Opschoning in de schaduwkanten van je (onware)persoonlijkheid en innerlijk kind maakt je licht en blij

Workshop:

Beschrijving

Opschoning en healing in de schaduwkanten van je (onware)persoonlijkheid, innerlijk kind en het collectieve schaduwveld uit je DNA. Je zal voelen en weten wie je nu werkelijk bent. Hierdoor zal het licht van je Bewustzijn en Liefde belichaamd worden in al je lagen en komt je Godsvonk op aarde. Een interactieve online helende lezing met groepshealing door René de Quastenit.
Lees de volledige tekst

Data & prijzenOpschoning in de schaduwkanten van je (onware)persoonlijkheid en innerlijk kind maakt je licht en blij

 

Opschoning en healing in de schaduwkanten van je (onware)persoonlijkheid, innerlijk kind en het collectieve schaduwveld uit je DNA. Je zal voelen en weten wie je nu werkelijk bent. Hierdoor zal het licht van je Bewustzijn en Liefde belichaamd worden in al je lagen en komt je Godsvonk op aarde.

Een interactieve online helende lezing met groepshealing door René de Quastenit.

Ware zelf vs ego

Steeds meer voel je in deze tijd dat je vast komt te zitten in herhalingslussen, dat je niet meer verder kunt op de manier zoals je nu in het leven staat. Je krijgt meer bewustzijn op diepere lagen, steeds meer wordt je je bewust van je eigen handelen vanuit je eigen kleine ikje die je gebonden hield aan situaties en relaties waarin je je nu niet meer in kunt conformeren. Je wordt wakker in een nieuwe tijd waarin je bewustzijn zich gaat verruimen en waarin je voelt te mogen opstaan in je Ware Zelf.

Lang heb je geleefd vanuit je (onware)persoonlijkheid en eigen matrix, je moest zorgen voor je jezelf en vechten voor je plek hier op aarde, in je familie, op je werk en in je relatie. Je moest opkomen voor jezelf en leren omgaan met kritiek. Ervaren dat je niet gezien werd in je wie je bent maar in wat je deed. Maar wie stond er voor jou klaar, wie zag jou in je kwetsbaarheid en gevoel?

Nu kom je in een tijd waarin je voelt dat er iets groters is. Je voelt of weet je verbonden bent met anderen en weet je dat je niet meer wilt leven vanuit je eigen kleine ikje, Dat je je wilt verbinden met het Liefdesveld waar je in mee resoneert. Je voelt je steeds minder ‘aanstaan’ in hetgeen je nu doet, voelt dat dit niet alles is wat er in je leven is, dat er een groter Geheel of Doel is. Ondanks dat je nu begint mee te trillen in het Liefdesveld, je daartoe aangetrokken voelt weet je niet wat of wie daarbij horen. Je gaat op zoek naar diegene die bij je passen, die net als jij beseffen dat je niet op aarde bent om te overleven maar dat je hier bent om te leven, om te groeien, te ervaren en te zijn in het grote Eenheidsliefdeveld.

Wat kan je verwachten

Tijdens deze online helende lezing met groepshealing gaan we dieper in op wie nu je (onware)persoonlijkheid is. Ben je echt diegene die ’s morgens wakker wordt en dan al bezig gaat met hoe de dag gaat verlopen? Die twee stappen vooruit denkt en graag alles wil weten, die luistert naar de stemmen in het hoofd, over alles een mening heeft en bezig is met de invulling van gevoelens en verlangens. Je leert nog meer uitzoomen van jezelf, je ziet steeds meer ingesleten patronen, oude programmaknoppen en verlangens.

Je gaat je meer bewust worden van nieuwe verbindingen die tijd en ruimte overstijgen. Je gaat voelen dat je verbonden bent met anderen die ook bezig zijn gehoor te geven aan de oproep van de Gouden tijd om groter te denken en je eigen kleine ikje te overstijgen. Je wordt transparant en leeft niet langer vanuit een dubbele agenda, angst of onveiligheid.

Groepshealing

Tevens is er een groepshealing die je meer in verbinding brengt met het grote kosmische veld. Die je op alle lagen gaat verbinden, je verruimt in wie je bent als Goddelijk mens en je losmaakt van je kleine ikje. Dit brengt je meer in contact met jezelf en met anderen, je opent je hart en komt in verbinding met het liefdesveld waarin jij en anderen die ook de oproep voelen. Je voelt meer je eigen essentie. Je hart opent zich ook voor jeZelf en alle mensen.

Wat brengt het jou

De helende lezing geeft achtergrondinformatie zodat je beter in staat bent je huidige proces te begrijpen. Door vragen te stellen wordt de informatie persoonlijk en kun je het beter toepassen in je dagelijkse leven. De healing brengt je voelbaar meer in contact met het grote eenheidsliefdeveld en geeft zuivering op oude lagen. Het brengt je naar nondualiteit, naar het oplossen van de persoonlijkheid en het opgaan in het WareZelf. Je voelt de grote krachten door je heen stromen die je verder brengen naar verlichting en zelfrealisatie. Het maakt je minder onzeker, duaal of reactief en brengt je meer rust en vrede.

Ik ont-moet je graag,

René

dna helix.jpg