E-cursus "Ontwaken, inwijdingsweg en eenheidsbewustzijn"


Deze E-cursus "Ontwaken, inwijdingsweg en eenheidsbewustzijn" leert je vanuit je multidimensionale ware Zelf en verlichte staat te functioneren

Je leert non duaal, liefdevol en ego-ik-loos te denken, helen, kijken en coachen.

Wat is spiritueel Ontwaken?

ontwaken.jpg

Je begrijpt dat je niet je ego-ikje bent en neemt waar hoe dat ikje functioneert. Door inzet en waarneming onthecht je van dualiteit, reactiviteit, het vasthouden aan oordelen en eigen vastgezette meningen. Ook let je erop dat je je gedachten en gevoelens niet stapelt tot een verhaal en vastgezette mening. Het is de oorzaak van al je lijden. Als uiteindelijk jij en de verhalen (ook over je gevoel) in je hoofd stoppen, er geen vastgezette meningen nog oordelen meer zijn, neemt Liefde toe. Je Ontwaakt vanzelf in de innerlijke Stilte, Ruimte en Vrede van je Oorspronkelijke Zelf terwijl je je gedachten innerlijk laat kwebbelen zonder identificatie ermee. Dat waarover zoveel mystici en guru’s in alle tijden spreken is nu bereikbaar, zeker op de Elohim Krachtplaats die er voor bedoeld is!

Opgetild in een universeel Bewustzijn ervaren we geen afgescheidenheid, maar een oneindige Bewustzijn, Creativiteit, bruisende levenslust en Liefde. Dit leren we toepassen op de werkvloer en in de omgang waarbij beperkende gezichtspunten oplossen

Deze E-cursus bevat 40 tekst-documenten die naast satsang, oefeningen en uitleg ook verhelderend zijn om inzicht te krijgen in je eigen functioneren en handelen en om anderen te coachen van het kleine zelf naar het Goddelijke ware Zelf en egoloosheid. Door middel van helende audio opnames met channelings en het lees- en oefenmateriaal aan teksten leer je ook je persoonlijkheid, je ikje doorzien. Daardoor kun je steeds vaker in de non-dualiteit en het verruimde Hart en Bewustzijn, van je ware Goddelijke Zelf verblijven en anderen dit ook te leren..

De E-cursus "Ontwaken, inwijdingsweg en eenheidsbewustzijn" bevat tevens 14 helende audio opnames/channelings met meer dan 800 minuten luistermateriaal op het gebied van bewustwording, non-dualiteit, Ontwaken, Eenheid, Verlichting en Godrealisatie. Ook brengen de audio opnames fysieke en relationele healing. Daarnaast zijn de opnames een ideale ondersteuning op je Inwijdingspad!

Met deze E-cursus krijg je aansluiting op de voortdurende stroom van creatie vanuit de Bron. Deze creatieve levensenergie bruist en heeft een enorme kracht die altijd voor handen is en tot jouw beschikking staat zo gauw je ego-ik-verdichting oplost.

Deze E-cursus" Ontwaken, inwijdingsweg en eenheidsbewustzijn" met vele teksten, gechannelde audio's en oefeningen, geeft heling en inzicht in je eigen patronen en blokkades. Sluiers vallen weg tussen je persoonlijkheid en Ware Zelf. Je gaat dan meer leven vanuit de non-dualiteit, wordt aanvankelijk de waarnemer ervan en doorziet je eigen ego. Je opent jezelf steeds meer in het grote Liefdes-eenheidsveld en gaat je deel voelen van Al-Eenheid. Je blijft voortdurend in contact met de Bron en je doorziet en transformeert je eigen handelen. Je innerlijke weerstand wordt steeds minder. Je voelt meer de aansluiting met de Stroom van het Leven en accepteert de wereld zoals ze is. Je hoeft niets meer maar mag en er ontstaat een diepe belichaamde rust en vrede!

Onderdeel van de beroepsopleiding maar ook los te volgen

Deze E-cursus hoort bij de spirituele jaar-opleiding "Opleiding non-dualiteits coach, Healer eenheidsbewustzijn, Ontwaken, Godsvonk" die hierin verdere verdieping geeft maar hij kan ook los gevolgd worden. De VPZ of NS Elohim jaar-opleiding is een prachtige basis voor deze meest diepgaande derde jaar-opleiding; "Opleiding non-dualiteits coach, Healer eenheidsbewustzijn, Ontwaken, Godsvonk". Toch kun je ook direct, dus zonder de VPZ of NS opleiding instappen in deze laatstgenoemde opleiding waarvan de E-cursus "Ontwaken, de inwijdingsweg naar egoloosheid en eenheidsbewustzijn" een belangrijk onderdeel is,

Wat leer en ontwikkel je?

 • Je leert bewust het verschil ervaren tussen je ik persoonlijkheid, hogere ziel en Godsvonk in je functioneren.
 • Deze E-cursus schenkt je vitaliteit, vrede, heldere Gaven en helderheid. Liefde voor jezelf, het leven, bezieldheid, leven in eenheid met anderen, Moeder Aarde en met alle Spirits wordt Wie je Bent! Een verruimt multidimensionaal bewustzijn, hart en buikgevoel ontstaan.
 • Je zult vanuit inspiratie en je geopend hart een betere samenwerking met jeZelf, elkaar, de Bovenwereld, je naasten en je werk ervaren en je wordt steeds meer een "kanaal" voor de Bovenwereld en de nieuwe Aarde.
 • Des te meer belichaamde universele liefde en non dualiteit je wordt, des te meer het universum via jou als zuiver “kanaal” werkt en spreekt.
 • Ook leer je je af te stemmen op je hoger Zelf, Deva's, engelen en natuurspirits tot in het meest subtiele!
 • Innerlijk Geluk, gelukzaligheid (Ananda) en het gevoel van je Eeuwig Zelf zijn, kunnen ontstaan!

Wat kun je ermee?

Je kunt in loondienst of als ZZP-er met een eigen bedrijfje, individuen of een team, vanuit eigen ervaring, begeleiden naar zelfrealisatie, Ontwaken, Eenheidsbewustzijn-Verlichting, egoloze non-dualiteit en ten slotte; Godrealisatie. je zult hiervoor meesatal een traject aanbieden. Dat traject kan bestaan uit healing-reading en coaching om vanuit eenheidsbewustzijn om te gaan met de dagelijkse ontmoetingen (conflicten (op de werkvloer), ego, afgescheidenheid) en (lastige) privé of werksituaties. Dit is het beroep van de toekomst. In steeds meer organisaties zullen dergelijke coaches gevraagd worden (of zich aanbieden)!

De enige weg naar permanent geluk is jeZelf vinden en meenemen in werk en omgang

Wat is spirituele Verlichting?

Boeddha, verlichting 3.jpgJe bent Ontwaakt, snapt Wie je bent en laat je denken, doen, handelen en gevoel steeds meer vanuit je Onvoorwaardelijk Hart komen en niet apart. Dat is een lange training. Je Hart krijgt de leiding over je functioneren en je onthecht jezelf steeds verder van afgescheidenheid, oordelen, afhankelijkheid, reactiviteit, liefde of waardering willen of van reactiviteit en ondergronds verzet. Ga daarom steeds met je aandacht naar wat er nu is, naar het gesprek of werk en wees er volledig bij met je hart een aandacht. Geef ieders mening bestaansrecht, denk niet in goed of fout. Zit nergens anders met je hoofd dan bij wat er NU is en train dat. Vind nergens wat van en houd je niet bezig met morgen tenzij alleen in dat moment dat je bijvoorbeeld je vakantie, bezoek, werk of boodschappenlijstje moet plannen. Daarna is het weer weg. Leef niet vanuit houdingen, aangepastheid en beschermingsmechanisme veroorzaakt door wat je gister en in je verder verleden aan lijden is overkomen. Keer steeds met je aandacht terug naar het hier en nu! Je Ontwaakte mind en bewustzijn ontstaan als je jeZelf begint te kennen als de innerlijke Stilte, Liefde, Rust en Ruimte van je Ware Essentie. Als Diegene die onder al je gedachten, gedrag en gevoelens aanwezig is. Zo groei je verder naar de staat van Verlichting.

Wat is Godrealisatie en Overgave

Naarmate je verder hiermee aan de gang gaat opent je volledige Hart, scheppingskracht en Godsvonk realisatie in al je chakra's en word je dienstbaar aan je mensen, het grotere geheel en je Goddelijk Plan. Meer zuiveringen vinden plaats en je gaat soms door angsten heen.Tegelijkertijd voel je je nooit meer alleen. Het universum en de Oneindige Liefde ervaar je als deel van jou. Je breekt uit je ik-matrix en voelt je deel van alles. Binnen en buiten je is hetzelfde. Er zijn er geen 2 meer.. Je samenwerking met de Bron wordt compleet. Nu je hunkert naar volkomen Overgave, en daardoor de matrix van je laatste ik-oppasser oplost, breekt GENADE je laatste schil en dat kan angstig zijn. Daarna voel je één met alle mensen, al het leven, met Gaia, de Bron en met je eeuwig Zelf en ben je het Geluk en de Vreugde! Het Geluk dat je dan zo graag door wilt geven!

De energie van Ontwaken, Verlichting en Godsvonk-realisatie trilt mee onder elke (E-)cursus, online groepshealing en audio

Docente, satsanggever en Ingewijdene Joke ElZiam Nootebos neemt deze bovenstaande Weg mee in alle online- en live lessen en in vraag en antwoord rondjes tijdens live workshops. De Eenheidsenergie trilt mee onder elke E-cursus, gechannelde online groepshealing en audio-opname en legt een stevige non duale egoloze basis. Joke ElZiam Nootebos ontmoet beginners en gevorderden op deze Weg. Ook de Lichtcodes van de Elohim Krachtplaats en Helende Tuinen dragen de activatie voor deze Weg. Voor individuele en planetaire verlichting.

Doelgroep E-cursus "Ontwaken, de inwijdingsweg naar egoloosheid en eenheidsbewustzijn"

Iedereen die de oproep voelt kan meedoen, ook zonder kennis, spirituele ontwikkeling of vooropleiding. Wel is een zekere mate van psychische stabiliteit, gevoeligheid en aarding gewenst.  

Met of zonder Elohim jaar-opleiding

Je kunt deze E-cursus ook als module gebruiken voor de Elohim jaar-opleiding "non-dualiteits coach, Healer eenheidsbewustzijn, Ontwaken, Godsvonk" maar hij kan ook los worden gevolgd.

Wat heb je nodig?

•    Psychische en emotionele stabiliteit
•    Voldoende openheid, spirituele ontwikkeling en aarding
•    Interesse in Ontwaken, spirituele Verlichting en Eenheidsbewustzijn, de natuur en haar wezens


Wie is Joke ElZiam Nootebos? joke2022.jpg

Joke ElZiam Nootebos, oprichtster van het Elohim Centre, brengt samen met haar team reeds tientallen jaren gevoelige en bewuste mensen naar de eigen Bron en missie en naar multidimensionale verlichting. Inmiddels heeft ze, samen met haar team, d.m.v. haar workshops, audio's, zelfrealisatie tuinen, Krachtplaats en sessies vele duizenden mensen bereikt. Mensen die op hun beurt ook het Licht weer verspreiden. Joke helpt om de Goddelijke Oorsprong en verfijnde ziel in omgang, werk en gedrag, te realiseren en het in het dagelijks leven te brengen. Op de Elohim Krachtplaats leeft en werkt ze samen met haar team en de vrijwillige participanten in de kleine woon-werk gemeenschap "The Diamond New Earth". Joke is een Ontwaakte leraar en Ingewijdene.


De volgende 14 audio's met meer dan 800 minuten aan gechannelde transmissies vind je in deze E-cursus "Ontwaken, de inwijdingsweg naar egoloosheid en eenheidsbewustzijn"

 1. 7 dimensionale weg naar werkelijk liefhebben
 2. 12D Liefde, Scheppingskracht, Engelen-Mens, Inwijding door het duister heen in het Licht staan
 3. Diamantenbewustzijn, staan voor Gods Troon, ziekte en karma voorbij
 4. Hoe je anders functioneert in de 3,5 of 6 dimensie, met of zonder christuskracht
 5. Je heilige levensopdracht, shift naar Zijnsstaat, onvoorwaardelijke Liefde en hersenhealing
 6. Lijdenspoort sluit, 40% minder in hoofd,innerlijk kind, kristallijne Vrijheid
 7. Mindshift, Godrealisatie, universele Liefde, tijdgevoel, geheugen, geschiedenis lossen op
 8. Voorbij onveiligheid, je vurige 11D Goden-en Aartsengel-Taak en grote Zelf leven
 9. Wat te doen om je Godsvonk in je cellen te integreren, doorbraak
 10. Wesak, je Boeddha- en Sekinah-natuur, pure kwetsbaarheid en hart met ballen
 11. Contant met + aarding van de andere helft van jeZelf; je Tweelingstraal+pure Godskind
 12. Je subtiele kristallijnen Zelf voorbij de matrix
 13. Moeder Natuur en Jezus/Sananda zetten je innerlijk kind, seksualiteit, strijd en onveiligheid Vrij
 14. Onrust, familielijnen en oude trauma's helen van subtiel zenuwstelsel, seks, geboorte, buik en ether-lichaam

Elke opname kun je 4 keer beluisteren

De opnames kun je elk maximaal 4 keer online luisteren. Hiervoor is een internetverbinding nodig. De opnames komen o.a. uit Elohim live workshops en sommigen zijn buiten opgenomen, ze kunnen daardoor achtergrond geluid bevatten.

De audio opnames zijn gemaakt tijdens een live workshop met de ervaren en Ingewijdene en docente Joke ElZiam Nootebos. Juist door de groepsafstemming van Joke en haar gevorderde groep studenten zijn de Bovenwereld Krachten die de 12 dimensionale healingstools en het verruimd Eenheidsbewustzijn/Hart voor je activeren, enorm groot. 


Wat kun je verwachten van de live opgenomen audio's van een workshop groep of online groepshealing

De helende 13 dimensionale opnames zijn gemaakt tijdens een live workshop. Bijna altijd met de ervaren Ingewijdene en docente Joke ElZiam Nootebos.
Juist door de groepsafstemming van de docent en van de gevorderde groep studenten op de binnenkomende healingshulp van de Bovenwereld, zijn de helende Krachten die de Goddelijke of Oorspronkelijke relatie met jezelf en elkaar op elk gebied herstellen, enorm. Op die manier zijn de helende Krachten die je fysiek en geestelijk ontvangt veel groter dan zonder groep!

Omdat de audio opnames live en niet in een studio zijn opgenomen zijn er soms achtergrondgeluiden of reacties van deelnemers te horen. Soms is er een buitenopname bij met wat wind of regen geluiden op de achtergrond. Laat je daardoor niet afleiden en houdt er rekening mee. In het E-cursus aanbod zijn vraag- en antwoordrondjes soms ook meegenomen als ze inzicht kunnen geven op eigen vragen of reacties na een gechannelde transmissie. Meestal is dit niet het geval bij een audio van een online groepshealing.


Onderdeel van de volgende Elohim opleidingen:

Deze E-cursus kun je los volgen maar is ook onderdeel van de volgende 1-2 jarige Elohim opleiding.

Opleiding non-dualiteits coach, Healer eenheidsbewustzijn, Ontwaken, Godsvonk


Het volgen van andere interessante 13 dimensionale weekendworkshops van Joke ElZiam Nootebos, zal je E-cursus flink verdiepen!


Meer Elohim E-cursussen

Het volgen van live workshops en E-cursussen is een aanrader om je innerlijk groei nog meer te verdiepen!  

Alle Elohim E-cursussen

E-cursus "Vrijheid en verlichting in relaties en seksualiteit"
E-cursus “17 Chakra stappen naar de Ontwaakte Nieuwe Aarde Mens”
E-cursus "Relaties, seksualiteit en Ontwaken"
E-cursus "Tweelingzielen en hun doel voor de Nieuwe Aarde"
E-cursus "Liefde en de 7e dimensie in je relatie"
E-cursus "Je zieledelen, hogere dimensies, kosmisch meesterschap"
E-cursus "Kosmisch Vuur 1", ook voor (aankomende) healers
E-cursus "Kosmisch Vuur 2", voor (aankomende) Multidimensionale Master healers
E-cursus "Magic Merlin Healer"
E-cursus "Ontwaken, de inwijdingsweg naar egoloosheid en eenheidsbewustzijn"
E-cursus "Heilige Magiër en nieuwetijds Sjamaan"
E-cursus "13 dimensionale Kristallen en Edelstenen"
E-cursus "Angst en onzekerheid, in je eigen kracht staan"
E-cursus "Bewust Sterven begeleiden door de sferen"
E-cursus "Kosmische kijk op psychose, verslaving, stemmen, angsten, depressie en entiteiten"
E-cursus "HSP coach"

Ben je op zoek naar een spirituele E-cursus met grote diepgang op het gebied van chakra's, relaties, meesterschap en Ontwaken? De gechannelde helende audio transmissies geven de Elohim E-cursussen een groot en diepgaand healingspotentieel. Ze brengen niet alleen platte kennis, maar dragen alle 13 dimensies in zich die een Ontwaakt leven, innerlijk geluk en alle hogere zieledelen activeren in het lichaam en dagelijks functioneren. Verschillende E-cursussen kennen ook een combinatie met kennisoverdracht in de vorm van bijgeleverd leesmateriaal.

 

E-curcus bestellen

Na het bestellen ontvang je een link waarmee je de helende audio channelings kunt beluisteren en het cursus materiaal kunt downloaden. Elke opname kun je 4 keer luisteren.

titel   E-cursus "Ontwaken, inwijdingsweg en eenheidsbewustzijn"
prijs   € 333,00