Algemene Voorwaarden en Disclaimer

ELOHIM CENTRE B.V.
RUITEN A KANAAL WEST 1, nummer 26
9566TL VEELERVEEN

K.v.K. 55377254
BTW nr: NL.851677617.B01


Algemene voorwaarden

1. Voor het volgen van sessies, coachingstrajecten, workshops, opleiding, E-cursussen en e-learning opnames, zowel als voor het meewerken als meewerkend participant, zijn een stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid nodig. Ben je onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en is je toestand nog niet geheel stabiel of gebruik je nog medicijnen, geef dit dan aan voordat je een sessie, coachingstraject of workshop boekt of je opgeeft als stagiaire of meewerkend participant. Het wil niet zeggen dat het Elohim team niets voor je kan betekenen. Soms is er medeweten/ toestemming/ of overleg nodig met jou en je behandeld arts/specialist of huisarts.

2. Gebruik je overmatig alcohol of drugs dan adviseren wij je dringend geen sessie, workshop, E-cursus, opleiding, participatie of verblijf te boeken bij het Elohim Centre voordat dit probleem opgelost of stabiel/behandeld is. Bij twijfel ben je verplicht eerst contact met de Elohim organisatie op te nemen alvorens je in te schrijven.

3. Elohim adviezen zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.
Een consult, sessie, workshop, E-cursus, opleiding, stage, verblijf of elohim producten kunnen nooit een medisch advies van een arts of een medisch deskundige vervangen. Ze kunnen wel een belangrijke aanvulling zijn op weg naar zelfinzicht en heling. Adviezen vanuit de Elohim-workshops, consulten en coaches zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.

4. Het Elohim Centre adviseert je het tijdig zoeken van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie verstrekt door medewerkers van het Elohim Centre.

5. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen word je geadviseerd contact op te nemen met de eigen (huis)arts en daarnaast met eventueel het Elohim Centre voor aanvullende holistische adviezen.

6. Het Elohim Centre is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na consulten, sessies, workshops, e-cursussen, online groepshealingen, participatie, verblijf, heen- of terugreis.

7. Er worden geen toekomst voorspellingen gedaan. Wel kan het zijn dat er toch, tijdens een sessie of workshop, informatie over jouw toekomst doorkomt. Dit betekent niet dat we hierop garantie geven.

8. Elke sessie of (online-) workshop heeft enkele uren tot weken tijd nodig om te integreren. Houd daarbij rekening met mogelijke uitwerkingen van loskomende blokkades in je lichaam of in je geest. Uitwerkingen als bijvoorbeeld: spierpijnen, jeuk, puistjes, moeheid, kou, neerslachtigheid, boosheid, desoriëntatie, en/of een emotioneel verwerkingsproces. Heb je vragen hierover of blijft het te lang duren, neem dan contact met ons op en boek een vervolg (afstand- )healing. We zijn bereikbaar van wo t/m za. Contact  T: +31(0)597 541539 E: info@elohim-centre.org

9. Bij betaling met creditcard wordt het geld op het moment van betaling gelijk gedebiteerd.

10. Intellectuele Elohim eigendomsrechten
Gebruik van opleidingsmateriaal, E-cursussen, online groepshealingen en toegang tot de online leeromgeving van het Elohim Centre, anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.


Prive gegevens bescherming

10. Indien je voor een live workshop of consult een foto meeneemt (om te oefenen voor cases) van een andere persoon, dien je daarvoor vooraf toestemming te vragen aan de persoon op de meegebrachte foto als het gaat om readings-healings-vragen.

11. Toestemming vragen is ook nodig om Elohim Centre gegevens, foto's of teksten op een andere site of de sociale media te zetten.
Je beslist zelf wat je doet met de aangereikte lesinformatie of de informatie van medewerkers of medestudenten, tenzij je die openbaar wilt maken. Wil je vertrouwelijke informatie of Elohim lesmateriaal openbaren, hetzij mondeling, per audio/video of schriftelijk (bv. via een webblog of de sociale media) dan kan dit alleen met goedvinden van het Elohim Centre (of de personen over wie het gaat) Je dient hiervoor dus eerst contact op te nemen voor toestemming.

12. De informatie uit de persoonlijke consulten en sessies die je volgt, zowel als adresgegevens, zijn persoonlijk en worden door het Elohim Centre niet openbaar gemaakt.

13. Tijdens de workshops, satsangs en andere activiteiten worden er soms geluidsopnames gemaakt die openbaar uitgezonden kunnen worden. Middels je aanmelding aan een activiteit ga je hiermee akkoord.


Annuleringsvoorwaarden

Voor alle annuleringen geldt dat je een schriftelijke bevestiging van ons nodig hebt, anders is je annulering ongeldig. Dien je annulering altijd in middels een email.

Annulering en voorwaarden Caravan/Chalet/Vakantiehuis/Camping
De voorwaarden en annuleringsmogelijkheden staan hier beschreven.

Annulering sessie of consult

  • Verplaatsen tot aan 3 dagen voor het consult is kosteloos, als er per direct een vervangend consult of sessie wordt geboekt
  • Verplaatsen binnen 3 dagen voor het consult worden - naast de consultkosten -  €15,- administratiekosten in rekening gebracht
  • Bij annulering tot aan 3 dagen voor het consult worden €15,- administratiekosten in rekening gebracht, of indien de sessie reeds is betaald, vindt er restitutie plaats minus €15 administratiekosten
  • Bij annuleren binnen 3 dagen voor het consult is restitutie niet mogelijk. Mocht het consult nog niet zijn betaald, dan blijven de voorwaarden van kracht en dient de betaling van het consult alsnog plaats te vinden.
  • Bij een aantal healers kan het (live) consult omgezet worden in een afstand consult op de afgesproken tijd indien je live niet kunt komen. Er is dan geen sprake van verplaatsen of annuleren. In alle andere gevallen blijven de voorwaarden bestaan
  • Indien je op de afgesproken tijd van het consult niet aanwezig bent voor je live consult of niet belt (Telefonisch, Google Meet of Zoom) voor je afstand consult, dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht, ofwel vindt er geen restitutie plaats

Annulering pakket van 6 sessies
Na aanschaf van het sessiepakket heb je 2 weken de tijd het kosteloos te annuleren. Indien je een sessie van het pakket binnen deze 2 weken hebt ontvangen, kun je het pakket niet meer annuleren. Na de twee weken en eventueel binnen de 2 weken als je een sessie hebt ontvangen, kun je het pakket niet meer annuleren. Een sessiepakket is verbonden aan 1 persoon, de sessies kunnen niet overgedragen worden aan een andere persoon.

Annuleringskosten workshop
Bij afmelding buiten de 14 dagen bedenktijd na aanmelding worden annuleringskosten in rekening gebracht.
Mits de afmelding binnen 5 dagen voor aanvang van de workshop gebeurt. Binnen 5 dagen voor aanvang van de workshop, brengen wij de volledige prijs in rekening, ongeacht de datum van aanmelding.

Voor eendaagse workshops bedragen de annuleringskosten € 25, -.

Voor meerdaagse workshops zijn de annuleringskosten € 50, -.

De annuleringskosten gelden per persoon en per aanmelding. Het al betaalde bedrag minus de annuleringskosten wordt, na ontvangst van het betreffende rekeningnummer, binnen 10 dagen teruggestort.
In geval van annulering van een workshop zijn de Algemene voorwaarden workshops en opleidingen van toepassing.

Annulering workshop/opleiding/event door het Elohim Centre
In geval van onvoldoende aanmeldingen, ziekte van de docent of situaties van overmacht, behoudt het Elohim Centre zich het recht voor te annuleren. Cursisten worden hiervan zo spoedig mogelijk via e-mail, en in geval van annulering, indien mogelijk, binnen twee dagen voor aanvang van de workshop, tevens telefonisch, op de hoogte gesteld. Als de workshop door Elohim wordt geannuleerd, wordt het gehele workshopbedrag, na ontvangst van het betreffende rekeningnummer, binnen 10 dagen teruggestort tenzij anders overlegd.

Annulering en voorwaarden lezingen, online groepshealing, e-learning
Na betaling en ontvangst van je E-learning en E-healing links zijn restitutie en bedenktijd niet meer mogelijk. Bij aanmelding voor een lezing is de aanmelding direct definitief. Bij annulering wordt er geen geld teruggestort.

Bij aanmelding voor een enkele online/live groepshealing is de aanmelding direct definitief. Bij annulering wordt er geen geld teruggestort. In overleg is het wel mogelijk de online groepshealing te verplaatsen naar wanneer er een andere online groepshealing wordt gegeven. Dit kan alleen vooraf.

Voorwaarden kortingspakket online groepshealingen
De groepshealingen van het kortingspakket moeten binnen 12 maanden plaatsvinden na datum van opgave. Bij een kortingspakket van 5 groepshealingen mag je 1 keer een groepshealing kosteloos verplaatsen, mits meer dan 1 dag vooraf aangegeven. De vervangende groepshealing moet plaatsvinden binnen 12 maanden na opgave van pakket. Bij annulering van het kortingspakket wordt er geen geld teruggestort.

Annulering verhuur workshopruimte/cursusruimte
Heb je een workshopruimte of cursuszaal bij ons gehuurd en wil je deze annuleren? Voor de grote workshopzaal bedraagt dit € 150,-.


Disclaimers

Disclaimer voor verblijf, werk-deelname (vrijwillige participant) en materiaalgebruik
Te allen tijd staat je eigen veiligheid voorop. Bij de geringste twijfel hieraan dien je dat onmiddellijk te melden. Het Elohim Centre heeft de intentie te voorzien in een veilige werkomgeving.
Werk je met (scherpe) gereedschappen, langdurig in de dezelfde houding, overkomt je een ziekte, probleem, ongeluk of ongeval tijdens je werk, bezoek, verblijf, heen of terugreis dan ben je zelf aansprakelijk voor de fysieke, psychische en materiële schade die daarvan het gevolg kan zijn op de korte zowel als lange termijn. Wel zal de leiding je zoveel mogelijk begeleiden en uitleg verschaffen over een veilige werkwijze. Je wordt geacht ook zelf op te letten en om fysieke, psychische hulp of gebruiksaanwijzing of andere hulp te vragen indien nuttig en nodig. Ook verklaar je hierbij geen eigen spullen op het Elohim terrein achter te laten tijdens de dagen van afwezigheid en samen met mede-participanten en collega's zorg te dragen voor een schone leefomgeving van de accommodaties en terreinen.


Disclaimer voor stagiaires en meewerkparticipatie

art. 1

Deelnemer verklaart geen vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken die hem/haar tijdens het verblijf of werkzaamheden ter ore komen.

art. 2

Deelnemer zal geen diensten of producten aanbevelen en/of verkopen aan Elohim clienten, gasten of studenten van het Elohim Centre. Ook blijven alle ideeën, informatie e.d. die tijdens de werkzaamheden zijn verricht en gebruikt, eigendom van het Elohim Centre. Alleen met schriftelijke toestemming mogen voorgaande zaken openbaar gemaakt worden.

art. 3

Tijdens de werkzaamheden dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met gasten en tuinbezoekers, dit houdt in dat werkzaamheden veelal in stilte en met minimale verstoring voor gasten, dienen te worden uitgevoerd. Ook zal de deelnemer zich effectief inzetten voor het Elohim Centre.

art. 4

Tijdens het verblijf of werkzaamheden zijn alcohol, wietgebruik of andere drogerende middelen niet toegestaan. Ook kan de deelnemer niet tijdens het verblijf gelijktijdig een reinigings- of vastenkuur volgen.

art. 5

Deelnemer verklaart geen dossier/strafblad te hebben bij justitie, indien hier wel sprake van is dan dient deelnemer dit te melden aan het Elohim Centre voor ondertekening van het contract. Deelnemer verklaart een stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid te hebben. Wanneer deelnemer onder behandeling is (geweest) van een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener dan dient dit voor ondertekening contract nadrukkelijk vermeldt te worden aan het Elohim team. Tevens dient medicijngebruik ten behoeve van de geestestoestand te worden gemeld evenals psychose gevoeligheid, een alcohol of drugsverslaving, nu of in het verleden.

art. 6

Deelnemer dient een eigen ziektekostenverzekering te hebben. De door het Elohim Centre afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering zijn van toepassing op deelnemer. Deelnemer verklaart zelf aansprakelijk te zijn voor fysieke, psychische en/of materiële schade voor zowel de korte als lange termijn als gevolg van het werken met gereedschap van het Elohim Centre in de ruimste zin van het woord, door langdurig een zelfde houding aan te nemen of door ziekte, ongeluk of ongeval tijdens heen/terug reis of verblijf op het Elohim Centre. Het Elohim Centre neemt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, wel zal het Elohim team zoveel mogelijk begeleiding alsmede uitleg geven aangaande het gebruik van gereedschappen of de werkwijze hiervan.

art. 7

Deelnemer verklaart zelf zorg te dragen voor een schone leef en werkomgeving samen met andere deelnemers, dit houdt in het schoonhouden van het eigen slaapvertrek alsmede de gemeenschappelijke ruimten zoals keuken, huiskamer, badkamers en terreinen.

art. 8

Een consult, workshop, stage, verblijf of participatie traject kan nooit een medisch advies van een arts of medisch deskundige vervangen.Dit kan een belangrijke aanvulling zijn op weg naar genezing en heling. Adviezen vanuit de Elohim-consulten en coaches zijn niet bedoeld als vervanging van reguliere behandelingen.

art. 9

Het Elohim Centre adviseert deelnemer om het tijdig zoeken van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie verstrekt door medewerkers van het Elohim Centre.

art. 10

Deelnemer wordt geadviseerd om bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen contact op te nemen met de eigen huisarts.

art. 11

Deelnemer is op de hoogte dat er gecoacht kan worden op zelfrealisatie en het oplossen van het onware ego. Dit betekent dat je jezelf in je (on)mogelijkheden tegen kunt komen, wat niet altijd als leuk of makkelijk door jezelf ervaren zal worden. Je gaat akkoord met begeleiding indien nodig en blijft open en welwillend naar mentor, team en mede-participanten en bezoekers.