Ecosystemen

Pillar of Light 2010.jpgGezond ecosysteem
De paden en terrassen worden geregeld met azijn i.p.v. vergif bespoten. Met bomen die omgezaagd gaan worden en struiken die verplant of gesnoeid gaan worden, wordt eerst gecommuniceerd zodat ze hun energie kunnen terugtrekken of overbrengen op soortgenoten.

In de bio groententuinen
wordt samengewerkt met de maan- en planeetstanden bij het bewerken van de groenten. Eigen kruidengier, compost en kruidenmeststoffen worden toegepast bij insectenvraat, ziekte en voor groei. De slootjes worden pas leeggehaald (door een grijpkraan) als de amfibiën, zoals libelles en kikkers vertrokken zijn in okt-nov. Nergens wordt vergif om kunstmest gebruikt.

Meer kikkers, minder slakken
Door de vijvers zijn er meer kikkers en hebben we  minder last van slakken en insecten. Door de aanleg van de houtwallen zijn er meer merels die graag in de bosjes, dichtbij de grond schuilen en voedsel zoeken. Ook zij eten slakken. In de houtwallen schuilen vele egelfamilies die op hun beurt weer veel schadelijke insecten eten waardoor de gewassen krachtig blijven. De bio moes-en kruidentuinen en boomgaard zouden veel meer last hebben van insecten e.a. plagen als de honderden kikkers er niet zouden zijn. De reiger zou hier niet zoveel jaren wonen zonder de vis en kikkerstand in de vijvers. Het in eenheid samenwerken van planten, dieren en micro-organismen.

 

groenekikker-blad.jpgVlinders, insekten, bijen en wilde bloemen
Zoveel mogelijk bio wilde bloemen worden ingezaaid voor het oog en hart van team en bezoekers, maar ook voor het Elohim bijenvolk. De Elohim bijen zorgen op hun beurt weer voor de bestuiving van de Elohim vruchtbomen, struiken en bloemen. Hun voedsel, de honing wordt niet bij hun weggehaald maar dient als winterkrachtvoedsel waardoor ze minder suikerwater nodig hebben om de winter door te komen. In sommige hoekjes van de tuin laten we hoog gras, brandnetels e.d. groeien voor de vlinders. Vlinderstruiken, netels e.a. planten maken dat ook zij genoeg voedsel vinden. Vlinders kunnen geen grote afstand overbruggen zonder voedsel.


Communicatie met Deva's en natuurspirits

De planten zowel als hun natuurwezens worden gezien en geëerd, o.a. tijdens planten, snoeien, oogsten en inmaak. De hoge levensenergie die al op de krachplaats aanwezig is wordt hierdoor mede versterkt. Dit is duidelijk voelbaar en meetbaar in de tuinen, kruiden, groenten en het team.

 

moestuincollage.jpgCompost, Elohim kruidengier en paardenmest
Voor de biomoestuin dragen bezoekers en bewoners bij aan de composthoop. De compost en paardenmest zorgen voor een prachtige opbrengst. De compost is mede te danken aan de regenwormen die de reststoffen transformeren naar meststoffen voor de groenten,  kruidentuinen en boomgaard. Net als de zelfgemaakte mest en bestrijdings- kruidengieren. De tuinmedewerk(st)ers brengen veel liefdes energie in de bloemen en planten!

Dankbaarheid van bezoekers, het met liefde en aandacht werkend team en de natuurspirits zorgen voor de levensenergie en harmonie op de Elohim Krachtplaats.Net als de grote tuin Deva's of natuurengelen.


 

Je tuin dat ben JIJ
Alles dat we doen
doen we voortaan op sacrale wijze

Wij zijn het waarop we hebben gewacht!

Wij zijn onze tuin, de planten, haar insekten en voedsel!
We zijn EEN HART met alle levende wezens!
Laten we zorgen dat we door liefde omringt zijn en liefde eten!

Je tuin dat ben JIJ
Spreek met alles dat daar in leeft
Voel haar!