Joke ElZiam Nootebos

joke 2023Inwijdingen en de kring van Al-Eenheidsmeesters; de Ouden
Doordat ik zelf in éénheid ben met Moeder Aarde en de Bovenwereld en sinds jaren en levens meewerk aan de toekomst van "the Diamond New Earth" in het Grote CreatiePlan, ben ik in staat het volledige potentieel en alle Inwijdingen voelbaar over te dragen tot diep in ieders basis en het dagelijks functioneren. d.m.v. workshops en satsangs. Dergelijke multidimensionale en sacrale grote Inwijdingen worden gegeven door de kring van Al-Eenheids-Meesters. Zij bevinden zich aan deze en aan gene zijde en werken vanuit het Kosmisch Plan voor de Mensheid, Aarde en Melkweg. Al de Diamond New Earth Inwijdingscodes bevinden zich tevens voor elke gast en student, zowel als voor de planetaire verlichting, ook als lichtcodes in de Elohim Krachtplaats, zelfrealisatie tuinen, het sacrale Lemurisch Bos en de zelfrealisatie tincturen.Tijdens elk bezoek aan het Elohim Centre verdiep je de Lichtcodes zich voor je innerlijke groei-Weg.

Wat ik voor mensen kan betekenen en over kan brengen
Ik begeleid als Ingewijdene reeds tientallen jaren, gevoelige en bewuste mensen bij de levensbestemming van de ziel, de hoger dimensionale afstemming en de vertaalslag van Universele Liefde en hoger Bewustzijn, in werk en relatie(s). Daarnaast beleid ik bij het activeren van innerlijke Vrede, het Ontwakingsproces en de co-creatieve Christuskracht of Eenheidsliefde, die nodig zijn voor de nieuwe wij-samenleving vanuit ieders ware Zelf. Ook de verbinding met de Bovenwereld, Moeder Aarde en de Natuur worden overgedragen tijdens mijn online groepshealingen en E-cursussen waardoor non duaal werken en Leven eenvoudiger worden. Graag geef ik samen met mijn team richting aan de nieuwetijds woon-werk-gemeenschap "The Diamond New Earth" en de nieuwetijds Elohim organisatie, op de sacrale Elohim Krachtplaats en daarbuiten.Pionier voor de nieuwe samenleving, nieuwe relaties en organisaties
Al hoewel ik het sinds augustus 2019 rustiger aan doe en meer geniet van mijn vrije tijd, heb ik vanaf 1989 mijn leven in dienst gesteld als pionier voor de nieuwe samenleving, voor individuele en planetaire eenheid en verlichting. Dat doe ik o.a. door het Elohim Centre, het Lichtwerk en de visie te leiden, als visionair en bedrijfseigenaar. Dit verdiepte zich nadat mijn eigen verlichtingsproces en de daaropvolgende Inwijdingsweg zich voltrokken. Ik heb daarvoor in de loop der jaren heel wat ego aan angst, onzekerheid en alleen staan, moeten overwinnen. Niet alleen van dit leven maar ook van zovele levens waarin ik óok opstond voor het Licht van de wereld en het vaak met de dood moest bekopen. Vele levens, levens in de Hathor-, Isis- Sekhmet- en Horus- Inwijdingsscholen, als eenvoudige boer, in kloosters, tempels, levens als Lemuriaan, Atlantiër, heks en sjamaan werden me getoond door de Bovenwereld als voorbereiding op mijn huidige missie. Ook ken ik mijn kosmisch leven op de ster/zon "Alcyone" en hoe angstig het voelde naar de duale aarde te gaan met een grote missie. Ook mijn Egyptische, Essenen, Graal en Avalon levens en hun lijn naar de huidige missie, werden me geopenbaard. Na veel vallen en opstaan kreeg ik uiteindelijk tijdens dit leven de kracht voor de grote missie die niet alleen ALLES van me heeft gevraagd, maar ook alles geeft. Ik ben dankbaar!

Mijn eigen groei naar zelfrealisatie en verlichting en het vallen en opstaan daarbij
Mijn identificatie-brandpunt verschoof van ego-ik/ziel naar mijn ware essentie en zo werd ik uiteindelijk in die beginjaren 2000, bewust en eenvoudig genoeg om geleidelijk aan niet langer te kleven aan mijn leraarschap, het healer zijn, helderzien, het hogere of de angst voor weerstand en verlies van mensen. Ik groeide geleidelijk aan voorbij het verhalen maken over mezelf, anderen, de noodzaak van bevestiging, respect of aandacht krijgen, de reacties van mijn innerlijk kind of mijn ik-verhalen over mijn kwetsbaarheid, onzekerheid en pijn.

Ik wilde vooral aardig gevonden worden
In de beginperiode, toen eerst de zelfrealisatie (verlichting) van hart en mind, maar nog niet die van mijn onderste chakra's, begon, kleefden mijn ego-ik nog teveel aan het aardig gevonden willen worden en de vriendschap met het team. Mede door de angst uit voorgaande levenservaringen, waren mijn ego en angst voor onbegrip of verlies van vriendschap in de beginjaren van het ontwakingsproces, meer op de voorgrond dan mijn ware, vrije, essentie en de trouw aan mijn eigen Pad, Missie en de bedoeling voor het centrum in samenwerking met de Bovenwereld. Dit veranderde nadat het verlichtingsproces zich ook verdiepte tot in mijn persoonlijkheid, onderste chakra's, tot in mijn stappen, keuzes, buikgevoel en innerlijk kind. Vanaf augustus 2019 vindt er echter een diepgaand 15 dimensionaal  zuiveringsproces in me plaats. Vanuit mijn onderbewustzijn komt er van alles omhoog in mijn persoonlijkheid van wat en wie ik ook ben in de mannen- en vrouwenlijnen, mijn karmische zielegroepenafkomst en vele verleden levens, om te transformeren. Ik voel mezelf als persoon niet meer los van al die andere personen in dit universele en collectieve healingsproces. Je kunt wel zeggen dat dat een nieuwe en vreemde uitdaging is die omhoog kwam door de donkere nacht van de ziel en het lichaam. Deze nieuwe diepgaandere Weg leidt uiteindelijk, als alles goed gaat, naar het worden van de Universele Christus, net als Jezus dat deed.

Omringt door mensen die zich steeds verder openen in hun ziel, ware zelf en missie
Dankbaar ontmoet ik al vele jaren in de binnen- en buitenkring van het Elohim Centre prachtige, gevoelige en bewuste mensen. Zij die samen met mij willen bijdragen aan een non duale wereld, aan eenheidsrelaties-, woon- werk- en bedrijfsvormen. Zij doen dat d.m.v. hun ware natuur en het medeschepper zijn vanuit universele Liefde. Het gaat mij en de Elohim Healers daarbij om de vertaalslag van ieders hogere Wezen in het gewone werk en de gewone omgang i.p.v. alleen maar het zien van spirits, engelen, processen en de verhalen daarover.

Wil je steunen en meewerken als vrijwilliger?

Clare's verhaal over Joke

 


joke2022.jpg

Werken als Kanaal voor Gaia en de Bovenwereld

In de opleidingen, workshops en E-cursussen die ik geef word je verbonden met je multidimensionale zieledelen en de diepe, warme éénheidsverbinding met de Gouden Moeder Aarde, de Oermoeder en de Bron. Vele Lichtwezens, Elohims, Engelen, Aartsengelen, Divine Beings, Merlin, de Natuurgod Pan e.a. Natuurspirits werken door me heen en openen je heelheid, zachtheid, eenheidsliefde, creatiekracht, zelfleifde en zelfwaardering.
Universele grote Scheppingskrachten transformeren voelbaar de oude informatie van je kleine zelf en pijngeschiedenis die opgeslagen ligt in je cellen en DNA en die de bestemming van je ziel en ware zelf verhindert. Ook kun je tijdens mijn (online) workshops en beroepsopleidingen de hulp van Hemelse en Aardse Drakenkrachten, de 4 Windrichting- en de 5 Elementen Powers en de Wezens van Edelstenen ervaren.

In deze Pure Energie word je tijdens workshop transmissies voelbaar bevrijd van oude beklemmende verbindingen, karmische banden en knopen. Herhalingslussen, relationele en fysieke problemen, negatieve astrale beïnvloedingen en programmaknoppen, ook uit die van je mannen- en vrouwenlijn, je zielengroep en verleden levens, worden, waar mogelijk, tot aan hun oorsprong getransformeerd. Daarna voel je je gevuld met je Essentie, je Eenheids-Liefdeslicht en je Oorspronkelijke Kracht. Dit brengt een grote Doorbraak, activeert je levensrichting, Ontwakingsproces en de Gouden Reconnectie met je Ware Oorsprong en Gaia.


Wie ben ik

Sinds mijn jeugd heb ik toegang tot de informatie over de evolutie van mens en Aarde op weg naar de Gouden Tijds samenleving. Als kind hoorde ik dat ik alle Rijken moest verbinden. Later kreeg ik een overzicht over al mijn levens als voorbereiding op mijn grote missie.


Mijn niet gemakkelijke, persoonlijke levensgeschiedenis heeft ertoe geleid dat mijn bewustzijn helder kon worden voor de fijnstoffelijke en 13-voudige dimensies en ik al vroeg de Kracht kreeg om ondanks onbegrip en tegenslagen door te zetten.

Al meer dan 30 jaar stel ik mijn leven in dienst van de evolutionaire, individuele en wereldwijde  Bewustzijnsshift  (van de Pillars of Light)  en van Moeder Aarde.
Ik geef teachings, satsang, transmissies, vakopleiding en coach de Pillars of Light naar een staat van verlichting en eenheid met de natuur en Gaia.
Ook ligt mijn roeping in het onderwijzen van communicatie met Moeder Aarde, natuurwezens en het 13-voudig bewustzijn van kristallen, de elementen en planten. Daarnaast is er de bijdrage aan het Gouden Tijds onderwijs en organisatie-leven.

Contact

Afspraken en info via kantoor
E: info@elohim-centre.org
T: (0031) (0)597-541539

Specialisme

  • Als visionair voor de nieuwe wereld zijn levensbestemming, verlichte relaties, zelfrealisatie en het geven van geestelijke en lichamelijke healings tijdens workshops en opleidingen, mijn specialisme.

  • Sinds 2002 vindt verdieping in mij van de verlichte staat plaats. Vanaf 2010 ben ik daarover onderricht, satsang en (participanten-)coaching gaan geven en neem ik het individuele en planetaire ontwakingsproces als een rode draad ook mee in elk soort workshop die ik geef.

  • De Krachten en Divine Beings die gebruik maken van mij als "kanaal" hebben samen met mij de Elohim Krachtplaats doen ontstaan. De Engelen en Meesters die werkzaam zijn via mij en de Krachtplaats, openen en transformeren niet alleen het individue maar tevens het collectief bewustzijn.

  • Ik geef groepsworkshops. Zie de workshops- en opleidingsagenda.
  • Ik schreef twee boekjes en activeer kristallen en Krachtplaats tincturen en zelfrealisatie tuinen ter ondersteuning van ieders ontwikkeling.

Tips na satsang of workshop

1) Meerdere dagen flink water drinken om eventuele geestelijke en lichamelijk uitwerkingen sneller op te lossen

2) DNA ondersteuningsset

3) Contact opnemen als je met vragen blijft zitten

Diamond New Earth

De Elohim Krachtplaats en helende bezoekerstuinen zijn bedoeld voor een verlichte maatschappij en mensheid; The Diamond New Earth.

Onze Goddelijke oorsprong, bezieling, levensbestemming, het kristallijnen, multidimensionale en ons kosmische Zelf opent en verdiept zich op de Krachtplaats, net als eenheid met Moeder Natuur. Elohim educatie, verblijf, kristal chakralegingen en natuurlijke (online)producten ondersteunen ieders essentie, levensbestemming en bijdrage aan de tijd van eenheid op Aarde. 

Het team
dat met mij werkt (en verblijft) op de Krachtplaats volgt de eigen droom en bezieling en levert daarmee een bijdrage aan het gezamenlijk organisatiedoel; "The Diamond New Earth".


De Elohim nieuwetijds woon- en organisatie-vorm kent een voorbeeldfunctie en effect op het wereldwijde evolutieplan. Samenwerken met passievolle, bewuste en gevoelige mensen geeft een enorme bundeling aan Krachten en Licht. Dit Licht doordringt en activeert als een accupunctuurnaald het wereldwijde kristallijnen of diamanten netwerk voor de nieuwe Mensheid.

Co-creatie (netwerken) voor The New Diamond Earth zal gebeuren door onbaatzuchtige gerealiseerde Mensen en organisaties.