Participeren bij het Elohim Centre

Participatie / vrijwilligerswerk bij het Elohim Centre

Meer over de Diamond New Earth woon-werkgemeenschap

Weten wat de Diamond New Earth gemeenschap inhoudt? Klik hier voor meer informatie

Wat leer je als langer blijvende participant?

 


Samen bouwen aan een nieuwe maatschappij: The Diamond New Earth

Dit kan flink uitdagend, maar alleszins de moeite waard zijn als je deel wilt uitmaken van het blije veld van belangeloze Liefde en dit samen met de teamleden en vrijwilligers wilt beoefenen tijdens het werken in de groene oase van de Elohim Krachtplaats in ZO Groningen. De woon-werk gemeenschap is er voor hen die zich los maken uit de waan, verdichting en hectiek van het dagelijkse leven en willen begeven in een bewuste, fijngevoelige omgeving van gelijkgestemden die vanuit hun ziel en Ware Zelf willen leven.

Aanwezig zijn met hoofd en hart

Door met je hoofd en hart helemaal bij het gesprek of de klus en in het hier en nu te zijn, ben je voelbaar aangesloten op het eenheidsliefdesveld van het centrum en de krachtplaats. Je beoefent het overstijgen van je innerlijke saboteurs, in te korten denken en reactiviteit, en vergroot daarmee het Lichtveld van de nieuwetijds samenleving.

Onderdeel zijn van de lichtfamilie

Het vrijwillige participatiewerk en de Elohim opleidingen brengen ieders wij-liefde, subtiliteit, lichtvoetigheid en verruimd bewustzijn in de gewone wereld van omgang en werk. Dit is het dienstbare Moeder Aarde Pad van de multidimensionale nieuwetijdsmens die zorgzaam is voor alle geziene en ongeziene wezens, en voor het verheffen van het eenheidsbewustzijn. Teamleden en vrijwilligers vallen ook wel eens uit het eenheidsliefdesveld van de belangeloze dienstbaarheid door eigen stemmingen of irritatie met elkaar of het werk. Dat hoort erbij en wordt gezien als leermoment. Niemand is perfect en heilig. Maar samen hebben we het geweldig en zijn we een lichtfamilie. Des te langer je blijft bij het Elohim Centre, des te meer word je zo, ook zonder opleiding, een egoloze nieuwetijds aardehoeder.

 

collage-2017-participanten.jpg

Wat brengt het eenheidsliefdesveld je

Je lichaam neemt het optillend hoger liefdes-eenheidsveld van de Elohim Krachtplaats en het kernteam in zich op waardoor jouw Ontwakingsproces en het realiseren van je ziel en Godsvonk in je functioneren, enorm kunnen versnellen. Tijdens je vrijwilligerwerk voelt het in de regel zachtaardig, fantastisch en liefdevol omdat ieder er is voor de groep en de nieuwe aarde en deze sfeer heel anders is dan voor jezelf leven of werken in een niet afgestemd team. Je aanwezigheid in het eenheidsveld maakt dat je je dieper ontspant en je meer ge-aard, gezuiverd en gedragen wordt. Bij een langdurig verblijf zal uiteindelijk je egoloos, vredevol en vanuit eenheid leren werken (of dat al doen). Iets dat haast niet te ontwikkelen is tussen het massabewustzijn dat ego-ik-gericht is en zoveel afgescheidenheid aan gedachten-, needings en emotievelden kent die in de omgeving hangen.

Voel je welkom als vrijwilliger

En kom ervaren hoe fijn het is (ook na een Elohim opleiding of vanuit elders) om in afstemming met elkaar, de natuurspirits en de materie, je inzet, commitment, hart, buikgevoel en bewustzijn, dynamisch en productief in te zetten. Om zonder ik-gerichtheid vanuit je ziel samen te werken voor 'The Diamond New Earth' in  een omgeving die niet voordurend praat, drukte en spanningen heeft en je ziet om wie je ziel is.


 

Boodschap van Moeder Aarde


 

Gaia-Christ©-Boeddha natuur, levensbestemming en groepsziel

Een groepsziel, eenheidsliefdesveld of Christuskracht ontstaat door als Lichtfamilie belangeloos samen te werken aan een groter doel. Bij het Elohim Centre hoef je als participant of teamlid niet perfect of verlicht te zijn, maar wel steeds te kiezen voor het Wij-gevoel. Hierdoor ontstaat je Boeddhanatuur of Christuskracht en je grotere Levensbestemming. Ook moet je op praktische wijze voldoende van betekenis kunnen zijn in de Elohim woon-werk-gemeenschap en tuinen. Wil je samen een voorbeeld zijn voor de nieuwe aarde, juist op de Elohim Krachtplaats, die trilt als een acupunctuurnaald voor de wereldziel?

Klik hier om meer te lezen

 


Wat ontwikkel je bij langdurig vrijwilligerswerk

Ben je vrijwilliger en volg je tevens Elohim workshops en sessies? Onderstaande ervaringen en thema's werk je door als je langer meewerkt en workshops volgt. Je oude ik lost dan op en maakt plaats voor je ontwakende ware Zelf. Je leert onderstaand door persoonlijke readings en satsangs in Elohim workshops en opleidingen en door dagelijks dienstbaar werk te doen in het Licht van de nieuwetijds ashram "The Diamond New Earth".

  • Je eigen innerlijke autonomie en autoriteit, hetgeen ego-onzekerheid en aangepastheid oplost

  • Ontwikkeling van hoofd naar hart en buikgevoel; uit het hoofd komen, productief werken vanuit je basisrust

  • Vanuit je hogere Liefde/Bewustzijn en non-dualiteit omgaan met boosheid, liefdesverdriet, gespannenheid of reactiviteit

  • Geboorterecht en innerlijke zekerheid weer voelen (je recht van bestaan en plek in het hart van anderen om wie je bent als ziel en essentie, niet om wat je doet)

  • Kundalini, levensenergie, gezondheid, bewustzijnsverruiming, genieten, lichtvoetigheid

  • Jezelf betrekken op het geheel en de groepsziel

 


Vacatures

Contact en route