Elohim nieuwsbrief 151: Wereldburger en planeethoeder vanuit het Christushart

Wereldburger en planeethoeder worden vanuit het Christushart en ware Zelf

We komen momenteel veel groeistappen en uitdagingen tegen, in ons eigen leven zowel als wereldwijd. Het Universum vraagt van alle kanten aan ons om voorbij te gaan aan ons oude ego-ik en op te staan als wereldburger en planeethoeder. Daarbij komt ook alles naar boven wat dit nog niet is en de eigen ideeën en belangen laat voorgaan. De verschillende groeistappen die jij en wij als samenleving hierin tegenkomen staan hieronder beschreven.

 

Het landbouwgif heeft grote invloed op de huidige en komende generaties van mensen, dieren en planten. Het round up gif dat wij o.a. op onze opritten en terrassen spuiten, de gemeente op de wegen gebruikt en dat de boer tussen de rijen spuit, werkt in elke generatie dieper in op het hormonaal, stress- en gen-systeem van mens, dier en plant. Mens en vee worden onvruchtbaarder, krijgen meer kanker en stress. Planten krijgen steeds minder zijworteltjes. Er komen steeds meer bestrijdingsmiddelen, bewerkt diervoer en zaaigoed, met als gevolg meer operaties, leed en medicijnen en uiteindelijk het ondergaan van de planeet. In de grote bijen industrie worden bijen massaal bijgevoerd met suikerwater dat preventief voorzien is van antibiotica e.a. medicijnen!

Het immuun systeem en de gezondheid van mens en natuur nemen af door korte termijn winstbejag Totdat, overal op aarde, mensen het op eigen houtje anders gaan doen, meer opstaan en zelf voorzienend worden. Tegen die tijd zal de aarde ook niet langer misbruikt worden door de winning van fosiele brandstoffen. Beiden partijen groeien gelijk op.

 


Hoever ben jij geopend als aardehoeder en wereldburger en waar lees je dat aan af? 

Element Aarde > bescherming eigen groep> onze uitdaging is het overwinnen van de ik-illusie

We moeten de ik-illusie overstijgen wat betreft zelfbescherming en eigen belang, zodat ons eigen korte termijn denken niet langer ten koste gaat van het geheel. Door onze handen en energie beschikbaar te stellen aan het hogere doel dragen we bij aan iets groters dan alleen onze eigen verlangens. We mogen uitstijgen boven de angst om materie, liefde of macht te verliezen, en vertrouwen dat alles gaat zoals het bedoeld is te gaan. Door de schaduw in onszelf te erkennen en te transformeren gaan we voorbij aan de angst die o.a. oorlogen veroorzaakt. Dan belichamen we de nieuwe samenleving in onszelf, en dragen daarmee bij aan het wereldwijde verlichte aarde/paradijs netwerk.

 

Element Water > gevoel > niet alleen het welzijn van onze eigen groep telt

Gif, hormonen, en plastic komen in onze rivieren, oceanen en zelfs in de borstvoeding voor. Emoties, opstand en strijd, gevechten tegen de vluchtelingen en vooral chaos zullen veranderen doordat, vanuit het volk, mensen ruimer zullen gaan denken. Verder kijken dan alleen het eigen belang, de eigen organisatie of het eigen land. Een ruimer wij-denken en handelen, zuster- en broederschap met gezamenlijke afspraken, zal door bewustzijnsgroei ontstaan en steeds grotere groepen gaan vormen. Ons geluk ontstaat dan niet alleen meer doordat het goed gaat met onszelf of onze eigen groep, maar we delen in de vreugde van bezield samenleven.

 

Element Lucht > gedachten beheersen en transformeren

chem trail.jpgChemtrails, strijdende of gespannen gedachten, innerlijke en wereldwijde conflicten; het wordt tijd dat we duurzaam en non-duaal leren denken en handelen. Ons gaan verdiepen in elkaar en leren rekening te houden met elkaar ondanks onze eigen belangen of korte termijn winst. We verruimen ons ego-denken, de onvrede van ons innerlijk kind en functioneren vanuit onze wij-ziel. We nemen verantwoordelijkheid voor de groep en onze rol daarbinnen. We leven met elkaar zoals onze innerlijk engel het zou doen. Onze uitdaging is ons identificatie-brandpunt te verschuiven, van de persoonlijkheid naar de ziel. Op te staan voor de groep, voor duidelijkheid en meer mededogen.
Op te staan voorbij de sociale patronen en het begrip van onze bekenden.   

 

Element Vuur > Bezielde passie en harteenheid

Voor het eerst in de wereldgeschiedenis zullen wij, als gewone mens, uitgedaagd worden om mondiaal en op langere termijn, te denken en handelen! Zich wereldburger en planeethoeder vanuit het ik-overstijgende Christushart, te voelen! Regeringsleiders, multinationals, de farmacie en gezondheidszorg kunnen niet anders dan jou en mij volgen in deze nieuwe beweging. Voor ons en al het Leven opent zich de poort naar een nieuwe tijd en samenleving! De kruinchakra en basis verenigen zich, net als het ik en wij-gevoel. Hart en innerlijk kind zullen dynamische passie, blijheid en vuurkracht delen. Net als het ik en wij-gevoel. We worden verlicht en God-Mens. 

 


Om de energie van wereldburgers en planeethoeders vanuit het Christushart verder te bekrachtigen organiseert Gaia, samen met ons, een ENORME healingsdag op 21 mei!!

Wees er bij want dit mag je absoluut niet missen. Er zijn al veel aanmeldingen binnengekomen, Gaia roept elke gevorderde ziel, aardehoeder en nieuwetijdsmens op om aanwezig te zijn!! Je wordt verwacht door Moeder Aarde, Merlin en alle kosmische  krachten die klaar staan om je te helpen op deze giga mooie dag!

Joke ElZiam Nootebos

Klik hier en wees er bij op 21 mei!

Denk ook aan de geometrische vormen met activatie van Joke welke alle groeistappen van de elementen in zich dragen.

 


Het universum vraagt ons om oprecht te zijn en te willen zien waar onze groeimogelijkheden liggen

 

Hoe lang je al bezig bent en hoe ver je denkt te zijn op je pad, de weg gaat nu verder. Het is JUIST NU van belang dat we niet meer luisteren naar de stem die zegt 'ik heb al zo veel workshops gedaan', 'ik neem genoegen met mijn huidige werk, relatie of ontwikkeling omdat ik me daar veilig bij voel', 'van mij hoeft het niet meer al die ontwikkeling'. Het universum vraagt of je kunt en wilt zien waar je volgende groeistap ligt als pionier voor de aarde. Zonder je het gevoel te geven dat je nog 'aan jezelf moet werken' wordt je verder geduwd richting Godsrealisatie. Je volgt workshops of sessie niet omdat je niet goed genoeg bent, maar omdat je het mooiste uit jezelf wilt halen en doorgeven!

Ziels- en Godrealisatie
De Elohim workshops en master sessies zijn hiervoor een snelweg. Ze laten je de volgende groeistap zien en ondersteunen je bij het worden van je volledig potentieel, zieledoel en Godsrealisatie. Jouw enorme krachten van Liefde, Eenheid en Vreugde worden tijdens de workshops en sessies, voelbaar omhoog gehaald. JIJ bent een hoeder voor de Aarde middels JOUW verandering! 

Gun jezelf dit geschenk en meld je nu aan voor de komende workshops:

Bekijk ook:

Boek een persoonlijke sessie bij een van de Elohim master healers-readers en coaches

T: +31 (0) 597 541539 E: info@elohim-centre.org

 


Is het allerbelangrijkste in je leven jeZelf vinden?

blij en vrij 2.jpgOntdekken wie je werkelijk bent, helemaal jezelf zijn?
Je levensbestemming hervinden?
Ben je er helemaal klaar voor? Heb je er alles voor over? Ben je bereid je oude ik en zekerheden te overstijgen?
Neem je een sabbatical en/of kom je als Elohim vrijwilliger je nieuwe zelf en je uiteindelijke richting ontdekken? Of kom je naar de Krachtplaats voor een vakantie of retreat waar je alleen maar van kunt dromen?

 Denk ook aan de inspirerende zomerweek op 23-28 augustus.

 


Heb jij de zeldzame exemplaren uit de nieuwe kristalcollectie al gezien?

kristallen verzameling.jpgNieuwe kristalcollectie met fantastische exemplaren! Kom naar de kristalwinkel in Veelerveen en ervaar in levende lijve de kracht van deze bijzondere stenen. Dan heb je ook kans om als eerste de mooiste exemplaren te bemachtigen! De nieuwe producten komen ook op de webshop te staan, de eerste exemplaren zijn al weg!

Klik hier voor de (eerste) nieuwe exemplaren van de collectie

 


Ik ben zo dankbaar om met ons team te mogen werken en wonen als vrienden!

blij en tevreden.pngGister nog zat ik (Joke) stilletjes ontroerd te genieten toen Luuc aan een van de teamleden uitlegde; "voelde je wat er gebeurde toen, tijdens ons overleg, jouw idee niet werd aangenomen? "Nee, ik heb niks gemerkt." "Nou ik voelde dat je op verschillende lagen ongemerkt de verbinding met het team losliet en iets meer afgescheiden werd. Maar dat wil je toch juist niet zei je laatst? We voelen dan allemaal dat de sfeer iets minder licht, warm en betrokken wordt als één van ons, zich energetisch terugtrekt. Juist omdat we op alle lagen zo warm en fijn met elkaar verbonden zijn en meedenken. Wil je misschien weten hoe dat ongemerkt terugtrekken komt?" "Ja, graag, want ik wil me helemaal niet terugtrekken, ik heb daar geen erg in!" "Nou", zegt Luuc, "als je idee afgewezen wordt dan denkt jouw innerlijk kind dat jijzelf afgewezen wordt". "Zo had ik het nooit gezien, ik zal erop letten!" Tenslotte zegt Luuc nog; "dergelijke reactiepatronen hebben we allemaal, ons hele leven en in elke relatie gaat dat maar door. Die kunnen we hier juist als vrienden met elkaar doorgronden omdat we het niet erg meer vinden kwetsbaar te zijn. Dan helpen we elkaar vanuit de subtiele ziel te leven en te Ontwaken".

Ontwaken tijdens meewerken in de Nieuwetijds Elohim woon-werk-gemeenschap?

Specifieke vrijwilligersplekken als je langer wilt blijven:

  1. Vind je het leuk om bezoekers koffie, thee en zelfgemaakt gebak te serveren? En ook ondersteuning in de winkel te geven?
  2. Bewoner en vrijwilliger worden als assistent klussen- en tuinman?

 


2+3/4 Multidimensionale, kosmische Edelsteen cursus
voor jezelf of als Edelsteen therapeut

Groep kristallen 2.JPGNaast de 13 kosmische kristaldimensies wordt er jarenlange praktijk kennis op fysiek, kosmisch en multidimensionaal edelsteengebied overgebracht en mag je gebruik maken van de grote edelstenen uit de kristalwinkel. Je leert naast nieuwe soorten edelstenen, over (not done) combinaties, vormenwerking (zoals ruw, glad, rond en vierkant) en versterkers. Je leert readen en adviseren op fysiek en geestelijk gebied van mens en dier, ook middels meegebrachte foto's en vragen van je vrienden. De edelsteen cursus of edelsteentherapie kan uit eigen interesse of als aanvullende beroepsopleiding gevolgd worden.

Klik hier om meer te lezen

 


16+17/4 Magic Merlin Healer Class, Ontdek je Magische Krachten

Merlin-healing is meer dan 10x zo sterk als andere healingsvormen

De transformerende en helende energie dringt veel dieper binnen in organen, ziekte, in de materie en sfeer van een ruimte en brengt spectaculaire healing met zich mee. Merlin werkt, in eenheid met de Bovenwereld en Ascended Masters, met ons Hogere en Divine Zelf, zowel als met ons magisch kind. Je wordt "opgetild" in Merlin's Magic energieveld en je gechannelde healingen gebeuren vanuit joy en gemak! Na enkele keren oefenen tijdens de opleiding ben je hiermee zo vertrouwd dat je ook thuis en in je praktijk kunt werken met de hogere Magie. Dit opleidingsweekend is (net als alle Elohim workshops), afgestemd op de cursisten van dat moment. Elk jaar komen er ander "Merlin's healingsgereedschappen", net wat jij nu aan kunt en de tijdsgeest toestaat. Maar altijd is het spectaculair!

Geef je nu op voor deze prachtige workshop

Bekijk ook eens onze Magic Merlin Healer opleiding

En de door Joke geprogrammeerde Merlin amethisten.

 


Heb jij het prachtige audio cadeau van Joke ElZiam Nootebos al beluisterd?

Tot en met 21 mei biedt Joke de opname "Je Goddelijk Zelf en het nieuwe Paradijs na 2017" gratis aan als cadeau voor een ieder voor de nieuwe tijd!

In deze opname ervaar je een stukje van de energie die we grootscheeps zullen verdiepen en ophalen tijdens de workshop van 21 mei, klik hier om je aan te melden voor de workshop als je dat nog niet hebt gedaan!

online transmissie 14.jpg

Je subtielere innerlijk kind en engelenwezen kunnen voelbaar indalen d.m.v. de gechannelde healingsopname van Joke.

Je zachte, ontroerende, oorspronkelijke eenheidsliefdeslicht, dat je diep van binnen door alle incarnaties heen hebt weten te bewaren, voel je sinds eonen, Ontwaken! Het zal je diepgaand ontroeren!

Klik hier om deze prachtige opname gratis te ontvangen!

 


Wonderbaarlijk UFO Luchtschip of Deva boven Het Elohim Centre

In de nacht van 20 op 21 juli 2002 speelden zich vele wonderen boven de camping en chakra-bezoekerstuin van Het Elohim Centre af. Hieronder lees je het bijzondere verhaal van die nacht...

Het Elohim Centre is een zelfrealisatie school en Krachtplaats waar veel contact is met natuurspirits en Moeder Aarde. Er komen vele lichtwerkers en spiritueel leraren. Zo ook op 19 en 20 juli 2002 tijdens een workshop waarbij o.a. gewerkt werd met het medicijnwiel en het labyrint als Heilig Gebed voor de evolutie van Moeder Aarde.

Er was tijdens de ingewijde ceremonies, die dag zo enorm veel Licht, dankzij de cursisten

sterrenvolkeren.jpgdie zich als één Hart en in hun verlichte staat, verbonden konden houden. En in dit groepsHart, hielden zij het Hart van het Universum en die van Moeder Aarde omvat. Alles werd EEN. Dit bracht vele LichtMeesters, alsmede de Spirits van vele, niet in de stof zijnde, Indianenstammen naar het labyrint dat in de helende Elohim tuinen ligt. Daardoor werd de kracht van het Licht enorm groot. Ook in de moeder Aarde was dit voelbaar. De energie van het licht liep op tot 53000 op de schaal van Bovis. En met dit opgebouwde Licht en de enorme velden van Liefde werd er nog meer zuiveringswerk gedaan en gecommuniceerd met de landschapsdeva.

Klik hier om het magische verhaal te lezen van wat toen volgde; een Luchtschip wonder

 


Bij de doorbraak en diepte healingen van de Elohim healers,
verschuiven soms hele karaktertrekken en houdingen

Al het aanpaste gedrag kan soms in één of enkele sessies veranderen als de cliënt daar aan toe is. Vermoeidheid en ziektebeelden lijken spontaan op te lossen en keuzes en richting worden duidelijk. We maken het zo vaak mee en zijn dan net zo blij als de cliënt. Eigenlijk zijn het kleine wondertjes na zovele levens van aangepast gedrag.  
 
transformatie - healing.jpgDe Krachtplaats en de eigen innerlijke ontwikkeling brengt de Master healers in een zodanige kosmisch, Goddelijke staat tijdens een sessie, dat ze diep in de DNA en genetische informatie van de cellen van de cliënt kunnen werken en tot ver in de sterren constellatie lijnen en zielfamiliepatronen. In de cellen en lijnen bevinden zich ook de (karmische en genetische) informatie van de familieleden waardoor er soms ook bij hen veranderingen in levenssituaties en schaduwgedrag zich gaan voordoen.

Zingeving en richting voor je levensbestemming, Ontwaken en blijheid
Overigens is het niet aan de Elohim healer om dit te willen maar iets dat spontaan ontstaat door het werken vanuit de Bron-Eenheid en de openheid van de cliënt. Wel ligt de kwaliteit van de Elohim Healers (zeker als samenwerkend team) in de volledige bandbreedte. Wat betekent dat Elohim healing en reading tegelijk werkzaam is in alle lichtlichamen, auralagen, ziele inprenten (voornemens, vervloekingen, schuldgevoel) genen en DNA structuren van de cliënt. Het is mede dankzij dit gegeven dat Elohim healers ook geweldig resultaat hebben op het gebied van zingeving, richting, levensbestemming, Ontwaken en blijheid van de cliënt. Uiteraard kan dit alleen gebeuren in samenwerking met het hoger zelf en de bedoeling van de ziel van de cliënt.

Ervaring van een cliënt:

"Ik heb het doorbraakarrangement ervaren als iets totaal nieuws. In m'n zoektocht naar mezelf heb ik vele healingen, readings, retraites enz. gehad, maar niets kan aan het Elohim Centre tippen. Al vrij snel werd ik meegenomen in een lichte flow, waarbij m'n nogal donkere kant a.h.w. oploste. En als hij opspeelde was het ook goed, niemand kijkt je raar aan. Het totaalplaatje, de sfeer, de liefdevolle en zorgzame begeleiding, alles klopt en straalt liefde uit. Het stemt me droevig dat er zo weinig plekken als deze zijn, terwijl het zo hard nodig is op aarde. Vooralsnog heb ik m'n oplaadplek gevonden en kom ik gauw weer terug!"

Boek nu een healing, een doorbraakarrangement of VIP vrienden dag
en ervaar de liefdeskracht van de Elohim healers, de krachtplaats en zelfrealisatie tuinen.

 


Last van entiteiten, astrale beïnvloeding, angsten of psychose?

Kom naar de workshop op 9 & 10 april "Kosmische kijk op psychose, astrale beïnvloeding, verslaving, angsten, depressie en sterven".

Tijdens deze workshopdag leer je hoe je om kunt gaan met o.a. psychose, astrale beïnvloeding, en depressiviteit vanuit een kosmisch perspectief. Joke deelt hogere inzichten en jarenlange ervaring vanuit de Elohim healingspraktijk. Maar deze workshop gaat niet alleen over psychose..

astrale sferen.jpgDe bewustzijnsreis van je ziel na de dood
Waar gaan we naar toe en hoe voelt het daar? Je leert hoe je, nog tijdens dit leven, in alle astrale dimensies focus op het hoogste Bewustzijn/Hart/Vrede (onze Boeddha natuur) kunt houden zodat dat na de dood vanzelf gaat. Na overlijden kunnen we in onze Oorspronkelijke Sfeer terecht komen of in de tussenhemelen met minder Licht of astrale gedaantes, wat zich in het volgende fysieke leven op de een of andere manier weer laat zien.

Readingsvragen stellen over een bekende van jou
Het is tijdens de workshop mogelijk voor (readings)vragen te stellen, voor zover de tijd het toe laat.

Klik hier voor meer info of opgave

 


24/3 (Live of) Online groepshealing "11-dimensionale Engel-Mens worden voor Mu en de kristallijnen Paradijsmatrix

energie - bewustzijn - dimensie - lichtlichaam.jpgJe leert samenwerken met de Hollow Earth, Gaia, Draken, weer-Elementalen
Je gaat de graancirkels, engelen, deva’s, het elfenvolk, de kristallen-, dieren- en plantenrijken weer "verstaan". Je manifesteert voorspoed, en komt in contact met Sjamanen- Merlin- e.a. Divine-Goddelijke Krachten.

Oude Atlantische angst

Je wordt door de activatie een angstloze krijger voor Liefde en Heelheid. Alle eigenbelangen, autoriteitconflicten, macht- en onmacht-gevoelens, dominantie- en kleine zelf patronen, alle angsten om volledig vanuit je Divine Kracht je hoofd boven het maaiveld uit te steken; ze worden stap voor stap getransformeerd en je laat ze voelbaar achter je. Net als elk bewust en onbewust onveiligheids gevoel, angst om te veel te voelen, moeten doen of niet op aarde te kunnen / willen zijn. Geboorte- en zwangerschaptrauma’s en oude Atlantische angst voor (on)macht, kunnen, door deze channeling / healing loslaten.

De vorige keer deden er meer dan 50 mensen mee, het healingsveld was enorm!
Ben jij er nu ook bij?

Klik hier om je aan te melden

 


24/5 Live afstudeersessie met 50% korting, healing op jouw huis en leefomgeving

engelen boom.jpg

Hallo, ik ben Loretta en werk als woningtherapeut en energy-coach voor het welzijn van je woning en leefomgeving. Momenteel rond ik de Beroeps opleiding Aardehealer, Natuurcoach, Sjamaan af waarvoor ik een afstudeersessie geef. Tijdens dit consult analyseer, verlicht en breng ik oplossingen tbv de ziekmakers en energierovers in je werk of woonplek (en in jezelf uiteraard). Storende en energetische invloeden + geopatische belasting kan ik voor je vaststellen en oplossen, zodat er opnieuw een mooie flow in jezelf en je leefomgeving ontstaat.
Wil jij graag weten wat er in jouw woning of werkplek speelt? Ben je toe aan een verandering en het inzicht wat je eraan kunt doen? Dan ontmoet ik je graag tijdens deze sessie.
Voor de sessie graag een plattegrond van de woning of terrein meebrengen.

Boek je sessie tijdig er is maar 1 plek voor deze live sessie!
De sessie is op dinsdag 24 mei om 14.15 uur en bedraagt slechts € 50,-!

Voor het boeken van de sessie kun je contact opnemen via email of telefoon:
Tel: +31 (0) 597 54 1539
Tel: +31 (0) 597 52 2308
Email: info@elohim-centre.org

 


Nieuwe channeling, healing voor thuis (audio)!
“Ontmoet en installeer je Kristallijne Zelf, je Lemurische Engelenmens”

In deze audio opname van een live channeling uit één van de workshops met Joke installeer je je innerlijk Engelenwezen, je Kristallijne Zelf. Als een Lemurische Engel ontmoet je na deze opname de natuur en je vrienden. Je groeit naar een hogere trilling in bewustzijn en laat je hoofd meer los.

kristallijne zelf.jpgDe audio opname helpt je om in eenheid met Gaia, Moeder Natuur te leven en je denken te verstillen. Er komt een diep gevoel van rust, liefde en dankbaarheid in je. Vanuit dit gevoel zul je voortaan de dingen kunnen doen, ook als je in de supermarkt staat of aan het werk bent. Je blijft voelen wie je bent als een Goddelijke Engel, een multidimensionaal wezen, en maakt je minder zorgen. Als je deze krachten belichaamt denk je niet eens meer in onmogelijkheden, zorgen en tekorten, maar in overvloed en geluk!

Bestel de opname hier

 


Krijg je ook al lente kriebels en zin om in je tuin te werken?

Omdat de lente weer begint en we weten dat jullie houden van tuinieren hebben we een paar mooie tips.

Tips voor je (moes) tuin:

26/6 Hoe zie je welk kruid en Deva bij welk lichaamsdeel/probleem of spirituele groei helpt

In deze workshop leer je te zien welke spirituele werking planten hebben. Ook leer je hoe je aan een plant kunt zien of hij op de longen, haren, gewrichten, enz. werkt. Tevens leer je zien welke chakra’s hulp krijgen door een bepaalde plant als theekruid, groente, hanger of tinctuur te gebruiken.

Tijdens deze workshop leer je in contact komen met de Deva, het lichtwezen van de plant

lentekriebels.jpg

 Je leert hoe je zelf zorg kunt dragen dat de Deva aanwezig blijft in je eigen tuin. Je planten zullen dit heel fijn vinden en ook je groentes dragen hierdoor vele malen meer levensenergie. Indien aanwezig, helpt de Deva de positieve werking van de kruiden, tincturen of kruidenzalven enorm te versterken. Zowel fysiek als op de hogere dimensies van de geest en ziel. Ook krijg je tips mee voor je gietwater en het tuinieren met maanstanden en goede buurplanten.

Klik hier om meer te lezen over deze workshop

 


Geweldig voor in je tuin: Elohim kruidengieren; natuurlijke meststof en bestrijdingsmiddel met zeer hoge Boviswaarden (bio) van de krachtplaats

kruidengier 3 soorten recht.JPGGiet het nu over de grond en bij de planten. Maakt groenten en bloemen krachtig en gezond en weert kevers, rupsen, ziekte en schimmels. Het bevat vele soorten mineralen, sporenelementen en vitamines. Elke literfles verdun je 10 keer.

Bekijk hier de 3 soorten gier

Let op: zelf afhalen in de winkel, gier wordt niet verstuurd.


bloemen.jpgWilde bloemenzaad, planten en andere tuinproducten van de Krachtplaats

Lees meer

 


Channeling, healing "Huis schoonmaken, tuinieren met huiselementaal en Deva's"

Grote trol met mand3_k.jpg

Je leert tijdens deze channeling en healing hoe jij en je ware natuur zich vanuit eenheid kunnen afstemmen met Moeder Aarde, de Spirits en het Licht en hoe anders, prettig en vloeiend je dan je huishouden, tuinwerk, autorijden of ander werk doet. Hoe licht, blij en gemakkelijk alles dan gaat. Het werken doet zichzelf vanuit je Goddelijke Stroom en Flow!

Klik hier om de opname te bestellen

 


 

Agenda

 Za
19 maart

10:00-17:00
Doorbraak basischakra; in je lichtkern blijven, aarding, bescherming, geld
Leer je gevoeligheid en licht in de wereld van dualiteit, geld, seks, relaties en materie leven en blijf op open wijze staande vanuit je eigen lichtkern.
 Zo
20 maart
10:00-17:00

6 Dimensionaal Magisch Kind en Creatiekracht. Vrij van tekorten, onmogelijkheden, onzekerheid
Een workshop die je je gevoel van tekorten, onzekerheid en niet-opstaan doet overstijgen.
Creër alles wat je nodig hebt vanuit je belichaamde 6 dimensionale Magische kind.

Do
24 maart
19.30-20.30

(Live of) Online groepshealing "11-dimensionale Engel-Mens worden voor Mu en de kristallijnen Paradijsmatrix
Activatie om vanuit je Divine elf dimensionale Elohim Ka Kracht een Dienstbare Engel voor de samenleving te kunnen zijn. En toch ook heel aards, praktisch of zakelijk kunnen zijn.

Vr
25 maart

Goede vrijdag zijn wij geopend van 10:30-12:15 en 13:00-17:00.

Zo + ma
27+28 mrt
Tijdens Pasen zijn de kristalwinkel & de Helende bezoekerstuinen gesloten, wel kun je verblijven in vakantiehuis Pegasus of chalet 17, mits vroegtijdig gereserveerd.
Za+zo
2+3 april
10:00-17:00
Multidimensionale, kosmische Edelsteen cursus voor jezelf of als Edelsteen therapeut
Ontvang jarenlange praktijk kennis over edelstenen op fysiek en spiritueel gebied. Leer naast veel nieuwe soorten edelstenen, ook (not done) combinaties, werking van de vormen en edelsteen versterkers kennen.
Zo
3 april
14:00-15:00
Channeling, healing in de helende tuinen bij de zonnevlechttuin
Krachtige transmissie voor nieuwste energie voor zonnevlecht en het indalen van ons hoogste licht in ons gedrag, denken, handelen en zijns-staat. Lichtmeesters en engelen in persoonlijkheid openen. Voor meer info en andere tuin-channelings, zie de agenda.
Za+zo
9+10 april
10:00-17:00

Kosmische kijk op psychose, astrale beïnvloeding, verslaving, angsten, depressie en sterven
Een workshop over psychose, manisch, depressie, autisme, schizofrenie, wanen, stemmen, auralifters, angsten, hogere dimensies, oertrauma's en (hoog)gevoelige mensen. Joke vertelt hierover op geïnspireerde wijze en deelt hogere inzichten.

 Do
14 april
19:30-20:30

(Live of) Online groepshealing 10D Vuurkracht+Universele Liefde downloading en in 1x 40% minder in je hoofd zitten!
Je geest en hart worden vrij van drama, dualiteit, eigenbelang en persoonlijke voorkeuren of afkeuren. Je hoofd wordt stiller en onvoorwaardelijke Liefde komt in je basischakra.

 

Like en volg ons ook op Facebook!

Facebook-logo.png