Het grote Ontwaken van groepszielen is begonnen!

Het grote Ontwaken van groepszielen is begonnen!

Door Joke ElZiam Nootebos

Sananda, engelen, Isis, Quan Yin en Maria Magdalena helpen bij het grote Ontwaken van groepzielen. We worden als mens steeds bewuster en moediger om uit ons eigen ego-ik-verhaal te stappen, waardoor we ontwaken uit onze huidige staat van zijn. Dat proces is nu volop aan de gang bij de voorlopers en wordt steeds krachtiger waardoor meer en meer mensen zich aansluiten. We zullen ons vanzelf gaan ervaren als een (Gods-) deel van een multidimensionale Al-Eenheid, die de Bovenwereld, God, Gaia en alle geziene en ongeziene wezens, omvat. Ervaren dat we niet als een apart “ikje” in het leven staan. Als deze Godrealisatie niet alleen in onze geest en hart heeft plaatsgevonden, maar ook in onze onderste chakra’s (o.a. onze omgang met materie, seksualiteit, emoties en geld) begint, ontstaat innerlijke Vrede en onafhankelijke warme Zorgzaamheid voor elkaar, de natuur en samenleving. Als kristallijnen multidimensionale Mens zijn we mede-verantwoordelijk voor het grotere eenheidsveld van Universele Liefde en Scheppingskracht. Als we dat gewaar zijn en kunnen vertalen in onze omgang, werkzaamheden en levensbestemming, creëren we de nieuwe Aarde. Sananda, engelen, Isis, Quan Yin, Maria Magdalena, onze sterrenbroeders en zusters en vele andere Lichtmeesters, helpen ons daarbij nu volop!

Hoe breng je de Geest in materie en voltooi je je hoogste opdracht?

Het spirituele Elohim Centre, de helende tuinen en de Elohim Krachtplaats zijn door de Bovenwereld en Joke aangelegd om bovenstaande Weg voor de mensheid open te houden. De Godsvonk/Inwijdingsweg door onze basis- en buikchakra en ons buikgevoel, geld, seks, relaties en materie heen brengen, moet overal ter wereld nog plaatsvinden en zit nog niet in het collectief bewustzijn. Daarom is het voor de voorlopers vaak heel lastig om Overgave (aan dit interne en externe grotere Geheel) te realiseren. Het is een lange moeizame weg, zeker nu het nog niet gesteund wordt door het collectief bewustzijn van de mensheid.

Joke, het Elohim team en alle aangesloten Lichtvrienden en workshopsdeelnemers die dezelfde weg gaan, doen ondanks de hinder hun best de eenheidsenergie en Inwijdingsweg voor zichzelf en de wereldziel te hoeden en te verspreiden in de wereld van omgang en materie. Op de Krachtplaats wonen of een poosje verblijven is een fantastische Taak maar o, zo lastig want het vergroot ook elke afgescheiden gedachtegang en elk niet geheeld gedrag direct uit. Het wordt veroorzaakt door patronen als -ik zoek het allemaal liever zelf uit-, niet kunnen buigen of meebewegen door innerlijke basisonveiligheid en angst om mensen, liefde, waardering, eigen zeggenschap of inkomsten te verliezen. Verblijven in de Eenheidsenergie van de Elohim Krachtplaats brengt alles versnelt boven tafel onder leiding van de Bron-Krachten die zich daar tot in de bodem geankerd hebben. Voor mensen die willen groeien en klaar zijn voor deze weg is dit fijn, voor anderen niet.

Afgescheiden zelf beweegt nu gemakkelijker naar Overgave en Godrealisatie

Het team en de langer verblijvende vrijwilligers kennen gelukkig altijd de wens tot innerlijk groei en worden door de krachtplaats-energie steeds sensitiever en ten slotte heldervoelend. Deze heldervoelendheid helpt bewoners en vrijwilligers om ondergrondse ego buikgevoelens en afgescheiden gedachten te benoemen waar die nog niet helder zijn. Door de innerlijke wens tot groei en de ondersteuning van elkaar en de Krachtplaats, kunnen de afgescheiden delen gemakkelijker verruimen naar verdere Overgave/Godrealisatie. In een dichtere omgeving is deze kans op verlichting van de buik en basis, middels heldere, oordeelloze vrienden die onze schaduwhouding kunnen “lezen” en aangeven tijdens het samenwonen en werken, helaas nog gering. Dan moeten we onze onbewuste gevoelens, patronen en gedachten zelf al bewust hebben en dan nog kunnen we ons nog steeds verbergen. Pas als het verlichten van de onderste chakra’s door de tijdgeest ook in de eigen omgeving gewoon wordt, ontstaat er ook daar hulp voor ons meer subtiel en verborgen gehouden afgescheiden gedrag en denken. Dan kunnen we onszelf en de wrijving niet meer “verbergen”, zoals dat ook niet kan in het Elohim team.

Nabijheid van samenwonen en werken nodig voor buikverlichting

Voorlopig vindt het liefdevol en vanuit vriendschap aan elkaar benoemen van wat we liever verborgen willen houden vooral plaats op de Elohim Krachtplaats. Niet dat Lichtvrienden dat elders ook niet doen, maar dan spelen er minder irritaties van voortdurende nabijheid, van samenwonen, werken en terugkerende patronen. Juist dit brengt de restanten van het ego duidelijker aan de oppervlakte en helpt door de onderste chakra's te ontwaken.

Samenwonen en werken; de grootste geschenken tot Ontwaken

Eigen innerlijke, onafhankelijke autonomie, innerlijke autoriteit en innerlijke Divine warmte worden versterkt op de Krachtplaats. Waar er teveel onzekerheid, gebrek aan eigen liefde en zelfwaardering nog bestaan, bestaan ook last van dominantie, afgescheiden denken en niet-eenheid. Eigen autonomie en warmte zijn eerst nodig, pas daarna kunnen ze plaatsvinden vanuit de grotere eenheid of het wij van een groepsziel. Pas dan kunnen we genoeg openstaan om elkaars inzichten over de eigen schaduw én de eigen Goddelijke kwaliteiten, voldoende te ontvangen en wordt het makkelijker de Boeddha/Goddelijke Natuur en het wijgevoel, niet alleen in het hart maar ook in de buik en basis, de dagelijkse omgang met geld, werk, regelgeving, materie en onderlinge verschillen en geschillen, te belichamen. Samenwonen en samenwerken zijn in deze tijd de grootste geschenken tot Ontwaken en Godrealisatie. Zeker als je met gelijkgestemden bent die al open en niet langer bedekt zijn. Als je samen leeft met hen of iemand die ook het Inwijdingspad tot in de materie wil gaan! Net zo’n geschenk als het werken en (een poosje) verblijven op de multidimensionale, kristallijnen Elohim eenheidskrachtplaats die een acupunctuurnaald in het wereldbewustzijn is. Dat laatste alleen als je er aan toe bent je ego te breken om Overgave, deel van aardse en hogere Eenheid zowel als je ziel en Godsvonk te worden. 


Lotus bloem.jpg

Doorbraak arrangement op de Krachtplaats:
Afbeeldingen

Meest geboekte product in 2017!

Klik hier voor meer informatie

Ervaring van een cliënt

"Ik heb het verblijf als héél fijn ervaren. Er waren weinig andere gasten waardoor ik me rijk met de rust voelde, en toch mensen om me heen had. Ook in de sessies is er veel uitgediept tot de kern en daar ben ik heel blij mee. Ik voel me ruimer en vooral blij, en zie weer creatieve uitdagingen!"

Trees

 


 
Chalet lange termijn verhuur op de eenheidskrachtplaats

chalet verhuur langere termijn.jpg"Lemurië" is een gloednieuw ongemeubileerd chalet (10 x 3.70 m) dat staat in het hart van de Krachtplaats. Je kunt eventueel je eigen meubels hierin plaatsen. Ook hebben we een gemeubileerd chalet Elfenlicht (10x3.90). Deze ligt tegen het Trollenbos aan. Beiden chalets zijn wintergeïsoleerd en voor een korte of langere tijd te huur. Voor langere termijn verhuur is een eigen bemetering van GWL. Lijkt het je heerlijk in de hogere en zuivere lichtenergie van de sacrale Krachtplaats met een prachtig uitzicht op het Lemurisch bos te wonen?

Type huurder
Ben jij een iemand die houdt van de natuur en in vrede en eenheid is met zichzelf en de omgeving, zonder spanningen en al te veel problemen? Dan zijn we op zoek naar jou.

Lees meer


 

Het grote Liefdes-eenheidsveld of de groepsziel

De leden die aangesloten zijn op het grotere Liefdeseenheidsveld verhogen de trilling in zichzelf en op aarde. Zij tillen de maatschappij op vanuit geest en hart. Ze ontwikkelen daarbij een ongeziene gezamenlijke groepsziel en Kracht. Ze worden instrument voor de Bron. Een aantal Lichtwerkers van deze groep gaat echter verder en is bedoeld het grote Liefdes-Eenheidsveld of de groepsziel ook door het multidimensionale, het subtiele en de wereld van materie met de onderste chakra’s heen te realiseren. In de kern van deze laatste groepsziel bevindt zich de dragende Kracht/Hart van de Elohim Krachtplaats. Beiden groeperingen zijn evenzo belangrijk voor de nieuwe Mens en Aarde.

René Quastenit zei er eens het volgende over:

De gemeenschappelijke deler is het bewustwordingsproces, het zich willen inzetten voor het groter geheel en het loslaten van de identificatie met het ik.
Iedereen zal op zijn eigen manier vorm geven aan het proces en al lijkt het of er geen gemeenschappelijke deler is toch zal het goed voelen om bij elkaar te zijn en te willen delen. Het is deze gezamenlijke trilling die verbindt en verheft.

De trilling verbindt de leden van de groepsziel en naarmate de afstemming en eigen werkzaamheid beter worden zal de trilling omhoog gaan, wat meer energie geeft. Je voelt je beter en overziet alles veel duidelijker.
Gaat de trilling naar beneden dan is dit ook te merken bij alle leden; alles voelt zwaarder terwijl er geen duidelijke reden voor is.

Door bij de les te blijven en constant te focussen op de groepsziel en eenheid, zal de trilling stabiel blijven en zal men niet geleid worden door zijn uiterlijke omstandigheden, het leven zoals het hem overkomt.

Vaak wil men wel werken aan zichzelf maar dienen de omstandigheden stabiel te zijn, gaat het mis in de relatie of op het werk dan valt men maar al te vaak terug op oude ingesleten patronen en is er even geen tijd voor de groepsziel en het eenheidsliefdesveld.
Maar dat is nu juist belangrijk, in alle omstandigheden jeZelf bewaren is de weg naar verdieping en zelfrealisatie. Deze weg kent geen voorwaarden of specifieke omstandigheden alleen maar zijn in het moment.

Ego-loosheid of ego-leegheid is het loslaten van de ik vorm

Dit is niet makkelijk want de ik vorm was immers levenslang ons beste maatje die altijd het beste met ons voor had, op ons paste en altijd zorgde dat we niets te kort kwamen. Dit loslaten is veruit de moeilijkste stap in het proces naar transpersoonlijkheid. En ook van het in Overgave leven aan de Godsvonk en het Liefdeseenheidsveld van de aardse en hogere groepziel.

 


 

Wat kun je doen om je trilling hoog te houden en de Weg te gaan?

wesak 1 kristal DSC01543.JPG1) Plaats een Wesak-kristal voor het kristallijnen Eenheidsnetwerk en je ware Natuur in je huis of tuin.
2) Schaf een set Elohim krachtplaats bio zelfrealisatie tincturen aan om in te nemen en in huis te plaatsen.

(Het Wesak kristal en de gehele Elohim set hebben we het afgelopen jaar bij bosjes verkocht, we zijn hier enorm blij mee aangezien dit de eenheidstrillingen en het veld voor de Nieuwe Aarde versterkt en bekrachtigt!)


 

Steeds meer woon-werk vormen ontstaan

Er zijn voldoende mensen nodig die op één plek de eenheids krachten bundelen en met elkaar praktiseren. Daarom ontstaat er heden ten dage bij zovelen de wens om woon- en werkgemeenschappen te vormen met gelijkgestemden.
Een kristallijnen vortex, groepsziel en Christuskracht kunnen hierdoor ontstaan. Net als in de tijd van Jezus. Genoeg van die mensen en groepen doet uiteindelijk het wereldbewustzijn omslaan van dualiteit naar eenheid. Deze universele nieuwe aarde eenheidsblauwdruk ligt al klaar in de velden van Gaia en moet alleen nog door groepen non duale lichtwerkers worden gerealiseerd in de dichtere maatschappij en onderste chakra's. De Elohim Krachtplaats draagt daarvoor de individuele en planetaire 13 dimensionale lichtcodes voor de wereld.

Kosmische Taak van alle Nederlanders

De Krachtplaats ligt juist in Nederland en op het pijnappel punt van Noord-Nederland, omdat Nederland een spiritueel voorlopersland is dat gedragen wordt door water. Het hoogste doel van het Wezen van water is de universele, onvoorwaardelijke wij-liefde en scheppingskracht te gronden en verspreiden. In de Inwijdingstuinen van de Elohim Krachtplaats en door de tincturen daarvan, halen bewoners en bezoekers, bewust of onbewust, de kristallijnen eenheids-lichtcodes voor henzelf en hun levensbestemming op. Net als in de multidimensionale Elohim sessies en workshops. Anderen resoneren mee op afstand en geestelijk.

Nieuwe aarde.jpg

Hoor je bij het Sananda of Messias team?

De mensen die de eigen hogere dimensies, het kristallijnen en de Christus-eenheids-liefdeskracht ook in buik, basis en als samenwonende groepsziel beoefenen behoren tot de 144.000 nieuwe aarde lichtwerkers die onder de leiding van Sananda (kosmisch geworden Jezus) vallen en op praktiserende wijze dienstbaar willen zijn aan de wereldomslag. Zij functioneren vanuit meerdere subtiele en ongeziene dimensies tegelijk en beoefenen het eenheidsbewustzijn, het wij-gevoel en de daadkracht en inzet voor de ik-loze groepsziel. Zij verbinden zich horizontaal én verticaal op 9 tot 13-voudige wijze. De Elohim woonwerk gemeenschap "The Diamond New Earth" en Krachtplaats zijn hiervoor de kraamkamer en Moederplek.

Een grote Taak

Het is daarom dat de Lichtwerkers van het Sananda team dat op zoveel lagen tegelijk vanuit de universele Christuskracht en groepsziel dienstbaar is, ondersteuning krijgt van andere ontwaakten die elders wonen; het Messias team. Zij zijn, naast ondersteuning van het Sananda-team,  bedoeld om richtingaanwijzer en hulpverlener te zijn voor hen die nog vast zitten in de zwaardere maatschappij. Dat is een grote Taak die beslist niet licht te noemen is en minder gedragen zal worden door de Sananda groep. Er zitten immers nog vele medemensen vast in het duale 3de dimensie grid. De Messiasteamleden die leven vanuit het hogere zelf en de ziel, hoeven echter niet alles op te geven om samen te werken. Zij hoeven in dit leven de Bron/Godrealisatie/Al-Eenheid en het 9 tot 13 dimensionale niet in de basis en buik te realiseren. Zij zullen hun ik-oppasser en persoonlijkheid nog langer mogen behouden terwijl hun hart en geest al overgaan naar de wij-vorm. Samen dienen de beide groepen de wereldomslag.

Denk ook aan de Godrealisatie audio's, het kortingspakket voor het volgen van de online groepshealingen en de Elohim workshops om dit verder te ondersteunen.

 


 

De Goddelijke Oer-Moeder in jou

Door Joke ElZiam Nootebos

goddelijke moeder.jpgDe Goddelijke Moeder-Hoeder is de Bron van al het leven. Zij is het vrouwelijke en hoogste aspect van de scheppingskracht en het Inwijdingspad in jou. Ze verheft al het leven door je belichaamde, oneindige liefde, wijsheid, goedheid, zorgzaamheid en dienstbaarheid.

Zij is je Goddelijke Vonk die in je gedrag en de materie is gekomen en op praktische wijze zorgt voor alle levende wezens. De mensen, dieren, planten, sterren- en stenenwezens hervinden hun schoonheid en verheffing door haar/JOUW liefde. Het zijn grote zielen die dit Inwijdingspad om deel van haar te worden, doorlopen. Door Jou en je atomaire Vredige Eenheidsuitstraling kan de planeet en natuur heling krijgen, verheffen mensen zich uit het lagere zelf en de mind en lossen de interne en externe tegenkrachten op.

 

De moedige Mensen die het Goddelijk Moeder Hart gaan belichamen

De moedige Mensen die het Goddelijk Moeder Hart gaan belichamen, die onbaatzuchtige Liefde worden, brengen heling aan de planeet, zelfs al heeft hun menselijke jas nog onbelichte aspecten. Zij ontwikkelen het Elohim Bewustzijn, de Eenheid met alle Rijken en dimensies en het onbaatzuchtige Aardevader en Aardemoeder Hoederschap voor de gemeenschap.

 


Om dit in jou te activeren en versterken kun je denken aan een Krachtplaats-sessie arrangement, een retreat en de daarvoor geprogrammeerde Gaia-Christ© zonnesteen bol.

 


 

Natuur, paradijs, aarde.jpg

Wil je wonen en werken bij het Elohim Centre?

Solliciteer dan als vrijwilliger als je vertrouwd bent met het Elohim DNA en team en bezig bent met de onzelfzuchtige eenheidsweg zonder dat je innerlijk kind of onzekerheid steeds in de weg zitten. Je ontvangt coachings en eenheidsgesprekjes en betaalt het eerste half jaar 215,- p.m. (of 10,- per dag bij kortere periodes) als bijdrage aan de gemeenschap. Anders dan straks in het camping-tuinwerk-seizoen kunnen we op dit moment alleen vrijwillige participanten gebruiken die ook ondernemers-, leidinggevende en coördinerende eigenschappen hebben en minimaal 4 dagen p.w. willen werken.

Vaak zul je eerst allerlei hand en span diensten verrichten, zoals schoonmaak werk, graaf en spitwerk en ICT werk of helpen met een project zoals ons huiskamerrestaurant of de andere poten beter in de markt zetten, een nieuwe website bouwen, etc. Waar en hoe je ingezet wordt hangt af van je vaardigheden. Ben je afgestudeerd als Elohim Master Healer Reader Coach en Lees meer

 

Co-Creëren op afstand voor de nieuwe Aarde?

Organiseer je spirituele reizen, wil je het onderhoud van een van de Krachttuinen adopteren, wil je ons belangeloos helpen met marketing, wil je wederverkoper worden van onze bio kruiden- en zelfrealisatie-tincturen of op een andere manier bijdragen? Neem dan contact op.

Niet full time werken maar af en toe meewerken en een chalet huren?

Eet je regelmatig mee en doe je af en toe een sessie of workshop om jeZelf te vinden en  je bewustzijnsgroei te verdiepen? Ook dat is mogelijk.

 


 

Elohim workshops en avonden in januari

6 & 7 januari 10:00 - 17:00 | Leer 13 dimensionaal edelstenen activeren, programmeren en kristalhealingen geven

Deze workshop met Joke ElZiam Nootebos behoort tot opleiding: KKM, AH, maar kan ook zonder opleiding gevolgd worden.

Praktijkoefeningen tijdens workshop.JPG

Tijdens de edelsteenkennis en helende energieoverdrachten zul je op diep helende wijze 13 kristaldimensies en vele soorten leren ervaren. Ook het openen, activeren, programmeren, communiceren, adviseren en invoelen van edelstenen komt, naast therapeutische edelsteenkennis, aan bod. Wil je leren invoelen en readen op de ongeziene subtiele en wonderschone energie-lagen van kristallen en hun 13 kosmische dimensies? Voor jezelf of in je beroep? Ontwikkel je intuïtie, gevoeligheid en toepassingen op edelsteengebied. Geef en ontvang tevens multidimensionale kristalhealingen!

Meer lezen

 

11 januari 19:30 - 20:30 | Groepshealing avond, live/online "Sekinah en je 13 dimensionale Goddelijke Oorsprong activeren"

Meer lezen


13 & 14 januari 10:00 - 17:00 | Je kristallijnen, stralend lichtwezen en engel activeren

Deze workshop behoort tot opleiding: Merlyn, MHRC, HSP, VPZ, RHR, HM maar kan ook zonder opleiding gevolgd worden.

Engel, engelen kracht.jpgWil je met het mooiste dat je hebt en bent, je kristallijnen Zelf, uit de kast komen? Met je stralende lichtwezen en de engel in jezelf in je Kracht staan? Heel je kwetsbare binnenkant en maak het tot nieuwetijds kracht! Leer omgaan met te duale, zakelijke en grofstoffelijke gedachten, gevoelens, sferen en houdingen van je omgeving. Voel je je anders, hoor je er diep van binnen niet bij? Ontvang in deze workshop tools om je mooie hoogsensitieve ziel en diamanten bewustzijn als krachtkwaliteit in te zetten voor jezelf en een betere wereld.

Meer lezen

 

13 januari 19:00 - 20:30 | Thema avond “Hoe zorg je nu in het dagelijks leven dat je je kristallijnen zelf nooit meer kwijt raakt?”

Nu ben je zo prachtig mooi open gegaan in je Kristalijnen Zelf, je voelt en weet dat dat is wie je Bent. Zo subtiel voelend en onbeschrijflijk mooi. Zo stralend en Licht. Wat een schoonheid! Tegelijkertijd kan het heel kwetsbaar zijn om dit te laten zien in het bijzijn van anderen. Zij zien en voelen het misschien niet en walsen er zo overheen. Hoe neem je dan wel deze lagen mee in je dagelijks leven? Hoe draag je er nu zorg voor dat je dit nooit meer hoeft te verloochenen, kwijt hoeft te raken of aan de kant te zetten? Hoe bekrachtig je jeZelf hierin en hoe zet je het om in je Kracht en leef je het voor?

Meer lezen

 

21 januari 10:00 - 17:00 | Werken met je Chi-krachten, Aura Healing, Reading, dieper aarden en Magnetiseren

Met elkaar oefenen om te healen, readen, magnetiseren, dieper in je lichaam te wonen en je Chi-krachten gebruiken. Vertrouwen krijgen door feed backs. Chakras leren openen, lezen, beschermen en dichter draaien. Beschermingssymbolen plaatsen en het herkennen van energiezuigers. Essentie healing op chakras en voorkomen dat je leeg en moe wordt.

Lees meer

Ervaring cursist

'Ik vond het een hele fijne workshop, met veel informatie en oefeningen. Maar het mooie is dat er onder dit alles een prachtige energie overdracht zit zodat het niet alleen praktisch is maar het komt binnen in een weten. Mijn Chi staat aan nu en ik voel me vitaler en goed geaard, zie sneller de subtiele lagen die mensen niet benoemen. En kan dit gemakkelijker terugkoppelen zonder er zelf last van te hebben. Ik heb genoten van de leuke groep, de speelsheid en blijheid en hoe de dag verliep. En natuurlijk de krachtplaats waar een prachtige energie van diepe vrede maar ook blijheid aanwezig was. Het magnetiseren kon ik meteen toepassen bij mijn zoon, met resultaat!! Hoe mooi is dat!' 

Warme groetjes Brigitte Arts

 

27 januari 19:00 - 20:30 | Ego & Essentie avond inclusief persoonlijke Master Healing en Reading

Meer lezen

 

oneindige spiraal.jpg

27 & 28 januari 10:00 - 17:00 | Inwijding in de 4 Windrichtingen, 5 Elementen, je Divine Being + Soundhealing opleiding

Als na de intense Inwijdingen de Elementen en Windrichtingen samenkomen in je lichtlichamen en lichaam, zullen je benen trillen van schoonheid, Liefde en Kracht. Je volledige Zelf opent. Meesterschap wordt belichaamd. Ook leer je om samen met anderen soundhealing te geven en je eigen ziel- en hart-toon te gebruiken. Ook ontvang je groepssoundhealing om je kristallijnen, oorspronkelijke en volledige Zelf te activeren! Je zult ontroerd zijn door eenheids- en verlichtingservaringen. Als vervolgens ook je Kosmisch Etherlichaam, binnengebracht wordt in je Hart, soul en body, dan vallen je mannelijke en vrouwelijke aspecten ineen. Alles wordt van een diep gewijde Stilte. Innerlijke en uiterlijke strijd stopt voelbaar. Dualiteit wordt opgeheven.

Meer lezen


Ervaringen van deelnemers:

Wat een prachtige krachtige diepgaande workshop was dat. Als herhaler mochten de energieën nog dieper binnenkomen. Ik voelde zo'n blijdschap en lichtvoetigheid het hele weekend terwijl er inwendig heel veel werd opgeschoond. Mijn ware elfennatuur mocht weer aan de oppervlakte komen...! Wat fijn en ook herkenbaar voelt dat. Dankbaar voor deze prachtige en transformerende ervaring, die zijn positieve verdere uitwerking zal hebben. 

Liefs Marion

 

Feest van vreugde, verruimd bewustzijn, meesterschap en liefde: docente Joke ervaring
Met een bewustzijn, hart en buik wagenwijd open, stroomde liefde in een oneindige stroom door mij en de cursisten van de afgelopen weekend workshops, "4 Windrichtingen, 5 Elementen en Soundhealing". Ieder ervaarde heel diep het Goddelijke Zelf en Goddelijk innerlijk kind, voorbij de ik-illusie. Zoveel bange innerlijk kindjes lieten los. In de hersenhelften ontstond een permanente eenheid van het mannelijke en vrouwelijke. Het gevoelsmatige denken, het denken vanuit de Goddelijkheid en het denken vanuit het mentale gaan voorgoed meer samen.

 


 

Overnachten tijdens workshop in privé B&B kamer (nieuw)

slapen.jpg

Tijdens een workshop of arrangement is het mogelijk tegen korting te overnachten in de nieuwe Sekinah B&B kamers.

Klik hier voor meer informatie

Let op: Een eigen Sekinah kamer boeken tijdens een workshop is maar op beperkte schaal mogelijk en wordt veelvuldig vooruit geboekt.

 


 

Opleiding starten in 2018 biedt belastingtechnisch voordeel

Wil je geen risico lopen dat scholingskosten niet langer aftrekbaar zijn, start je opleiding dan in 2018. Personen die een opleiding of studie voor een beroep volgen, kunnen de kosten hiervan nu nog aftrekken!

Bekijk hier alle Elohim opleidingen

Lees meer over kortingen en belastingaftrek

 


 

Veruit de meeste favoriete opleiding:
Healer Reader Coach "volledig potentieel en zelfrealisatie"


 

Elohim Wilg kruidentinctuur zegt:

Treur niet,
kop op,
wees moedig!

Laat zien wie je bent als gevoelig, bewust en intuïtief mens.
Steek je hoofd boven het maaiveld.
Verdrink niet in je emoties en blijf niet aan gevoelens vast zitten.
Ga door en zie de zonnige kant!

Biologische Wilg tinctuur van de Elohim Krachtplaats, 50ml

De Elohim Bio Wilg kruidentinctuur wordt geoogst uit de zonnevlechttuin van de krachtplaats en draagt ook helende wilg.jpgzonnevlecht-energie. Zij laat alles doorstromen, zodat alles wat er niet meer toe doet losgelaten kan worden. De Wilg tinctuur helpt je meer vanuit je 'buik' en in het moment te durven leven en vaste gewoonten en halsstarrigheid om te buigen. Gemakkelijker leven, flexibel en een blij innerlijk kind worden geactiveerd door de Elohim Bio wilg kruidentinctuur. Ze helpt emoties te uiten en los te laten. Wilg brengt rust en kalmte.

Dit product is multidimensionaal geopend en geactiveerd op de Elohim Krachtplaats. Op de krachtplaats vind je o.a. helende tuinen, chakratuinen, kruidentuin en zelfrealisatietuinen voor bezoekers. Onze kruidentincturen, kristallen en andere producten kun je zowel online kopen als ook in onze fysieke edelsteen winkel in Veelerveen, Groningen.

De naam Wilg (Salix) is van Keltische oorsprong: ‘sal' betekent dichtbij, ‘lis' is water en verwijst naar de groeiplek van de Wilg. Ze versterkt daarmee de hoogste opdracht van iedere Nederlander!

 

Fysieke werking van de Elohim Bio Wilg kruidentinctuur:

Bloedreinigend - Kalkaanvullend - Helpt bij een zenuwachtig gevoel - Ondersteunt de nierfunctie

kruidentinctuur.jpg

Algemene dosering: 3 x 15 druppels per dag in water.
Klik op deze link voor de gebruiksaanwijzing

Meer info en bestellen
 

Een stralend en gezond 2018 toegewenst!

Gelukkig_nieuwjaar.svg.png

Graag wil ik ieder nogmaals bedanken voor al het mee-resoneren, voor het mooie eenheidsgroepsveld, jullie inzet en steun en graag wens ik ieder een geweldig 2018, een goede gezondheid en hele fijne feestdagen toe!

En dank je wel voor het meelezen en meetrillen in het grotere eenheidsveld van oordeelloze Liefde. Samen dragen we bij aan de nieuwe Aarde van een ik-loze ware Zelf wereld!

Joke en het Elohim Team


 

 Vanaf 2 januari weer open

Vanaf 2 jan. zullen we de alle telefoontjes, boekingen, bestellingen en mails weer met frisse moed beantwoorden!


 

Agenda

» 
Datum Plaats /docent Activiteit Prijs Code
» Augustus
Datum Plaats /docent Activiteit Prijs Code
12-08-2021
19.30-20.30 uur
Docente Joke ElZiam Nootebos 
Online
Joke ElZiam Nootebos  
Online groepshealing "Je 7D kosmische Zelf, Farao en Deva-bewustzijn in je innerlijk kind"
7 Dimensionaal Meesterschapsactivatie helpt ons samen te werken met geascendeerde Lichtmeesters, engelen, sterrenvolkeren, natuurwezens en deva’s. De Bovenwereld en Moeder Aarde wereld. Magic Power, Kennis en grote Krachten kunnen door ons als kanaal heen werken zo gauw ons innerlijk kind of emotionele lichaam verlicht is.
vroegboekprijs € 25,00
 
OT311-2021 
» September
Datum Plaats /docent Activiteit Prijs Code
4x per jaar op donderdag avond, 19.30-20.30 uur
Docente Joke ElZiam Nootebos 
Online
Joke ElZiam Nootebos 
Kortingspakket 4x Online Tijdsgeest lezing van Joke ElZiam Nootebos
Wil je weten welke collectieve processen er momenteel gaande zijn, zodat je herkent wat er in je gebeurt? En wat daarvan de grote bedoeling is? Wil je uitleg over hoe je eenheid in al je lagen, relaties en werk creëert? Neem dan live/ online deel aan de kwartaal avond lezingen van Joke ElZiam Nootebos. Naast de lezing is er aan het eind ook ruimte voor reading, vragen en satsang (via de chat). Onder de woorden kun je een helende liefdes energie voelen meestromen. Onderwerpen verschillen per keer afhankelijk wat de tijdsgeest brengt.
vroegboekprijs € 111,00
 
TG pakket 
04-09-2021
05-09-2021
10.00-17.00 uur
Docente Joke ElZiam Nootebos 
Elohim Centre
Joke ElZiam Nootebos 
Workshop: Grootse Egyptische en Druïdische Inwijdingen voor je missie en verlichte staat
Let op: Je kunt je niet meer inschrijven voor deze workshop. Egyptische en Druïdische Inwijdingen: grote Sekhmet Inwijding brengt je staat van verlichting in je innerlijk kind en subtiel buikgevoel. Hathor Inwijding brengt de universele Liefde en mededogen in je hartgevoel. Hartepijn verdwijnt. Wij-hart en hoederschap verschijnen. Isis Inwijding, initieert je in de zuivering en verlichting van je mind en brengt hogere Liefdeswijsheid vanuit het Geestelijk Leven. Horus Inwijding brengt je Zijnsstaat, Kosmische Kennis, maakt Vrij. ook van karma en tweelingziel pijn. De Piramide Inwijding brengt je de identificatie met je onsterfelijke ziel, Ka-lichaam.
vroegboekprijs € 381,00
 
3333-2021 
09-09-2021
19.30-20.30 uur
Docente Joke ElZiam Nootebos 
Online
Joke ElZiam Nootebos  
Online groepshealing "Open je merlijnmagie, tweelingvlam deel, bewustzijn en hart d.m.v. je 7dimensionale zieledeel"
De groepshealing activeert ons 7 dimensionale ziele-Lichtlichaam met Magic Power. Door de energieoverdracht gaan we leven vanuit ons multidimensionale bewustzijn dat ook kennis en gaven inhoud van de zielengroep, tweelingvlammen of tweelingstraal. De transmissie zal je daarbij geweldig helpen. Ook het Magic Helende Merlin bewustzijn zal tijdens de transmissie voelbaar indalen via onze kruin en geest. We leren Magie, energiewerk en healing op natuurlijke, bewuste wijze toepassen vanuit Meesterschap. Onze gezuiverde wil-kracht-meesterschap werkt samen met anderen binnen de overkoepelende Universele Wil als Co-creatieve Kracht, zo gauw onze emotionele, materiële of spirituele bevestigingsdrang loslaat.
vroegboekprijs € 25,00
 
OT310-2021 
18-09-2021
19-09-2021
10.00-17.00 uur
Docente Joke ElZiam Nootebos 
Elohim Centre
Joke ElZiam Nootebos 
Workshop: Sjamanistische natuur-inwijdingen, natuurcoach, aardehealer, natuurwezens en magisch kind
Je ontwikkelt als aankomend nieuwetijds mens, healer en sjamaan meer eenheid met Moeder Natuur en haar spirits. Je magisch kind, subtiele wijsheid en het fijnstoffelijk voelen Ontwaken net als je dankbaarheid en zielsgeluk. Je neemt een geweldige rijkdom voor de rest van je leven mee. Je leert als natuurcoach soorten natuurwezens herkennen, je omgeving helen, een chakratuin of elfentuin aanleggen, je maakt een indrukwekkende sjamanenreis, leert verloren (je) zielendelen ophalen en met planten en hun medicinale werking communiceren. Al deze bijzondere, maar ook natuurlijke kennis, die je nooit dacht te bezitten, raak je nooit meer kwijt! Je gaat de tekens van de natuur verstaan.
vroegboekprijs € 381,00
 
022-2021 
23-09-2021
19.30-20.30 uur
Docente Joke ElZiam Nootebos 
Online
Joke ElZiam Nootebos 
Online helende Tijdgeest lezing van Joke ElZiam Nootebos
Online helende Tijdgeest lezing van Joke ElZiam Nootebos. Wil je weten welke collectieve processen er momenteel gaande zijn, zodat je herkent wat er in je gebeurt? En wat daarvan de grote bedoeling is? Wil je uitleg over hoe je eenheid in al je lagen, relaties en werk creëert? Neem dan live/ online deel aan de kwartaal avond lezingen van Joke ElZiam Nootebos. Onder de woorden kun je een helende liefdes energie voelen meestromen. Onderwerpen verschillen per keer afhankelijk wat de tijdsgeest brengt.
vroegboekprijs € 33,00
 
TG203-2021 
29-09-2021
13-10-2021
27-10-2021
10-11-2021
24-11-2021
19.00-20.00 uur
Docente Joke ElZiam Nootebos 
Online
Joke ElZiam Nootebos 
5x Online cursus "Heel je relatie, innerlijke man-vrouw en je seksualiteit" incl. zelfrealisatie tincturen
Tijdens je Zelfrealisatie proces ontstaan steeds vaker momenten dat je wenst je op meer lagen van jezelf te willen verbinden met de ander. Ook op die van je ziel en gevoeligheid. Je vraagt je af of de huidige relatie nog klopt voor je. Kun je jeZelf op alle lagen delen en voel je je ontmoet? Geestelijk en seksueel. Of lukt het je maar niet de juiste relatie aan te trekken en hoe komt dit dan? Door de inzichten en de helende channeling tijdens de online avonden zul je steeds minder onzeker zijn, uitstellen, jezelf minder wegcijferen of (laten) overrulen in een relatie. Je krijgt meer vertrouwen in jezelf en je vuur wordt bekrachtigd.
vroegboekprijs € 239,00
 
025-2021 
» Oktober
Datum Plaats /docent Activiteit Prijs Code
01-10-2021
02-10-2021
03-10-2021
10.00-17.00 uur
Docente Joke ElZiam Nootebos 
Elohim Centre
Joke ElZiam Nootebos 
Kosmisch Vuur 2: Kosmisch Healer, Draken en Meesterschap
Doe eerst Kosmisch Vuur1. Je ontvangt dan in deze workshop KV2 krachtige initiaties in Moeder Aarde, je eenheidliefdesstaat en je verbinding met de Bovenwereld en Jezus/Sananda. Met de kosmische Stralen word je multidimensionaal (draken) Healer, kosmisch meester en kanaal. Het kristallijnen Goudentijdsgrid en alle 12 kosmische Stralen worden ook voelbaar geïnstalleerd op een grote Lemurische kristal die je na afloop mee naar huis neemt. Het kristal brengt voortdurend de hogere trillingen in huis. Op je water, gas, licht en computer en de sfeer. Alles wat je doet, eet, drinkt, het water van je douche enz, doet je baden in positieve energie, meer levensgeluk en je levensbestemming.
vroegboekprijs € 621,00
eten, overnachting (mits beschikbaar), sessie- of workshopkortingsbon 
031-2021 
02-10-2021
03-10-2021
10.00-17.00 uur
Docente Joke ElZiam Nootebos 
Elohim Centre
Joke ElZiam Nootebos 
Workshop: Opstaan in je kracht en missie, manifesteren vanuit je buik, Levende Liefde Zijn
De workshop brengt je met een grote Goddelijke Licht-Liefdes Kracht, diepe inzichten die ook voelbaar voor je worden. Je ontvangt channelings, oefeningen en transmissies die duidelijk maken waar je staat op je grote Pad door de levens heen en waar je naar toe beweegt. Je leert je hart en creatiekracht vanuit je Grote Zelf te voelen en volgen en kunt dat belichamen tot in je buikgevoel en dagelijkse realiteit. Je ervaart hoe je kunt bijdragen aan je doelen en omgeving vanuit je hoogste, maar ook praktische, Zelf.
vroegboekprijs € 381,00
sessie- of workshopkortingsbon 
061-2021 
06-10-2021
19.00-20.30 uur
Docente Joke ELZiam Nootebos 
Online
Joke ElZiam Nootebos 
Online workshop: Openen zielekind en indaling Goddelijk innerlijk kind
Je ragfijne pure ziele- en Goddelijk kind heeft meestal geen ouders gehad die zagen hoe mooi je was en hoeveel bescherming je nodig had om je puurheid, Goddelijkheid te behouden. We bouwden er een sterk en mentaal karakter overheen. Maar daaronder zit ons Goddelijk kind dat zo kwetsbaar, warm, vol vertrouwen en goedheid is. Het wil altijd alleen maar helpen, kent geen ego verdediging en voelt ongelofelijk veel. Ons zielekind dat ons Goddelijk kind beschermt wordt daar angstig van en stuurt onze persoonlijkheid opnieuw in oude houdingen en patronen. Tijdens de online workshop ontvang je een krachtige liefdes-groepshealing zodat je Goddelijk kind indaalt en jij het kunt voelen in jezelf!
vroegboekprijs € 35,00
 
Owg-2021 
07-10-2021
19.30-20.30 uur
Docente Joke ElZiam Nootebos 
Online
Joke ElZiam Nootebos  
Online groepshealing "15D Onvoorwaardelijke Liefde en je Godsvonk dalen in buik en basis"
Bij het indalen van je hoogste dimensionale zielelichaam of lichtlichaam vallen je hogere kennis en bewustzijn samen met je hogere Liefde. Je hoger licht bereikt je onderste chakra's. Je nieuwste programma’s en informatie komen binnen. Lichtmeesters en engelen communicatie + met het Rijk van Shamballa, gaan voor je open. Oervertrouwen, rust, uit je hoofd en in je buikgevoel ontstaan. Scheppingskracht, diamanten Bewustzijn, oprechtheid, je hartchakra en je Draken energie worden actief. Het uplift en harmoniseert je hormoonhuishouding, voedingspatroon en hersenstofwisseling zodat je je steeds beter en krachtiger gaat voelen!
vroegboekprijs € 25,00
 
OT312-2021 
LET OP! Deze workshop is VOL. Je kunt je niet meer inschrijven. Wil je op de reservelijst? Mail of bel ons!  Elohim Centre
Joke ElZiam Nootebos 
Workshop: Chi-krachten, Aura Healing-Reading-magnetiseren zonder leeg te lopen en dieper aarden
Het oefenen vanuit je Ki brengt je als energiewerker en gevoelig mens bescherming waardoor je niet moe wordt en leeg loopt of energie van anderen overneemt. Het helpt je beter in je lichaam en basis te wonen. De workshop geeft je voor de rest van je leven een krachtige tool voor meer levensenergie, vitaliteit, kracht en aurabescherming; kortom levensgeluk! Vanuit je Ki-punt kun je ook je doelen stellen en bekrachtigen. Met elkaar oefen je healen, readen, magnetiseren. Je ontwikkelt vertrouwen in chakras openen, lezen en beschermen
vroegboekprijs € 381,00
 
CHI-2021