Workshop: Grootse Egyptische en Druïdische Inwijdingen voor je missie en verlichte staat

Workshop: 3333-2024
Deze module behoort tot de opleiding: VPZ, NS, GV
Hij kan ook los van een opleiding gevolgd worden.

Beschrijving

Egyptische en Druïdische Inwijdingen: grote Sekhmet Inwijding brengt je staat van verlichting in je innerlijk kind en subtiel buikgevoel. Hathor Inwijding brengt de universele Liefde en mededogen in je hartgevoel. Hartepijn verdwijnt. Wij-hart en hoederschap verschijnen. Isis Inwijding, initieert je in de zuivering en verlichting van je mind en brengt hogere Liefdeswijsheid vanuit het Geestelijk Leven. Horus Inwijding brengt je Zijnsstaat, Kosmische Kennis, maakt Vrij. ook van karma en tweelingziel pijn. De Piramide Inwijding brengt je de identificatie met je onsterfelijke ziel, Ka-lichaam.
Lees de volledige tekst

Data & prijzen

21-09-2024 t/m 22-09-2024


€386,00

vroegboekprijs

21-09-2024
22-09-2024
10.00-17.00 uur
Docente Joke ElZiam Nootebos

INCLUSIEF:
gratis toegang tot de zelfrealisatie tuinen en gezamenlijke (vegetarische) maaltijd op zaterdagavond

DOCENT:
Joke ElZiam Nootebos


Workshop: Grootse Egyptische en Druïdische Inwijdingen voor je missie en verlichte staat

Grote initiaties, Vuurwerk om je hoogste vorm op aarde neer te zetten!
Met groepstransmissies en persoonlijke readingen over jouw Inwijdingsweg in samenwerking met Gaia en de Bovenwereld. 

Egyptische god, beeld, tempel, inwijding.jpgDocente Joke ElZiam Nootebos
Ook in de "Sekhmet, Harthor, Isis, Horis" - helende tuin van de Elohim Krachtplaats en bij de Piramide krachttuin vindt er een helende, gechannelde transmissie en initiatie plaats.
Vergeet niet de juiste zon- of regenkleding en muggenspul mee te nemen en eventueel een kussentje voor in de aanwezige stoeltjes.

Enorme versnelling is mogelijk door het ontvangen van de grote Inwijdingen als je zover bent. Ieder pakt tijdens de workshop, de Inwijdingen op op het eigen ontwikkelingsniveau en gaat meerdere inwijdingsstappen, verder. Elk van de onderstaande Inwijdingen (initiaties) en zuiveringen werd vroeger volbracht in de Inwijdingsscholen. We deden vaak meerdere leven over slechts één Inwijdingsgraad (of school)! Nu is het mogelijk voor diegenen die zover zijn, dat in het huidige leven te voltooien waardoor je missie en verlichte staat ontwaken. Net als je Druïdische Oorsprong, Goddelijke Zelf en Magiër. In deze nieuwe tijd gaan de Elohim Inwijdingen echter een evolutiestap verder. Ze transformeren ook de onderste chakra's en het lagere zelf en menszijn en activeren een dienstbaarheid aan een nieuwe Ontwaakte samenleving.


Initiaties, Inwijdingen en ontwikkelingen

Sekhmet zuivert en initieert je innerlijk kind en subtiel buikgevoel

De hoogste initiatie van Sekhmet die voelbaar op je zal worden overdragen zuivert je emoties, wenslichaam en ego-behoeften, ook op het gebied van relaties, respect, warmte, verbinding, aandacht, geld en seksualiteit. Op steeds subtieler en kristallijn niveau maakt het je Vrij en onafhankelijk in je relaties ook al ben je verbonden. Relaties worden gezond en heel en jij stabiel. Het kleven aan je ik-kern, ik-gevoelens en behoeften, ondergronds verzet of terugtrekken en afgescheidenheid worden getransformeerd en kunnen voelbaar plaats maken voor je ware (Goddelijke) Zelf en je staat van heelheid en verlichting tot in je buikgevoel en innerlijk kind. Daarna kunnen je magische kind, emoties, behoeften, seksualiteit en gevoelens vanuit je puurheid en onschuld samenwerken met je Geest, Ziel, Hart en het Buikgevoel van je ware Goddelijke Zelf. 

Initiaties en Inwijdingen met de Egyptische zelfrealisatie goden

Sekhmet installeert voelbaar ook je tweelingstraalverbinding en bewustzijn en je innerlijk Heilig Huwelijk

Sekhmet werkt tijdens deze grote Inwijdingenworkshop vanuit het vierde aangezicht van God en de Absolute Bronkrachten o.a. door middel van de Westenwindrichting. Haar Krachten zijn ook geankerd op de westwand van de grote piramide van Gizeh en die van de levensgrote piramide die staat in de Elohim Krachtplaats-tuinen.

Hathor, zuivert je (persoonlijk) hart (pijnen) en opent je Divine wij-hart

De hoogste initiatie van Hathor die door docente en Ingewijdene Joke ElZiam Nootebos voelbaar op je zal worden overgedragen tijdens deze weekendworkshop, opent en zuivert je hart voorbij je ik belang, voorbij je hartvoorwaarden of pijn en voorbij het kleven aan liefde en aandacht. Leven vanuit mededogen ontstaat. Verdichte zelfbescherming, emoties, ideeën over weggeefstand, je niet gezien of niet geliefd voelen, er niet bij horen of geen plek van liefde in het hart van anderen hebben, verlatings- en bindingsangst worden stap voor stap opgelost in je geactiveerde, verlichte en oneindige Hathor Hart. Je Hart ontvangt de staat van verlichting en dat voelt heerlijk! Hathor werkt tijdens deze grote Inwijdingen vanuit het 3e aangezicht van God en de Absolute Bronkrachten.

Isis, initieert de zuivering en verlichting van je mind & hogere Liefde/Wijsheid

De hoogste initiatie van Isis die Joke ElZiam Nootebos voelbaar op je zal overdragen vanuit haar Ingewijde staat, zuivert en transformeert je naar een groter inzicht, overzicht, de Diamanten Waarheid, egoloze Wijsheid, het wij-bewustzijn en een verlichte Geest en denkwijze. Ze voert je naar permanent Kosmisch Meesterschap en transpersoonlijke Eenheidsliefde. Door de Isis Inwijding kun je jouw naaste mensen en/of organisatie naar hun Ware Essentie en bedoeling brengen d.m.v. je uitstraling, mededogen en Boeddha natuur. Trek je grotere Engelen taak en schoenen aan en sta op als hoeder voor het Licht en welzijn van je omgeving zegt Isis! Isis werkt tijdens deze grote Inwijdingsworkshop vanuit het tweede aangezicht van God en de Absolute Bronkrachten o.a. door middel van de Oostenwindrichting. Haar Krachten zijn ook geankerd op de oostwand van de grote piramide van Gizeh en die van de levensgrote piramide die staat in de Elohim Krachtplaats-tuinen.

Horus brengt je de initiatie voor je Zijnsstaat

De hoogste initiatie is die van van Horus die voelbaar op je zal worden overdragen. Het verruimt je in het eeuwige, oneindige Al-Bewustzijn en Zelf. Hij helpt je het Thuisgevoel en de Rust van je Zijnsstaat te belichamen, door het oplossen van je ego-kern. De Horusvalk maakt je Vrij van het karma met je zielengroepen en van je meegemaakte geschiedenis. Ook kom je los van je vastgezette overtuigingen, een reactieve innerlijk kind, mindset en de herhalingslussen van meerdere levens. Horus helpt je voorbij de moeilijkheden en wenslichamen met je tweelingziel relatie en laat je leven vanuit je Geestelijke Wijsheid in eenheid met je geheelde menszijn. Daarna zul je vanuit je Divine Essentie en Hoederschap denken, voelen, spreken, handelen. Je overstijgt elk karma, ook dat van je zielegroep. Horus initieert je in Melchizedek-bewustzijn, Grote kosmische Kennis over het hele evolutieproces van Aarde en Melkweg, over de heilige Geometrie en de Gnosis, over de Ordening en de hoogste Magie (Merlin) en de Kracht van Eén. Horus werkt tijdens deze grote Inwijdingsworkshop vanuit het 1e aangezicht van God en de Absolute Bronkrachten o.a. door middel van de Noordenwindrichting. Zijn Krachten zijn ook geankerd op de noordwand van de grote piramide van Gizeh en die van de levensgrote piramide die staat in de Elohim Krachtplaats-tuinen.

Na de Vuur-geest zuiveringen van Sekhmet, Hathor, Isis en Horus, ontvang je de grote piramide Inwijding.

Wat gebeurt er met je in de sarcofaag?
Na de 4 Etherische Vuur Inwijdingen en initiaties en hoogste piramide Inwijding verbindt je verlichte Zelf zich in eenheid met je menszijn en worden je mannelijkheid en vrouwelijkheid, ik- en wij-zorgzaamheid, één. Na je inwijdingspad word je een Godgerealiseerd mens. Je zilveren koord ondersteunt mede dit samenvallen van je Ka (Goddelijk Geest) en Ba (materie, fysiek) lichaam (menselijk zelf). Langs dit zilveren koord ontstijg je de wereld van materie terwijl je er toch in leeft. De regenboogbrug of  Antakarana en het keelchakra in de helende Elohim krachttuinen helpen hierbij.

Door de initiatie van de hoogste Piramide Inwijding van Ingewijdene en docente Joke ElZiam Nootebos en de Bovenwereld, word je volkomen één. Intern en extern, horizontaal en verticaal. Zogauw je deze staat permanent belichaamd functioneer je op één level met de Vuurgoden en Godinnen, de Goddelijke Krachten van de Windrichtingen, Aartsengelen, de Bron en Gaia. Je brengt en ervaart de hemel op aarde en werkt voor de nieuwe aarde. Je wordt op natuurlijke wijze een Earthkeeper en nieuwetijds Sjamaan!

Hogere ultra violette frequenties van de piramide en je Ra Inwijding volgen

Deze zullen je Gaven, onsterfelijkheidslichaam, verlicht Meesterschap, je Missie en het ultieme Hoederschap, in je activeren. Je voelt jezelf vanuit je eeuwige Ziel en deel van Al-Eenheid.

De ultraviolet blauwe piramide frequenties helpen bij:

 • Het voelen van wie je bent voorbij aan dit ene leven. Je voelt je zelf vanuit het eeuwige zelf (verlichting) en het subtiele ego van je spiritueel meesterschap lost ook op.
 • Je wordt je Oorspronkelijke Goddelijkheid en een met Moeder Aarde, je missie en  Hoederschap.
 • Activeren van onsterfelijkheid, eeuwige gezondheid en nog meer Heldere Gaven

De auteursrechten van bovenstaande tekst blijven eigendom van Joke ElZiam Nootebos


Wat merk je er thuis van?

 • Je ego-ik-kern is minder verdicht, transparanter en meer dienstbaar aan je Ware Zelf
 • Je mindcontrole, egohechtingen of needings nemen af en worden bewust gedurende de komende tijd.
 • Je ziet steeds beter wanneer je vanuit je ikje of vanuit je ware Zelf functioneert.
 •  Er komt zicht op hoe je bedoeld bent bij te dragen vanuit je volledig potentieel en Ware Zelf aan de nieuwe samenleving.
 • Verlichting, je Gaven en de Inwijdingsweg en je volgende ontwikkelingsstappen worden duidelijk.
 • Je weet én voelt Wie je werkelijk Bent en je Missie versnelt!

Je hoogste eindresultaat Godsrealisatie

Elke keer wanneer je de Inwijdingstuinen bezoekt zal je in deze Elohim zelfrealisatie tuinen en op de Elohim Krachtplaats een stukje van je Inwijdingsweg verder afleggen. De hoogste piramide Inwijding kan zich thuis verder ontvouwen als de andere inwijdingsstappen voldoende geïntegreerd zijn. Je multidimensionaal, kosmisch meesterschap, kristallijnen zelf, je Pillar of Light en het interne Heilig Huwelijk worden permanent en gaan deel uitmaken van je dagelijkse omgang en functioneren. (installatie van al je zielsdelen en volledig potentieel gebeurt tevens tijdens de online groepshealingen. Het daalt in je lichaam en Merkivah (dubbele piramide). Het verdiepen en leren toepassen daarvan in het dagelijks leven ontstaat mede door de inwerking van de inwijdingscodes van de helende Elohim Tuinen en het Lemurisch Bos, door de bio zelfrealisatie tincturen ervan te gebruiken en door Elohim e-learnings, weekendworkshops en persoonlijke sessies te volgen. Na je Inwijdingsweg zal je tegelijk functioneren in: het kristallijnen, non-duale, in alle dimensies, het aardse en de Bovenwereld. In alle eenvoud zul je als verlichte menselijk-kosmische meester en engelenmens, als Ingewijde Earthkeeper met universele Liefde, door het leven gaan. Ook kan je onsterfelijk lichaam (etherisch dubbel) ontwaken. Je Godrealisatie begint en activeert middels deze workshop!.

Piramide.jpgDe Piramide bevindt zich onzichtbaar en in omgekeerde vorm ook in de Aarde

Het bovenste zichtbare deel van de piramide activeert je uitgekristalliseerde Kosmische Mens, levend te midden van de dualiteit. De onzichtbare tegenhanger van de piramide brengt je door je onbewuste en is diep verankerd in je lichaam en de Aarde. Als het onbewuste zuivert en bewust wordt ontstaat je puurheid en eenvoud. De nieuwetijds Ingewijde Earthkeepers mannen of vrouwen worden tijdens de workshop, ook Ingewijd in de (vrouwelijke) onderkant tijdens de piramide Initiatie.

Je wordt uiteindelijk een Leider en Kosmisch Meester met grote Gaven, die in alle eenvoud, te midden van andere mensen leeft vanuit het grote, universele Eenheidsliefdesveld.

Dit in tegenstelling tot de Egyptische en Atlantische Ingewijdenen die bóven het volk en de menselijke onderste chakra's stonden. Deze Inwijding in de omgekeerde piramide brengt jouw geestelijk leven dat zich deel van de Al-Eenheid voelt, ook in het onbewuste gedrag. Je zult Moeder Aarde, alle mensen, alle natuur-Rijken en de Bovenwereld in je oneindige wij-Hart gaan dragen en er één mee zijn! Dit alles wordt tijdens deze prachtige workshop in je geactiveerd!

Het Elohim Centre en de Krachtplaats zijn uitgerust om de hele Inwijdingsweg voor ieder die dat wil, te helpen voltooien!


Tip

Gun jezelf een verblijf in een luxe chalet en overnacht op de Elohim Krachtplaats met haar helende Tuinen. Haal nog meer lichtcodes op, loopt in het Lemurisch bos je eigen Inwijdingspad en mediteer bij de grote geometrische vormen, bij de Elohim engelen, chakra tuinen e.a. Helende Tuinen, in alle rust.

In deze unieke dagen voor jezelf kom je helemaal tot rust en ervaar je je ware Zelf, Moeder Natuur en je volledig potentieel. Dit en ook antwoorden op je vragen neem je voorgoed mee naar huis. Een groter geschenk kun je jezelf niet geven!


Ervaringen van deelnemers

"Wat een prachtige workshop, mijn hele systeem tintelt deze week nog na. Ik kan veel gemakkelijker bij mezelf blijven, zie als het ware een helder overzicht en ga daarom ook niet meer overal op in.

Ik voel mijn grote zelf toekijken en niet het persoontje. Veel viel/valt op z’n plek, nu oude overtuigingen en illusies die al langer speelden weg zijn. Er is letterlijk meer ruimte, een enorme last is van mijn schouders af… Ik voel meer vreugde en blijheid. Voorheen was dat alleen in mij, nu voelt het dat het ook naar buiten stroomt. Meer zachtheid in en om mij heen. De tuinactivatie was ook heel mooi en krachtig. Deze heeft me laten zien en voelen dat alles is zoals het is, zo boven zo beneden, en dat ik daarin kan verblijven, juist met al die gevoelige lagen. De energie gaat nu zachter door mij heen, terwijl ik me sterker voel. Enorm dankbaar voor al wat is, dank je wel ..."

Liefs, Brigitte

"De workshop is heel bijzonder. Ik ben héél dankbaar voor dit grote geschenk. Binnen de groep was er saamhorigheid en zachtheid."

Debbie 

 

Dankjewel voor het mooie workshopweekend met de diepgaande transmissies! Het werkte allemaal nog behoorlijk door en zorgde er bij mij voor dat ik licht kreeg op een vorig leven, wat ik deels heb kunnen helen. Lieve groet Jessica


Doelgroep

Doe alleen mee als je:

 • psychose en emotioneel stabiel bent

Gebruik de Sekhmet-Harthor-Isis-Horus tinctuur vooraf om je te openen voor de workshop en ook daarna

 • Schaf vooraf de Krachtplaats bio tinctuur aan. De "Sekhmet-Harthor-Isis-Horus" tinctuur. Deze kun je vooraf gebruiken om je voldoende te openen om de workshop Inwijdingen diepgaand te ontvangen. Gebruik ze ook een half jaar of langer na afloop voor integratie en het vervolg van je inwijdingen.

 Tips om je voor te bereiden en te verdiepen

 

Workshops en opleiding 

Ondersteunende middelen, vooraf en na afloop


Contact en route


 

Opleidingen

Deze workshop of module is nodig voor de (beroeps)opleidingen: