Elohim nieuwsflits 156: Diamond New Earth ambassadeurs

Elohim gaat een nieuwe fase in!

Het Elohim Centre gaat samenwerken met een ieder die bedoeld is de nieuwe aarde vorm te geven.
We nodigen daarom New Earth ambassadeurs uit om op praktische wijze, zichzelf, relatie-, gezin en werkomgeving naar egoloze en bezielde non dualiteit te voeren. De tijd voor de omslag is nu en een netwerk van nieuwe aarde ambassadeurs is zich al aan het vormen vanuit het Elohim Centre. Zij zullen elkaar ondersteunen in vaardigheden, ontwikkelingen en tips bij het omgaan en veranderen van de verdichte omgeving. De eenheid van ieders Godskern en multidimensionale ziel zal in de wereld van materie handen en voeten gaan krijgen doordat spiritualiteit in de materie komt.

We zien je graag op de eerst komende ambassadeursbijeenkomst.

Warme groet,
Het Elohim team

 


Bouw je samen met de Elohim gemeenschap mee aan een nieuwe samenleving "the Diamond New Earth" ?

 


 

Wil je een voorbeeld en richtingaanwijzer worden en een commitment met de New Earth groep en de Elohim Krachtplaats aangaan? Ben je bezig de ego-ik ruis op te lossen op weg naar Overgave, eenheidsbewustzijn, verlichting of Godrealisatie? Doorloop je dezelfde thema's waarover gesproken en geschreven wordt in de Elohim nieuwsbrieven en op Facebook en resoneer je mee op dezelfde nieuwe aarde frequenties en Elohim groepsziel? Voel je dan van harte welkom als Diamond New Earth ambassadeur bij het Elohim Centre.

 


Wil je een Elohim- en Diamond New Earth ambassadeur worden?

Wil je geregeld samenkomen om eenheid, non dualiteit, universele Liefde en Waarheid in jezelf en je omgeving te verspreiden voorbij het ego-ik? Niet d.m.v. Elohim workshops maar door op speciale dagen samen te komen met het Elohim team om wederzijdse inzichten en ervaringen uit te wisselen. Mogelijk wil je zelf ook iets organiseren voor de groepsbijeenkomsten. Niet om je eigen werk te promoten maar om elkaar te leren wat je nu precies wel en niet kunt doen bij dualiteit en problemen of bij het brengen van meer licht en verbonden eenheid in je omgeving. Tijdens de samenkomstdagen leren we elkaar o.a. hoe innerlijke vrede i.p.v. afstand ontstaat tussen de lagen van de Goddelijke oorsprong, ziel en het ikje. En hoe de eenheid met de ander als die denkt "bekijk het maar..." behouden blijft.

In de Elohim woon-werk-gemeenschap oefent men daar al jarenlang mee en is er veel ervaring. Juist het steeds samen zijn vanuit de ziel en het ware zelf, i.p.v. de mind, tijdens werken en wonen, brengt zoveel verdiepende ontwikkeling voor de bewuste en gevoelige mens. Het betekent o.a. duidelijk en raakbaar durven worden door onderlinge veiligheid en niet (onbewust) in de afgescheidenheid gaan. Het betekent ook dat in het groepshart blije daadkracht en steeds meer geluksgevoel, ontstaan.

Waarom komen we samen
Om elkaar te leren tijdens de samenkomstdagen van de Diamond New Earth groep niet ondergronds te gaan tijdens problemen, maar, waar mogelijk onzelfzuchtig in de wij-flow te blijven zonder de eigen Lichtkern en Waarheid te verliezen en dit door te geven. Allemaal zaken die we thuis en op school nauwelijks leerden. Het verschil tussen eenheid en afgescheidenheid, ik en wij, ziel en persoonlijkheid zal zo steeds duidelijker worden en dit zul je ook in je omgeving gaan uitdragen. Resoneren als Diamond New Earth ambassadeur met de groepsziel zorgt voor een onderling sterke band die altijd aanwezig is en helpt om thuis in je kracht te blijven en in afstemming vorm te geven aan het ware zieledoel in het leven.


Het samenkomen op de Elohim Krachtplaats zal ieders hart vleugels en kracht geven en maakt zekerder in Wie we werkelijk zijn. Op een non duale manier met elkaar samenleven, omgaan met irritaties en onderstromen, zijn de belangrijkste vaardigheden die we nog te leren hebben als mensheid.

 


Ben je er klaar voor om bij te dragen aan de nieuwe tijd op aarde?

verandering.jpgGaat het leven allang niet meer alleen om jou en ben je bereid om je persoonlijkheid te verruimen met je universele hart, bewustzijn, gevoeligheid en gaven? Wacht dan niet langer en neem vandaag nog de beslissing om als Diamond New Earth ambassadeur de Elohim groepsziel te versterken en uit te breiden. Weet je dat je gekomen bent voor de tijd van verlichte woon-werk-gemeenschappen, relaties en organisaties, waarbij het individu niet afgescheiden op zichzelf en voor zichzelf gaat, maar vanuit het ware zelf de eigen vaardigheden bijdraagt aan het grotere geheel en wij gevoel?

 

Geef je op als je voelt dat je een rol hebt als voorloper in deze nieuwe samenleving en zelf ook wilt geven en leren
Je ankert je dan 6x per jaar, met de groep ambassadeurs op de Moederplek, op het eenheidslicht van de Elohim Krachtplaats. Je komt 5x per jaar samen op vastgestelde dagen, verdeeld over het jaar en in de zomer is er een weekend van 2 dagen. Je kunt in dat weekend ook je vrienden en bekenden meenemen naar bijeenkomsten. En nog mooier is als je zomers meerdere weken kunt verblijven op de Krachtplaats. We kennen al een heel aantal mensen die geregeld de Elohim Krachtplaats bezoeken en in hun eigen omgeving al veel bewustzijn zaaien. Sommigen hebben zich al opgegeven, misschien jij ook?


Omdat verlichting in de onderste chakra’s nieuw op aarde is, vraagt het veel van de voorlopers
Via de Elohim Krachtplaats komt onze heling en bewustzijnsgroei ook in het collectief bewustzijn van de mensheid. En d.m.v. alle ambassadeurs ontstaan er lichtvortexen in Nederland en België die zich op hun beurt ondergronds en bovengronds zullen verbinden tot een netwerk. Samen versnellen we als groepsziel het Eenheids-Liefdeslicht en de Creatiekracht en wordt het gemakkelijker het niet alleen te bedenken maar ook te belichamen in het gedrag.
Door de gezamenlijke Kracht/Liefde van de Diamond New Earth ambassadeurs en de Elohim groepsziel ontstaan er belangeloze zorgzame verbindingen en worden uiteindelijk ook jij en je omgeving een liefdes-Eenheidsplek en verlichte vortex. Door deze frequentieverhoging zal pijn en dualiteit plaats maken voor het verder openen van ieders ziel, bezieling en vrede waardoor The Diamond New Earth, de nieuwe samenleving, zich sneller zal manifesteren! Het is nu de tijd! Ook voor Jou, je hoeft niet perfect te zijn!

 


Waarom niet op wisselende plekken in Nederland en België samenkomen?

Tuinchanneling christgrid 2016 (klein formaat).jpg ...Op de Elohim Krachtplaats en in de nieuwetijds woon-werk-gemeenschap is het zachte en zuivere Eenheids-Liefdeslicht en de Creatiekracht van de allereerste Oorsprong, reeds duidelijk voelbaar aanwezig in het grondgebied en in de onderste chakra's van medewerkers en bewoners. Nergens ter wereld is dit nieuwetijds eenheids-Licht reeds zo diep in de materie gezakt waardoor het ego-ik transparanter wordt en oplost in een groepsziel of wij-gevoel. De Elohim Krachtplaats is dan ook bedoeld voor individuele en planetaire verlichting en de eenheid met de natuur. Alle ontwikkelingsstappen liggen daar verankerd. De helende eenheidskrachten daarvan werken niet alleen in het geestelijk hart, zoals ook wel elders gebeurt, maar ook in de realiteit van relaties, geld, seks en (on)macht en in de hogere dimensies van onszelf. Moeder aarde is op de Elohim Krachtplaats duidelijk voelbaar aanwezig, net als Lichtportals, ley centra en Lichtvortexen. Er zijn vele plekken in de zelfrealisatie tuinen en in het Lemurisch bos waar je spontane healingen en inzichten krijgt. Ook geven de bewoners elkaar onderling heel wat inzichten, vriendschap en steun bij het integreren van eigen hogere Licht in het gedrag. Niemand van de bewoners is perfect en eenieder komt wel eens onzekerheid of irritatie tegen. Sommigen zijn verlicht, anderen werken eraan en openen hun persoonlijkheid voor de ziel en Oorsprong. Het Elohim Centre biedt echter niet alleen een snelweg voor de transformatie van het duale zelf, het maakt ook universele vrede en liefde tot in het buikgevoel en de basischakra mogelijk.

De Krachtplaats geeft ALLES maar vraagt ook aan de ambassadeurs en bewoners, om mee te groeien, te veranderen en verruimen.
Het vraagt om het egoloos transparanter maken van de mind, wil of emotie. Het vraagt om van afgescheiden gevoel en gedrag, naar de eenheid van de groepsziel (thuis en bij Elohim) te willen groeien. Vrede, verlichting en de samenkomst van de aardemens met 13 zielendelen is aan het ontstaan. En iedereen die dat wil en meegroeit mag zich daarop aansluiten en meeresoneren. In dit Elohim eenheidsliefdesveld van samen ontwikkelen en bijdragen aan de samenleving, ontstaat de Universele Christuskracht, als een groepsziel van alle ambassadeurs. Een gezamenlijke Weg, de oorspronkelijke scheppingscodes en groter doel trillen door als minimaal 12 mensen (zoals bij de 12 apostelen of de 12 ridders van de ronde tafel) meebewegen van ik naar wij (de Christuskracht).  Deze weg versnelt door steeds meer ambassadeurs!
Het aarden van het hoogste Licht in de onderste chakra's van de groepsziel brengt ook iets geweldigs voort dat voelbaar is als blijvende levensvreugde, scheppende krachten, een onbaatzuchtig liefdeshart, de activatie van Godrealialisatie en een grote flow vol dynamiek! Dit is het geluksgevoel zijn dat de samenleving naar een hogere trilling van welzijn en vrede zal leiden! Zonder het verlichtingsproces dat sommige ambassadeurs ook in de onderste chakra's aangaan, zijn planetaire verlichting en wereldvrede onmogelijk. Dit maakt dat de wereld wacht op de ambassadeurs en hun verdere Inwijdingsweg door de onderste chakra's!

 


De toekomst van the Diamond New Earth

Je weet en voelt diep van binnen misschien al hoe je met de elfen, de natuur en je ziel kunt leven, hoe relaties en organisaties werkelijk vanuit ieders ware zelf zouden kunnen functioneren, hoe het leven aanvoelt zonder dualiteit ...

Diamond_earth_grid.jpgNieuwe aardepioniers en Elohim ambassadeurs vormen reeds een onzichtbaar, groeiend krachtveld
Ze zetten zich in voor een wereld waarin alle Rijken samenkomen, een samenwerkende wereld van mens en natuur, zonder ziekte of tekort. Een samenleving vol go(e)dheid en zonder de identificatie met ruis, "leed", te korten, niet gunnen en ik-illusie. Een eenheidsnetwerk van alle dimensies, Bronliefde en Moeder Aarde.

Klik hier voor meer info en om je aan te melden