Het grote Ontwaken van groepszielen is begonnen!

 

Het grote Ontwaken van groepszielen is begonnen!

Door Joke ElZiam Nootebos

Sananda, engelen, Isis, Quan Yin en Maria Magdalena helpen bij het grote Ontwaken van groepzielen. We worden als mens steeds bewuster en moediger om uit ons eigen ego-ik-verhaal te stappen, waardoor we ontwaken uit onze huidige staat van zijn. Dat proces is nu volop aan de gang bij de voorlopers en wordt steeds krachtiger waardoor meer en meer mensen zich aansluiten. We zullen ons vanzelf gaan ervaren als een (Gods-) deel van een multidimensionale Al-Eenheid, die de Bovenwereld, God, Gaia en alle geziene en ongeziene wezens, omvat. Ervaren dat we niet als een apart “ikje” in het leven staan. Als deze Godrealisatie niet alleen in onze geest en hart heeft plaatsgevonden, maar ook in onze onderste chakra’s (o.a. onze omgang met materie, seksualiteit, emoties en geld) begint, ontstaat innerlijke Vrede en onafhankelijke warme Zorgzaamheid voor elkaar, de natuur en samenleving. Als kristallijnen multidimensionale Mens zijn we mede-verantwoordelijk voor het grotere eenheidsveld van Universele Liefde en Scheppingskracht. Als we dat gewaar zijn en kunnen vertalen in onze omgang, werkzaamheden en levensbestemming, creëren we de nieuwe Aarde. Sananda, engelen, Isis, Quan Yin, Maria Magdalena, onze sterrenbroeders en zusters en vele andere Lichtmeesters, helpen ons daarbij nu volop!

Hoe breng je de Geest in materie en voltooi je je hoogste opdracht?

Het spirituele Elohim Centre, de helende tuinen en de Elohim Krachtplaats zijn door de Bovenwereld en Joke aangelegd om bovenstaande Weg voor de mensheid open te houden. De Godsvonk/Inwijdingsweg door onze basis- en buikchakra en ons buikgevoel, geld, seks, relaties en materie heen brengen, moet overal ter wereld nog plaatsvinden en zit nog niet in het collectief bewustzijn. Daarom is het voor de voorlopers vaak heel lastig om Overgave (aan dit interne en externe grotere Geheel) te realiseren. Het is een lange moeizame weg, zeker nu het nog niet gesteund wordt door het collectief bewustzijn van de mensheid.

Joke, het Elohim team en alle aangesloten Lichtvrienden en workshopsdeelnemers die dezelfde weg gaan, doen ondanks de hinder hun best de eenheidsenergie en Inwijdingsweg voor zichzelf en de wereldziel te hoeden en te verspreiden in de wereld van omgang en materie. Op de Krachtplaats wonen of een poosje verblijven is een fantastische Taak maar o, zo lastig want het vergroot ook elke afgescheiden gedachtegang en elk niet geheeld gedrag direct uit. Het wordt veroorzaakt door patronen als -ik zoek het allemaal liever zelf uit-, niet kunnen buigen of meebewegen door innerlijke basisonveiligheid en angst om mensen, liefde, waardering, eigen zeggenschap of inkomsten te verliezen. Verblijven in de Eenheidsenergie van de Elohim Krachtplaats brengt alles versnelt boven tafel onder leiding van de Bron-Krachten die zich daar tot in de bodem geankerd hebben. Voor mensen die willen groeien en klaar zijn voor deze weg is dit fijn, voor anderen niet.

Afgescheiden zelf beweegt nu gemakkelijker naar Overgave en Godrealisatie

Het team en de langer verblijvende vrijwilligers kennen gelukkig altijd de wens tot innerlijk groei en worden door de krachtplaats-energie steeds sensitiever en ten slotte heldervoelend. Deze heldervoelendheid helpt bewoners en vrijwilligers om ondergrondse ego buikgevoelens en afgescheiden gedachten te benoemen waar die nog niet helder zijn. Door de innerlijke wens tot groei en de ondersteuning van elkaar en de Krachtplaats, kunnen de afgescheiden delen gemakkelijker verruimen naar verdere Overgave/Godrealisatie. In een dichtere omgeving is deze kans op verlichting van de buik en basis, middels heldere, oordeelloze vrienden die onze schaduwhouding kunnen “lezen” en aangeven tijdens het samenwonen en werken, helaas nog gering. Dan moeten we onze onbewuste gevoelens, patronen en gedachten zelf al bewust hebben en dan nog kunnen we ons nog steeds verbergen. Pas als het verlichten van de onderste chakra’s door de tijdgeest ook in de eigen omgeving gewoon wordt, ontstaat er ook daar hulp voor ons meer subtiel en verborgen gehouden afgescheiden gedrag en denken. Dan kunnen we onszelf en de wrijving niet meer “verbergen”, zoals dat ook niet kan in het Elohim team.

Nabijheid van samenwonen en werken nodig voor buikverlichting

Voorlopig vindt het liefdevol en vanuit vriendschap aan elkaar benoemen van wat we liever verborgen willen houden vooral plaats op de Elohim Krachtplaats. Niet dat Lichtvrienden dat elders ook niet doen, maar dan spelen er minder irritaties van voortdurende nabijheid, van samenwonen, werken en terugkerende patronen. Juist dit brengt de restanten van het ego duidelijker aan de oppervlakte en helpt door de onderste chakra's te ontwaken.

Samenwonen en werken; de grootste geschenken tot Ontwaken

Eigen innerlijke, onafhankelijke autonomie, innerlijke autoriteit en innerlijke Divine warmte worden versterkt op de Krachtplaats. Waar er teveel onzekerheid, gebrek aan eigen liefde en zelfwaardering nog bestaan, bestaan ook last van dominantie, afgescheiden denken en niet-eenheid. Eigen autonomie en warmte zijn eerst nodig, pas daarna kunnen ze plaatsvinden vanuit de grotere eenheid of het wij van een groepsziel. Pas dan kunnen we genoeg openstaan om elkaars inzichten over de eigen schaduw én de eigen Goddelijke kwaliteiten, voldoende te ontvangen en wordt het makkelijker de Boeddha/Goddelijke Natuur en het wijgevoel, niet alleen in het hart maar ook in de buik en basis, de dagelijkse omgang met geld, werk, regelgeving, materie en onderlinge verschillen en geschillen, te belichamen. Samenwonen en samenwerken zijn in deze tijd de grootste geschenken tot Ontwaken en Godrealisatie. Zeker als je met gelijkgestemden bent die al open en niet langer bedekt zijn. Als je samen leeft met hen of iemand die ook het Inwijdingspad tot in de materie wil gaan! Net zo’n geschenk als het werken en (een poosje) verblijven op de multidimensionale, kristallijnen Elohim eenheidskrachtplaats die een acupunctuurnaald in het wereldbewustzijn is. Dat laatste alleen als je er aan toe bent je ego te breken om Overgave, deel van aardse en hogere Eenheid zowel als je ziel en Godsvonk te worden. 


Lotus bloem.jpg

Doorbraak arrangement op de Krachtplaats:
Afbeeldingen

Meest geboekte product in 2017!

Klik hier voor meer informatie

Ervaring van een cliënt

"Ik heb het verblijf als héél fijn ervaren. Er waren weinig andere gasten waardoor ik me rijk met de rust voelde, en toch mensen om me heen had. Ook in de sessies is er veel uitgediept tot de kern en daar ben ik heel blij mee. Ik voel me ruimer en vooral blij, en zie weer creatieve uitdagingen!"

Trees

 


 
Chalet lange termijn verhuur op de eenheidskrachtplaats

chalet verhuur langere termijn.jpg"Lemurië" is een gloednieuw ongemeubileerd chalet (10 x 3.70 m) dat staat in het hart van de Krachtplaats. Je kunt eventueel je eigen meubels hierin plaatsen. Ook hebben we een gemeubileerd chalet Elfenlicht (10x3.90). Deze ligt tegen het Trollenbos aan. Beiden chalets zijn wintergeïsoleerd en voor een korte of langere tijd te huur. Voor langere termijn verhuur is een eigen bemetering van GWL. Lijkt het je heerlijk in de hogere en zuivere lichtenergie van de sacrale Krachtplaats met een prachtig uitzicht op het Lemurisch bos te wonen?

Type huurder
Ben jij een iemand die houdt van de natuur en in vrede en eenheid is met zichzelf en de omgeving, zonder spanningen en al te veel problemen? Dan zijn we op zoek naar jou.

Lees meer


 

Het grote Liefdes-eenheidsveld of de groepsziel

De leden die aangesloten zijn op het grotere Liefdeseenheidsveld verhogen de trilling in zichzelf en op aarde. Zij tillen de maatschappij op vanuit geest en hart. Ze ontwikkelen daarbij een ongeziene gezamenlijke groepsziel en Kracht. Ze worden instrument voor de Bron. Een aantal Lichtwerkers van deze groep gaat echter verder en is bedoeld het grote Liefdes-Eenheidsveld of de groepsziel ook door het multidimensionale, het subtiele en de wereld van materie met de onderste chakra’s heen te realiseren. In de kern van deze laatste groepsziel bevindt zich de dragende Kracht/Hart van de Elohim Krachtplaats. Beiden groeperingen zijn evenzo belangrijk voor de nieuwe Mens en Aarde.

René Quastenit zei er eens het volgende over:

De gemeenschappelijke deler is het bewustwordingsproces, het zich willen inzetten voor het groter geheel en het loslaten van de identificatie met het ik.
Iedereen zal op zijn eigen manier vorm geven aan het proces en al lijkt het of er geen gemeenschappelijke deler is toch zal het goed voelen om bij elkaar te zijn en te willen delen. Het is deze gezamenlijke trilling die verbindt en verheft.

De trilling verbindt de leden van de groepsziel en naarmate de afstemming en eigen werkzaamheid beter worden zal de trilling omhoog gaan, wat meer energie geeft. Je voelt je beter en overziet alles veel duidelijker.
Gaat de trilling naar beneden dan is dit ook te merken bij alle leden; alles voelt zwaarder terwijl er geen duidelijke reden voor is.

Door bij de les te blijven en constant te focussen op de groepsziel en eenheid, zal de trilling stabiel blijven en zal men niet geleid worden door zijn uiterlijke omstandigheden, het leven zoals het hem overkomt.

Vaak wil men wel werken aan zichzelf maar dienen de omstandigheden stabiel te zijn, gaat het mis in de relatie of op het werk dan valt men maar al te vaak terug op oude ingesleten patronen en is er even geen tijd voor de groepsziel en het eenheidsliefdesveld.
Maar dat is nu juist belangrijk, in alle omstandigheden jeZelf bewaren is de weg naar verdieping en zelfrealisatie. Deze weg kent geen voorwaarden of specifieke omstandigheden alleen maar zijn in het moment.

Ego-loosheid of ego-leegheid is het loslaten van de ik vorm

Dit is niet makkelijk want de ik vorm was immers levenslang ons beste maatje die altijd het beste met ons voor had, op ons paste en altijd zorgde dat we niets te kort kwamen. Dit loslaten is veruit de moeilijkste stap in het proces naar transpersoonlijkheid. En ook van het in Overgave leven aan de Godsvonk en het Liefdeseenheidsveld van de aardse en hogere groepziel.

 


 

Wat kun je doen om je trilling hoog te houden en de Weg te gaan?

wesak 1 kristal DSC01543.JPG1) Plaats een Wesak-kristal voor het kristallijnen Eenheidsnetwerk en je ware Natuur in je huis of tuin.
2) Schaf een set Elohim krachtplaats bio zelfrealisatie tincturen aan om in te nemen en in huis te plaatsen.

(Het Wesak kristal en de gehele Elohim set hebben we het afgelopen jaar bij bosjes verkocht, we zijn hier enorm blij mee aangezien dit de eenheidstrillingen en het veld voor de Nieuwe Aarde versterkt en bekrachtigt!)


 

Steeds meer woon-werk vormen ontstaan

Er zijn voldoende mensen nodig die op één plek de eenheids krachten bundelen en met elkaar praktiseren. Daarom ontstaat er heden ten dage bij zovelen de wens om woon- en werkgemeenschappen te vormen met gelijkgestemden.
Een kristallijnen vortex, groepsziel en Christuskracht kunnen hierdoor ontstaan. Net als in de tijd van Jezus. Genoeg van die mensen en groepen doet uiteindelijk het wereldbewustzijn omslaan van dualiteit naar eenheid. Deze universele nieuwe aarde eenheidsblauwdruk ligt al klaar in de velden van Gaia en moet alleen nog door groepen non duale lichtwerkers worden gerealiseerd in de dichtere maatschappij en onderste chakra's. De Elohim Krachtplaats draagt daarvoor de individuele en planetaire 13 dimensionale lichtcodes voor de wereld.

Kosmische Taak van alle Nederlanders

De Krachtplaats ligt juist in Nederland en op het pijnappel punt van Noord-Nederland, omdat Nederland een spiritueel voorlopersland is dat gedragen wordt door water. Het hoogste doel van het Wezen van water is de universele, onvoorwaardelijke wij-liefde en scheppingskracht te gronden en verspreiden. In de Inwijdingstuinen van de Elohim Krachtplaats en door de tincturen daarvan, halen bewoners en bezoekers, bewust of onbewust, de kristallijnen eenheids-lichtcodes voor henzelf en hun levensbestemming op. Net als in de multidimensionale Elohim sessies en workshops. Anderen resoneren mee op afstand en geestelijk.

Nieuwe aarde.jpg

Hoor je bij het Sananda of Messias team?

De mensen die de eigen hogere dimensies, het kristallijnen en de Christus-eenheids-liefdeskracht ook in buik, basis en als samenwonende groepsziel beoefenen behoren tot de 144.000 nieuwe aarde lichtwerkers die onder de leiding van Sananda (kosmisch geworden Jezus) vallen en op praktiserende wijze dienstbaar willen zijn aan de wereldomslag. Zij functioneren vanuit meerdere subtiele en ongeziene dimensies tegelijk en beoefenen het eenheidsbewustzijn, het wij-gevoel en de daadkracht en inzet voor de ik-loze groepsziel. Zij verbinden zich horizontaal én verticaal op 9 tot 13-voudige wijze. De Elohim woonwerk gemeenschap "The Diamond New Earth" en Krachtplaats zijn hiervoor de kraamkamer en Moederplek.

Een grote Taak

Het is daarom dat de Lichtwerkers van het Sananda team dat op zoveel lagen tegelijk vanuit de universele Christuskracht en groepsziel dienstbaar is, ondersteuning krijgt van andere ontwaakten die elders wonen; het Messias team. Zij zijn, naast ondersteuning van het Sananda-team,  bedoeld om richtingaanwijzer en hulpverlener te zijn voor hen die nog vast zitten in de zwaardere maatschappij. Dat is een grote Taak die beslist niet licht te noemen is en minder gedragen zal worden door de Sananda groep. Er zitten immers nog vele medemensen vast in het duale 3de dimensie grid. De Messiasteamleden die leven vanuit het hogere zelf en de ziel, hoeven echter niet alles op te geven om samen te werken. Zij hoeven in dit leven de Bron/Godrealisatie/Al-Eenheid en het 9 tot 13 dimensionale niet in de basis en buik te realiseren. Zij zullen hun ik-oppasser en persoonlijkheid nog langer mogen behouden terwijl hun hart en geest al overgaan naar de wij-vorm. Samen dienen de beide groepen de wereldomslag.

Denk ook aan de Godrealisatie audio's, het kortingspakket voor het volgen van de online groepshealingen en de Elohim workshops om dit verder te ondersteunen. 

De Goddelijke Oer-Moeder in jou

Door Joke ElZiam Nootebos

goddelijke moeder.jpgDe Goddelijke Moeder-Hoeder is de Bron van al het leven. Zij is het vrouwelijke en hoogste aspect van de scheppingskracht en het Inwijdingspad in jou. Ze verheft al het leven door je belichaamde, oneindige liefde, wijsheid, goedheid, zorgzaamheid en dienstbaarheid.

Zij is je Goddelijke Vonk die in je gedrag en de materie is gekomen en op praktische wijze zorgt voor alle levende wezens. De mensen, dieren, planten, sterren- en stenenwezens hervinden hun schoonheid en verheffing door haar/JOUW liefde. Het zijn grote zielen die dit Inwijdingspad om deel van haar te worden, doorlopen. Door Jou en je atomaire Vredige Eenheidsuitstraling kan de planeet en natuur heling krijgen, verheffen mensen zich uit het lagere zelf en de mind en lossen de interne en externe tegenkrachten op.

 

De moedige Mensen die het Goddelijk Moeder Hart gaan belichamen

De moedige Mensen die het Goddelijk Moeder Hart gaan belichamen, die onbaatzuchtige Liefde worden, brengen heling aan de planeet, zelfs al heeft hun menselijke jas nog onbelichte aspecten. Zij ontwikkelen het Elohim Bewustzijn, de Eenheid met alle Rijken en dimensies en het onbaatzuchtige Aardevader en Aardemoeder Hoederschap voor de gemeenschap.

 


Om dit in jou te activeren en versterken kun je denken aan een Krachtplaats-sessie arrangement, een retreat en de daarvoor geprogrammeerde Gaia-Christ zonnesteen bol.

 


 

Natuur, paradijs, aarde.jpg

Wil je wonen en werken bij het Elohim Centre?

Solliciteer dan als vrijwilliger als je vertrouwd bent met het Elohim DNA en team en bezig bent met de onzelfzuchtige eenheidsweg zonder dat je innerlijk kind of onzekerheid steeds in de weg zitten. Je ontvangt coachings en eenheidsgesprekjes en betaalt het eerste half jaar 215,- p.m. (of 10,- per dag bij kortere periodes) als bijdrage aan de gemeenschap. Anders dan straks in het camping-tuinwerk-seizoen kunnen we op dit moment alleen vrijwillige participanten gebruiken die ook ondernemers-, leidinggevende en coördinerende eigenschappen hebben en minimaal 4 dagen p.w. willen werken.

Vaak zul je eerst allerlei hand en span diensten verrichten, zoals schoonmaak werk, graaf en spitwerk en ICT werk of helpen met een project zoals ons huiskamerrestaurant of de andere poten beter in de markt zetten, een nieuwe website bouwen, etc. Waar en hoe je ingezet wordt hangt af van je vaardigheden. Ben je afgestudeerd als Elohim Master Healer Reader Coach en Lees meer


Co-Creëren op afstand voor de nieuwe Aarde?

Organiseer je spirituele reizen, wil je het onderhoud van een van de Krachttuinen adopteren, wil je ons belangeloos helpen met marketing, wil je wederverkoper worden van onze bio kruiden- en zelfrealisatie-tincturen of op een andere manier bijdragen? Neem dan contact op.

Niet full time werken maar af en toe meewerken en een chalet huren?

Eet je regelmatig mee en doe je af en toe een sessie of workshop om jeZelf te vinden en  je bewustzijnsgroei te verdiepen? Ook dat is mogelijk.

 


 

Elohim workshops en avonden in januari

6 & 7 januari 10:00 - 17:00 | Leer 13 dimensionaal edelstenen activeren, programmeren en kristalhealingen geven

Deze workshop met Joke ElZiam Nootebos behoort tot opleiding: KKM, AH, maar kan ook zonder opleiding gevolgd worden.

Praktijkoefeningen tijdens workshop.JPG

Tijdens de edelsteenkennis en helende energieoverdrachten zul je op diep helende wijze 13 kristaldimensies en vele soorten leren ervaren. Ook het openen, activeren, programmeren, communiceren, adviseren en invoelen van edelstenen komt, naast therapeutische edelsteenkennis, aan bod. Wil je leren invoelen en readen op de ongeziene subtiele en wonderschone energie-lagen van kristallen en hun 13 kosmische dimensies? Voor jezelf of in je beroep? Ontwikkel je intuïtie, gevoeligheid en toepassingen op edelsteengebied. Geef en ontvang tevens multidimensionale kristalhealingen!

Meer lezen

 

11 januari 19:30 - 20:30 | Groepshealing avond, live/online "Sekinah en je 13 dimensionale Goddelijke Oorsprong activeren"

Meer lezen


13 & 14 januari 10:00 - 17:00 | Je kristallijnen, stralend lichtwezen en engel activeren

Deze workshop behoort tot opleiding: Merlyn, MHRC, HSP, VPZ, RHR, HM maar kan ook zonder opleiding gevolgd worden.

Engel, engelen kracht.jpgWil je met het mooiste dat je hebt en bent, je kristallijnen Zelf, uit de kast komen? Met je stralende lichtwezen en de engel in jezelf in je Kracht staan? Heel je kwetsbare binnenkant en maak het tot nieuwetijds kracht! Leer omgaan met te duale, zakelijke en grofstoffelijke gedachten, gevoelens, sferen en houdingen van je omgeving. Voel je je anders, hoor je er diep van binnen niet bij? Ontvang in deze workshop tools om je mooie hoogsensitieve ziel en diamanten bewustzijn als krachtkwaliteit in te zetten voor jezelf en een betere wereld.

Meer lezen

 

13 januari 19:00 - 20:30 | Thema avond “Hoe zorg je nu in het dagelijks leven dat je je kristallijnen zelf nooit meer kwijt raakt?”

Nu ben je zo prachtig mooi open gegaan in je Kristalijnen Zelf, je voelt en weet dat dat is wie je Bent. Zo subtiel voelend en onbeschrijflijk mooi. Zo stralend en Licht. Wat een schoonheid! Tegelijkertijd kan het heel kwetsbaar zijn om dit te laten zien in het bijzijn van anderen. Zij zien en voelen het misschien niet en walsen er zo overheen. Hoe neem je dan wel deze lagen mee in je dagelijks leven? Hoe draag je er nu zorg voor dat je dit nooit meer hoeft te verloochenen, kwijt hoeft te raken of aan de kant te zetten? Hoe bekrachtig je jeZelf hierin en hoe zet je het om in je Kracht en leef je het voor?

Meer lezen

 

21 januari 10:00 - 17:00 | Werken met je Chi-krachten, Aura Healing, Reading, dieper aarden en Magnetiseren

Met elkaar oefenen om te healen, readen, magnetiseren, dieper in je lichaam te wonen en je Chi-krachten gebruiken. Vertrouwen krijgen door feed backs. Chakras leren openen, lezen, beschermen en dichter draaien. Beschermingssymbolen plaatsen en het herkennen van energiezuigers. Essentie healing op chakras en voorkomen dat je leeg en moe wordt.

Lees meer

Ervaring cursist

'Ik vond het een hele fijne workshop, met veel informatie en oefeningen. Maar het mooie is dat er onder dit alles een prachtige energie overdracht zit zodat het niet alleen praktisch is maar het komt binnen in een weten. Mijn Chi staat aan nu en ik voel me vitaler en goed geaard, zie sneller de subtiele lagen die mensen niet benoemen. En kan dit gemakkelijker terugkoppelen zonder er zelf last van te hebben. Ik heb genoten van de leuke groep, de speelsheid en blijheid en hoe de dag verliep. En natuurlijk de krachtplaats waar een prachtige energie van diepe vrede maar ook blijheid aanwezig was. Het magnetiseren kon ik meteen toepassen bij mijn zoon, met resultaat!! Hoe mooi is dat!' 

Warme groetjes Brigitte Arts

 

27 januari 19:00 - 20:30 | Ego & Essentie avond inclusief persoonlijke Master Healing en Reading

Meer lezen

 

oneindige spiraal.jpg

27 & 28 januari 10:00 - 17:00 | Inwijding in de 4 Windrichtingen, 5 Elementen, je Divine Being + Soundhealing opleiding

Als na de intense Inwijdingen de Elementen en Windrichtingen samenkomen in je lichtlichamen en lichaam, zullen je benen trillen van schoonheid, Liefde en Kracht. Je volledige Zelf opent. Meesterschap wordt belichaamd. Ook leer je om samen met anderen soundhealing te geven en je eigen ziel- en hart-toon te gebruiken. Ook ontvang je groepssoundhealing om je kristallijnen, oorspronkelijke en volledige Zelf te activeren! Je zult ontroerd zijn door eenheids- en verlichtingservaringen. Als vervolgens ook je Kosmisch Etherlichaam, binnengebracht wordt in je Hart, soul en body, dan vallen je mannelijke en vrouwelijke aspecten ineen. Alles wordt van een diep gewijde Stilte. Innerlijke en uiterlijke strijd stopt voelbaar. Dualiteit wordt opgeheven.

Meer lezen


Ervaringen van deelnemers:

Wat een prachtige krachtige diepgaande workshop was dat. Als herhaler mochten de energieën nog dieper binnenkomen. Ik voelde zo'n blijdschap en lichtvoetigheid het hele weekend terwijl er inwendig heel veel werd opgeschoond. Mijn ware elfennatuur mocht weer aan de oppervlakte komen...! Wat fijn en ook herkenbaar voelt dat. Dankbaar voor deze prachtige en transformerende ervaring, die zijn positieve verdere uitwerking zal hebben. 

Liefs Marion

 

Feest van vreugde, verruimd bewustzijn, meesterschap en liefde: docente Joke ervaring
Met een bewustzijn, hart en buik wagenwijd open, stroomde liefde in een oneindige stroom door mij en de cursisten van de afgelopen weekend workshops, "4 Windrichtingen, 5 Elementen en Soundhealing". Ieder ervaarde heel diep het Goddelijke Zelf en Goddelijk innerlijk kind, voorbij de ik-illusie. Zoveel bange innerlijk kindjes lieten los. In de hersenhelften ontstond een permanente eenheid van het mannelijke en vrouwelijke. Het gevoelsmatige denken, het denken vanuit de Goddelijkheid en het denken vanuit het mentale gaan voorgoed meer samen. 

Overnachten tijdens workshop in privé B&B kamer (nieuw)

slapen.jpg

Tijdens een workshop of arrangement is het mogelijk tegen korting te overnachten in de nieuwe Sekinah B&B kamers.

Klik hier voor meer informatie

Let op: Een eigen Sekinah kamer boeken tijdens een workshop is maar op beperkte schaal mogelijk en wordt veelvuldig vooruit geboekt.

 


 

Opleiding starten in 2018 biedt belastingtechnisch voordeel

Wil je geen risico lopen dat scholingskosten niet langer aftrekbaar zijn, start je opleiding dan in 2018. Personen die een opleiding of studie voor een beroep volgen, kunnen de kosten hiervan nu nog aftrekken!

Bekijk hier alle Elohim opleidingen

Lees meer over kortingen en belastingaftrek 

Veruit de meeste favoriete opleiding:
Healer Reader Coach "volledig potentieel en zelfrealisatie"


 

Elohim Wilg kruidentinctuur zegt:

Treur niet,
kop op,
wees moedig!

Laat zien wie je bent als gevoelig, bewust en intuïtief mens.
Steek je hoofd boven het maaiveld.
Verdrink niet in je emoties en blijf niet aan gevoelens vast zitten.
Ga door en zie de zonnige kant!

Biologische Wilg tinctuur van de Elohim Krachtplaats, 50ml

De Elohim Bio Wilg kruidentinctuur wordt geoogst uit de zonnevlechttuin van de krachtplaats en draagt ook helende wilg.jpgzonnevlecht-energie. Zij laat alles doorstromen, zodat alles wat er niet meer toe doet losgelaten kan worden. De Wilg tinctuur helpt je meer vanuit je 'buik' en in het moment te durven leven en vaste gewoonten en halsstarrigheid om te buigen. Gemakkelijker leven, flexibel en een blij innerlijk kind worden geactiveerd door de Elohim Bio wilg kruidentinctuur. Ze helpt emoties te uiten en los te laten. Wilg brengt rust en kalmte.

Dit product is multidimensionaal geopend en geactiveerd op de Elohim Krachtplaats. Op de krachtplaats vind je o.a. helende tuinen, chakratuinen, kruidentuin en zelfrealisatietuinen voor bezoekers. Onze kruidentincturen, kristallen en andere producten kun je zowel online kopen als ook in onze fysieke edelsteen winkel in Veelerveen, Groningen.

De naam Wilg (Salix) is van Keltische oorsprong: ‘sal' betekent dichtbij, ‘lis' is water en verwijst naar de groeiplek van de Wilg. Ze versterkt daarmee de hoogste opdracht van iedere Nederlander!

 

Fysieke werking van de Elohim Bio Wilg kruidentinctuur:

Bloedreinigend - Kalkaanvullend - Helpt bij een zenuwachtig gevoel - Ondersteunt de nierfunctie

kruidentinctuur.jpg

Algemene dosering: 3 x 15 druppels per dag in water.
Klik op deze link voor de gebruiksaanwijzing

Meer info en bestellen
 

Een stralend en gezond 2018 toegewenst!

Gelukkig_nieuwjaar.svg.png

Graag wil ik ieder nogmaals bedanken voor al het mee-resoneren, voor het mooie eenheidsgroepsveld, jullie inzet en steun en graag wens ik ieder een geweldig 2018, een goede gezondheid en hele fijne feestdagen toe!

En dank je wel voor het meelezen en meetrillen in het grotere eenheidsveld van oordeelloze Liefde. Samen dragen we bij aan de nieuwe Aarde van een ik-loze ware Zelf wereld!

Joke en het Elohim Team


 

 Vanaf 2 januari weer open

Vanaf 2 jan. zullen we de alle telefoontjes, boekingen, bestellingen en mails weer met frisse moed beantwoorden!


 

Agenda

» 
Datum Plaats /docent Activiteit Prijs Code
» Juni
Datum Plaats /docent Activiteit Prijs Code
16-06-2019
10.30-12.00 uur
Docente Willeke Ananda Jansen 

Willeke Ananda Jansen 
Online Satsang "Hoe draag ik nu het beste bij aan het realiseren van de nieuwe Aarde?"
Incl. helende channeling. Voel jij steeds meer de drang te willen bijdragen aan de nieuwe aarde? Toch loop je nog mee in de oude ego gestuurde en reactieve maatschappij en is het soms heel lastig je hierin te bewegen. Je voelt steeds meer en ook duidelijker dat het ook anders kan. Je diepe verlangen naar Eenheid en een wegwijzer willen zijn, wordt steeds sterker en je kunt er nog maar moeilijk omheen. Die nieuwe aarde mag werkelijkheid worden! Ben jij er klaar voor om samen die nieuwe aarde en ieders Essentie te realiseren? Je hierin alleen te voelen hoeft niet meer! Meld je aan!
vroegboekprijs € 25,00
 
2019.SAW.02 
22-06-2019
23-06-2019
10.00-17.00 uur
Docente Joke ElZiam Nootebos
en Willeke Ananda Jansen 
Elohim Centre
Joke ElZiam Nootebos en Willeke Ananda Jansen 
Tweelingstraal, Heilig Huwelijk en relatievragen
Er komt een dag dat we diepgaand aangetrokken worden tot onze tweelingziel of vlam en meer dan ooit geraakt worden. Hoe herkennen we die? We ervaren tijdens zo'n zielenontmoeting een liefde in alle hoeken van ons lichaam en ziel waar geen houden meer aan is. Onze ziel verlangt naar de werkelijke, heilige samenkomst van lichaam en geest, van mannelijk en vrouwelijk, maar dat levert vaak ook moeilijkheden op. Hoe daarmee om te gaan, wordt duidelijk tijdens deze helende en unieke workshop. Eigen vragen en levenssituatie kunnen worden ingebracht en als de ruimte het toelaat kan een persoonlijke reading ontstaan.
vroegboekprijs € 357,00
eten, overnachting (mits beschikbaar), boek 
2019.HH39 
22-06-2019
19.00-20.00 uur
Docent René de Quastenit 
Elohim Centre
René de Quastenit 
Satsang "vermoeidheid door innerlijke processen"
Merk je ook dat je meer vermoeid bent dan anders, dat je last hebt van werkdruk of spanningen op je werk of in je relatie. Wat wil je hier mee? Misschien voel je dat je wilt stoppen, dat er meer is dan hetgeen zich nu in je leven afspeelt maar daar tegenover staat de vertrouwdheid van hoe het was en hoe het morgen zal zijn. Soms hoef je alleen inzicht en houding te veranderen om tot verandering te komen. Durf je te kiezen voor jezelf, durf je de weg van zelfrealisatie te lopen of blijf je vanuit de veiligheid en je eigen kleine ikje leven zoals je dat nu doet.
vroegboekprijs € 15,00
 
2019.R05 
27-06-2019
19.30-20.30 uur
Docente Joke ElZiam Nootebos 
Elohim Centre
Joke ElZiam Nootebos 
Groepshealing avond, live/online "Voor je 2de chakra, vreugde, verbinding en relaties"
Ben je op zoek naar echt contact, naar de vreugde van verbinding op alle lagen? Naar diepgaande intimiteit en een gevuld eigen buikgevoel zonder voortdurende spanningen, emoties of ergernissen? Open je enthousiasme, seksuele stroom en bezieling en leef vanuit de joy van je buik!
vroegboekprijs € 25,00
 
OT 308.2019 
29-06-2019
10.00-17.00 uur
Docente Willeke Ananda Jansen 
Elohim Centre
Willeke Ananda Jansen 
Kruidenkennis en ervaringen met plantendeva's en natuurengelen
Je leert zien welke spirituele werking planten hebben. Bijvoorbeeld om op te staan in je kracht of juist te verzachten. Je leert welk soort je innerlijk kind of juist je innerlijke autoriteit kan versterken. En welke je vrouwelijkheid of mannelijkheid. Of hij je psychisch, emotioneel of lichamelijk zekerder en weerbaarder maakt of juist verfijnder, opener en invoelender. Ook leer je hoe je aan een plant kunt zien of hij op de longen, haren, gewrichten, enz. werkt. Tevens leer je zien welke chakra’s hulp krijgen door een bepaalde plant als theekruid, groente, hanger of tinctuur te gebruiken.Tijdens deze workshop leer je ook in contact te komen met de Deva, het lichtwezen van de plant.
vroegboekprijs € 150,00
lunch 
2019.W99 
30-06-2019
10.00-17.00 uur
Docente Willeke Ananda Jansen 
Elohim Centre
Willeke Jansen 
Ontmoet je Essentie op de Elohim Krachtplaats
Tijdens deze dag op de Elohim Krachtplaats laad je jezelf op en breng je jezelf in een hogere energietrilling. Hier vanuit kun je jezelf en anderen op verdiepend zielsniveau gaan zien en ontmoeten. Door de liefdesogen van je essentie ipv het kleine zelf. Je wordt geopend in je Ware Natuur in verbinding met Gaia en wordt klaargemaakt om de volgende stap op je pad te zetten! Geniet van de prachtige Eenheid met Moeder Natuur en het aanwezige universele Liefdesveld.
vroegboekprijs € 135,00
lunch 
2019.W19 
» Juli
Datum Plaats /docent Activiteit Prijs Code
01-09-2019  Veelerveen
 
Tijdens de Zomervakantie van 6 juli t/m 1 september zijn wij geopend
Tijdens de Zomervakantie van 6 juli t/m 1 september zijn wij geopend.
s'maandags gesloten.
0
 
 
11-07-2019
19.30-20.30 uur
Docente Joke ElZiam Nootebos 
Elohim Centre
Joke ElZiam Nootebos 
Groepshealing avond, live/online "9D Hoogste Liefde in innerlijk kind & seksualiteit"
De activatie van ons 9 dimensionale ziele-Lichtlichaam brengt de hoogste Liefde en Creatiekracht in onze geslachtsorganen. Het gebied van ons volledig potentieel aan Liefde en scheppingskracht. Eerst zullen onze geslachtsorganen, psychisch-, relationeel- en emotioneel lichaam zich bevrijden van de vele levensgeschiedenissen aan angst, dominantie, karma en misbruik. Na voldoende innerlijke groei en integratie kunnen we na de transmissie leven vanuit onze ware Natuur en eenheidsbewustzijn. In Eenheid met alle mensen en Rijken. We ervaren dan het leven van binnenuit als paradijselijk en creëren automatisch overvloed en welzijn.
vroegboekprijs € 25,00
 
OT 309.2019 
14-07-2019
10.30-12.00 uur
Docente Willeke Ananda Jansen 
Elohim Centre
Willeke Ananda Jansen 
Online Satsang 'Ontwaken en hoe zit het dan met mijn seksualiteit?"
Incl. helende channeling. Hoe meer je ontwaakt, hoe meer je ook zult gaan merken dat het beleven van seksualiteit zal veranderen. Je staat op steeds meer lagen open en gaat steeds subtieler voelen. Je ontdekt wat je fijn vindt of juist niet meer fijn vindt. Leer tijdens de Satsang coaching ook je innerlijke seksualiteit en de blijdschap over je eigen sekse te belichamen. Dit kan ook zonder partner. Tijdens de satsang onderzoeken we je gehechtheid, waar je al los bent van ego haakjes en hoe je je ware zelf meer trouw kunt zijn in de seksualiteit.
vroegboekprijs € 25,00
 
2019.SAW.03 
Datum zelf te bepalen  Elohim Centre
Joke ElZiam Nootebos 
Individuele spirituele retraite en Vision Quest op de Krachtplaats (Nederland)
Individuele Retraite, Vision Quest op de Elohim Krachtplaats in Nederland. Ontdek rust, ruimte en de wijsheid en eenheid van je ware Zelf en laat zorgen los. Door de natuur en de stilte kom je tijdens deze retreat dichter bij je eigen Essentie en de Eenheid met de Natuur.
vroegboekprijs € 0,00
 
module 43 
27-07-2019
28-07-2019
10.00-17.00 uur
Docente Willeke Ananda Jansen 
Elohim Centre
Willeke Ananda Jansen 
Open je en ontdek de kracht en Liefde van Moeder Aarde en haar genezende producten
Ontvang helende 13-dimensionale lessen en channelings over Elohim zelfrealisatie tincturen, Lichtwesen essences, edelstenen, kruidentinctuur en etherische oliën. Leer hoe je ze toepast en adviseert op readingsniveau. Je kunt na de workshop je natuurlijke huisapotheek samenstellen. Je oefent je intuïtie te vertrouwen en om te gaan met cases! Je magisch kind wordt een creatieve heks door alle Elohim producten die je kunt mixen en ook leert inzetten voor elkaar. Voor jezelf of therapeutisch praktijk is dit een waardevolle uitbreiding!
vroegboekprijs € 329,00
eten, overnachting (mits beschikbaar) 
2019.W18 
» Augustus
Datum Plaats /docent Activiteit Prijs Code
01-08-2019
19.30-20.30 uur
Docente Joke ElZiam Nootebos 
Elohim Centre
Joke ElZiam Nootebos 
Groepshealingavond, live/online: Je 7D, kosmische Zelf + je Farao en Deva-bewustzijn in zonnevlecht en innerlijk kind
7 Dimensionaal Meesterschapsactivatie helpt ons samen te werken met geascendeerde Lichtmeesters, engelen, sterrenvolkeren, natuurwezens en deva’s. De Bovenwereld en Moeder Aarde wereld. Magic Power, Kennis en grote Krachten kunnen door ons als kanaal heen werken zo gauw ons innerlijk kind of emotionele lichaam verlicht is.
vroegboekprijs € 25,00
 
OT 311.2019 
11-08-2019
10.30-12.00 uur
Docente Willeke Ananda Jansen 
Elohim Centre
Willeke Ananda Jansen 
Online Satsang 'Ontwaken en hoe zit dat nu met mijn innerlijk kind?"
Incl. helende channeling. Ondanks je spirituele groei zul je op momenten de innerlijke onveiligheid, kwetsbaarheid en het alleen voelen op een nog diepere wijze tegenkomen. Doordat je zielskind meer naar voren komt, kun je meer angst voor boosheid, kritiek of dominantie ervaren. Echter je oude reactie patroon opgebouwd vanaf je peutertijd is nog aanwezig. Tijdens deze online zondagochtend Satsangcoaching leer je om je eigen zielekind te helen.
vroegboekprijs € 25,00
 
2019.SAW.04 
21-08-2019
04-09-2019
11-09-2019
02-10-2019
16-10-2019
19.00-20.30 uur
Docente Willeke Ananda Jansen 
Elohim Centre
Willeke Ananda Jansen 
Online avond cursus "Kracht is Liefde"
Door levens heen is een afgescheiden (ik)kracht gebruikt. Het is ingezet voor macht,manipulatie en eigenbelang waarbij Liefde en eenheid ver te zoeken waren. Nog steeds wordt het overal op aarde op deze wijze ingezet. Als lichtwerker en voorloper vraagt het van jou te blijven staan in de wereld van dualiteit. Het vraagt je nu op te staan voor wie jij Bent en te staan voor je Liefdeskracht. De 5e dimensie verheft velen reeds nu boven de dualiteit naar de Liefdespower van leven vanuit eenheid. Tijdens deze online cursus leer je hoe je dat doet. Zonder afgescheidenheid en dualiteit. Zonder de angst om tegenstand te ervaren en er (weer) uit gezet te worden.
vroegboekprijs € 219,00
 
2019.W30 
24-08-2019
25-08-2019
10.00-17.00 uur
Docente Marlisa Hof 

Marlisa Hof 
Leef het volledig potentieel van je basischakra: aarding, veiligheid, vitaliteit en Liefde
Je basischakra is een essentieel chakra. Het geeft je aarding, veiligheid, kracht, gezondheid, liefde en nog veel meer! Is je basischakra nog niet ten volle ontwikkeld dan is je leven soms een uitdaging. Wat je tegenkomt is b.v. stress, vermoeidheid, angsten, onzekerheid, fysieke klachten, twijfelen, uitstelgedrag, verslavingen, moeite met autoriteit of dominantie, liefdeloosheid en tekorten. Is je basis gevuld met je oneindig licht van Liefde en daadkracht dan ben je angstloos, in vrede en harmonie met jeZelf en geef je richting aan je leven. Tijdens deze workshop ontvang je healing, reading en inzichten die jouw basischakra en aarding tot zijn volledig potentieel helpen ontwikkelen.
vroegboekprijs € 344,00
eten, overnachting (mits beschikbaar), sessie- of workshopkortingsbon 
2019.B01 
25-08-2019
10.30-12.00 uur
Docente Willeke Ananda Jansen 
Elohim Centre
Willeke Ananda Jansen 
Online Satsang 'Ontwaken en wat doe ik nu met mijn relatie(s)?"
Incl. helende channeling. Tijdens je ontwakings proces ontstaan steeds vaker momenten dat je wenst je op meer lagen van jezelf te willen verbinden met de ander en ook vanuit je ziel en gevoeligheid. Je vraagt je af of de huidige relatie nog klopt voor je. Ondersteunt het je hoogste vorm? Moet je gaan of blijven...? Voeden jullie elkaar in het kleine zelf, voelt het veilig bij elkaar en zo ja, op welke lagen wel en niet. Waar vind je de veiligheid in jeZelf? Kun je jeZelf op alle lagen delen en voel je je ontmoet? Geestelijk, emotioneel, spiritueel en/of fysiek. Of lukt het je maar niet de juiste relatie aan te trekken? Tijdens de Online Zondagochtend Satsangcoaching krijg je inzicht hoe dit alles zit.
vroegboekprijs € 25,00
 
2019.SAW.05 
31-08-2019
01-09-2019
10.00-17.00 uur
Docente Willeke Ananda Jansen 
Elohim Centre
Willeke Ananda Jansen 
Kristallijnen tantrisch verbindingsweekend
Stapje voor stapje open je in je kristallijnen wezen en kan het er Zijn. Omdat je het beter leert kennen tijdens de workshop. Je voelt je passie steeds meer, realiseert je dat jij Liefde Bent, je voelt je mooi en je gaat van je lichaam houden. Je ervaart tijdens de workshop hoe mooi het is als je je diepst weggestopte en mooiste wezen weer op de voorgrond kunt zetten en kunt delen met anderen. Seksueel en op welke andere manier dan ook. Hoe prachtig het is als je je wezen voelt, inbrengt en beschermt in de uitwisseling in je interne en externe relaties
vroegboekprijs € 329,00
eten, overnachting (mits beschikbaar) 
2019.W13