Privacy verklaring

Privacyverklaring Elohim Centre

Elohim Centre B.V. (hierna genoemd “Elohim Centre”), gevestigd aan Ruiten A Kanaal West 26, 9566TL, Veelerveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

KVK: 55377254
BTW-nummer: NL.851677617.B01

Contactgegevens:
www.elohim-centre.org
Ruiten A Kanaal West 26, 9566TL, Veelerveen
+31 (0) 597 541 539
info@elohim-centre.org

 

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die het Elohim Centre verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met het Elohim Centre, zoals onze bezoekers, studenten, klanten en zakelijke contactpersonen. Onder het Elohim Centre vallen onder andere de onderstaande websites:

www.elohim-centre.org

www.elohim-edelstenen.nl

www.natuurcampingvakantiehuis.nl

www.kristallen.nl

www.sacred-site.eu

www.elohim-business-centre.org

www.krachtplaatsen.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Elohim Centre verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via de mail en telefoon
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 

Vastleggen van cursusmateriaal

Tijdens workshops kunnen er beeld- of geluidsopnames gemaakt wordt, zoals beschreven in de algemene voorwaarden.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo de privacy te beschermen. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@elohim-centre.org, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Elohim Centre verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Elohim Centre analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Elohim Centre verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Elohim Centre neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elohim Centre) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Elohim Centre bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling, inschrijving, boeking of abonnement
Bij het bestellen, inschrijven of boeken verzamelen we bepaalde gegevens die we nodig hebben om de bestelling, inschrijving of boeking te voltooien. Bijvoorbeeld het bezorgadres, email waar we je bevestiging heen kunnen sturen of je naam die we op de factuur kunnen zetten. Voor de belastingdienst moeten we deze gegevens 7 jaar bewaren.

Daarnaast verzamelen we gegevens om je betaling te verifiëren, dit kan bijvoorbeeld zijn je rekeningnummer en de laatste 3 cijfers van je creditcard.

Cliënt rapportage
Voor alle cliënten die consulten bij ons volgen houden we de voortgang bij middels een digitaal cliënten dossier. Dit dossier is slechts toegankelijk voor de therapeuten. Op grond van de wet zijn we verplicht deze 15 jaar te bewaren.

Inschrijving in klantenbestand
Je bestellingen, inschrijvingen of boekingen houden we bij in ons klantenbestand, net als je adres, telefoonnummer, emailadres en geslacht. Ook staat hierin je beroep en geboorte datum, als je deze hebt ingevuld bij je bestelling.

Ook houden we hier bij met welke rekeningnummers je hebt betaald, voor het geval we iets terug moeten storten.

Als je een opleiding volgt kunnen we op deze manier ook bijhouden of je alle onderdelen afgerond hebt op het moment dat je een einddiploma aanvraagt.

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn bewaren we bovenstaande gegevens zolang je actief klant bent bij ons. Wil je eerder verwijderd worden? Mail ons dan met het verzoek tot verwijdering.

Monitoren en verbeteren van website gebruik

Omdat wij jou de beste ervaring willen bieden op de website verzamelen we een aantal gegevens, zoals of je de website bezoekt via computer, smartphone of tablet, welke internetbrowser je gebruikt, welke pagina’s je bezoekt en hoe lang je op de website blijft. Deze data wordt anoniem verzameld en valt daarom niet onder persoonsgegevens. We gebruiken deze gegevens om onze website pagina’s te verbeteren.

 

Cameragegevens die we verzamelen tijdens een winkelbezoek

Wij maken gebruik van camerabewaking in en rondom de winkel waarmee beeldinformatie kan worden verkregen.  Het doel van het toepassen van een camerasysteem is:

 • Preventief, met betrekking tot veiligheid en het voorkomen van winkelcriminaliteit
 • Beveiliging van eigendommen en bescherming van medewerkers, bezoekers en klanten
 • Aanleveren van bewijsmateriaal in het kader van strafrechtelijke onderzoeken

Dit beeldmateriaal bewaren wij maximaal 4 weken en conform de relevante regelgeving.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Het gaat dan bijvoorbeeld om onze bezorgdienst, IT-dienstverleners en de betaaldiensten waar we gebruik van maken, waardoor je via iDeal, paypal en creditcard kunt betalen. Ook is het natuurlijk fijn als de bezorgdienst het pakketje op jouw adres aflevert en niet dat van de buren, daarvoor hebben ze jouw gegevens nodig. Advertentiebureaus kunnen we ook gegevens verstrekken als we je daarmee gerichte advertenties kunnen sturen, bijvoorbeeld op basis van je interesse in een product. Wij zullen nooit je gegevens verkopen aan andere partijen, of hier onzorgvuldig mee omgaan.

Daarnaast hebben we nog een aantal wettelijke verplichtingen waardoor we je gegevens moeten delen met de Belastingdienst en onze accountant. Het gaat dan om de gegevens die op je factuur staan en je bestel- of inschrijfgegevens, waarmee ze kunnen controleren of onze facturen en boekhouding kloppen.

Partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens mogen deze alleen gebruiken voor de dienst die ze in opdracht van ons verlenen. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens. Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen. Je leest hier meer over in de cookie statement.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Elohim Centre gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Elohim Centre gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Wil je je uitschrijven voor gepersonaliseerde advertenties? Bekijk dan eens deze sites:

http://www.youronlinechoices.com/nl/vijf-tips

http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Elohim Centre en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens schriftelijk sturen naar Elohim Centre, Ruiten A Kanaal West 26, 9566TL Veelerveen. We antwoorden hierop binnen 4 weken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Elohim Centre neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@elohim-centre.org of +31 (0) 597 541 539.