Over de Elohim nieuwetijds ashram (woon-werk gemeenschap)

[vimeo:238563322:vimeo] Filmpje van 6 minuten Welkom bij het Elohim Team en op de Elohim Krachtplaats De woon-werkgemeenschap (bestaande uit 10-15 pers. teamleden en vrijwilligers) die samenwerkt vanuit de groepsziel, hoedt de sacrale, multidimensionale energie en het blije, zachte liefdes-eenheidslicht van de nieuwetijds Krachtplaats en

kernwoorden:
ware natuur, vrijwilliger en bewoner woon-werk-gemeenschap, spirituele centrum, non dualiteit, elohim krachtplaats, diamond new earth, community, ashram

elohim
Volg ons ook op:

   

Over de Elohim nieuwetijds ashram (woon-werk gemeenschap)

 

Filmpje van 6 minuten

 


 

Welkom bij het Elohim Team en op de Elohim Krachtplaats

De woon-werkgemeenschap (bestaande uit 10-15 pers. teamleden en vrijwilligers) die samenwerkt vanuit de groepsziel, hoedt de sacrale, multidimensionale energie en het blije, zachte liefdes-eenheidslicht van de nieuwetijds Krachtplaats en ieders essentie. Bij het spirituele "Elohim Centre" is een liefdeslicht dat ieders ziel opent en doet groeien, reeds voelbaar in de stof aanwezig. Anders dan in de dichtere maatschappij is de woon-werk-gemeenschap "The Diamond New Earth", een unieke oefenplek waar men de Liefde en openheid die men werkelijk is, kan ervaren en teruggespiegeld krijgen. Bij het spirituele centrum vind je een nieuwetijds, krachtige en toch gevoelige, wij-samenleving. Allen ondersteunen elkaar bij het worden van de ware essentie, de eenheid met de natuur en haar Spirits, bij leren werken vanuit het Hart, het vinden van de levensbestemming en geheelde relaties. Oneindige Liefde, verruimt Bewustzijn, verlichting, heldervoelende gaven, non dualiteit en egoloosheid worden er ontwikkeld, net als afgestemd, non duaal werken en omgaan met elkaar.

Elohim groepsziel en organisatie, het ware Zelf en zelfrealisatie-proces

Het maken van onderstromen, het pamperen of bevestigen van het kleine zelf en afgescheidenheid komen er nauwelijks voor. Het Elohim Centre is de broed- en oefenkamer voor de toekomstige verlichte, eenheidsmaatschappij en nieuwetijds vriendschappen. De meeste bewoners, vrijwilligers en medewerkers zijn gevoelig en bewust, blijven heel goed bij zichzelf en kunnen bij elkaar zichzelf zijn tot in hun ziel. Velen ontdekken door het multidimensionale Ontwakingsproces na verloop van tijd de rijkdom van hun anders zijn, hun gevoel en inzichten. Oneindige Liefde, Goedheid en geheeld leiderschap kunnen zich ontvouwen.


Thuis komen in jeZelf door een verlicht omgeving

Sommige leiders worden reeds een stille open ruimte voor anderen. In hun uitstraling voel je dat ze Thuis zijn gekomen, voel je de rust, dankbaarheid, openheid en vrede ook al zijn ze productief aan het werk. Zij zijn hoeders van Eenheid en de nieuwe Aarde. Het maakt hun niet zoveel uit wàt zij doen maar wel met wie, waarom en hoe zij kunnen werken. Hun Godrealisatie, de Godsvonk, is in hun lichaam en functioneren aanwezig en het is bijzonder om in hun vredevolle aura en hoederschap  aanwezig te mogen zijn. Ze houden zich niet zoveel meer bezig met eigen innerlijke processen maar zorgen ervoor dat de Krachtplaats en woon-werkgemeenschap een sacrale zuivere plek van hoger Licht blijft waar ieder die zich wil inzetten kan groeien naar de Liefde en Levensbestemming die hij Is.

Team en de vrijwilligers verbinden zakelijkheid, non-dualiteit en spiritualiteit

De Elohim Krachtplaats met helende tuinen en de eenheidssfeer van de groepsziel in de ashram (= woon-werk-gemeenschap), ankert, heelt en zuivert als een acupuntuurnaald in het wereldnetwerk en leylijnensytsteem. Bewuste bedrijfsvoering, bewust werken en omgaan vanuit non dualiteit, tilt het hele netwerk van (niet aanwezige) leerlingen, zoekers én de aarde op naar paradijselijkheid, blijheid, lichtvoetigheid, eenheid en vrede d.m.v. de Krachtplaats.

Vrije tijd

Na het werken en de gezamenlijke maaltijd trekt ieder zich graag terug en gaat zijn/haar eigen gang. Soms is het fijn om dan met elkaar spirituele gesprekken te hebben, te mediteren of yoga te doen maar stil bij jezelf zijn komt ook veel voor net als het bezoeken van de helende tuinen en het Lemurisch Bos in de vrije tijd.

Je ware natuur en het multidimensionale afgestemd werken-wonen ervaren?

Kijk of je in aanmerking komt om als vrijwilliger of betaalde medewerker in de woon-werk-gemeenschap "The Diamond New Earth", te komen wonen en werken!

 


 

Hoe ver moet je ontwikkeling zijn

Net als elders zijn er ook bij de bewoners wel dagen dat het tegenzit of er irritatie is. Dat mag er allemaal zijn en is vaak zo weer weg zonder dat onderstromen of gestapelde gedachten lang kunnen blijven hangen. Niemand neemt het meer allemaal persoon. Dat laatste wordt ook bewust geoefend. De meeste teamleden/bewoners groeien of zijn voorbij aan het réactieve innerlijk kind, aan het overal wat van vinden of mee moeten. Niemand hoeft pefect te zijn. Ieder groeit er innerlijk sneller door het krachtige eenheidsgroepsveld en de Lichtcodes van de Krachtplaats.

Wie geeft leiding

Oprichtster Joke ElZiam Nootebos is, samen met enkele stafleden hoeder van het eenheidsbewustzijnveld, de gemeenschap en werkzaamheden. Samen met haar staf geeft ze onderricht, satsang en coaching en allemaal doen ze daarnaast ook andere werkzaamheden. Alle meewerkende bewoners, de staf en vrijwilligers dragen samen de zorg en het verantwoordelijkheidsgevoel voor het geheel.

 

Multidimensionaal werken

Nieuwetijds werken is het toepassen en aarden van de hogere dimensies en het wijgevoel.
Als we schoonmaken in de gebouwen, tuinen of winkel, zuiveren we, naast de materie, door onze geestelijke afstemming, ook onszelf en de sfeer. Lichaam, kristallen, tincturen, planten en het voedsel ontvangen daardoor meer Licht en een hogere (geestelijke) trilling. De Spirits, gewassen, Krachtplaats, medemensen en natuurwezens openen en reageren voelbaar op positieve aandacht waardoor de uitstraling en het energie-niveau (boviswaarde) stijgen. Tegelijkertijd fysiek én energetisch schoonmaken kan gemakkelijk geleerd worden.

Tijdens het oogsten en bereiden van het fruit en de maaltijden oefenen we om met aandacht, hart en ziel, te werken. Het verschil proef je dan ook duidelijk! Als multidimensionale Lichtwerker oefenen we het tegelijkertijd resoneren op meer lagen (dimensies) in onszelf en met onze omgeving. Zo communiceren we innerlijk eerst met de boom die we omzagen of met de spirits van de takken die we op de vaas zetten. Ook in onszelf verenigen we de verschillende lagen van innerlijk kind en meesterschap, van gevoel en verstand, geest en lichaam, zakelijkheid en spiritualiteit. Ook anderen voelen zich gezien in hun taken zowel als ziel.

 

Elohim inkomsten

De woon-werk gemeenschap leeft van de inkomsten van de edelsteenwinkel, webshop, logerende gasten, helende tuinen bezoekers, consulten, opleidingen en workshops. Ieder wordt gevraagd mee te helpen om de kosten laag te houden en anderen te inspireren in Wie ze werkelijk kunnen Zijn. Ook wordt gevraagd om bij te dragen aan het onderhoud van de terreinen, gebouwen en de sfeer. Er is een gezamenlijke groepziel verantwoordelijkheid die door stafleden en vrijwilligers gevoeld en gedragen wordt.

Het is mogelijk de Diamond New Earth gemeenschap financieël te steunen met je donatie. 

Klik hier om terug te gaan naar 'Samen bouwen aan een nieuwe maatschappij'

 


 

Inspiratieteksten

 


 

Ervaringen over het Elohim Centre

Duur: 16 minuten

 


 

Ervaringen van vrijwilligers

  • "Het was ongelooflijk fijn om zulke lieve mensen te ontmoeten waar ik me echt thuis bij voelde"

  • "Ik vind het belangrijk om in een goede onderlinge sfeer te werken en elkaar te inspireren. Daar word ik blij van en het steunt mijn motivatie om productief te zijn."

  • "We kunnen hier onszelf zijn in alle openheid en kwetsbaarheid. Patroontjes van leunen, pleasen, oordelen of alleen maar je eigen werk doen, worden hier aangekaart om te kunnen verdwijnen. Dat vind ik een hele verademing."

  • "Ik moest heel erg wennen aan een werkritme van 8 uur p.d. en al om 8.30 uur starten. Fysiek was het soms ook behoorlijk zwaar, ik twijfelde en irriteerde me veel. Maar na de gewenning en gesprekken was het fantastisch om zo open en eerlijk, vanuit non-dualiteit, oordeelloos met elkaar om te gaan. Ik heb er ontzettend veel aan gehad en zou het zo weer doen."

  • "Ik ben gekomen voor de nieuwe tijd op aarde. Ik volg een Elohim opleiding en merk, door hier ook als vrijwilliger in de energie te blijven wonen en werken, dat mijn groei vele malen sneller gaat. Ik ben heel dankbaar dat ik deze plek heb gevonden. Ook dat er zo'n plek bestaat waar ik kan leren mijn contact met de Bovenwereld en hogere dimensies, toe te passen in de dagelijkse omgang en bewuste manier van werken. Alles in mij komt nu tot zijn recht, ik voel me als een vis in het water. En dat terwijl ik al zoveel spirituele workshops had gevolgd en zoveel heb gereisd! ik wist dat ik meer moest aarden, maar nu begrijpt mijn ziel hoe! Dank jullie wel lieve Elohim vrienden!"
  • "Het hele team van Elohim draagt saamhorigheid/eenheid uit. Ik heb me volledig thuis gevoeld en kom zeker terug!"

 


 

berken bomen.jpgFilmpje : wat is een groepsziel?

Hoor de ervaring van René de Quastenit hierover in dit filmpje.

 

Lees hier een ervaring van Jordy Buzeman:

"Mijn ikje komt om de hoek wanneer ik het werk als druk ervaar in combinatie met het gevoel dat ik erop af wordt gerekend als het niet goed zou gaan. Er is dan sprake van een prestatie- of perfectiedrang die ik mezelf opleg; een beeld dat ik zelf creëer over hoe het moet zijn en wat men van mij verwacht. Op dat soort momenten neemt mijn hoofd het over en zit ik niet meer in mijn ontspannen Boeddha-buik. Dan is er niet alleen minder feeling met mijn omgeving en het groepsbelang maar stopt ook de dragende flow. Ik ben dan meer bezig met wat af moet zonder afstemming met wat op dat moment nodig is en versterk daardoor het eenheidsliefdesveld van de groepsziel niet. Gelukkig werk ik nu meer dan eerder, het grootste gedeelte van de dag vanuit de flow zonder afgescheidenheid. Ik maak een planning, dat is mijn richting voor de dag, en verder laat ik de dag ontvouwen. Waar ik eerder halsstarrig aan mijn planning vasthield en in het ikje en mijn mind schoot, gebeurt dat nu veel minder. Er is veel meer besef van het overkoepelende belang, de groepsziel en de flow en dat voelt heerlijk. De groepsziel bruist dan en maakt blij waardoor nog meer mensen in dat veld opgetild worden en meegaan. Ik besef hoe prachtig en nieuwetijds dat is om in de ik-loosheid samen te werken met andere ingewijde en dienstbare teamleden terwijl ik toch mijn afzonderlijke taken heb. Ik besef ook hoeveel gemakkelijker ik het hier in het hogere Licht van het Elohim centrum en de Krachtplaats, kan belichamen in de gewone aardse realiteit."

Jordy

 


 

Wil je ook deelnemen of bijdragen aan de Elohim woon-werk gemeenschap en nieuwetijds ashram? 

Adres:
Elohim Centre
Ruiten A Kanaal WI 26
9566 TL Veelerveen, Groningen

Contact:
Tel: +31 (0) 597 54 1539
Tel: +31 (0) 597 52 2308
Email: info@elohim-centre.org
Skype: elohim-centre.org

Volg ons op Facebook

 

Openingstijd spirituele winkel en bezoekerstuinen:
Dinsdag t/m zondag
10.30 - 12.15 uur en 13.15 - 17.00 uur.
Klik hier voor speciale openingstijden

Bekijk ook eens:
https://www.elohim-edelstenen.nl/
http://www.natuurcampingvakantiehuis.nl
http://www.kristallen.nl/
http://www.elohim-business-centre.org/
http://www.krachtplaatsen.nl/
http://www.sacred-site.eu/

 

Links
Algemene voorwaarden en disclaimer
Opleiding en workshopvoorwaarden
Privacy verklaring

Klachtenregeling
Sitemap
Zoeken

 

Bankgegevens
NL78 INGB 0006797443 t.n.v. Elohim Centre
Vanuit het buitenland betalen:
IBAN: NL78 INGB 0006797443
BIC: INGBNL2A

Donatie
Klik hier voor de mogelijkheden

KVK en BTW
KVK: 55377254
BTW-nummer: NL.851677617.B01

Kristallen

bergkristalbuisje, Agaat, Agaat (Botswana), Amazoniet, Amethist, Ametrien, Andesopaal, Apatiet, Apofylliet, Aquamarijn, Aragoniet, Australische Donderei, Aventurijn groen, Azuriet, Barnsteen, Bergkristal, Calciet, Calciet (blauw), Calciet (geel/oranje), Calciet (groen), Calciet (honing), Calciet (mangaan), Calciet (rood), Carneool, Chalcedoon, Chiastoliet, Chrysocolla, Chrysopraas, Citrien, Coelestien, Cyaniet, Danburiet, Eudialiet, Fluoriet, Granaat, Heliodoor, Heliotroop, Hematiet, Hemimorfiet, Herkimer diamond, Indigoliet, Ioliet, Jade, Jaspis, Koper, Kunziet, Kwarts, Labradoriet, Lapis lazuli, Larimar, Lepidoliet, Maansteen, Magnesiet, Magnetiet, Malachiet, Melkkwarts, Mosagaat, Nefriet, Obsidiaan, Obsidiaan (regenboog), Ocean jaspis, Olivijn, Onyx, Opaal, Oranje Calciet, Prehniet, Pyriet, Regenboog obsidiaan, Rhodochrosiet, Rhodoniet, Robijn, Rookkwarts, Rozenkwarts, Rutielkwarts, Saffier, Seleniet, Septarie, Serpentijn, Smaragd, Sneeuwvlok obsidiaan, Sodaliet, Sugeliet, Tektiet, Tijgerijzer, Tijgeroog, Toermalijn, Toermalijn (watermeloen), Toermalijnkwarts, Topaas, Topaas (goud), Topaas wit, Turkoois, Unakiet, Valkoog, Versteend hout, Vuursteen, Zinkblende, Zonnesteen, Zwarte toermalijn