24 - Chamuel - Lichtheid

 

24.jpg

 

Samenvatting:

 • harmonie
 • ballast afwerpen
 • verhoging van de trilling
 • creativiteit
 • partnerschap

De Aartsengel CHAMUEL

Chamuel herinnert ons aan de lichtheid en bezieling. Hij verhoogt onze trillingen en helpt ons af te rekenen met de innerlijke beperkingen. We worden makkelijker en kunnen het dagelijks leven met meer vreugde zien en beleven. Hij brengt vrede en vertrouwen. Om lichter te worden moeten we ballast afwerpen. Zo worden wij met zijn kracht ook bewust van wat ons leven belast en bevrijdt; datgene wat wij anderen verwijten en onszelf niet vergeven, teleurstellingen of gedragspatronen waar we aan blijven vasthouden.
Chamuel is ook de Aartsengel voor creativiteit, schoonheid en partnerschap.

Aartsengel Chamuel Lichtwesen essence bestellen

Vragen om jezelf en de situatie beter te begrijpen

 •  in welke situatie maak ik het voor mezelf juist zwaar?
 • in welke situatie zit ik als het ware opgesloten in moeilijkheden, angsten, zorgen, verdriet?
 • In welke situatie uit het verleden zit ik nog vast, wat verwijt ik iemand nog steeds?
 • Welke gebeurtenis belast mijn partnerschap?
 • Wanneer voel ik mij in een liefdesrelatie vervuld?
 • Wat heb ik mijzelf nog niet vergeven?
 • Wat vervult mij met vreugde?
 • Welke activiteit, welke hobby, welke plek, welke mensen, welke muziek?
 • Is er een kunstzinnige activiteit welk ik meer zou kunnen ontplooien?

Aanvullende aanwijzingen betreffende deze LichtWesen essence

Deze essence kan ook gebruikt worden in ruimtes ter voorbereiding op verhelderende gesprekken, wanneer het in een gesprek om moeilijke thema's of oplossingen gaat of wanneer de gesprekspartners meer harmonie wensen. Gebruikers melden dat zij zich licht, bezield en getransformeerd voelen. Bij sommigen werd ook de creativiteit verhoogd, in het bijzonder voor muziek of zij hebben de muziek anders waargenomen.

Trek meer Lichtwesen kaarten op elohim-edelstenen.nl