrijwilliger in de nieuwetijds Ashram op de Elohim Krachtplaats.

 

Wil je een Elohim- en Diamond New Earth ambassadeur worden?

Wil je geregeld samenwerken om eenheid, non dualiteit, universele Liefde en Waarheid te beoefenen en verspreiden voorbij het ego-ik? De belangeloze verder Christuskracht ontwikkelen en doorgeven? Wil je meestromen op die Universele Kosmische Stroom van het grote liefdeseenheidsveld?

Leer jezelf en elkaar hoe om te gaan met dualiteit en multidimensionaliteit en met het meenemen van meer licht en verbonden eenheid in het werk en de omgang. Leer elkaar het verschil tussen ego-gestuurde omgang en werken en het werken en omgaan vanuit de Groepsziel en Christuskracht.

Bewoners leren elkaar o.a. hoe innerlijke vrede i.p.v. afstand ontstaat tussen de lagen van de Goddelijke oorsprong, ziel en het ikje. En wat te doen als de ander zichtbaar of voelbaar denkt "bekijk het maar ...".
 

Het Elohim team zal de jarenlange ervaring op het gebied van ik, ziel en Goddelijkheid delen

Juist het steeds samenwerken vanuit de groepsziel, eigen ziel en het oorspronkelijke ware zelf, i.p.v. vanuit de persoonlijkheid en mind, brengt zoveel snelle, transpersoonlijke ontwikkeling voor de bewuste en gevoelige mens die op weg is naar eenheid, verlichting en Godrealisatie en bij wil dragen aan de nieuwe aarde en het eenheidsliefdesveld. De jarenlange ervaring van de toepassing hiervan met elkaar en in het werk, zal o.a. door het Elohim team, worden ingebracht. Meewerken en samenleven betekent o.a. duidelijk en raakbaar durven worden door onderlinge veiligheid en oordeelloosheid en voor elkaar en het geheel, zorgen. Het betekent ook vallen en weer opstaan en niet perfect hoeven te zijn. Ook het beoefenen van niet (onbewust) in afgescheidenheid blijven hangen bij stress, weerstand, vermoeidheid, meningsverschillen of irritatie. Door afgescheidenheid komt immers de ik-ruis op de voorgrond i.p.v. het ware Zelf; de go(e)dheid die je werkelijk bent en die eenheid is.

Hoe je dit, juist tijdens de drukte van alle dag, voor elkaar kunt houden in jezelf en met anderen die meer op het ik-niveau functioneren kan in de Elohim Ashram "The Diamond New Earth zo mooi worden besproken en beoefend. Niet door te stoppen met werken, langdurig erover te gaan praten (mind) of te mediteren (dobberen in zijn zonder te creeren), maar juist door bewuste zelfreflectie tijdens het werk of een ander helpen door het voorbeeld te geven of een enkel woord. Ieder wordt geacht voor de eigen grenzen, emoties en het innerlijk kind te kunnen zorgen. Het centrum biedt daarmee een geweldige kans die elders nauwelijks voor handen is. Juist voor ieder die reeds zonder slachtofferrol, voor de eigen grenzen, emoties en het innerlijk kind kan zorgen.

 

Dynamiek en vreugde ontstaat als gevolg van een groepsziel

Met elkaar wil het Elohim team het functioneren vanuit het multidimensionale ware Zelf en de Christuskracht, zowel als de moeilijkheden en mogelijkheden, delen. Net als de vreugde van verlichting die daardoor ontstaat. Het betekent ook dat in het groepshart van Elohim en de vrijwillige ambassadeurs, blije daadkracht, meer levensenergie en geluksgevoel zullen stromen en verspreiden. 

 

Waarom komen we samen en is er een commitment nodig voor alle jaar bijeenkomsten?

Tijdens het werken en verblijven leren we elkaar niet ondergronds te gaan tijdens problemen, maar waar mogelijk onzelfzuchtig in de wij-flow te blijven zonder de eigen Lichtkern en Waarheid te verliezen en te communiceren. Zielszaken die we thuis en op school nauwelijks leerden. Het verschil tussen eenheid en afgescheidenheid, ik en wij, ziel en persoonlijkheid zal zo steeds duidelijker worden. Resoneren als Diamond New Earth ambassadeur met de groepsziel zorgt voor een onderling sterke band die altijd aanwezig is en helpt om in je kracht te blijven en in afstemming vorm te geven aan je ware Zelf, zieledoel en het nieuwe aardenetwerk. Het Elohim team kent die band van onderlinge vriendschap, oordeelloosheid en veiligheid ook waardoor er veel gedeeld en geheeld kan worden.


Vleugels en kracht om op een non duale manier met elkaar samen te leven

Het samenkomen op de Elohim Krachtplaats zal ieders hart vleugels en kracht geven en maakt zekerder in Wie we werkelijk zijn. Op een non duale manier met elkaar samenleven, omgaan met irritaties en onderstromen, zijn de belangrijkste vaardigheden die we nog te leren hebben als mensheid.

Ervaring van een Elohim teamlid

Mijn ikje komt om de hoek wanneer ik het werk als druk ervaar in combinatie met het gevoel dat ik erop af wordt gerekend als het niet goed zou gaan. Er is dan sprake van een prestatiedrang of perfectiedrang die ik mezelf opleg, een beeld dat ik zelf creëer over hoe het moet zijn en wat men van mij verwacht. Op dat soort momenten neemt mijn hoofd het over en zit ik niet meer in mijn ontspannen Boeddha-buik. Dan is er niet alleen minder feeling met mijn omgeving en het groepsbelang maar stopt ook de dragende flow. Ik ben dan meer bezig met wat af moet zonder goed afgestemd te zijn op wat op dat moment nodig kan zijn en versterk zelf ook niet langer het eenheidsliefdesveld van de groepsziel. Gelukkig werk ik nu, meer dan eerder, vanuit de flow zonder afgescheidenheid. Ik maak een planning, dat is mijn richting voor de dag, en verder laat ik de dag zich ontvouwen. Waar ik eerder halsstarrig aan mijn planning wilde vasthouden en dus in het ikje en mijn mind schiet, gebeurt dat nu veel minder. Er is veel meer besef van het overkoepelende belang, de groepsziel en de flow en dat voelt heerlijk. De groepsziel bruist dan en maakt blij waardoor nog meer mensen in dat veld opgetild kunnen worden en meegaan. Ik besef hoe prachtig en nieuwetijds dat is om in de ik-loosheid samen te werken met andere ingewijde en dienstbare teamleden terwijl ik toch mijn afzonderlijke taken heb. Ik besef ook hoeveel gemakkelijker ik het hier in het hogere Licht van het Elohim centrum en de Krachtplaats, kan belichamen in de gewone aardse realiteit.

Jordy

Vrijwillige ambassadeur in de ashram worden en je aan melden

Je kunt beginnen met een werkweekje proef te draaien.

Ben je er klaar voor om bij te dragen aan de nieuwe aarde?

Lees meer

Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties