The Pillars of Light

Miljoenen jaren geleden kwamen ze naar de Aarde om hun eigen creatie te ervaren.
Om dit te bewerkstelligen werden de eerste Lichtwezens toen geboren uit het ei.

Vóór die periode hadden ze het hele universum geschapen, van hemel tot aarde, alle galactische dimensies en wat daartussenin zit. Voor hen was het tevens een geheel nieuwe, grootse, maar bovenal hun prachtigste ervaring! Ze creëerden het universum, inclusief Alcyone, de sterren en melkwegstelsels, onze zon, planeten en onze moeder Aarde als één Metatronisch Monadisch Groepsbewustzijn. Deze Lichtwezens beschikten over geweldige krachten en dat vonden ze fantastisch. Ze hadden namelijk toestemming van God gekregen om met hun krachten nieuwe werelden te mogen scheppen, die in staat moesten zijn zichzelf (spiritueel) te verheffen zodanig dat deze werelden zichzelf weer in een staat van Eenheid terug konden brengen.

 

vortex.jpg

Werelden met een zelfgenezend vermogen.
Verder creëerden de Lichtwezens zowel licht als duisternis, mannelijke en vrouwelijke energie, kosmische meridianen en vortexen door alle hemelen, hogere (ijlere) gebieden en koninkrijken op de Aarde. Tevens creëerden zij grote stations zowel in de galactisch hemelen als op de Aarde.

Vanaf het eerste begin hadden ze geweten dat Gaia de belangrijkste van allen was. Weliswaar de duisterste planeet, maar ze werd tevens bewaarder van al het Licht, en bewaarder van de hele kosmische geschiedenis over dit Master Plan van de creatie van onze Aarde. Gaia beschikt over alle sleutels voor de reis terug! Een ascensie zo mooi, machtig, spectaculair en vol van enorme Liefde en Vreugde!! Deze Lichtwezens hadden onze wereld en ons universum geschapen met kristallijn Licht. In het Master Plan was Gaia bestemd als centraal station tussen alle bestemmingen in ons universum.

 

Alle Lichtwezens mochten direct verder in de stof op Gaia creëren.
Sommige Lichtwezens, geboren in Lemurië, waren vanaf het begin heel druk bezig met het leggen van de laatste hand aan de creatie van de Aarde. Zij schiepen de etherische wereld. En het was in ultieme Eenheid en Onvoorwaardelijke Liefde dat ze toen de eerste etherische tempels en leylijnen maakten, voor de lichtstralen die nog huisden in de Hemel. En toen werd de wereld van "de vorm" geboren. Creatie na creatie werd zo geschapen. Eerst waren daar de Deva’s en Spirits van het land, water en van de bergen. Vervolgens creëerden ze samen met deze Deva’s en de Natuur Spirits: oceanen, rivieren, het land, dieren, planten en mineralen. En allen stonden open voor elkaars leefwereld. Het was één grote oceaan van communicatie en Liefde! Pijn was een onbekend verschijnsel.

 

Planten communiceerden met dieren.
Mineralen met landdeva’s etc. Doch, ten behoeve van de evolutie van de materiele wereld moesten mannelijke en vrouwelijke energie van elkaar worden gescheiden en vanaf die dag is het lijden begonnen. Tweelingstralen verloren hun andere helft, hun mannelijke of vrouwelijke energie. Ook in de koninkrijken op Aarde gebeurde dit en zo startte hun eigen zoektocht. Planten en mineralen konden niet meer zo harmonieus samenleven dan daarvoor. Het kristallen Koninkrijk was ook geen éénheid meer. Sommigen kristallen besloten de informatie over het Master Plan en het Licht voor de Aarde, diep verborgen te verankeren in Gaia; weer anderen kozen ervoor om als mineralen of voedsel te dienen. In deze periode creëerden de Tweelingstralen zielen, hogere zelven met zielenvoertuigen en daarmee was aan het menselijk ras vormgegeven. Tegelijk vond daarmee de loskoppeling plaats van alle koninkrijken van het hele universum, van hun Metatronische Monadische groep, van de eigen tweelingstraal en van Liefde in totale EENHEID.

 

  spiritueel pad.jpgMaar nu, in deze periode van Ascensie,
is het menselijk ras haar weg naar huis terug aan het vinden!! Mensen communiceren nu alweer met bomen, walvissen, dolfijnen, mineralen en engelen!! Ze verlangen ernaar om weer betere hart en zielconnectie met elkaar te hebben, om het mooiste paradijs op Aarde te scheppen, zoals zij oorspronkelijk was!! Iedereen weet ervan, van die ervaring van totale EENHEID!!

 

Maar alleen de allereerste Lichtwezens zullen degenen zijn
die de wereld werkelijk zullen helpen in het ascension-proces. Zij verbinden zich nu met elkaar als menselijke wezens, met hun enorme krachten en kennis uit hun Lichtwezen vormen, benodigd om de Aarde op weg te helpen. Ze waren en zijn allen geïnteresseerd in een betere wereld. Helaas is nog niet iedereen weer wakker genoeg om voor het wereldwijde ascensionproces te helpen en te werken.

 

De meeste van die "helpers" konden het niet opbrengen
zich weer een vreemde eend in de bijt te voelen. Ze hebben zoveel leed en tegenwerking in verschillende levens ervaren in hun streven naar een mooiere wereld. De meeste zijn hier zelfs voor gestraft. En nu aan het einde van de derde dimensie, hebben veel Lichtwezens een deel van hun hart en gevoel afgesloten en hun hoop laten varen. Door de pijn en tegenwerking werden sommigen zelfs boosaardig en wreed in verschillende levens. En weer anderen hebben verschillende levens in eenzaamheid doorgebracht.

 

Gelukkig in dit leven hebben alle Lichtwezens diep van binnen een Weten
dat ze een belangrijke taak t.b.v. de mensheid hebben. Dat ze nu wel de wereld kunnen helpen. Van binnen zijn de meeste grote leiders. Elk lichtwezen is momenteel zoekende. Ze zijn allemaal heel sensitief en de meeste van hen hebben een hoog bewustzijnsniveau.

In het afgelopen halfjaar is het van oorsprong bedachte ascension-proces voor de Aarde werkelijkheid geworden! En daarom zijn alle Lichtwezens nu aan het ontwaken en elkaar aan het ontmoeten. Hoewel ze eerst elkaar moeten helpen om hun geloof en hoop te herwinnen, om te genezen van al het lijden en het gescheiden zijn van de natuur, om elkaars harten weer te kunnen openen en om elkaar weer te leren vertrouwen!! Het zal een paar jaren duren, ook in hun eigen Monadische zielengroep waar er nog steeds dualiteit heerst: macht kwesties, jaloezie, angst, slachtofferrollen en wantrouwen welke zij weer moeten zien om te zetten naar de frequenties van totale EENHEID, zoals het in het allereerste begin was.

 

Maar de pijn tussen hen onderling is de grootste pijn die je maar kunt voorstellen; omdat ze de Perfectie reeds kennen! Juist nu ze hun eigen zelfrealisatieproces bijna hebben voltooid kennen ze ook weer de gehele intensiteit van Schoonheid en Onvoorwaardelijke Liefde, de gehele schoonheid van EENHEID en VREUGDE en alle mogelijkheden die de groep heeft om de Nieuwe Aarde te creëren! Nieuwe en vrije relatie en maatschappelijke systemen! En als er dan misverstanden zijn dan doet dat zoveel pijn! Juist nu ze in staat zijn te Leven als EEN HART, EEN AARDE, EEN MENSHEID!

 
Op dit moment zijn deze Pillars of Light degenen die werkelijk lijden!

Heen en weer geslingerd tussen nu en de Perfectie. Tussen gesluierd en gesloten blijven of volkomen Open gaan! Zij zijn zo gevoelig en zij verafschuwen meer pijn en eenzaamheid te zullen ervaren als zij zichzelf openstellen voor wie ze werkelijk Zijn!

Er is een groep Lichtwezens aan de kusten van de Atlantische Oceaan die bewust bezig is deze pijn te transformeren van het eerste gevoel van gescheiden te zijn van een groep en de afscheiding van de Tweelingstraal. Ze doen dit voor zichzelf en het hele groepsbewustzijn. Daarna zal het voor de volgende groep Lichtwezens die ditzelfde gaat doen, minder zwaar zijn, minder pijnlijk. Er zal dan ook minder angst zijn om de pijn te overwinnen. En in andere delen van de wereld zullen er ook Lichtwezen families zijn met andere taken, families van dezelfde Metatronische Monadische Groep, die zich allemaal zullen gaan verbinden. Overal op Aarde ontstaan netwerken van Liefde en samensmelting.

 

Het proces is begonnen!
Juist op dit moment doen sommige van deze Lichtwezens hier op Aarde gigantisch veel werk ten behoeve van het menselijk collectief bewustzijn. Zij zijn de leraren die de weg terug weten naar de (galactische) hemelen, zij kennen de werelden in de ijlere gebieden boven; deze leraren weten ook alles over zelfrealisatie, karmische patronen en Meester zijn en worden over zichzelf. Met hun Metatronisch Hart en Bewustzijn weten zij alles over de nieuwe wereld! Ze weten precies wat ze moeten doen om inspiratie te brengen voor het creëren van een nieuwe wereld samen, te beginnen met het verzamelen c.q. bijeenkomen van de Lichtfamilies!!

 

En als dan 64.000 mensen op Aarde hun eerste scheidingsweg
van de Tweelingstraal hebben overwonnen, dan kan IEDEREEN hier op Aarde en in de hemelen ditzelfde om zo hun Tweelingstraal weer te vinden op Aarde en kan werkelijk IEDEREEN de pijnlijke emoties van de eerste scheidingsweg te boven komen. De Kracht van de Liefde zal zegevieren op Aarde! Pas dan breekt de tijd aan dat het ascensieproces gemakkelijk door ieder levend wezen in gang kan worden gezet!!! Sterker nog, het is al begonnen!! Zelfrealisatie wordt dan vanzelfsprekend voor de rest van de mensheid met gratie en respect!!

Ik heb jullie allemaal lief en met alle vreugde in onze Harten kijken we ernaar uit je blijheid te ontmoeten in ons nieuwe Paradijs!

 

Joke Nootebos/Elziam


Tips

Kies voor de CRKBO erkende Elohim jaaropleiding

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? 

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven en je verder te ontwikkelen.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, zet je alle dimensies van de Krachtplaats in je omgeving!  Je tilt je huis (praktijk) op voorbij de ik-ruis naar Eenheid en helpt het bewustzijn en hart van je omgeving en jezelf te verruimen naar de multidimensionale Ontwaakte staat en het potentieel van alle hogere zieledelen. Je kunt de bio tincturen van de Krachttuinen ook intuïtief innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

T:
+31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Linkedin