Kruinchakra: Genade, laatste Inwijding

Wat haal je op in deze helende Zelfrealisatie tuin:Hart Kruinchakratuin

 • Vanuit je eigen basis en innerlijke leiding je Pad volgen

 • Niet vanuit iemand te moeten zijn, maar vanuit de stralende Bron in jezelf, werk je samen met anderen

 • Verlichting, afleggen van alles wat je denkt te zijn als ‘ik’, functioneren vanuit je ware Zelf

 • Je Ontwaakt en begrijpt dat de materiële wereld slechts een gematerialiseerde gedachtevorm is, stoffelijk geworden energie

 • Het oplossen van angst voor andermans oordeel of van angst voor het leven

 • Te weinig eigenwaarde, passiviteit, lusteloosheid en je gevoel van nutteloosheid verdwijnen

 • Je wordt afgestemd op de koers van je ziel, bezieling en levensbestemming

 • Je relaties ontwikkelen naar ongebonden verbondenheid en heelheid

 • Je Lichtkracht, helder weten en bewustzijn verruimen, je belichaamt steeds meer je Essentie

 • Gevoelens van eenzaamheid en afhankelijkheid lossen op en je beweegt naar Al-Een zijn en het wij-gevoel

 • Vraag hulp als je geen zin in het leven hebt, je vaak moe, alleen en treurig bent of zelfs geen zin hebt om op te staan

 


 

Hart Kruinchakratuin


Ondersteunt o.a. bij de volgende vragen:

 • Wil je meer energie, passie, inspiratie en contact met de Bovenwereld?

 • Heb je soms depressieve gedachten en gevoelens en geloof je niet genoeg in jezelf?

 • Lukt het je niet om je leven richting te geven en je eigen Lichtwezen te voelen?

Fysieke en psychische effecten:

 • Helpt bij hoofdpijn, duizeligheid, hormoonbalans en slapeloosheid

 • De hogere Lichtfrequenties in je cellen zorgen voor een goede gezondheid

Als je kruinchakra goed werkt:

Wanneer dit chakra zich ontwikkelt, komen ook blokkades los in de andere chakra's. Alles gaat sneller vibreren. Als het kruin chakra volkomen open is hoeven we niet alleen kosmische energie op te nemen maar gaan we zelf, via dit centrum, zuiver licht uitzenden doordat onze basis chakra en kundalini één worden met onze kruin. We stralen en zijn Goddelijkheid in materie. Ons individuele ik is niet alleen een onderdeeltje van ons universele Ik geworden, het is het universele "ik". Heel ons wezen, heel ons handelen is gericht op de hoogste intentie en inspiratie. Alleen maar Liefde. We openen daarmee ook het hart van anderen die ontvankelijk zijn voor deze trilling. We ontwaken nu pas tot echt Leven. Ons bewustzijn wordt onbegrensd. Alles wat vroeger reëel was is illusionair. We begrijpen dat de materiële wereld slechts een gematerialiseerde gedachtevorm is. Stoffelijk geworden energie. Wat grote leegte was is nu volheid. Is zuivere essentie. Leven wordt gelukzaligheid.

Aanvankelijk vinden deze kosmisch geworden mensen hun aansluiting met de universele liefdesbron het gemakkelijkst als ze zich even kunnen terugtrekken uit het aardse bestaan.

Als ons kruinchakra minder goed werkt:

Tijdens de ontwikkelingsjaren van het kruinchakra kunnen we een gevoel van angst voor de dood ontwikkelen, ons doelloos voe­len in ‘t leven. Maar ook onze ego-identificatie verliezen en daardoor gedesoriënteerd zijn. Soms ervaren we het bestaan als zinloos. Zijn we moe van alles. We kunnen vluchten in activiteiten en verantwoorde­lijkheden, maar juist de rust om meer naar binnen te kijken en ons af te stemmen op het (nieuwe) pad is wat er nodig is. Als de verbinding met het voorhoofd chakra open is, kunnen we onze eigen toekomst scheppen. Zijn we Vrij. Het kan zijn dat het kruinchakra aardig geopend is en dat we een sterk contact hebben met de lichtwerelden, maar dat anderen ons toch als zweverig ervaren.


Ervaar de helende energie van de zelfrealisatie tuin thuis d.m.v. Kruinchakra - Genade - laatste Inwijding Bio-tinctuur.

De tinctuur is diepgaand helend werkzaam; geestelijk, karmisch, gevoelsmatig, fysiek en zelfs in het DNA. Stap voor stap helpt hij je om vanuit je eigen Ware Natuur en volledig potentieel, in Eenheid samen te leven met alle zichtbare en onzichtbare Wezens en Rijken. Je hoogste Licht komt in de aardse wereld van geld, emotie, seks, gedrag en gezondheid!

Bestel hier je tinctuur

zelfrealisatie tinctuur.jpg

Verdere ondersteuning voor dit thema:

Alle Elohim producten zijn multidimensionaal geopend en geactiveerd op de Elohim Krachtplaats.

 

Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.