Kenmerken en fases: tweelingzielen, tweelingvlammen en stralen

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Veel relaties zijn ooit begonnen op persoonlijkheids niveau. Het dagelijks functioneren gebeurt dan vanuit de wil en mind, vanuit de ik-verdichting, die zich vooral met dagelijkse zaken, veel denken, werk en emoties identificeert en veelvuldig afgescheiden of duaal kan zijn.

Als door innerlijke groei één van beide partners gaat functioneren vanuit hart en ziel wordt deze milder, liefdevoller, wil hij/zij anderen helpen. Eetgewoontes veranderen en er komen inzichten en bewustzijn. Ook het eigen subtielere en kwetsbare zielegevoel wordt bewust en langzaam leert deze partner hiervoor op te komen. Hij/zij wil dat de partner die nog niet zo open is als ziel en zielsgevoel, meer in- en aanvoelt en rekening houdt met het gevoel van de ander. Vaak begint de meest ontwikkelde partner de andere partner te coachen met nieuwe inzichten. De op persoonlijkheids niveau functionerende partner voelt zich soms niet erkend en niet gewaardeerd, hoort vaak dat hij/zij moet veranderen en meer rekening moet houden met … Desondanks blijft hij/zij aanvankelijk nog wel open voor alle nieuwe inzichten. Maar als het te bedreigend wordt voor het innerlijk kind van hem of haar, het kind dat nog nauwelijks gesteund en gevoeld kan worden door zichzelf, komen er relatieproblemen en begint verzet.

Voor de partner die leeft vanuit hart en ziel voelt het pijnlijk als die ziel niet teruggespiegeld wordt in haar liefde en gevoeligheid door de andere partner. Als de ander té mentaal, doenerig en grofstoffelijk is. De kans om verliefd te worden op een ander ligt dan op de loer. Vaak duurt de relatie nog voort en vindt er al langere tijd een rouwperiode, een afscheid vanuit plaats, totdat het werkelijk uitgesproken wordt.

Fases en processen: tweelingzielen, vlammen en stralen

Het proces van tweelingrelaties kun je onderverdelen in meerdere fases: tweelingzielen, tweelingvlammen en tweelingstralen. Het is echter niet zo dat je altijd door alle fases heen hoeft te gaan of dat dit verschillende personen zijn. Zo kun je ook je tweelingvlam ontmoeten, zonder dat je ooit je tweelingziel ontmoet hebt. Of kun je resoneren met je tweelingstraal op het niveau van een tweelingziel waardoor je niet de volledige diepgang van de intense verbinding kunt herkennen.

Kenmerken tweelingziel

De mens die vanuit hart en ziel is gaan leven wordt intuïtiever en ontwikkelt heldere gaven. Hij/zij voelt veel meer aan achter de woorden, neemt veel meer waar, reageert op de gedachten en uitstralende sfeer van anderen, maar ook van de natuur. Bewustzijnsgroei ontstaat door wat er waargenomen wordt op dieper zielsniveau. In zichzelf en de omgeving. De ontwakende zielemens kan niet meer alleen over koetjes en kalfjes, het huishouden, de boodschappen, het werk, de collega’s, hypotheek en vakantie praten. Hij of zij heeft zielenmaten nodig om over de gevoelens van de ziel en ongeziene wereld uit te wisselen. Ook edelstenen, dieren- en planten en hun spirits krijgen hun belangstelling, net als spirituele boeken en cursussen. Een innerlijke rijkdom ontstaat waar alleen een partner die ook vanuit de ziel en het hoger zelf leeft over mee kan praten. Pas als je leeft vanuit dit zielsniveau kun je een tweelingziel herkennen. Een van de kenmerken van tweelingzielen is de wederzijdse herkenning van de eigen diepgang van het hart en het Hoger Zelf. Vaak is het alsof je elkaar woordeloos aanvoelt en altijd weet wat er in die ander omgaat. Je bent op veel meer lagen verweven. Processen gaan helen, dieper en sneller door het samen komen met anderen die reeds vanuit de ziel denken en handelen, door samen te groeien en stoeien, door liefde en soms ook pijn te verdiepen. Door te kiezen voor het hart. Onvoorwaardelijke liefde, gesprekken en healing, nemen een belangrijke plaats in. Spirituele ontwikkeling wordt een geïntegreerd deel van je leven. Net als het aanvoelen van de ziel van een ander voorbij de buitenkant. Soms herken je een tweelingziel, maar is die ander nog niet zover. Dit is vaak een pijnlijk proces van loslaten.

Kenmerken tweelingvlammen

Als je zieleleven zich multidimensionaal verdiept, nemen emoties en drama’s af. In deze fase kun je je tweelingvlam gaan herkennen. Het wordt rustiger in je terwijl het hart zo diep alles nu beleefd. Geestelijk ben je gegroeid en je bewustzijn is verruimd. Je hebt over alles en iedereen zoveel meer inzichten. Zelfrealisatie en zelfs Kosmisch Meesterschap ontstaan in je, nu het gewoon is geworden vanuit je heldere Gaven en geestelijk overzicht te functioneren. Veel beter geef je grenzen aan, je wordt minder aangepast, oordeelt minder en in tegenstelling tot eerder, voelt je innerlijk kind zich minder vaak gekwetst en niet gezien. Je wordt spiritueel volwassen en bent een Meester. Van oppervlakkige gesprekken word je veel sneller moe. Je multidimensionale ziel met zijn lichtkracht en geestelijke inspiratie gaat er niet (meer) van aanstaan. Er ontstaat meer bewustzijn en erkenning over je buikgevoel, eigenwaarde en zelfliefde. Je leert trouw te blijven aan een dieper ziels-buikgevoel in jou en je kunt je minder aanpassen aan de ander en uitreiken als deze niet zelf zich ook gaat ontwikkelen. Je tweelingvlam is vaak ook iemand  die zo diepgaand bewust en gevoelig is geworden. Een van de symptomen van een tweelingvlam relatie is dat wat je ziet aan schoonheid en kwaliteiten van de ander, ook in jou omhoog gebracht worden. Soms voel je het Hoger Zelf  en het groot bewustzijn van de ander al, terwijl deze er nog niet ten volle naar leeft. Tweelingvlammen zijn dan ook bedoeld elkaar verder te openen in kosmisch meesterschap, in het onvoorwaardelijke hart, het geestelijk leven en het medeschepper zijn. Tweelingvlammen herkennen de eigen Goddelijke kwaliteiten in de ander en voelen alles zeer intens. Het mooie zowel als het pijnlijke of het gemis. In elkaar zien ze de eigen Ziel.


Liefde, brandend hart, tweeling vlam.jpg"Er komt een dag dat we diepgaand aangetrokken worden tot onze tweelingziel of vlam en meer dan ooit geraakt worden. Hoe herkennen we die? We ervaren tijdens zo'n zielenontmoeting een onvoorwaardelijke liefde in alle hoeken van ons lichaam en ziel waar geen houden meer aan is. Dit overkomt ons omdat we op weg zijn naar het belichamen van ons multidimensionale Eenheidsleven vanuit onze Goddelijke Essentie. Naar een verlichte relatie met onszelf en de ander"

 

Tekst uit de workshop Tweelingstraal, Heilig Huwelijk en relatievragen met Willeke Ananda Jansen.


Ontmoeting met je tweelingvlam

Je kunt je tweelingvlam pas ontmoeten als je ziel reeds volledig de persoonlijkheid overstraalt. Meer en meer leef je vanuit je Ik-Ben bewustzijn en vanuit een nog grotere hartenergie. Vele dingen zijn er al veranderd in je relaties, in je karakter, in je natuur. Er is nog meer liefde, rust, vertrouwen, kalmte, onafhankelijkheid, zelfvertrouwen en zekerheid in je gekomen. Je Bent echt Iemand! Je éénheidsbewustzijn, het willen delen en dienen worden belangrijker dan je "ikje". Belangrijker dan je persoonlijk leven, waarbij alles om jouw gevoelens, groei en ervaringen draait. Soms heb je éénheids-verlichtingservaringen. Het streven en grijpen laten los, onthechting van karma, mensen en situaties vinden plaats. Je kent al vele leden van je zielengroep. Bewust of onbewust heb je ze ontmoet.

Op het moment dat je je tweelingvlam herkent valt alles even stil

Het voelt als de andere jij. Ook nu kan het heel pijnlijk zijn als de ander dat niet zo herkent. Het Mannelijk vrouwelijk, tweelingziel, liefde.jpg ...gaat er dan ook niet om om die ander te overtuigen dat je samen moet komen, zijn of blijven, maar om je eigen grotere deel, het mooie deel dat je voelt en ziet in de ander, in jezelf te gaan zien en leven. Master healing-reading consulten kunnen hierbij helpen, net als workshops of online begeleiding.

De tweelingvlam heeft veel overeenkomsten met jou. Dezelfde thema’s, maar net weer even anders. Dezelfde rode draad door levens. Dezelfde zoektocht. Dezelfde gevoeligheid en onvoorwaardelijke liefde. Dezelfde kracht of overeenkomsten in bewustzijn.

Bij de ontmoeting van je tweelingvlam klikt het nog veel sterker dan bij dat van tweelingzielen. Alles van wat er voelbaar is, is heel intens. Het gebeurt op alle lagen tegelijk. Dat van het lichaam, het innerlijk kind van de persoonlijkheid, maar ook het kind van de ziel, hart, intuïtief en geestelijk niveau. Vaak is er sprake van ware eenheidsgevoelens. En soms beteken je ongelofelijk veel voor elkaar.

Tweelingvlammen willen hun ziel bloot leggen bij elkaar

Een van de kenmerken van tweelingvlammen is dat ze alles willen delen en bespreken. Sommigen hebben de halve wereld over gereisd om elkaar te vinden. Innig betrokken zijn ze bij elkaar.

Ze schamen zich niet bij elkaar, kunnen ontzettend vriendjes zijn, groeien bij elkaar. Maar ze kunnen ook heel erg op de teentjes getrapt zijn. Meer dan iemand anders kan je tweelingvlam je kwetsen, boos maken en bezeren. Hij/zij durft vooral bij jou de lelijkste schaduwkant te laten zien. Niemand kan zo door je heen kijken of prikken, niemand kan je zulke goede raad geven en aanvullen omdat hij/zij je zo goed kent. Je tweelingvlam probeert je vaak onbewust op weg te helpen van het realiseren van je Gods Vonk in je mens-zijn op aarde.

Niemand kan zo diep en veel van je houden als je tweelingvlam

Relaties tussen tweelingvlammen trekken elkaar aan en stoten elkaar af. Ze kennen zo goed elkaars zwakke punten. Het weglopen, de "haakjes" en "needings", het gebrek aan zelfvertrouwen, eigenliefde of eigenwaarde. Beiden begrijpen elkaar zo goed, maar kunnen ook heel geïrriteerd naar elkaar zijn.

Ze zijn geneigd voor elkaars zwakte te willen zorgen

Tweelingvlammen willen opvullen wat nog leeg is en mist in de ander. Ze zijn zorgzaam en fijngevoelig voor elkaar. Beiden helpen elkaar naar Zelfrealisatie door elkaars Licht brandende te houden.

Hun diepe liefde gaat nooit verloren ook al gaan ze uit elkaar of botst het soms te heftig. Lang niet altijd zijn tweelingvlammen in staat bij elkaar te blijven. Soms zit de een nog op het niveau van de tweelingziel en ook dan zal het samen zijn niet helemaal lukken. Vaak is het echter ook niet de bedoeling om samen te leven. Wel om veel samen te komen in vriendschap zodat door botsing, bewustzijnsgesprekken en liefde individueel en gezamenlijk karma kan oplossen en het licht zich kan versterken.

Kenmerken tweelingstralen

Tweelingstralen zijn elkaars Goddelijke wederhelft. Voordat tweelingstralen elkaar ontmoeten leven ze al lang vanuit kosmisch meesterschap en zijn ze diepgaand betrokken bij het Verlichtings- en Ontwakingsproces. Kenmerken van tweelingstralen zijn dat ze elkaars denken kunnen scannen (telepathie) en hun etherlichaam en geestelijk lichaam diepgaand verstrengeld zijn. Dit betekent dat ze ook op afstand alles van elkaar voelen. Een tweelingstraal verbinding is een intense verbinding die zelfs telepathie overstijgt. Als de een groeit, doet de ander dat ook. Als de een verandert, doet de ander dat ook. De processen van tweelingstralen zijn nog directer verbonden dan bij de tweelingvlammen. Zelfs al zouden ze elkaar nooit zien of spreken. Ze zijn elkaars eerste wederhelft vanuit de Bron.

Ze hebben ieder een innerlijk kompas waarop ze al lange tijd varen.

Ze zijn gewend daarop te vertrouwen en te luisteren naar hun eigen innerlijke stem en hogere leiding. Ze doorzien de trucjes van het ego-ik en oordelen of projecteren minder dan tweelingzielen en tweelingvlammen. Tweelingstralen kunnen met, maar ook zonder elkaar leven. Kenmerkend is dat beiden naast al hun overeenkomsten ook zeer verschillend zijn.

Hun bewustzijn is hetzelfde, maar ze benaderen alles andersom

De een benadert alles van bovenaf en de ander juist vanuit het aardse. Ieder kiest haar/zijn eigen pad en in een enkel geval gaat dat samen. In dat geval is er meestal sprake van een gezamenlijke Missie.

Tweelingstralen versterken elkaars ontwikkeling en Ontwakingsproces, ook zonder elkaar gezelschap te houden. Zo gauw ze al hun dertien zieledelen incarneren, leven ze vanuit hun volledig potentieel of Ik-Ben lichaam. Ze zijn dan, na diverse incarnaties samen, ieder in hun eigen Licht en hoeven dit niet meer bij elkaar wakker te houden zoals bij tweelingvlammen en tweelingzielen wel het geval is. Vaak hebben ze elkaar al in voorgaande levens ontmoet op het bewustzijnsniveau van tweelingzielen en later van tweelingvlammen. Hierin hebben ze al vele zuiveringsprocessen doorgelopen. Als tweelingstralen kennen ze elkaar daarom nu door en door, in hun menszijn en ego, op al hun zielenlagen tot aan elkaars Goddelijke Essentie.

Tweelingstralen zijn samen veel meer dan ze ooit met een ander of als single zullen kunnen zijn

Tweelingziel, liefde, relatie.jpg

Ze zijn innig vertrouwd en veilig bij elkaar, innige maatjes op alle lagen. Soms hebben ze dergelijke ervaringen ook in het verleden al gekend, maar botste het toen nog teveel. Als tweelingzielen of tweelingvlammen hadden ze aanvankelijk een te reactief innerlijk kind, of waren ze te kwetsbaar, hadden ze teveel ego of wilden ze teveel op de ander leunen. In veel levens werken ze vooral eerst samen karma uit.

Want alleen daardoor zien ze elkaar als tweelingstralen nu steeds in hun werkelijke Essentie. Ze zien nu pas echt al hun overeenkomsten en tegenstellingen, elkaars aardse en Goddelijke kwaliteiten. Ze leren elkaar nu werkelijk oordeelloos te steunen bij het leven van hun hoogste Essentie, de hogere Integriteit en Missie en de moed die daarvoor nodig. Ze kunnen elkaars kleine zelf niet langer pamperen.

Doordat ze elkaar, maar ook zichzelf niet meer oordelen zijn ze in staat om zonder blikken of blozen elkaar de ergste dingen te bekennen. Ze lopen niet weg voor emoties, ruzie en onmin. Alles vinden ze bij het Leven horen. Alles willen ze aangaan. Ze zijn niet bang elkaar te verliezen omdat ze in hun eigen Lichtkracht en autonomie staan. Ze lopen op de eerste plaats hand in hand met de Bron, met hun hoogste rol op aarde en niet met elkaar. Toch doen ze zichzelf niets te kort. En als ze boos zijn dan is het ook heftig door de God-Godinnenkrachten die in hun op alle lagen werkzaam zijn. Hetzelfde geldt voor de Liefde. Ze stapelen geen verhalen meer over hun irritaties, niets blijft lang hangen. Altijd keren ze weer terug naar hun staat van innerlijke vrede en mededogen.

De aansluiting met de Bron op het kruinchakra staat altijd open, ook in het alledaagse leven

Handelingen of langdurige contacten kunnen niet meer worden aangegaan als ze niet in lijn zijn met wat het Universum van de tweelingstralen wil. Eigenbelang gaat niet langer voor. Het volgen van de Goddelijke leiding van de Bron in hun hart en buikgevoel geeft plezier en brengt vanzelf voorspoed. Hemel en aarde komen in hen bij elkaar en dit zetten ze neer in de wereld. Ze ankeren daarmee tevens het hoogste Licht voor allen. Tweelingstralen schonen nog meer dan de tweelingvlammen al doen, gezamenlijk karma van solaire, galactische en monadische zielengroepen door hun processen, verschillen en Liefde aan te gaan met volledige Overgave.

Ze ontmoeten elkaar volgens eerder gemaakte afspraken in de Bovenwereld om het bovenstaande te ontwikkelen. Ook nu weer kan het moeilijk tot onmogelijk worden als de één nog op tweelingziel-niveau zit en de ander op het niveau van de Ontwaakte tweelingstraal zit. In de huidige tijdgeest is dat ook meestal nog het geval.

Tweelingvlammen houden veel meer rekening met elkaar dan tweelingstralen

Tweelingstralen ontwikkelen onafhankelijkheid, een eigen autonomie en innerlijke autoriteit en doen vaak precies wat ze zelf willen. Deze kracht is nodig om de eigen zowel als de gezamenlijke opdracht van hun Goddelijke Vonk te kunnen steunen. Vaak leren ze eerst niet altijd braaf te willen zijn of te willen helpen. Ze worden krachtig genoeg om voorbij te gaan aan de angst om vrienden, liefde en waardering te verliezen. Zo worden tweelingstralen sterker en bouwen ze een fundering voor hun Goddelijke Zelf dat zichtbaar wil worden binnen het dagelijkse functioneren en de Missie. In de tweelingstralen ontmoetingen valt veel te leren, ook over het alleenrecht, het zelf doen, zaken die niet altijd leuk hoeven zijn voor de ander. Het komt erop neer dat koesteren, elkaar pappen en nathouden niet meer kunnen als dat de Goddelijke Essentie niet dient.

Ook tweelingstraal relaties kunnen het hevig met elkaar aan de stok hebben

Ruzie duurt nooit erg lang. Voortdurende dualiteit wordt eenvoudig niet toegestaan door de gezamenlijke Goddelijke Vonk. Die maakt open, zoekt toenadering, keert terug naar Liefde en stopt het veld van onenigheid. Als de tweelingstraal deze opening vanuit het Universum voelt, komt er een lach, humor, Liefde, een inzicht hoe alles in elkaar zit en eigenlijk een spel van het ego is. Wel is er de bereidheid nodig om het roer dan om te gooien en weer open te gaan voor elkaar voorbij de “egostukjes". Onenigheid houdt alleen nog maar versneld leren in en als een van beiden daar toe niet meer toe in staat is, stopt de relatie.

Het etherisch netwerk van tweelingstralen is met elkaar verweven.

Tweelingstralen zijn bedoeld elkaar te helpen bij het belichamen van hun Goddelijke Essentie en Missie in het dagelijks functioneren. Daarvoor moeten ze elkaar volledig vrijlaten, daar alles voordoen wat nodig is en niet zichzelf of de relatie op de eerste plaats te stellen. Dit zijn grote Inwijdingsproeven. Ze zijn elkaars missing link, niet door te doen en te helpen zoals bij de tweelingvlammen, maar door nabijheid en hun staat van Zijn. Hun etherisch lichaam is met elkaar verweven. Ook op afstand. Bij elkaar zijn voller, vollediger. Het is heerlijk gevorderden tweelingstralen samen te zien. Ze zorgen op de allereerste plaats goed voor zichzelf maar ook voor de ander. Ze zijn in staat alles te delen. Hun kleren, bezittingen en zichzelf. Ze gunnen elkaar werkelijk alleen maar overvloed en hechten niet meer zoveel aan alles voor zichzelf houden. Ook gunnen gerealiseerde tweelingstralen elkaar het gaan van de eigen ontwikkelingsweg. Voor beiden blijft het een uitdaging om vanuit onvoorwaardelijke Liefde, verruimd Inzicht en Bewustzijn met elkaar en anderen te functioneren. Als ze niet functioneren vanuit deze Christuskracht wordt het heel moeilijk samen te blijven, omdat ze alles zo tegenovergesteld kunnen benaderen. Gerealiseerde tweelingstralen bezitten de taal der hogere Liefde. Deze hogere Liefde vindt plaats onder de Goddelijke Leiding, is niet gebaseerd op enig menselijk ego of eigenbelang.

Er is bij tweelingstralen sprake van gewone aardse liefde in de vorm van vriendschap en/of seksualiteit, maar ook de geestelijke Liefde. De geestelijk of universele Liefde houdt van elke bloem en van de schoonheid van het leven, ook al komt dat met tegenstellingen. Tweelingstralen kennen de Liefde om de Liefde. Universele liefde voor alles, voor heel de aarde en iedereen. Als beiden zichzelf gerealiseerd hebben dan ontmoeten ze elkaar in het hart van het gewone leven en wat het Universum daarin wenst. Beiden vallen samen, de menselijke liefde en de Universele Liefde.

Stralen realiseren hun Ware Natuur en Taak d.m.v. de samensmelting van ego tot Bron

Als tweelingstralen transparant zijn geworden, d.w.z. als ze niet meer alles wat ze vinden, denken en voelen en alles wat er om heen gebeurt, relateren aan hun ik-centrum, worden ze ruim, Vrij en Verlicht. Ze zullen vanuit hun Goddelijke Essentie en Missie willen bijdragen aan een nieuwe samenleving waarin ieder vanuit de eigen ware Goddelijke Natuur en het Hart met elkaar zal omgaan. Als hun ik-oppasser loslaat en het wij-gevoel met anderen en elkaar toeneemt, overstijgen ze elk eigenbelang en ego. Ze voelen dan een dringende oproep tot samenwerken aan het Universeel Doel welke boven hen beiden uitstijgt. Ze kunnen niets anders dan samenwerken voor het welzijn van alle mensen inclusief de natuur.

Die Taak start pas als Universele en aardse Liefde in zichzelf en met elkaar één zijn geworden. Hun drive, fundering en Liefde is dan groot genoeg voor hun Taak. Naast de Taak heeft hun gezamenlijke uitstraling een enorm effect op de groei en het bewustzijn van anderen in hun omgeving. Immers hun uitstraling omvat alle dimensies waarin ze ook dagelijks leven; universeel, galactisch (engelenmens met sterrenlichamen en de volledige zieledelen) tot en met het persoonlijk zelf en innerlijk kind.

Tweelingzielen, tweelingvlammen en tweelingstralen spelen een belangrijke rol voor de mensheid

Ze schonen middels hun processen onbewust mee aan het wereldkarma en dat van zielengroepen. Ze aarden het hoogste licht via hun samenzijn, trekken dit door naar persoonlijkheid en het lager zelf, waardoor onbewuste wrijvingen vanuit dit leven, verleden levens tot en met galactische zielengroeplevens, opspelen en zuiveren. Op alle auralagen en zielelagen tot in het kristallijne lichaam aan toe worden positieve en negatieve gevoelens ervaren. Dit maakt dat alles ook zo intens en allesoverheersend kan zijn.

Zie ook de tekst Tweelingziel, tweelingvlam of tweelingstraal ontmoeten


Tips voor verdere verdieping:

Goddelijke intimiteit en seksualiteit,voorzijde boek joke.jpg tweelingstraal relaties door Joke ElZiam Nootebos

Een geweldige schoonheid is het als de tweelingstralen samenkomen. Als Hoger Bewustzijn, geest en lijf samenkomen met de andere helft, want een tweelingstraal is niet anders dan de enige andere helft van jezelf.

Het boek is te bestellen via onze webshop.

Telefonisch consult

Heb je een vraag over jouw tweelingstraal, tweelingvlam of tweelingziel relatie? Kom je niet uit of weet je niet hoe je verder moet? Via een kort readingsconsult ontvang je inzicht in de betekenis van jullie ontmoeting. Wil je diepergaande inzicht en healing boek een live of afstands consult bij een van onze Master-Healer-Readers. Dit kan vaak veel opluchting en inzicht geven zodat jij weer verder kunt.


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Linkedin