5x Online cursus “Heel het gekwetste, onveilige kindsdeel van je ziel, verlicht je 2e chakra”

Workshop: 21-2021
Deze module behoort tot de opleiding: VPZ, NS, GV
Hij kan ook los van een opleiding gevolgd worden.

Beschrijving

Functioneren vanuit je Ziel en Meesterschap vraagt om het zielsdeel van je kindertijd en innerlijk kind niet te onderdrukken. Tijdens deze online cursus voel je wat diep weggestopt is aan angstige, pijnlijke gevoelservaring en de schoonheid, blijheid en puurheid van je ziel- en Godskind. Onvoorwaardelijke Liefde, innerlijke veiligheid, zelfvertrouwen en geborgenheid helen het niet gezien, gewaardeerd worden of niet durven opstaan. Je leert de subtiele gevoelens van je Goddelijke- en zielskindje te ervaren, mee te nemen en te delen. Je wordt weer als je Liefdesoorsprong! Een Goddelijk mensenkind! Je 2de chakra en buik vullen zich met een diepe oeraarding. Tevens ontvang je 5 bio Elohim Deva kruidentincturen of Devahangers ter ondersteuning.
Lees de volledige tekst

Data & prijzen5x Online cursus “Heel het gekwetste, onveilige kindsdeel van je ziel, verlicht je 2e chakra”

Een online cursus van 5 wo-avonden met Ingewijdene Joke ElZiam Nootebos waarbij je ook 5 Elohim bio kruidentincturen of Devahangers krijgt die 13 dimensionaal werken.

Ervaar je angst om op te staan, angst voor je eigen kracht? En durf je niet krachtig genoeg naar buiten te komen en keuzes voor je ziel te maken ondanks je spirituele groei? Tijdens de online live cursus heel je de onbewuste lagen van je innerlijk kind, veelal ontstaan in je vroege kindertijd waar angst, verwarring, kwetsbaarheid, onzekerheid, het alleen en niet gezien voelen zijn weggestopt. Heel het middels deze online cursus ook op de diepere lagen van je ziel! Deze weggestopte kindertijd gevoelens en van je innerlijk kind verhinderen dat je mooie Licht, je Kracht, moed en Warmte niet volledig geaard kunnen worden tot in je manifestatie- , daadkracht en buikgevoel. Opstaan in Wie je werkelijk Bent, stappen ondernemen voor wat je ziel wil en komt doen op aarde lukken daardoor niet. Ook in de relatie met jezelf of de ander speelt de Liefdeskracht van je hogere ziel en essentie te weinig mee door de onopgeloste blokkades van je innerlijk kind. Voor sommige mensen kan het in deze tijdgeest nu voelen alsof je leven en jezelf uit elkaar vallen en ook dit veroorzaakt angsten in je innerlijk zielskind! Je wilt je eigen diepliggend innerlijke zielskind en diepgaande warmte meenemen in je functioneren en uit je hoofd komen.

Ervaar je angst voor tegenwerking, onderstromen of durf je niet krachtig genoeg naar buiten te komen?

Je zielskind en Godsvonk-innerlijk kind kan, door het sterker wordende invallende Licht vanuit de Bron, meer angst voor oordelen, zichtbaar worden, kritiek of dominantie ervaren, het kan de eigen basis meer verliezen. Het heeft meer moeite zich te geven en verbinden en vertrouwt anderen soms niet op het diepere gevoelsniveau. Je oude neiging, opgebouwd na je baby-peutertijd om jezelf te beschermen, aan te passen, stil te houden en erbij te horen, of teveel alles met je mind doen, is nog teveel aanwezig. Zo gaat de schoonheid van je dieperliggende zielsraakbaarheid en onderliggend waarheidsgevoel verloren. Het stroomt dan niet mee in je functioneren en communicatie met anderen.

Vaak maak je ongemerkt jouw subtiel zielsweten en jouw gevoel ondergeschikt aan de ander. Onbewust maak je jezelf kleiner (of zet je je krachtkant naar voren) Zo leef je niet vanuit je volledig zielspotentieel en de innerlijke autoriteit van je ziel. Maar je bent een engelenmens met een zielskind dat alles voelt, zacht, warm kwetsbaar en toch krachtig is.

Fysieke klachten en innerlijk kind helen

Door zoveel te voelen, ook van wat er niet klopt om je heen of in je relatie word je minder open, onrustig, krijg je last van je maag, borst(en) of darmen. Daarom moet je ventileren wat je innerlijk kind en jij voelen, maar daar zitten vaak emotionele jeugdblokkades op die vaak onbewust zijn. Spreek je uit, ga staan voor je gevoel. Je gevoel weet immers in een gesprek dat je een totaal andere waarheid voelt dan wat er wordt besproken?

Keer terug naar fysieke, emotionele en psychische gezondheid en verander ongezonde hersencircuits


Door de helende channelings van deze spirituele online live cursus kun je makkelijker luisteren naar je zielekind, je ruimte innemen, praten over wat je onder de woorden van iemand anders waarneemt en opstaan voor je ziel. De online cursus verandert je gewoontepatronen (ook van je mannen- of vrouwenlijnen) en je keert terug naar fysieke, emotionele en psychische gezondheid. Ook in de relatie.
Je hart, borst(en) en buikgevoel kunnen dan weer doorstromen en je levensenergie keert terug. Oplossingen kunnen binnenkomen omdat jij verandert als je innerlijk kind heelt. Je kunt beter slapen, een rustig hoofd, vertrouwen én manifesteren ontstaan. Ook hoe en met wie je omgang wilt hebben lukt beter. Je creëert, door deze spirituele E-cursus, meer geluk en voorspoed in je toekomst en loopt niet steeds meer hetzelfde rondje in je leven of relatie. Aarding, daadkracht, twijfelloosheid en rustigere hersencircuits kunnen ontstaan, net als beter slapen.

Je hebt nooit geleerd hoe je te uiten over die onhoorbare duale velden

Mogelijk denk je vaak te snel dat het aan jou ligt, ga je direct in de verdediging, geef je te snel toe of pas je je ongemerkt steeds aan vanuit de vrouwenlijn. Een subtielgevoel van weerstand, gevoel dat er iets niet klopt maakt dat je je verdicht of het brengt ondergronds verzet of irritaties omhoog. Je hebt ook nooit geleerd hoe je te uiten over die onzichtbare en onhoorbare duale velden die je voelt. Ook kan je hart of buik zich misschien snel sluiten als je je niet gezien, bekritiseerd, genegeerd of afgewezen voelen.

Leer je eigen zielekind te helen en dieper te aarden

Tijdens deze online cursus leer je om je eigen zielekind te helen en ontstaan er vele inzichten en innerlijke groei. Zo kan je ware Zelf, de engel van Liefde die je bent, ook in je eerste en tweede chakra, in je zielekind wonen en kun je je Licht dieper aarden. De online cursus gaat ook over het Heel maken van de eenheid tussen je volwassen kracht, inzicht, bewustzijn en de puurheid/kwetsbaarheid en onveiligheid van je meest subtiele innerlijk kind en het openen van je buikgevoel. Toch kun je in de Eenheid van je Hart blijven ondanks dat je grenzen aangeeft, waarheid spreekt of emoties uit.

kind, elf, engel, vlinder.jpg [1]

Het kristallijnen zielsdeel van je kindertijd

Je leert vanuit je Liefdesoorsprong, je kristallijne en ware Zelf je zielekindsdeel mee te nemen in je omgang en in je non duale Lichtkracht te blijven staan. Zonder identificatie of onderdrukking van emoties en meningen ben je VRIJ en Autonoom!

Verlicht je buikgevoel en laat ook daar je Goddelijke Vonk en de Bron wonen

Tijdens deze live online cursus zal er healing plaatsvinden op dit kristallijnen zielsdeel vanaf je babytijd. Pas dan kan je oorspronkelijk Goddelijke deel in je buikchakra indalen. Vreugde, LIEFDE en VREDE overschrijven, door de online cursus en de 13-dimensionale bio tincturen die je inneemt of bij je draagt, steeds meer je oude afgescheiden gevoel, aangepastheid, verdriet, verlatenheid, oordelen of boosheid. Hierdoor zul je vreugdevolle i.p.v. negatieve situaties of onderstromen in je werkelijkheid aantrekken. Eerdere deelnemers zeggen dat ook binnen de relaties of seksualiteit er veel kan veranderen ten goede door deze online cursus en jouw positieve veranderingen als reactie daarop.
Je zult puur, naakt, open en kwetsbaar kunnen zijn, net als de babyziel, maar nu vanuit je Goddelijke Engelen-Kracht en verbondenheid.

Open jezelf voor de Bron, je levensbestemming en Liefdeswarmte

Je zult minder egohaakjes, emotionele reacties, teleurstelling of needings hebben aangaande relaties en seksualiteit. Ondanks dat je heel kwetsbaar en open kunt zijn, blijf je door de online cursus ook makkelijker in je onafhankelijke Lichtkracht en innerlijke autoriteit en kun je stappen zetten. Iets dat vooral lastig is voor vrouwen door hun vrouwenlijn. Niet alleen je hart en geest, maar ook je buikgevoel en tweede chakra openen zich voor meer subtiel in- en aanvoelend vermogen, vreugde, duidelijkheid en vredelievendheid door de deze spirituele online cursus. De Bron, je Godsvonk, levensbestemming en liefdeswarmte dalen tijdens deze helende online cursus voelbaar in je cellen, buik, hersenen en DNA!

Oude trauma's, kindertijd- en relatiepijn oplossen

Door de online cursus zullen niet alleen lastige en pijnlijke situaties, oude trauma's, kindertijd- en relatiepijn zich kunnen oplossen maar zul je steeds meer innerlijke vrede samen met je innerlijke autoriteit en autonomie in je leven gaan ervaren! Je kunt gemakkelijker opstaan voor wie je ziel is. Macht en onmacht patronen in relaties stoppen. Je zult steeds zuiverder, directer en opener worden in denken, gevoel en gedrag. Ook je karakter en patronen rondom geld, macht, angst voor dominantie, voor autoriteiten en regelgeving zullen meer loslaten door deze cursus.
En daarbij komt dat alles wat je leert tijdens deze live online cursus je ook weer kunt gebruiken voor je eigen healingspraktijk, voor anderen en je gezondheid.


Online healingen met 13 dimensionale Elohim kruidentincturen

Tijdens deze online cursus ontvang je elke avond een groepshealing met een van de 13 dimensionale bio kruidentincturen en/of kruiden Deva hangers van de Elohim Krachtplaats. Door de eenheid en warmte in de groep en het veld dat Joke ElZiam Nootebos neerzet, wordt het veilig genoeg om je buikgevoel en basis je schaduw én goddelijkheid te beleven.

Je zult merken dat je na afloop nog meer oordeelloos van jezelf gaat houden en jezelf gaat waarderen waardoor anderen je gaan zien, aanvoelen, waarderen en meer rekening met je houden. je zult ook merken dat je steeds meer zult verruimen, dat je meer Liefde zowel als Kracht wordt en je hart, lichaam en innerlijk kind. dat het zich voelbaar verder opent! Ook leer je te Ontwaken in de waarnemer.

Ontvang specifiek uitgezochte kruidentincturen en/of hangers

Met behulp van de specifiek uitgezochte Elohim bio kruidentincturen en/of kruiden Deva hangers zul je prachtige gechannelde healingen ontvangen ter ondersteuning van je zielskind. De onvoorwaardelijke Liefde van de plant en de Deva engel, zullen duidelijk voelbaar, je zielelichtlichamen en innerlijk kind, ook je magische kind, openen en aarden. De lichtkracht van je hoger Zelf tijdens de online channelings lost onbewuste gevoelens, mindverhalen, angsten, te korten en vele behoeften van je kleine zelf op. Net als geestelijke, emotionele en fysieke gespannenheid in je lichaam en geest. Je voelt je voortaan gelukkiger, steviger, opener, rustiger, liefdevoller en blijer. Niet alleen in hart en geest maar ook in je lichaam en buikgevoel!

Doordat de kruiden op de Elohim Krachtplaats in de Helende Tuinen groeien, hebben ze zich opgeladen met het Eenheids Liefdesveld en de Divine Moeder Aarde-Sekinah energie. Ook wordt er op de Elohim Krachtplaats 13 dimensionaal, in afstemming met de Deva's (overziel of natuurengel van het kruid) en de natuurwezens gewerkt, waardoor de werking op de meest subtiele lagen van het fysieke, emotionele en geestelijke kan plaatsvinden. Ze helpen daardoor ook je hogere zieledelen, met hun verfijnde, lichtvoetige en hogere Liefdeskwaliteiten, in je persoonlijkheid en innerlijk zielskind te integreren. Dit zul je voelbaar merken tijdens het gebruik van de bio tincturen en de online gechannelde transmissies van Joke ElZiam Nootebos en de Bovenwereld.

(Je kunt de kruidentuin, maar ook de Helende zelfrealisatietuinen ook zelf bezoeken van wo t/m za Klik hier)


De volgende Elohim bio kruiden tincturen en/of kruiden Deva hangers, die je zielekind ondersteunen, zullen we tijdens deze serie channelen en behandelen:

hondsdraf.jpgHondsdraf
Heb of ben je een onzeker (innerlijk) kind en wil je niet opvallen, opstaan?  Ben je een binnenvetter en komt er vaak teveel op je af? Praat je thuis wel maar op het werk niet gemakkelijk over je (ziels-) gevoelens? Denk je dat jij het niet kunt of lukt het je maar niet vanuit je eigen autonomie, innerlijk leiderschap en puurheid (in je vaardigheden en kwaliteiten) te gaan staan? Zie je jezelf als niet van betekenis en onopvallend of voelt je dieper gevoel zich onveilig bij anderen? Mis je geborgenheid?

goudsbloem.jpgGoudsbloem
De goudsbloem is een typische zonneplant, die je geweldig veel meer levenskracht, warmte, blijheid en optimisme geeft. Het versterkt je basis- en buikgevoel en heelt je diepere onzekerheid, innerlijke kou (van liefdesloosheid en geen steun hebben gekregen), spontaniteit en ook onveiligheid. Het heelt je vanuit je Oorsprong. Je zult mensen aantrekken - om wie je bent, niet om wat je doet- en gaat merken dat ook jij een plek verdient in het hart van anderen.

berken bomen.jpgBerk
De Berk zuivert de stagnatie en emotie van het kleine zelf. Berk buigt mee met boze stormen maar richt zich altijd weer op naar haar toewijding aan het ware Zelf, de Liefde, Flow en het Licht(voetige). Ze helpt je lichaam en zielskind alle stagnaties los te laten en maakt dat je levensenergie en gezondheid weer volop kunnen doorstromen.

Kaasjeskruid.jpgKaasjeskruid
Kaasjeskruid laat je innerlijk kind weer helemaal Zijn met alle blijheid en hartgeluk. Ze leert je je hart oneindig te openen en te geven zonder voorwaardelijkheid. Je zult datzelfde gaan ontvangen. Maar Kaasjeskruid zet je ook op je plek en fundering, geeft je een innerlijk nest, zodat je jezelf niet wegcijfert of maar doorwerkt maar liefde begint te ontvangen. Afgeslotenheid en verhardingen lossen door kaasjeskruid op, ook fysiek.

Madelief 22.jpgMadelief
Madeliefje haalt vastgezette onveiligheid uit je basischakra, maakt verkrampte overlevingshoudingen en de zwaarte van verantwoordelijkheid en verplichtingen los en brengt je naar je kwetsbare zelf. Ze geeft je persoonlijkheid en ziel een gevoel van geliefd zijn. Hoe vaak je ook vertrapt, afgemaaid en verlaten bent, madelief/Jij, heft altijd haar hoofdje weer op naar de zon!

Lees meer bij de bloemennamen en webshop links


Praktische informatie en kruidenkennis: 

In 5 online avond bijeenkomsten van 1 uur zullen we de 13 dimensionale helende energie van de Elohim bio kruidentincturen en/of kruiden Deva hanger voor je channelen in samenhang met je innerlijk kind, zielskind, goddelijk kind en 2de chakra die diepgaande healingen en zuiveringen zullen krijgen. Je leert over het werkingsgebied van de kruiden en hoe je ze kunt toepassen van geest tot lichaam. Op al de lagen van geest tot lichaam werken de Elohim bio tincturen en Deva hangers thuis ook verder, door. O.a. door het innemen van de druppels of door de Deva hanger te dragen. Je gebruikt ze zeker een half jaar voor de gewenste karakterveranderingen. Natuurlijk kun je de Elohim bio kruidentincturen ook gebruiken voor je gezin of partner. Ze zijn meerdere jaren houdbaar en werken ook bij fysieke klachten.

Uiterlijk een week van te voren (afhankelijk van je moment van aanmelding) krijg je van elk van de Elohim bio kruiden een tinctuur (50 ml) of een Deva hanger thuis gestuurd. Deze kan je tijdens de cursus, en in de maanden daarna innemen of bij je dragen. Deze kruidentinctuur en/of kruiden Deva hanger kun je thuis vasthouden tijdens de channeling, waardoor de ervaring nog krachtiger kan worden en ook de bio tinctuur nog een extra persoonlijke afstemming meekrijgt vanuit de Bovenwereld.

Elke online avond zal ongeveer 1 uur duren en start om 19.00 uur.

De channelings vinden om de week plaats op de volgende data:

  • woensdag  15  januari 2025
  • woensdag  29  januari 2025
  • woensdag  12  februari 2025
  • woensdag  26  februari 2025
  • woensdag  12  maart 2025

De helende channelingen kun je nog 14 dagen naluisteren
tot aan de volgende online avond cursus


Mocht je één van de avonden niet mee kunnen doen, dan kun je de opname nog 2 weken (tot aan de volgende online avond) terug kijken en luisteren. Op de avond zelf meedoen is altijd krachtiger, omdat je mee trilt in het groepseenheidsveld.

Ik ontmoet je graag online, tot dan; Joke ElZiam Nootebos!


Tips voor verdere verdieping/groei, worden wie je helemaal bent


Ervaringen van deelnemers:

Mijn innerlijke onveilige kind heeft aandacht gehad tijdens de helende channeling. Het ging diep ondanks dat het online is. Eigenlijk was ik me helemaal niet zo bewust van die onveiligheid in mezelf. De onveiligheid kreeg ik wel via spiegels in mijn leven, maar die nam ik niet altijd serieus. Nu weet ik waar bepaalde gedragingen vandaan komen. Dat ik maskers heb ingezet  en dat het nu tijd is om deze af te doen.

Om mijn ware authentieke zijn te gaan leven. Hoe spannend ik dat ook vind. De goudsbloem helpt me erbij.

En de Madelief wauw wat was dat ook een prachtige channeling

Het kleine krachtige bloemetje die mijn kindjes vaak plukken. Mogelijk wisten zij al dat ik hem kon gebruiken. 

Het bloemetje dat weer opstaat als er op gestaan wordt, wat met de zon mee draait, maar die zijn kern beschermd als het koud weer is. 

Het heeft diepe stukken aangeraakt en dat dit online kan vind ik helemaal bijzonder. 

Als ik nu langs een veld met madeliefjes fiets kan ik niet anders dan een dankbare lach aan ze geven. Ik voel direct de verbinding weer. 

Veel liefs Hillene

Lieve Joke,

"Wil je graag laten weten dat de innerlijk kind opname omtrent Madelief heel veel heeft gedaan voor mij , voelde mij direct aangesproken . Hoe vaker ik het beluisterde hoe breder ik kon ontvangen . De hele serie tot nu toe heeft me  veel groei opgeleverd dus Ik ben je enorm dankbaar en kijk uit naar de laatste uitzending vanavond, tot dan!"

Liefs van L

"Na de online les voor het innerlijk kind met het kruid hondsdraf waren mijn voeten opeens heel stromend en zacht, ik was heel gegrond.
Ik heb het ooit weleens eerder ervaren toen ik diep had losgelaten maar dat is al heel wat jaren geleden.
Dat moet echt te maken hebben met de hondsdraf druppels, de transmissie en dat ik erbij ben gebleven, wat een mooie aanmoediging zeg. Ik had het eigenlijk een soort van opgegeven dat ik in mijn eentje bij de angst kan blijven, had het idee dat het alleen onder begeleiding live- face tot face zou lukken. Echt een overwinning op dit thema".
Annemarie

 


"Dank je voor deze fijne, mooie online bijeenkomst, een prachtige, krachtige energie bouwde zich op en ik voelde me met jullie verbonden. Daarnaast vond ik het erg fijn, om te luisteren en te horen, waarover andere deelnemers hun vragen hadden en hun 'struikelblokken'. Om samen onze struikelblokken te delen en te spiegelen in alle openheid, de herkenbaarheid en de inzicht die ik in mijn Zelfreflectie zag. Dankbaar heb ik meegedaan met deze mooie online bijeenkomst!"

Hartelijke groet, Andrisa

"De hondsdraf gaf mij een gevoel van intense rust. Het samen voelde fijn. Het was verdrietig zo alleen. Er kwamen woorden; het mag niet, ik geloof het niet. Fijn om contact te maken met de ondersteunende energieën en overtuigingen los te laten. De ouders stonden met uitgestoken hand, dat werkte niet. Toen gingen ze bij het kindje zitten. steeds dichter bij elkaar en toen met z'n drieën intense liefde ervaren in mijn buik, in mijn hart. Wauw wonderlijk. het kindje begon te bewegen en te ontdekken. blij. ze voelde dapper en zei ''ik weet wel dat jullie er zijn''. Grappig om dit eerst niet te snappen en te willen reageren en daarna het er te kunnen laten zijn."

Marlies

"Bedankt voor de cursus. De gekozen planten sloten steeds goed aan bij de energie waar we ons collectief in bevonden voelde ik. Dat was fijn. Ook goed bij de processen waar ik mezelf in bevond. De angst om kwetsbaar te zijn was het thema van mijn innerlijk meisje. De angst om bloot te geven en te falen. Faalangst waar ik al zo ontzettend veel jaren mee rond loop, waar ik in geen enkel eerder proces zo direct mee geconfronteerd werd."

Uit naam van die angst had ik zo lang volgehouden wat niet goed was voor mijn lichtwezen en essentie. Maar nu kwamen al die stukjes bewust naar boven met behulp van Kamille (wat mooi was voorbereid door Berk). Toen hielp Madelief mij om al die lasten die ik zo lang had meegedragen toch maar op te geven en bloot te geven en mij over te geven aan wat werkelijk goed voor mij is en ik ben nu bezig om een nieuwe situatie te creëren in de aardse realiteit die veel meer recht doet aan wat er nodig is om verder tot bloei te komen. Voor mij en mijn gezin. Daar helpt goudsbloem weer bij. Hartelijk dank!"

Licht en liefde Karin


Ik merk dat de Madelief en Zelfrealisatie tinctuur werken op mijn innerlijk kind,  ziel en kwetsbaarheid. En het loslaten van vastgezette onveiligheid en verkrampte overlevingshoudingen en alles rondom dat werkt het enorm! Ik zat al in een transformatie en ik denk dat beide tincturen mij daarin enorm ondersteund hebben! Ik ben tegenover iedereen meer Ook in de keuzes die ik maak voel ik me krachtiger. Ik voel mijn grenzen duidelijker en kan ze ook aangeven zonder me daarover schuldig te voelen. En als ik niet weet of ik een ander misschien toch heb gekwetst vraag ik het en maak het bespreekbaar. 
Ik voel me onbevangen, ben bezig als een kind, ik voel mijn ruimte en mijn creativiteit weer stromen. Heb zin in avonturen, geniet van de innerlijke rust en de stilte om me heen. Tijd bestaat voor zover mogelijk niet. Elke dag is een verrassing. Ik voel me puur. En voel dat ik nog allerlei schatten in mezelf te ontdekken heb en ben er benieuwd naar. 
Tevens heb ik gemerkt dat ik de keuze heb tussen blijven hangen in verdriet of het verdrietige, pijnlijke gevoel er te laten zijn, te doorvoelen en er glansrijk weer uit kunnen komen door me te laten ingeven door mijn innerlijk weten. Door de stilte in mij waarin ik als toeschouwer mezelf kan zien, doet mijn lijf precies wat nodig is. Ik denk niet na en doe. Met als gevolg dat ik binnen een half uur in een andere, fijnere staat van zijn ben! En dat is heerlijk om te ervaren.
Dus dank voor jullie mooie, krachtige tincturen. Ze hebben mijn proces nog helderder gemaakt
 
Hartelijke groet,

Madeleine

Wilde nog even zeggen dat de healing van de Berk mij goed heeft gedaan. Mijn benen voel ik meer doorstromen, beter gegrond. Ben nu wel een beetje emotioneel. Maar ik voel zoveel liefde voor de Berk. Wat bijzonder! Nogmaals bedankt voor deze mooie geschenken van jou en de bovenwereld.

 

Heel fijn heb ik van de vier kruidenlessen en transmissies genoten. 
Regelmatig kreeg ik het beeld van een kwijtgeraakt zelfgemaakt kruiden-planten-schriftje terug, dat ik op de agrarische school maakte.
Leuk om die interesse in een jeugdfase dit heeft doen herinneren.
Ik weet nog dat het een schriftje was van niet-gebleekt papier- nog wat ongewoon dacht ik voor begin jaren '80.
De taal en de toon/trilling van je stem is fijn gehoord en binnengekomen.
Door herhalend te luisteren en soms stukjes tekst die me in het moment raken letterlijk op te schrijven in een schriftje,
merk ik dat er in mijzelf die andere klankkleur en zachtheid weer mee mag doen.
Kortom: ik heb er best wel veel aan gehad op mijn huidige pad.
 
Lieve groet
Bianca

 

Beste Joke,
Dankjewel voor de mooie channelings die je gegeven hebt met deze online cursus. 
Ik heb er veel aan. 
Ook deze laatste met Kaasjeskruid, het liet mij dankzij de zachtheid des te meer zien met hoeveel aangeslibde energieen ik van anderen liep en dat het mijn thema is om meer voor mijzelf, de Vreugde, de Liefde en Sereniteit te staan. Dat de essentie van het zielenlkind serene vreugde is en dat juist in de Stilte die alles zo goed zichtbaar en voelbaar is. De oerenergie van de berk is ook zo geweldig. Ja, alle kruiden waren mooi, de laatste drie die we behandelden sprongen eruit voor mij. 
 
Pfoe, ook de emoties schaamte en schuld kwamen bij mij aan bod bij Kaasjeskruid. Prachtig hoe dit kruid op een hele zachte liefdevolle wijze mij toonde dat ik mijzelf mag liefhebben en dat ik mijzelf een mooi leven mag gunnen. Ik vind het bizar om te zien hoe ik mezelf saboteerde tijdens deze channeling toen je ons vertelde voor ons te mogen zien in wat voor huis e.d. we ons mochten zien. Jeminee, wat hield  ik nog vast aan het oude. Onder de plak van mannelijke dominantie en de starheid van maatschappelijke regeltjes die verband hadden met het oude kerkelijk systeem. Tjee. En het was ook zo mooi voelbaar in m'n lichaam met dat borrelen in m'n buik toen je dat zei. 
Ja mooi. Als ik dit zo opschrijf ga ik nu door met berk en Kaasjeskruid merk ik. 
Dankjewel ,Warme groet, Ellen Bisschop

 

Ik vind tot nu toe de cursus heel fijn, het zet zoveel in beweging. Sinds afgelopen woensdag draag ik de Devahanger Berk. Wat ben ik blij met Berk, zij komt op het goede moment voor mij. Alles wat hondsdraf en goudsbloem hebben aangeraakt en losgemaakt, helpt Berk zo goed met de doorstroming en zuivering. Heel fijn, omdat ik ook eerder deze week heb besloten om mijn tweelingman voor nu los te laten, en dat is zeer pijnlijk. Dat weet je ook heel goed. En ik heb nog nooit eerder een Devahanger gehad, wat voelt het anders dan de tinctuur. Ik vind de energie heel krachtig en dragend en tegelijkertijd zacht. Lieve groet Annoesk

Lees hier meer ervaringen


Opleidingen

Deze workshop of module is nodig voor de (beroeps)opleidingen: