Leestekst: Hoe herken je jouw tweelingstraal

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Tweelingziel, liefde, relatie.jpg

Nu de tijd van planetaire verlichting nabij is, ontmoeten steeds meer tweelingstralen elkaar ook op aarde. Tot voor kort kon dit alleen in de hogere dimensies.

Vaak ben je eerst een tijd alleen geweest. In die tijd leerde je jezelf beter kennen en ten dele genezen. Sommige van jullie probeerden vrije relaties uit. Maar op zekere dag kan je intieme relaties niet meer uit de weg gaan. Het is de weg naar God, naar Al-Eén zijn. Liefde in alle dimensies ervaren. Liefde op Kosmisch, ziels- en geestelijk niveau, in het menselijke hart en persoonlijk zelf, tot en met het fysieke lichaam! Dit proces vindt geïntegreerd en tegelijkertijd plaats. Een weg naar het Heilig Huwelijk met het Universum, waarbij er een volledige man-vrouw, God-Godinversmelting plaatsvindt.


De zielsherkenning met je tweelingstraal

In de zielsherkenning met je tweelingstraal weet je dat het in geen enkel aardse, alledaagse ontmoeting past, dat je ergens diepe herinneringen draagt uit jullie ongedeelde staat van Zijn.

Je hebt hetzelfde vermogen tot liefhebben en dezelfde geestesgesteldheid. Je denkt hetzelfde en maakt elkaars zinnen af. Het moment waarop jullie elkaar weer vinden, is jullie bewustzijn en hart veelal genoeg ontwaakt. Je lichaam resoneert op trillingen die je nooit eerder hebt gekend.

Jullie hebben het vermogen om de goedheid en schoonheid van het Leven lief te hebben, daarin alles aanvaardend zo het komt. Volhardend en berustend. Daardoor kunnen jullie ook dienstbaar en toegewijd zijn aan anderen en het grote Geheel.


Jullie hebben een zelfde aard

Je hebt dezelfde aspiraties en vaak zijn er in jullie levens overeenkomstige patronen geweest. Mogelijk houden jullie van hetzelfde eten, dezelfde muziek of het landelijk wonen. Soms heb je dezelfde dingen in dezelfde tijdsperiode van je leven meegemaakt. Als de één heel gevoelig is, is de ander dat ook. Vaak houden jullie je bezig met complementaire inzichten en werkzaamheden. Benaderen jullie het ideaal van twee verschillende kanten en groeien jullie door verschillende inzichten tot een hogere Eénheid en doel. Naarmate de verhevenheid zich ontwikkelt en boven het persoonlijk zelf uitstijgt, gaan werkzaamheden vaak samen.

 
Jullie gezamenlijke ontwikkeling en vreugde kunnen dan hand in hand gaan

handenvasthouden.jpgEen creatieve spanning tussen jullie stuwt jullie op tot een hoger plan. Jullie blijven afgestemd op de Bron, welke jullie begeleidt. Jullie versterken elkaars gelijkwaardigheid. Zoeken het Wezen, de schoonheid van de ander en blijven nooit lang hangen in dualiteit.

 

 

Ook in de seksualiteit zijn jullie afgestemd op elkaars werkelijke Essentie.
Op elkaars lichaam en gevoel met zoveel Liefde, dat je samen door een kosmisch orgastische poort gaat en een totale Goddelijke versmelting bereikt. Dan ben je als duizenden zonnen; een explosie van Licht, Bewustzijn en Volmaakte Liefde. Je versmelt er volledig mee!

De liefde die je deelt met je tweelingvlam of straal zal nooit of te nimmer een sleur worden, zoals dat doorgaans wel bij relaties op persoonlijk niveau gebeurt.


Nog vóór deze incarnatie maakten jullie de afspraak om elkaar in dit leven te ontmoeten

Om elkaar te helpen zuiveren en ontwaken. Dit zuiveren vindt plaats op alle lagen, van het collectief bewustzijn van de mensheid, het Ik Ben-lichaam tot en met het persoonlijk zelf en DNA. Wanneer het DNA gezuiverd is helpt dat de hele zielengroep en de Aarde vooruit. In de Aarde, haar leylijnen, aardstralen, watersysteem, grondlagen en bergen bevindt zich niet alleen stoffelijke verontreiniging, maar ook groepskarma. Dit zuiveren van de Aarde en het collectief bewustzijn is naast het vervullen van de eigen Weg, het uiteindelijke doel van de tweelingsamenkomst. En daarnaast het brengen van Universele Liefde. Jullie ontmoeten elkaar meestal op het moment dat jullie je ook bewust van de Liefde voor Moeder Aarde zijn. Jullie zijn beiden in staat persoonlijke doelen te overstijgen.

 


 

 

We houden elkaar op de been, door iets dat groter is dan onszelf, door een diep en innig weten, een verlangen naar Eénheid voorbij de pijn, gedrag en zorgen van ons kleine zelf.

 


 

Workshop: Tweelingstraal, Heilig Huwelijk, complementair mnl-vrl Bewustzijn

tweelingstraal 2013.jpgDiepgaand aangetrokken tot je tweelingziel, meer dan ooit geraakt? Een liefde van lichaam en ziel waar geen houden meer aan is? Dit overkomt ons op weg naar het leven vanuit onze ware Zelf. Een verlichte zielerelatie met onszelf en de tweelingstraal wordt onze wens. De werkelijke, heilige samenkomst van lichaam en geest, van mannelijk en vrouwelijk. Maar het levert vaak ook moeilijkheden op. Hoe ga je daarmee om?

 

Klik hier voor meer informatie

 

 


 

De poort van het Goddelijk gezamenlijk Hart

Alle verschillen op persoonlijk zelf niveau lossen op in het Hart, het Goddelijk Gezamenlijk Hart, een geheime deur voorbij het “zelf”, voorbij al het menszijn. De poort van het Goddelijk Gezamenlijk Hart, brengt de hemel op aarde en het mannelijke en vrouwelijke tot Eénheid.

Dit is nu bereikbaar voor de werkelijke tweelingvlammen en stralen die nu naar elkaar toe worden getrokken. Zij hebben vóór deze incarnatie gekozen in Eénheid samen te leven en om het collectiefbewustzijn te veranderen voor de Planetaire Verlichting van de Aarde!

 

boek joke.jpgLees verder in het te bestellen boekje van Joke ElZiam Nootebos

 

 

 

 


 

Je langste reis voert je naar dat, wat het meest nabij is:
je bent op weg van alleen zijn naar Al-Eén zijn.

 


 

Afscheid


Altijd zal ik mijn Liefde voor jou, mijn wederhelft voelen. Ook al kan je nog niet kiezen voor mij. Nooit zal ik mijn Liefde vergeten voor elke rimpel in je huid, elke openheid in je gezicht, heel je lichaam en geest. Altijd wil ik je aanraken in oneindige bewondering op de tijden van de afstemming.

Nooit vergeet ik de wijze waarop je baard groeit, de tederheid in je stem, hoe je haren voelen. Ik zag je Goddelijkheid,  Schoonheid, gevoeligheid, door heel je lichaam. Helaas kan ik nog niet heel je persoonlijkheid met alle randjes en kantjes accepteren. Ik ben nog niet totaal onthecht. Ik verlang nog te veel. En nu ben je weg uit mijn leven.

In de Eénheidsmomenten, die ik ondertussen ook met anderen heb mogen beleven, is er echter één ding dat ontbreekt: Jij. Vanuit mijn diepe ziel weet ik dat jij en ik uit Eén komen en een gezamenlijk doel hebben. We zijn voor elkaar bestemd, dat gevoel heb ik niet bij anderen.

Ik voel en weet deze uiteindelijke bedoeling met heel mijn Ziel en Ik Ben-lichaam tot en met mijn fysiek, van top tot teen. Dit kan ik met niemand anders ervaren. Tegelijkertijd, weet ik ook dat jij dit alles meestal niet zo voelt. Maar het is goed zo.

 

Nooit is er met een ander dezelfde EénheidsGeest. Momenten waarin we stil en afgestemd op elkaar zijn.

Poort van verlichting.jpgMomenten van Eén Hart en Eén Bewustzijn. In deze stilte en afstemming zijn we zo vertrouwd, zo eigen, zo veilig bij elkaar. We groeien, zuiveren ons ego en vinden verlichting in deze Eénheidservaringen.

Helaas en gelukkig ben ik steeds minder alleen mijn persoonlijk zelf en komt mijn Ik Ben-lichaam meer op de voorgrond. Als ik je weer zie dan stroomt onmiddellijk door mijn lichaam weer onze Eénheid, ons Doel en zoveel blijheid. Angst en onveiligheid rukken op omdat mijn persoonlijk zelf niet in staat is beschermingsmuurtjes overeind te houden. Het is o zo mooi, o zo pijnlijk. De zielenéénheid die ik wel herken en jij niet! Mijn Liefste, ik zie je zoeken naar je eigen kracht, los van mij. Het is zo mooi en helemaal goed.

Ik weet nu niet alleen, maar doorleef het ook, hoe beide zijden van de medaille Eén zijn in. Hoe pijn en verdriet, Liefde doen ervaren en omgekeerd. Als er liefde naar pijn en verdriet kan stromen, ervaar ik dat ik Liefde en Licht ben. Zo komt Liefde dieper in de stof; ons aller incarnatiedoel.

Ik ervaar nu pas echt hoe het Donker hetzelfde is als het Licht. Diep verdriet, pijn is dan tevens geen pijn meer maar Liefde.

 

Lieve Liefste, mocht je toch ooit ons gezamenlijk doel en onze Eénheid definitief ook zelf ervaren, dan hoop ik dat er zoveel veranderd is dat we niet bang meer hoeven te zijn onszelf kwijt te raken in de ander. Dan hoeven wij niet meer zo naar elkaar uit te reiken. En het lijkt me dan nog steeds heerlijk om, als alles goed is, ook samen prachtig werk te mogen doen. Maar de kans dat het niet gebeurt, is ook heel groot. Weet; we hoeven niets van het Universum. We krijgen slechts kansen.

 

In het vissentijdperk waren relaties gebaseerd op overleven, afhankelijkheden en ruilhandel
Nu, in het aquariustijdperk, kunnen we elkaar helpen bij het transformeren. We zijn de partners van ziel tot ziel op het bewustzijnspad. Van Vonk tot Vonk. En uiteindelijk zullen er kosmische relaties ontstaan in de driehoek man, vrouw en God. Ieder zal in totale overgave leven en het eigen leven in de handen van het Universum leggen.

Uit het boek Goddelijke relaties, intimiteit en seksualiteit van Joke Nootebos

 


Tips:

 


 

Bezoek de Elohim Krachtplaats en helende tuinen en specifiek de tweelingstraal/Heilig Huwelijk tuin