13 dimensionale Elohim opleidingen en (E-) workshops

CRKBO-logo.jpg13 dimensionale Elohim opleidingen en (E-) workshops
Elohim opleidingen, e-cursussen, verblijf en workshops brengen nooit platte kennis maar dragen alle 13 dimensies in zich. Ze brengen healings- en transformatiekrachten mee voor je lichaam, ziel, geest en ware zelf.

De hogere dimensies (ook van de (gechannelde) helende Elohim producten) helpen je een kosmisch Mens en Meester te worden, die communiceert en functioneert in eenheid met de Bovenwereld en Moeder Aarde. Die “kanaal” is en heldere Gaven, geneeskracht en verruimd bewustzijn wil ontwikkelen en leren toepassen. Een nieuwetijds mens leeft in veel meer werkelijkheden tegelijk. Hij of zij leert op diepgaande, bezielde wijze omgaan met tincturen, edelstenen, relaties, gedrag en werk en verkrijgt inzicht, liefde, scheppingskracht en geneeskracht tot in de hoogste geestelijke zowel als fysieke dimensies. Hij of zij ontwikkelt hiermee haar volledig potentieel, een staat van verlichting en aardehoederschap. De Elohim Krachtplaats en het Elohim Centre activeren en coachen de nieuwetijds mens die dat wil, om, voorbij de ego-ik-ruis,  te Ontwaken in het Ware Zelf van de Goddelijke Vonk en een eenheids-wij-bedrijf, gemeenschap, relatie of organisatie te vormen.

Terug naar de Workshops | agenda