Alg. voorwaarden (online-) workshop, opleiding

Alle voorwaarden worden apart onder elkaar vermeld. Scroll naar beneden om de voorwaarden voor workshops, E-learning en online/live groepshealingen te vinden.

ELOHIM CENTRE B.V.
RUITEN A KANAAL WEST 1 26
9566TL VEELERVEEN

K.v.K. 55377254
BTW nr: NL.851677617.B01


Algemene voorwaarden geldend voor workshop, opleiding, online cursus, E-learning en online/live groepshealingen:

1. Aansprakelijkheid

Voor enige fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan tijdens of na de workshops, opleiding of bijeenkomst en de heen en terugreis en alles wat hieruit voort kan vloeien, zijn het Elohim Centre, gastsprekers, Joke Nootebos en/of de staf van het Elohim Centre niet aansprakelijk. Adviezen en werkmethodes garanderen geen genezing en mogen uitsluitend worden gebruikt in aanvulling op en nooit in de plaats van een reguliere behandelwijze. Zie ook onze disclaimer op de website www.elohim-centre.org.

2. Goede geestelijke en fysieke gesteldheid

Voor het volgen van de workshops, opleiding, bijeenkomsten en het verblijf in het Elohim Centre zijn een stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid nodig. Ben je onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en is je toestand nog niet geheel stabiel of gebruik je nog medicijnen, geef dit dan aan voordat je iets bij het Elohim Centre boekt. Het wil niet zeggen dat het Elohim team niets voor je kan betekenen. Soms is er medeweten, toestemming of overleg nodig met jou en je behandelend arts/specialist of huisarts. Gebruik je overmatig alcohol of drugs ben je op de rand van een psychose dan adviseren wij je geen workshop of verblijf te boeken bij het Elohim Centre voordat dit probleem stabiel of behandeld is.

3. Klachtenregeling

Het Elohim Centre vindt een goede dienstverlening aan de klanten belangrijk. Als je niet tevreden bent over de behandeling van jouw belang als klant, kun je een beroep doen op de Klachtenregeling Elohim Centre.

4. Gebruik van de studiematerialen

De intellectuele eigendomsrechten en het auteursrecht op het studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (print, audio/video of digitaal) ten allen tijden bij het Elohim Centre. Gebruik van studiemateriaal en toegang tot de Elohim E-learning leeromgeving anders dan voor je eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

5. We doen er alles aan om fouten te voorkomen

Het Elohim Centre doet er alles aan om fouten in het studiemateriaal en het lesaanbod te voorkomen. Mocht je desondanks klachten hebben, meld ons die dan: Elohim Centre, Ruiten A Kanaal W1-26, 9566 TL, Veelerveen, info@elohim-centre.org.

Het Elohim Centre zal al het mogelijke doen om je klacht zo spoedig mogelijk en naar tevredenheid te verhelpen. De eventuele aansprakelijkheid van het Elohim Centre is beperkt tot maximaal het door jou betaalde lesgeld. Geschillen tussen jou en het Elohim Centre die niet in goed overleg zijn op te lossen, worden voorgelegd aan de geschillencommissie.

6. De Wet Bescherming Persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven we je te kennen dat alle door jouw verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van studenten, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming zal het Elohim Centre jouw gegevens niet aan derden verstrekken. Je beschikt uiteraard over het recht van verbetering van je gegevens. Wil je geen informatie meer van ons ontvangen, dan kun je ons dat schriftelijk meedelen.

7. Wijziging voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeenkomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door het Elohim Centre worden gewijzigd. Wijzigingen worden ten minste tien (10) kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van het Elohim Centre.

8. Vragen over de workshop, online/live transmissie, bijeenkomst of uitwerking

Voor zakelijke vragen of innerlijke vragen, ook na afloop van een workshop, kun je bellen met het kantoor T: +31 (0)597 541539 of een email sturen naar: info@elohim-centre.org

9. Geluidsopnames

Het is niet toegestaan zelf video- of geluidsopnames te maken tijdens Elohim workshops en bijeenkomsten.


Voorwaarden opleidingen, workshops en online cursussen:

1. Behalen certificaat

Voor alle workshops en (beroeps-)opleidingen wordt een op titel en datum gesteld en getekend certificaat afgegeven. Om een certificaat te kunnen krijgen dien je aan de workshop of opleiding met goed gevolg te hebben deelgenomen. Dit betekent dat je tijdens de workshop, naar oordeel van de cursusleiding:
- met voldoende inzet en betrokkenheid hebt deelgenomen, en
- niet meer dan 1/9e deel van de workshop hebt gemist (bij een normale weekendworkshop• (workshoptijd min lunchpauze) betekent dat dat maximaal 80 minuten verzuimd mogen worden; •In geval van een beroepsopleiding dienen alle certificaten van de samenstellende onderdelen binnen een termijn van twee jaar te zijn behaald tenzij vrijstelling verkregen is. Indien je (nog) niet kiest voor de gehele beroepsopleiding kun je de workshops aanvankelijk ook afzonderlijk volgen. Voor een afgeronde Elohim opleiding wordt een CRKBO erkend einddiploma afgegeven.

2. Afronding opleiding binnen twee jaar met CRKBO erkend einddiploma

De inhoud van de workshops en opleidingen verandert door de tijdgeest op onderdelen zo snel, dat deze na twee jaar niet meer optimaal aansluit. Alle onderdelen van de opleiding dienen daarom binnen een termijn van twee jaar na aanvangsdatum van het eerste opleidingsonderdeel te zijn afgerond.

Voor het afronden van de opleiding dien je alle modules gedaan te hebben, binnen de op de opleidingspagina gespecificeerde termijn. Mocht je niet slagen voor een van de modules dan kijken we persoonlijk met jou naar je herkansingsmogelijkheden voor die ene module/workshop.

3. Overlappende workshops in opleidingen

Sommige workshops overlappen elkaar in de opleidingen. Volg je meerdere opleidingen dan geldt dat je een live workshop maar 1 keer hoeft te volgen. Wel geldt ook dan voor het eindcertificaat de twee-jaarstermijn waarbinnen de workshop moet vallen. Valt de workshop buiten de twee-jaarstermijn dan dien je de workshop opnieuw te volgen.

Workshop herhalen met korting alleen binnen 3 jaar
Indien uit dit overleg volgt dat workshops opnieuw moeten worden gedaan, of als de cursist zelf voelt een workshop te willen herhalen, is herhaling mogelijk tegen kortingstarief. Deze korting is alleen mogelijk wanneer je binnen 3 jaar de workshop opnieuw volgt. Door de snelle veranderingen en ontwikkelingen is het niet mogelijk om na 3 jaar nog onder de kortingsmogelijkheid te vallen.

Ziekte en/of doorschuiving van een reeds betaalde workshop naar het volgend jaar
Ben je ziek of wil je om een andere reden een door jou reeds betaalde workshop doorschuiven naar een jaar later, dan mag je gebruik maken van de herhalingskorting tenzij de workshopdatum reeds is gepasseerd zonder dat je Elohim tijdig hebt verzocht om een herhalingskorting en zonder dat je een nieuwe workshopinschrijving deed.

4. Wijzigingen gedurende je opleiding

Werken op de nieuwe flow vergt een kosmische, non-duale dimensie, een belichaamde bewustwording, die je niet kunt aanleren maar alleen kunt integreren/worden door eigen ontwikkeling. Alleen zo kom je in deze tijd nog verder... Hier liggen ook de oplossingen en aansluitingen voor het nieuwe organisatie-, zorg- en educatie leven. Het Elohim Centre is sterk gericht op de nieuwetijdsenergie. Deze energie maakt dat wij soms, gedurende het jaar, workshops/onderdelen van een opleiding aanpassen opdat deze blijven aansluiten bij de flow van de nieuwetijd en de bedoeling van het Elohim Centre en de Krachtplaats voor de nieuwe aarde en mens. Deze aanpassingen kunnen invloed hebben op de agenda en/of het workshop-/opleidingsbudget. Houd daar s.v.p. rekening mee!

5. Vrijstelling i.v.m. elders gevolgde opleidingen

De leermethodes van het Elohim Centre en andere opleidingsinstituten sluiten zelden naadloos op elkaar aan. Bij het Elohim Centre wordt het ontwikkelen van het multidimensionale ware Zelf gezien als noodzakelijk tijdens een Elohim opleiding en Elohim (beroeps)kwaliteit. Deze ontwikkeling wordt ook meegenomen in alle Elohim workshop-opleidingsmodules.
Het betekent dat je voor alle opleidingen van voor af aan moet instromen bij het Elohim Centre en daarbij nieuwe verdieping zult vinden.

6. Voorbereiding op de workshop

Voor de workshop en opleiding adviseren wij je bij ons de "DNA Healingset" aan te schaffen. De Healingset helpt bij de opschoning en het ontwikkelen van je multidimensionale ware Zelf in lichaam en gedrag. We raden je aan de volgende zaken mee te nemen:
- sloffen of sokken voor in de workshopruimte (geen schoenen toegestaan);
- pen en papier voor het maken van aantekeningen;
-  gemakkelijke, dichte schoenen voor een bezoek aan de Helende Tuinen, zonnebrand, , kussentje, waterflesje, regenkleding of muggenspul.

Wees minimaal 15 minuten voor aanvang van de workshop aanwezig
Nog beter is het om de avond ervoor al te komen en te overnachten. Hierdoor kun je al in de energie van de Krachtplaats open gaan, je eigen Lichtkracht activeren en natuurlijk ook tijdig in de workshopzaal zijn.

7. Cursusmateriaal

Bij sommige (E) workshops zijn een boek, olie, tinctuur of kristal inbegrepen bij de workshopprijs. Dit staat aangegeven bij de beschrijving van de betreffende workshop op de website. Al het overige in de cursus ter beschikking gestelde materiaal (stenen, kristallen, oliën, essences etc.) mag uitsluitend tijdens de workshop volgens instructie van de workshopleiding worden gebruikt en blijft eigendom van het Elohim Centre. Het is niet toegestaan om zonder betaling en toestemming workshop materialen uit de cursusruimte of winkel mee te nemen naar elders.

8. Verblijf, eten en drinken

  • Wanneer je in een chalet of vakantiehuis verblijft ga je ook akkoord met de algemene voorwaarden die hierbij gelden. Klik hier om naar deze voorwaarden te gaan.
  • Drinken tussen aanvang- en eindtijd van de workshop is inbegrepen in de prijs. Voor ontbijt en lunch dien je zelf te zorgen.
  • Producten die gekoeld bewaard moeten worden kunnen opgeborgen worden in de koelkast in de keuken bij de workshopruimte.
  • We vragen van je vanuit Eenheid gezamenlijk zorg te dragen voor schoonmaak en alles netjes achterlaten van de ruimte(s) waarvan je gebruik hebt gemaakt tijdens de workshop.
  • Op de laatste dag van de workshop kun je tot max. 20.00 uur in de zelfrealisatie-tuinen verblijven.
  • Workshopdeelnemers hebben op de dag(en) van de workshop en het verblijf gratis toegang tot de Helende Zelfrealisatie Tuinen.

9. Aanmelding workshops en online cursussen en 14 dagen bedenktijd

Door je aanmelding voor de workshop ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de Verblijfsregels. Aanmelding voor de workshops, online cursus en beroepsopleiding kan telefonisch (+31 (0)597-541539) of via internet (www.elohim-centre.org) plaatsvinden. Vanaf de datum van aanmelding heb je 14 dagen bedenktijd. Hierna worden bij afmelding annuleringskosten in rekening gebracht. Indien de aanvangsdatum van de workshop binnen de 14 dagen bedenktijd ligt, is deze bedenktijd van toepassing tot 5 dagen voor aanvang.
Tot 10 dagen voor de workshopdatum geldt een vroegboekkorting.

Als de aanmelding voor de workshop plaatsvindt binnen drie dagen voor de startdatum en/of wij binnen 3 dagen voor aanvang van de workshop de betaling nog niet hebben ontvangen, is de bedenktijd van 14 dagen niet van toepassing en geldt de vroegboekkorting niet meer. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, dan dien je ons een betalingsbewijs te laten zien. Heb je dat niet dan vragen wij je vóór aanvang van de workshop eerst (opnieuw) te betalen. Mocht je betaling later alsnog binnenkomen, dan storten we het bedrag binnen 10 dagen terug.

10. Annulering workshop en online cursus

Dien je annulering in per email. Je annulering is alleen geldig indien je een schriftelijke bevestiging van ons hebt ontvangen.

Annulering door cursist
Bij afmelding buiten de 14 dagen bedenktijd na aanmelding worden annuleringskosten in rekening gebracht.
Voor eendaagse, half daagse workshops en een online cursus bedragen de annuleringskosten € 25, -. Bij annulering binnen vijf dagen vóór aanvang van de workshop wordt de prijs van de workshop of online cursus in rekening gebracht.
Voor meerdaagse (bij 2 dagen en meer) workshops zijn de annuleringskosten € 50, -. Bij annulering binnen vijf dagen vóór aanvang van de workshop wordt de gehele prijs van de workshop in rekening gebracht.
De annuleringskosten gelden per persoon en per aanmelding. Het al betaalde bedrag minus de annuleringskosten wordt, na ontvangst van het betreffende rekeningnummer, binnen 10 dagen teruggestort.

Let op: Bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de workshop, brengen wij de volledige prijs in rekening, ongeacht de datum van aanmelding.

Annulering door cursist bij kortingsregeling voor workshops
Bij een directe besteding van alle live workshops is 10% korting mogelijk. (Meer info klik hier of kijk bij opleiding & workshops). Heb je hier gebruik van gemaakt dan gelden er andere annuleringsvoorwaarden. Vanwege het feit dat dit een specifieke eenmalige aanbieding met korting is, wordt er geen geld geretourneerd bij annulering door de deelnemer. Wel is het mogelijk je plaats te verkopen/geven aan een andere deelnemer. Dit laatste loopt niet via het Elohim Centre, maar daar draag je zelf zorg voor.

Annulering door het Elohim Centre
In geval van onvoldoende aanmeldingen, ziekte van de docent of situaties van overmacht, behoudt het Elohim Centre zich het recht voor de workshop te annuleren. Cursisten worden hiervan zo spoedig mogelijk via e-mail, en in geval van annulering binnen twee dagen voor aanvang van de workshop tevens -voor zover als mogelijk is- telefonisch op de hoogte gesteld. Als de workshop door het Elohim Centre wordt geannuleerd, wordt het gehele workshopbedrag, na ontvangst van het betreffende rekeningnummer, binnen 10 dagen teruggestort.

11. Betaling

Algemeen
Na aanmelding voor een workshop of opleiding wordt een bevestiging van de aanmelding en bijbehorende factuur per e-mail aan de aanmelder verstuurd. Het gehele workshop-/opleidingsbedrag dient, conform factuur en onder vermelding van het factuurnummer, overgemaakt te worden op:
giro NL78 INGB 0006 7974 43 t.n.v. Elohim Centre te Veelerveen.
Het gehele bedrag dient uiterlijk 14 dagen na aanmelding van een workshop-opleiding op bovenstaande rekening te staan. Mocht de workshop binnen deze 14 dagen plaatsvinden, dan dient het bedrag ten laatste 3 dagen voor aanvang van de workshop op bovenstaande rekening te staan. Bij latere betaling geldt in beide situaties de vroegboekkorting niet meer en wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Als de betaling niet tijdig bij ons binnen is, behouden wij ons het recht voor om je weer uit te schrijven en je plaats aan iemand anders aan te bieden.
Is de betaling binnen 14 dagen niet op onze rekening bijgeschreven, dan ontvang je een herinnering. In totaal versturen wij twee keer een herinnering, is de betaling daarna nog niet voldaan, dan wordt de betaling uit handen gegeven aan een incassobureau. De kosten hiervan worden op de aanmelder verhaald en bedragen minimaal 40 euro.


Informatie voor overschrijvingen vanuit het buitenland
BIC CODE: INGBNL2A
IBAN NUMMER: NL28 INGB 0006797443


Voorwaarden E-learning, online/live groepshealingen, lezingen

1. E-learning en bedenktijd

Na betaling en ontvangst van de links van je E-learning, E-cursus en E-healing is je aankoop definitief en is restitutie niet meer mogelijk.

2. Aanmelding, annuleren, verplaatsen online/live groepshealing

Bij aanmelding voor een online/live groepshealing is de aanmelding direct definitief. Bij annulering wordt er geen geld teruggestort. In overleg is het wel mogelijk de online groepshealing te verplaatsen naar wanneer er een andere online groepshealing wordt gegeven. Dit kan alleen vooraf.

Het is ook mogelijk je aan te melden voor een online groepshealing pakket. Hierbij schaf je eenmalig 5 groepshealingen aan en betaalt er 4. Hierbij mag je eenmalig één of meerdere groepshealingen tegelijk kosteloos verplaatsen (een volgende keer betaal je hiervoor administratiekosten), doe dit minimaal 1 dag vooraf. Bij annulering wordt er geen geld teruggestort omdat het een speciale korting/aanbieding is.

3. Aanmelding lezing

Bij aanmelding voor een helende lezing is de aanmelding direct definitief. Bij annulering wordt er geen geld teruggestort.