De Paradijskinderen van de toekomst

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Het openen in alle dimensies van Licht, Bewustzijn, Integriteit, Gaven en Liefde geeft de mens de mogelijkheid de hoogste Liefde uit te drukken in Gaia. In de wereld van materie. Zonder de activatie van de hogere dimensies en Goddelijke Essentie in het functioneren blijft de mens zichzelf ontmoeten en uitdrukken in de lagere ego-ik-vorm van materie, werk en relaties.

higher self.jpgDe Paradijskinderen met de wij-ziel worden actief

Zij zullen middels de door hun Goddelijke Essentie geactiveerde Christus(wij)kracht, het zegel van de oude aarde met afgescheiden denken, verbreken. Het zijn de Ingewijdenenen die het Licht van alle nieuwetijds creaties verder zullen dragen naar wereldvrede. Dat kan ontstaan nadat ze horizontaal en verticaal alle lagen in en met zichZelf/elkaar, tot eenheid brengen. Zij zullen met hun multidimensionale Christuskracht samenleven en werken als kanaal voor de Bron en de nieuwe tijd van eenheid. Het is alleen deze Christ-Sekinah-Gaia Liefde van de Goddelijke Paradijskinderen die een nieuwe diamanten wereld van interne en externe vrede en eenheid zal kunnen activeren. Zij zullen uiteindelijk het ego-ik-loze Goddelijke Liefdes-Eenheids-Veld tot in de onderste chakra's van zichzelf en de samenleving, belichamen.

Hoe ontstaat de Goudentijds Diamanten samenleving

Vele dimensies van het witte Christ-Sekinah Licht zullen zich gaan uitdrukken middels de Goddelijke en paradijselijke wij-geest van vele lichtwerkers. Als je dit leest ben jij ook mogelijk reeds bezig met dit Inwijdingspad. De bezielde kristallijnen Lichtverbinding, het oervertrouwen, de vriendschap, bereidheid en moed, van deze Lichtwerkers op het Inwijdingspad, is bijzonder. Enkelen wonen en werken zelfs op de kristallijnen en multidimensionale Elohim Krachtplaats, die het Goddelijke, planetaire en Melkweg Plan, met alle Gaia-Christ©Lichtkrachten, voelbaar ankert voor de wereldziel. Voor de Diamond New Earth woon-werk-gemeenschap op de Krachtplaats transformeert daarom alles. Intern en extern ontstaan er steeds meer diepgaande veranderingen, zuiveringen, openheid en paradijselijke schoonheid.

Niet alleen voor zichzelf maar ook voor de wereldziel

Voor de paradijselijke verlichting van Moeder Aarde en onze hele Melkweg. En jij, die zo moedig mee resoneert met deze ontwikkelingsweg naar Godrealisatie, versnelt en versterkt niet alleen de Elohim krachtplaats-energie, maar ook de planetaire ontwikkelingen!

Dit is hetzelfde als het uitdrukken van de Goddelijke Vonk en je missie

 

Door jouw keuze voor eenheidsdenken, hogere kristallijnen zuiverheid, je subtiele zielswaarheid en gevoeligheid en je kristallijnen Zelf, ontstaat de multidimensionaliteit van je volledig Goddelijke potentieel, in je karakter-, groeps, en gedragsveranderingen. Als je dit steeds meer belichaamd word je lichaam een kristallijnen Goddelijke vortex. Dat opent ook vanzelf kleine vortexen en lichtpoorten in je huis en tuin. Jouw ontwikkeling is deels ook je missie die je omgeving naar kristallijnen paradijselijke Eenheid brengt!

Alle zichtbare en onzichtbare Wezens reageren dan voelbaar op je kristallijnen Wezen

Net als dat bij het Elohim Centre gebeurt! En al die kristallijnen lichamen van deze Lichtvrienden en de plekken in huizen en tuinen, vormen samen met de grote Elohim Krachtplaats, het nieuwetijds kristallijnen gridsysteem voor de nieuwe Aarde!

Het dienen van de nieuwe wij-aarde en groepsziel, ontstaat alleen voorbij eigenbelang

Bij het Elohim Centre zit dat nieuwetijds paradijselijke grid reeds diep geankerd in de grond en in de sfeer. Daardoor opent het nieuwe bezoekers waardoor ook hun Gaia-Christ-codes© in eigen tempo geactiveerd zullen worden. Indien dat de bedoeling is voor dit leven. Ook door een ontmoeting met Jou, thuis en op je werk, in de ontmoeting met je huis en tuin, worden mensen geactiveerd. Het gaat de komende jaren steeds sneller. Vele mensen en plekken zullen nog volgen. Zij zullen ook op dezelfde Gaia-Christ© eenheidskrachten gaan mee-resoneren. Maar let wel; de nieuwe kristallijnen samenleving van welzijn, vreugde en vrede kan alleen volbracht worden door het steeds verder zuiveren van de eigen (ego-ik) schaduw, de activatie van de multidimensionale Godrealisatie en het dienen van de nieuwe wij-aarde en groepsziel, voorbij eigenbelang.


Wat kan hierbij ondersteunen?

Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin